Kalite ve Akreditasyon

Kalite Yönetim Ekibi

Başhekim V. : Prof. Dr. Semih Küçükgüçlü

Başhekim Yardımcısı (Kaliteden Sorumlu): Prof. Dr. Figen Çoşkun

Kalite Yönetim Direktörü  : Prof. Dr. Tonay İnceboz

Hastane Müdür Yardımcısı : Eylem Çevik

Kalite Birimi Sorumlusu :  Sultan Kırdağlı Biçer

Kalite Birimi Çalışanı : Ayten Odabaş

Kalite Birimi Çalışanı : İbrahim Yüksel

Kalite Birimi Çalışanı : Özlem Dayan

Kalite Geliştirme Komitesi Başkanı : Dr. Öğretim Üyesi Dilek Çımrın

Hasta Güvenliği Komitesi Başkanı : Prof. Dr. Semih Küçükgüçlü

Tesis Güvenliği Komitesi Başkanı : Cihat Durgay

İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi Başkanı : Prof. Dr. Recep Bekiş

Eğitim Komitesi Başkanı : Doç. Dr. İ.Özgür CAN

Akıllı İlaç Kullanımı Komitesi Başkanı : Prof. Dr. Ayşe Gelal

Kalite Hemşiresi : Serap İleri

Misyonumuz

Biz, hasta ve çalışan güvenliğini temel alarak Uluslararası standartlarda sağlık hizmeti sunan öncü bir kurumuz.

Vizyonumuz

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, geleceğin Türkiye’sinde;

 • Kendini kanıtlamış yetkin kadroları ve çağdaş tesisleriyle hizmet veren,
 • Tıbbi hizmetleri en yüksek kalitede, kanıta dayalı ve standart olarak sunan,
 • Eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerinde ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen bir kurum olmayı tüm çalışanlarının katkısıyla başaracaktır.

Temel Değerlerimiz

 • İnsana ve emeğe saygı
 • Güvenilirlik
 • Bilime ve akla dayalı davranmak
 • Çalışkanlık
 • Ekip olma bilinci
 • Profesyonellik
 • Yeniliklere açıklık

Politikalarımız

 • Adil, destekleyici, fikirlere saygı duyan bilgiye dayalı, süreç bazlı, ulaşılabilir ve merkezi yönetim anlayışımızı, hızlı ve doğru karar verme yeteneğimiz, eğitime verdiğimiz önem ve gelişmiş kurumsal yapımızla koruruz.
 • Nitelikli, genç, dinamik, güler yüzlü ve özverili çalışanlarımızın, fikirlerini özgürce ifade edebilmelerini, sorumluluk, dayanışma ve ait olma duygularını, ekip çalışmasına ve multidisipliner uygulamalara gösterdikleri özeni destekler, sürekli öğrenmeye ve gelişime inanırız.
 • Görev, yetki ve sorumluluklarımızı bilir, her alanda güçlü iletişim kurar, tüm birimlerimizin ve hizmetlerimizin uluslar arası standartlarda ve en iyi olmasına çalışırız.
 • Kanıta dayalı bilimsel yaklaşımımızdan ve etik değerlerimizden ödün vermez, üniversite hastanesi olmanın gücünü, uluslararası alanda araştırma, yayın ve eğitim olanaklarımızla çoğaltır, güvenilir bir kurum olmanın bilincini taşırız.
 • Doğru tanı, bakım ve tedaviye yönelik tüm çağdaş yaklaşımları uygular, deneyimlerimizin öğrettikleriyle en iyi hizmeti sunarız.
 • Hasta odaklı yaklaşımlarımız, kalite inancımız ve hasta haklarına verdiğimiz önem, hastalarımızın bizden memnun olmasıyla ödüllendirilir.
 • Fiziksel ve teknolojik alt yapımızın her zaman çağın gerektirdiği özelliklerde olmasını sağlar, bölgemizdeki güçlü pozitif imajımızın ülkeye yayılmasını amaçlarız.
 • Kurumsal ve bireysel performansımızı, her zaman daha iyisi olabileceği inancı ile sürekli ölçer ve iyileştiririz.
 • Yurtiçi ve dışında, gerek hastaların gerekse çalışanların bizi tercih etmesini hedeflerken, öncü ve yenilikçi bir kurum olmanın sorumluluğunu taşırız.
 • Ülkemizin sağlık politikalarının belirlenmesinde söz sahibi olur, gerek hastaların gerekse çalışanların hak, ihtiyaç ve beklentilerini uygar ülkeler seviyesinde karşılayacak bir sağlık sisteminin oluşmasına önemli katkılarda bulunuruz.

Akredite Olmak

Bir kurum veya kuruluşun, akreditasyon konusunda yetkili bir merci tarafından ilgili tüm standartlarda uygunluk gösterdiğinin tescillenmesi ve belirli aralıklarla denetlenmesidir.

Optimal seviyede hasta bakım kalitesinin geliştirilmesi, güvenilir bir hasta bakım ortamı sağlanması, hasta ve hizmet verenlerin risklerinin azaltılması prensiplerini taşıyan, iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının devamlılığını sağlayıcı bir kurum taahhüdüdür.

Sağlık Kurumlarının Akreditasyonu

Hasta bakım kalitesini arttırmak için ihtiyaç duyulan standartların sağlık kurumlarındaki uygulama yeterliliğinin, bağımsız ve kar amacı gütmeyen uluslar arası bir kuruluş tarafından belgelenmesidir.

Kurum Açısından Akreditasyon

 • Bakımın iyileştirilmesi ve halkın güveninin artması
 • Ödeme yapan makama/devlet kurumuna güvence
 • Entegre ve hasta odaklı yönetim
 • Kaynakların etkin kullanımı

Tıbbi Personel Açısından Akreditasyon

 • Mesleki gelişim ve güvenilirlik
 • Kalite ile “bilimi” birleştirmek için güçlü bir çerçeve
 • Mesleki değerlendirme ve denetim

Hasta Açısından Akreditasyon

 • Kaliteye odaklı bir kurum
 • Hasta Haklarına saygı
 • Anlaşılır eğitim ve iletişim
 • Bakım kararlarına ve bakım süreçlerine katılım
 • Ağrı yönetimi
 • Doğru tanı, doğru tedavi

Hasta Güvenlik Hedefleri

 • Hasta Kimliğinin Doğrulanması
 • Etkili İletişimin Geliştirilmesi
 • Yüksek Riskli İlaç Güvenliği
 • Yanlış Taraf, Yanlış Hasta, Yanlış İşlem Cerrahisi
 • Hastane İnfeksiyon Risklerinin Azaltılması
 • Hasta Düşme Riskinin Azaltılması

İyi Uygulamalara Örnek

 

cocuk hastanesi   kalite   tup bebek   labaratuvar   öğretim üye randevu   hasta haklari   arpaboyu

İletişim Bilgilerimiz

world-map

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Adres: İnciraltı mahallesi Mithatpaşa caddesi no:1606 Balçova/İZMİR
Telefon: +90 (232) 412 22 22
Faks: +90 (232) 412 97 97
E-posta: info[@]deu.edu.tr

Otobüs ile Ulaşım : >> 5 | 6 | 7 |8 | 82 | 209 | 305 | 320 | 554 | 725 | 730 | 735 | 736 | 950 | 971
Gemi Hatları | Hava Limanından Ulaşım

İletişim Bilgileri

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Balçova
Adres: Mithatpaşa cad. no 1606 inciraltı yerleşkesi 35340 Balçova / İzmir
Telefon: +90 (232) 412 22 22
Faks: +90 (232) 412 97 97
E-posta: info@deu.edu.tr