Başhekimden Mesaj

 

mete edizer deu bashekim

 

 

Temel ögesi insan olan sağlık hizmetinde ülkenin önde gelen kurumları arasında yer alan Dokuz Eylül üniversitesi Hastanesi, uluslararası standartlardaki bilimsel ve teknik donanımı, her biri alanında örnek olmuş akademik altyapısı ile Türkiye’nin saygın ve güçlü bir kurumudur.

Hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutan bu kurumda, sürekli güncellenen modern fiziksel alanlarda, güçlü teknolojik altyapı ile en ileri tetkik ve tedavi olanakları sunulmaktadır. Erişkin hastanemiz ve bir çocuk hastanemizin de yer aldığı 1150 yatak kapasiteli Sağlık Yerleşkesi binalarımız, dünya standartlarında tedavi hizmetlerinin sunulduğu bir sağlık kompleksidir.

Gücünü uzun yıllara dayanan bilim ve eğitim altyapısından alan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, kuruluşunun 40. yılına gelmiş olan uluslararası kalite standartlarındaki DEÜ Tıp Fakültesi ile Türkiye’nin onurudur. 500’e yaklaşan öğretim üyesi kadrosu, 700’ü aşkın iyi yetişmiş uzman ve asistan doktor, 800’e yakın güçlü hemşire kadrosu ve sistemin birer parçası olarak her biri alanında iyi yetişmiş çalışan kadrosu bu kuruluşun temel taşlarıdır.

Hasta memnuniyetini ön planda tutan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nin misyon ve vizyonu, gelişen dünyada daha iyiye ilerlemek ve sağlıkta referans merkez olmaya devam etmektir.

        

Prof. Dr. Mete EDİZER
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimi        

Geri Bildirim Yapmak İstiyorum

Geri bildirim yapmak için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Yıldız(*) Konan Alanların Doldurulması Zorunludur.

Patoloji Laboratuvarı

Tetkik sonuçlarım   kalite   poliklinik rehber   labaratuvar   hasta haklari   Merkez Lab Geri Bildirim

Birim Hakkında:

Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi Patoloji Bölümü

Patoloji terimi, latince hastalık anlamına gelen pathos terimi ile bilim anlamına gelen logos terimlerinin birleşmesinden oluşmuştur. Bu nedenle patoloji ana anlamı olarak hastalık bilimidir. 6 yıl Tıp Fakültesi sonrası TUS sınavı ile hak kazanılan 4 yıllık asistanlık eğitimi sonrasında patoloji uzmanlığı alınır.Patoloji uzmanı hekimler hastalardan alınan doku ve sıvıları muayene ederler ve kanser dahil birçok hastalığın kesin tanısını koyarlar. Doku ve sıvıların bu şekilde değerlendirilebilmesi için yüksek teknoloji gerektiren yöntemlerle hazırlanmaları gerekmektedir ve bunları yapmak için hastalığın seyrini ve tedaviyi belirleyen tanıya karar veren tıp doktorları yanı sıra patoloji teknisyenleri de bu süreçte önemli emek harcamaktadırlar. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı ve Laboratuvarı 1979 yılından beri hizmet vermektedir. İmmünohistokimya, histokimya, elektron mikroskopi, immünfloresan ve moleküler tetkiklerin kullanıldığı departmanımızda 14 öğretim üyesi bulunmaktadır. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı ve Laboratuvarı 02 Mart 2012 tarihinde TÜRKAK tarafından ISO /IEC 17020 A TİPİ MUAYENE KURULUŞU  olarak akredite edilmiştir. TÜRKAK'ın 15189 ile akredite edilmemiz için karar vermesi nedeniyle başvuru çalışmalarımız sürmektedir.

KALİTE POLİTİKAMIZ

 1. Kurumumuzun İlkeleri Doğrultusunda Evrensel Ölçütlere Uygun Bilimsel Ürünler Vermek
 2. Patolojinin Yer Aldığı Her Eğitim Düzeyinde (Lisans, Lisansüstü, Tıpta Uzmanlık, Doktora) Nitelikli Ve Güncel Bilimsel Gerçeklere Dayalı Eğitim Yürütmek
 3. Eğitsel Ve Bilimsel Süreçlerin Ayrılmaz Bir Parçası Olan Hasta Hizmetlerinde İyi Laboratuvar Uygulamaları Ve Tıbbi Etik Kurallara Bağlı Kalarak, Çağdaş Ve Bilimsel Ölçütlerde En Yüksek Kalitede Tıbbi Laboratuvar Hizmeti Vermek
 4. Kalite Yönetim Sisteminde Tanımlanmış Olduğu Üzere, Hasta Hakları, Tarafsızlık Ve Hasta Bilgilerinin Mahremiyeti İlkelerinin, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ve Laboratuvarının Tüm Çalışanları Tarafından Uygulanmasını Hedeflemek
 5. Bilimsel Çalışma, Eğitim Ve Hasta Hizmetleri Esnasında, Kalite Standardımıza Uygun Olarak; Çalışan Sağlığı Ve Güvenli Çalışma Ortamı, Teknik Kontrolleri Standardize Edilmiş Ve Takipli Cihaz Kullanımı, Çevre Güvenliği Önlemlerinden Taviz Vermeden, Eksiksiz Ve Güncel Bilimsel Gelişmeler Işığında Hasta Patoloji Raporu Hazırlamak

Hastalarımız için Bilgiler:

Hastalarımıza patoloji rapor sonucu ile ilgili bildirilen tarihler,  incelenecek sıvı ya da organ örneğine göre değişmektedir. Verilen süre bilgisi ortalamalara dayalı bir veridir. Patoloji uzmanları doku örneklerini mikroskobik olarak değerlendirirken, elde ettikleri bulgulara dayanarak ek incelemeler planlarlar ve gerçekleştirirler. Bu planlamalar sizin patoloji uzmanı tarafından muayeneniz başlamadan öngörülemez. Nasıl ki bazen hastaneye yatan bir hasta planlanandan fazla yatmak zorunda kalırsa, patolojik inceleme de beklenenden fazla sürebilir. Tüm çabamız hastalarımıza en doğru tanıyı ve eksiksiz, tedavilerini en iyi ve bilimsel şekilde yönlendirebilecek “patoloji rapor”nu verebilmektir. Bu nedenle gecikmeleri en aza indirmeye çalışsak da, bazı hastaların sonucunda gecikme olabilecektir. Patoloji sonucu beklemenin güçlüğünü biliyoruz ve size iyi haberleri en kısa sürede verebilmeyi biz de çok arzu ediyoruz...


Patoloji raporları ortalama 10 iş gününde sonuçlanmaktadır.
Sonuçlarınıza Buraya Tıklayarak Ulaşabilirsiniz>>>


DEÜ Patoloji Anabilim Dalından Konsültasyon Talebi

DEÜ Patoloji Anabilim Dalından Materyal Gönderme Talimatına buradan ulaşabilirsiniz>>

DEÜ Patoloji Anabilim Dalından incelenecek materyallerin alınması ve gönderilmesi talimatına buradan ulaşabilirsiniz>>

DEÜ Patoloji Anabilim Dalından Konsültasyon Talebi talimatına buradan ulaşabilirsiniz>>

DEÜ Patoloji Arşivinden Blok, Lam ve Patoloji Raporu Talebi talimatına buradan ulaşabilirsiniz>> 


DEÜ Patoloji Anabilim Dalı İşlem Listeleri

DEÜ Patoloji Anabilim Dalı İmmünflöresan İşlem Listesine Buradan Ulaşabilirsiniz>>

DEÜ Patoloji Anabilim Dalı İmmünhistokimyasal İşlem Listesine Buradan Ulaşabilirsiniz>>

DEÜ Patoloji Anabilim Dalı Histokimyasal İşlem Listesine Buradan Ulaşabilirsiniz>>

DEÜ Patoloji Anabilim Dalı Moleküler Patoloji İşlem Listesine Buradan Ulaşabilirsiniz>> 


Öğretim Üyeleri:

Prof.Dr.Sülen SARIOĞLU (BAŞKAN)
Prof.Dr.Kutsal YÖRÜKOĞLU
Prof.Dr.Meral KOYUNCUOĞLU ÜLGÜN
Prof.Dr.Erdener ÖZER
Prof.Dr.Özgül SAĞOL
Prof.Dr.Banu LEBE
Prof.Dr.E.Burçin TUNA
Prof.Dr.Sermin ÖZKAL
Prof.Dr.Emine Çağnur ULUKUŞ
Doç.Dr.Şadiye Mehtat ÜNLÜ
Doç.Dr.Duygu GÜREL
Doç.Dr.Merih GÜRAY DURAK
Yrd.Doç.Dr.Anıl AYSAL AĞALAR


BRANŞLAŞMA, RUTİN HİZMET VE ARAŞTIRMA ALANLARI


Baş-Boyun Patolojisi: Prof. Dr. Sülen Sarıoğlu

Dermatopatoloji: Prof. Dr. Banu Lebe

Endokrin Patoloji: Prof. Dr. Sülen Sarıoğlu, Doç. Dr. Merih Güray Durak, Yrd.Doç.Dr.Anıl Aysa Ağlar

Gastrointestinal Patoloji: Prof. Dr. Sülen Sarıoğlu, Prof. Dr. Özgül Sağol, Doç. Dr. Mehtat Ünlü

Hematopatoloji: Prof. Dr. Sermin Özkal

Hepatopankreatobilier Sistem Patolojisi: Prof. Dr. Özgül Sağol

Jinekopatoloji: Prof. Dr. Meral Koyuncuoğlu, Prof. Dr. Çağnur Ulukuş

Kardiyovasküler Patoloji: Doç. Dr. Duygu Gürel

Kas Patolojisi: Prof. Dr. Erdener Özer

Kemik Patolojisi: Prof. Dr. Sermin Özkal

Meme Patolojisi: Doç. Dr. Merih Güray Durak, Doç. Dr. Duygu Gürel

Nefropatoloji: Prof. Dr. Sülen Sarıoğlu, Doç. Dr. Mehtat Ünlü

Nöropatoloji: Prof. Dr. Erdener Özer 

Oftalmik Patoloji: Prof. Dr. Banu Lebe

Pediatrik ve Perinatal Patoloji: Prof. Dr. Erdener Özer

Pulmoner Patoloji: Prof. Dr. Çağnur Ulukuş, Doç. Dr. Duygu Gürel

Üropatoloji: Prof. Dr. Kutsal Yörükoğlu, Prof. Dr. Burçin Tuna

Yumuşak Doku Patolojisi: Prof. Dr. Burçin Tuna


AÇIKLAMA: Mesai Dışı Öğretim Üyesi Özel muayene talepleriniz için lütfen 0 232 4123440 ile iletişim kurunuz.


Sağladığımız Hizmetler:

Anabilim Dalı bünyesinde sitoloji, biyopsi, radikal cerrahi materyallerine tanı verilmekte ve bilimsel otopsi yapılmaktadır.

Türkiye’deki İlk Sanal Mikroskop

Dokuz Eylül Üniversitesi Türkiyenin İlk sanal Mikroskobu


Stereolojik İnceleme Yapılan İlk Patoloji Bölümü

Dokuz Eylül Üniversitesi Türkiyenin Stereolojik İnceleme Yapılan İlk Patoloji Bölümü


İlk Akreditasyon Belgesi Alan Patoloji AD

Dokuz Eylül Üniversitesi İlk Akreditasyon Belgesi Alan Patoloji Aanabilim Dalı


Diğer Bilgiler:

Patoloji raporları ortalama 10 iş gününde sonuçlanmaktadır.
Sonuçlarınıza Buraya Tıklayarak Ulaşabilirsiniz>>>


Patoloji Laboratuvarı Çalışma Saatleri


Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi 08:00:00 17:00:00
Sali 08:00:00 17:00:00
Çarşamba 08:00:00 17:00:00
Perşembe 08:00:00 17:00:00
Cuma 08:00:00 17:00:00

Patoloji Laboratuvarı Telefon Bilgisi

0 232 412 34 40

Karşıyaka Polikliniği

Dokuz Eylül Üniversitesi Karşıyaka Polikliniği

HASTALARIMIZIN DİKKATİNE;

POLİKLİNİK BİNAMIZDA YAPILACAK GÜÇLENDİRME VE TADİLAT ÇALIŞMALARI NEDENİYLE 01 OCAK 2016 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇİCİ BİR SÜRE HİZMET VERİLEMEYECEKTİR. BİLGİLERİNİZE 


BAŞHEKİMLİK

 • Adres
 • Cemal Gürsel Caddesi No:368 35530 Karşıyaka - İZMİR
 • Telefon
 • +90 (232) 412 22 22
 • Faks
 • +90 (232) 412 64 45
 • E-posta
 • Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Bebek Dostu Hastane

bebek dostu deu hastane

ANNE SÜTÜNÜN ÖNEMİ

Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF , ilk altı ay bebeğe su dahil hiçbir ek gıda verilmemesini, sonrasında 24  aya kadar ek gıdalar ile birlikte emzirmeyi önermektedir. Anne sütü 0-6 aylık bebeklerde vazgeçilmezdir. 2 yaşına kadar da emzirme büyük önem taşımaktadır. Bebekler 0-2 yaş grubunda enfeksiyonlara karşı çok açıktır. Anne sütü bebeklerde bağışıklığı artıran temel besindir. Emzirme, anneyi meme kanseri ve rahim kanseri gibi hastalıklardan korunmaktadır.

EMZİRME DANIŞMANLIĞI MERKEZİ

Annelere emzirme desteği verildiğinde emzirmenin devamlılığı daha fazla sağlanmaktadır. Yeni doğum yapmış annelerde en çok göze çarpan sorunlar arasında bebeğini emzirmede zorluk yaşaması, bebeğin kilo kaybı, sarılığın yükselmesi, memeyi reddetme, annelerde göğüslerin şişmesi, meme çatlakları, meme apsesi (Mastit) yer almaktadır. Annelerin büyük bir bölümü memelerinde  meydana gelen sorunlar  yüzünden bebeklerini emzirememekte  ve erken dönemde mama kullanmaya başlamaktadır. Bu süreç ne kadar doğal da olsa annelere yardım gerekebilir. Emziren anneler  güven, cesaret ve desteğe ihtiyaç duyarlar. Bu desteği verecek kişi emzirme gözlemini bilen deneyimli bir  hastane çalışanı olmalıdır. Anne bebekle çabuk buluşamadığında emme süreci uzamakta, devamında aile panik yaşayarak yetersizlik hissi, güven kaybı oluşmaktadır.

Emzirme Danışmanlığı Merkezi olarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde doğum yapan her anneye emzirme eğitimi verilmektedir. Emziren her anne ziyaret edilir, meme muayenesi yapılır, emzirmeleri sorgulanır, hangi teknikle, ne sıklıkla bebeklerini besleyecekleri, kendilerinin  nasıl beslenecekleri anlatılır. Bebek emmiyorsa anneye, bebeği besleme yöntemleri, sütünü de nasıl sağacağı  ve saklayacağı anlatılır.      

Emzirme Danışmanlığı Merkezi olarak bugüne kadar yaklaşık 36 bin anneye emzirme eğitimi ve danışmanlık hizmeti verilmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde gözlenmektedir ki;  emzirme oranları ve ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenen bebek sayısı her geçen yıl yükselmektedir.

Hastanemiz, 1999 yılından itibaren  “Bebek Dostu Hastane” unvanı almıştır.  2015 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan Bebek Dostu Hastane denetlemesinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Emzirme Danışmanlığı, çalışmalarından dolayı Sağlık Bakanlığı Üst Kurulu’nca “Teşekkür Belgesi”ne  layık  görülmüştür.

anne sutu mucizesi

EMZİRME POLİTİKASI

1-Hastanemizde doğan tüm bebekler  tibbi bir gereklilik olmadıkça yalnızca anne sütü ile beslenirler,biberon ,emzik ya da ek besin kullanılmaz.
2-Gebelik öncesi dönemde tüm anne adayları ve diğer aile bireyleri sözlü , yazılı (Gebelik ve Anne Sütü el kitapçığı) ve video gösterileri ile anne sütü ve emzirmenin önemi konusunda eğitilir .
3- Bebekler doğumu takiben ilk yarım saat içinde Hemşire/Emzirme Eğitim Hemşiresi gözetiminde emzirilir(sezeryan doğumlarda anne kendine gelir gelmez,en kısa sürede). Uygun emzirme gerçekleşene dek anneye pratik destek sağlanmaya devam edilir.
4-Anne ve bebeğin görsel ve tensel teması kolaylıkla sağlayabilecekleri şekilde aynı odada kalmaları sağlanır, sağlık sorunları dışında ayrı kalmalarına izin verilmez.
5-Annelere bebeklerini bebeğin istediği sıklıkta ve sürede emzirmeleri öğütlenir. Taburcu olana dek anne ve diğer aile bireyleri anne sütünün önemi, emzirme ve karşılaşabilecekleri sorunlar hakkında sözlü ve yazılı (Anne Sütü ve Emzirme el kitapçığı) olarak bilgilendirilir.
6-Taburcu olduktan sonra düzenli Sağlam Çocuk Polikliniği kontrolleri ile emzirmenin devamı sağlanır. Ayrıca acil sorunlarını telefon ile danışabilecekleri numaralar verilir.
7-Anneler, bebeklerin ilk 6 ay anne sütünden başka bir besine gereksinimleri olmadığı ve ek besinlere mutlaka doktor önerisiyle başlanması gerektiği konusunda bilgilendirilir.
8-Anneler bebeklerinden ayrı kalmak zorunda olduklarında emzirmenin devamının nasıl sağlanacağı konusunda bilgilendirilir.
9-Hastane içerisinde anne sütünün önemini anlatan ve emzirmeye özendirici pano ve görsel araçların kullanımı sağlanır.
10-İlgili tüm sağlık personeli bu politika doğrultusunda düzenli aralıklarla eğitilir ve destekleri sağlanır.

Kalite ve Akreditasyon

Kalite Yönetim Ekibi

Başhekim Yardımcısı (Kaliteden Sorumlu) : Prof. Dr. Bahri AKDENİZ

Kalite Direktörü  : Prof. Dr. Tonay İnceboz

Kalite Yönetim Birimi İdari Sorumlu : Metin Akkeçeli

Kalite Yönetim Birim Çalışanı :  Sultan Kırdağlı Biçer

Kalite Yönetim Birim Çalışanı :  Candan Kıyman

Kalite Yönetim Birim Çalışanı : Selma Uslu

Kalite Yönetim Birim Çalışanı :  Fulya Ulu

Kalite Geliştirme Komitesi Başkanı : Yrd. Doç. Dr. Dilek Çımrın

Hasta Güvenliği Komitesi Başkanı : Prof. Dr. Semih Küçükgüçlü

Tesis Güvenliği Komitesi Başkanı : Cem Turabi Ergün

İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi Başkanı : Prof. Dr. Bahri Akdeniz

Akıllı İlaç Kullanımı Komitesi Başkanı : Prof. Dr. Ayşe Gelal

Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı : Serap Kara

Kalite Hemşiresi : Serap İleri

Misyonumuz

Biz, hasta ve çalışan güvenliğini temel alarak Uluslararası standartlarda sağlık hizmeti sunan öncü bir kurumuz.

Vizyonumuz

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, geleceğin Türkiye’sinde;

 • Kendini kanıtlamış yetkin kadroları ve çağdaş tesisleriyle hizmet veren,
 • Tıbbi hizmetleri en yüksek kalitede, kanıta dayalı ve standart olarak sunan,
 • Eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerinde ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen bir kurum olmayı tüm çalışanlarının katkısıyla başaracaktır.

Temel Değerlerimiz

 • İnsana ve emeğe saygı
 • Güvenilirlik
 • Bilime ve akla dayalı davranmak
 • Çalışkanlık
 • Ekip olma bilinci
 • Profesyonellik
 • Yeniliklere açıklık

Politikalarımız

 • Adil, destekleyici, fikirlere saygı duyan bilgiye dayalı, süreç bazlı, ulaşılabilir ve merkezi yönetim anlayışımızı, hızlı ve doğru karar verme yeteneğimiz, eğitime verdiğimiz önem ve gelişmiş kurumsal yapımızla koruruz.
 • Nitelikli, genç, dinamik, güler yüzlü ve özverili çalışanlarımızın, fikirlerini özgürce ifade edebilmelerini, sorumluluk, dayanışma ve ait olma duygularını, ekip çalışmasına ve multidisipliner uygulamalara gösterdikleri özeni destekler, sürekli öğrenmeye ve gelişime inanırız.
 • Görev, yetki ve sorumluluklarımızı bilir, her alanda güçlü iletişim kurar, tüm birimlerimizin ve hizmetlerimizin uluslar arası standartlarda ve en iyi olmasına çalışırız.
 • Kanıta dayalı bilimsel yaklaşımımızdan ve etik değerlerimizden ödün vermez, üniversite hastanesi olmanın gücünü, uluslararası alanda araştırma, yayın ve eğitim olanaklarımızla çoğaltır, güvenilir bir kurum olmanın bilincini taşırız.
 • Doğru tanı, bakım ve tedaviye yönelik tüm çağdaş yaklaşımları uygular, deneyimlerimizin öğrettikleriyle en iyi hizmeti sunarız.
 • Hasta odaklı yaklaşımlarımız, kalite inancımız ve hasta haklarına verdiğimiz önem, hastalarımızın bizden memnun olmasıyla ödüllendirilir.
 • Fiziksel ve teknolojik alt yapımızın her zaman çağın gerektirdiği özelliklerde olmasını sağlar, bölgemizdeki güçlü pozitif imajımızın ülkeye yayılmasını amaçlarız.
 • Kurumsal ve bireysel performansımızı, her zaman daha iyisi olabileceği inancı ile sürekli ölçer ve iyileştiririz.
 • Yurtiçi ve dışında, gerek hastaların gerekse çalışanların bizi tercih etmesini hedeflerken, öncü ve yenilikçi bir kurum olmanın sorumluluğunu taşırız.
 • Ülkemizin sağlık politikalarının belirlenmesinde söz sahibi olur, gerek hastaların gerekse çalışanların hak, ihtiyaç ve beklentilerini uygar ülkeler seviyesinde karşılayacak bir sağlık sisteminin oluşmasına önemli katkılarda bulunuruz.

Akredite Olmak

Bir kurum veya kuruluşun, akreditasyon konusunda yetkili bir merci tarafından ilgili tüm standartlarda uygunluk gösterdiğinin tescillenmesi ve belirli aralıklarla denetlenmesidir.

Optimal seviyede hasta bakım kalitesinin geliştirilmesi, güvenilir bir hasta bakım ortamı sağlanması, hasta ve hizmet verenlerin risklerinin azaltılması prensiplerini taşıyan, iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının devamlılığını sağlayıcı bir kurum taahhüdüdür.

Sağlık Kurumlarının Akreditasyonu

Hasta bakım kalitesini arttırmak için ihtiyaç duyulan standartların sağlık kurumlarındaki uygulama yeterliliğinin, bağımsız ve kar amacı gütmeyen uluslar arası bir kuruluş tarafından belgelenmesidir.

Kurum Açısından Akreditasyon

 • Bakımın iyileştirilmesi ve halkın güveninin artması
 • Ödeme yapan makama/devlet kurumuna güvence
 • Entegre ve hasta odaklı yönetim
 • Kaynakların etkin kullanımı

Tıbbi Personel Açısından Akreditasyon

 • Mesleki gelişim ve güvenilirlik
 • Kalite ile “bilimi” birleştirmek için güçlü bir çerçeve
 • Mesleki değerlendirme ve denetim

Hasta Açısından Akreditasyon

 • Kaliteye odaklı bir kurum
 • Hasta Haklarına saygı
 • Anlaşılır eğitim ve iletişim
 • Bakım kararlarına ve bakım süreçlerine katılım
 • Ağrı yönetimi
 • Doğru tanı, doğru tedavi

Hasta Güvenlik Hedefleri

 • Hasta Kimliğinin Doğrulanması
 • Etkili İletişimin Geliştirilmesi
 • Yüksek Riskli İlaç Güvenliği
 • Yanlış Taraf, Yanlış Hasta, Yanlış İşlem Cerrahisi
 • Hastane İnfeksiyon Risklerinin Azaltılması
 • Hasta Düşme Riskinin Azaltılması

Nevvar& Salih İşgören Çocuk Hastanesi

Poliklinik Hizmetleri

Dokuz Eylül Üniversitesi Nevvar & Salih İŞGÖREN Hastanesi Poliklinikleri hafta içi her gün 08:00 - 17:00 saatleri arasında sizlerin hizmetine hazırdır. Poliklinik hizmetlerimizden düzenli bir şekilde yararlanabilmeniz için poliklinik işleyişimizle ilgili bilgi edininiz. Poliklinik evrak işlemleri ile ilgili sorularınızı Danışma Memurlarına veya Poliklinik Sekreterlerine, tedaviniz ve tıbbi işlemleriniz ile ilgili sorularınızı Doktorunuza yöneltiniz.

nevvar salih isgoren cocuk hastanesi

Hastanemiz kuralları sizlere daha iyi hizmet verebilmek için konulmuştur. Herhangi bir sorun ile karşılaştığınızda görevli Memur ile tartışmayınız. Sorunlarınızı Hastane yöneticilerine iletiniz. Lütfen Hastane kurallarına uyunuz! Sizleri ikaz eden görevlilere yardımcı olunuz.

Poliklinik İşlemlerinde Genel Kurallar

Poliklinik kayıt işlemleri her Polikliniğin Sekreterliğince yapılır. Polikliniğe başvuran SGK(EMEKLİ SANDIĞI, SSK, BAĞ-KUR, 657 sayılı Devlet Memurları, 18 yaş altı çocuklar, işsizlik ödeneğinden yarlanan Gaziler, Askeriye ve bu kurumların bakmakla yükümlü oldukları yakınları) hastalarına T.C. Kimlik numarasını gösterir resmi kimlik ile işlem yapılır ve medula sistemi üzerinden provizyon alınır. Yeşil Kart bankalara mensup hastalar ise sevk ile başvurmak zorundadır.

nevvar salih isgoren cocuk hastanesi 2

Polikliniğe kaydı yapılan hastaların dosyası arşiv görevlileri tarafından ilgili Polikliniğe getirilir. Hasta ve Hasta yakınlarına dosya verilmez.

Dosyası gelen hastalar Poliklinik Doktoru tarafından sıralı muayene edilir. Muayene sonunda dosyalarınız mutlaka ilgili Poliklinik Sekreterine teslim ediniz. Dosyalarınızı Hastane dışına çıkarmayınız.

Muayene sonucu istenen tetkik ve tahliller için HASTA YÖNLENDİRME FORMU ile birlikte ilgili birime gidiniz. Labaratuvar ve Patoloji sonuçlarınızı www.hastane.deu.edu.tr adresinden alabilirsiniz. Muayene sonrası doktorunuz kontrole gelmenizi isteyebilir. Tetkik ve kontrol muayenesi için randevu alınız.

Nevvar & Salih İŞGÖREN Çocuk Hastanesi

İnternetten ve Poliklinik Sekreterliğinden Günlük Randevu Veren Poliklinikler

Hastanemiz http://www.hastane.deu.edu.tr internet adresinden E-RANDEVU ALMA linkini tıklayarak ya da poliklinik sekreterliğine ayaktan başvurarak günlük olarak (kontenjan dahilinde) aşağıda belirtilen polikliniklere randevu alabilirsiniz.

BölümRandevu GünüRandevu SaatiRandevu YeriTelefon
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Her gün 19:00 - 23:00 İnternet  
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Her gün 08:00 Polk. Sekr. 26260
Enfeksiyon Polikliniği Her gün 19:00 - 23:00 İnternet  
Enfeksiyon Polikliniği Her gün 08:00 Polk. Sekr. 26260
Hematoloji Polikliniği Her gün 19:00 - 23:00 İnternet  
Hematoloji Polikliniği Her gün 08:00 Polk. Sekr. 26150
Onkoloji Polikliniği Her gün 19:00 - 23:00 İnternet  
Onkoloji Polikliniği Her gün 08:00 Polk. Sekr. 26150
Endokrinoloji Polikliniği Her gün 19:00 - 23:00 İnternet  
Endokrinoloji Polikliniği Her gün 08:00 Polk. Sekr. 26205
Nefroloji Polikliniği Her gün 19:00 - 23:00 İnternet  
Nefroloji Polikliniği Her gün 08:00 Polk. Sekr. 26205
Gastroenteroloji Polikliniği Her gün 19:00 - 23:00 İnternet  
Gastroenteroloji Polikliniği Her gün 08:00 Polk. Sekr. 26115 / 26225
Romatoloji Polikliniği Her gün 19:00 - 23:00 İnternet  
Romatoloji Polikliniği Her gün 08:00 Polk. Sekr. 26115 / 26225
Nöroloji Polikliniği Her gün 19:00 - 23:00 İnternet  
Nöroloji Polikliniği Her gün 08:00 Polk. Sekr. 26115 / 26225
Alerji Polikliniği Her gün 19:00 - 23:00 İnternet  
Alerji Polikliniği Her gün 08:00 Polk. Sekr. 26065
İmmunoloji ve Alerji Polikliniği Her gün 19:00 - 23:00 İnternet  
İmmunoloji ve Alerji Polikliniği Her gün 08:00 Polk. Sekr. 26065
Genetik Polikliniği Her gün 19:00 - 23:00 İnternet  
Genetik Polikliniği Her gün 08:00 Polk. Sekr. 26065
Kardiyoloji Polikliniği Her gün 19:00 - 23:00 İnternet  
Kardiyoloji Polikliniği Her gün 08:00 Polk. Sekr. 26185
Yeni Doğan Polikliniği Her gün 19:00 - 23:00 İnternet  
Yeni Doğan Polikliniği Her gün 08:00 Polk. Sekr. 26290
Sağlıklı Çocuk İzlem Polikliniği (Sosyal Pediatri) Her gün 19:00 - 23:00 İnternet  
Sağlıklı Çocuk İzlem Polikliniği (Sosyal Pediatri) Her gün 08:00 Polk. Sekr. 26290
Danışma 26010 / 26011

Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü

YÖNETİM

hemsirelik mudur 
1977 İzmir doğumlu olan Ebru Melek Benligül, ilk ve orta eğitimini İzmir’de tamamladı. 1994 yılında İzmir Karataş Lisesi, 1998 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde göreve başladı. 2001 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans programını tamamladı. Yedi yıl Çocuk Servisi ve bir yıl Nöroloji Servisinde hemşire, 3,5 yıl süpervizör hemşire olarak çalıştıktan sonra, 2009-2018 yılları arasında Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hemşiresi olarak görev yaptı. Diyabet Hemşireliği, Yoğun Bakım Hemşireliği ve Pediatric Advanced Life Support Instructor Sertifikaları bulunan ve halen Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği Hemşirelik Komisyonu üyesi olan Ebru Melek Benligül, Şubat 2018’de Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü görevine atandı. Benligül  bir çocuk annesidir.


 hemsire mudur yrd 1

Üniversite eğitimini, 1994 - 1998 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu’nda tamamladı. Mesleki yaşamına 1998 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Koroner Yoğun Bakım’da başladı. 2006 yılında DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans programını tamamladı. 2006- 2007 yılları arasında Supervisor Hemşire, 2007 - 2010 yılları arasında Acil Servis Sorumlu Hemşireliği ve 2010 - 2013 yılları arasında Eğitim Hemşireliği yaptı. Ataman, 2013 yılı itibari ile Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcılığı görevini, Mart 2018 tarihi itibariyle Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcılığı ve Eğitim Koordinatörlüğü görevini yürütüyor.


 hemsire mudur yrd 2

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulunda 1994 - 1998 yılları arasında lisans eğitimini tamamladı. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisansını 2015 - 2017 yaptı. 1998 - 2004 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Göğüs Kalp Damar Cerrahi yoğun bakım hemşiresi, 2004 - 2007 yılları arasında Göğüs Kalp Damar Cerrahi Servisi Hemşiresi, 2007 - 2008 yılları arasında Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğünde Supervisor Hemşire, 2008 - 2018 yılları arasında Göğüs Kalp Damar Cerrahi Servisi Servis Sorumlu Hemşiresi olarak görev yaptı. 2018 Mart ayında Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı olarak atandı.


 

hemsire mudur yrd 3

Üniversite eğitimini, 2000 yılında Eskişehir Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Önlisans programı,2011 yılında da Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Lisans programından mezun olarak tamamlamıştır. Mesleki yaşamına 2001 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde Dahiliye Servis Hemşiresi olarak başladı. 2002-2005 yılları arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Hastanesinde Dahiliye Servisi Sorumlu Hemşireliği ve Süpervisör Hemşirelik yaptı. 2005-2011 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Dahiliye Servis Hemşireliği, 2011-2018 yılları arasında da DEÜ Hastanesinde Süpervisör Hemşire olarak görev yaptı. Mart 2018’de Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcılığına atandı.


 

hemsire mudur yrd 4

Üniversite eğitimini, 1990 ‐1994 yılları arasında Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu’nda tamamladı. Meslek yaşamına 17 Nisan 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Ameliyathanesi’nde başladı. 2006 ‐ 2008 ve 2012 ‐ 2018 yılları arasında ameliyathane sorumlu hemşiresi olarak görevini yürütmüştür. Mart 2018’den itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcılığı Görevini Yürütüyor.


HEMŞİRELİK ANLAYIŞIMIZ

VİZYONUMUZ

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü olarak vizyonumuz;  sağlığın korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesinde bütüncül hemşirelik yaklaşımı benimsemek, hasta/çalışan memnuniyetini artırmayı amaçlayan yönetim anlayışıyla, ulusal ve uluslar arası standartlarda hemşirelik hizmetlerinde lider olmaktır.


MİSYONUMUZ 

Hasta / çalışan güvenliğini ve memnuniyetini ön planda tutan, mesleki bilgi ve deneyimini sürekli geliştiren ve etik ilkeler doğrultusunda insana bütüncül yaklaşımı benimseyen “Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Hemşireleri” olarak uluslar arası standartlarda hemşirelik hizmetleri sunmaktır.


KALİTE POLİTİKAMIZ

Hemşirelik hizmetlerinde sürekli iyileştirme felsefesi doğrultusunda;

 • Hasta / çalışan memnuniyetini ve güvenliğini sağlayan,
 • İnsan hakları ve etik değerlere saygı duyan,
 • Hasta bakımında bireye özgü bakım ile bütüncül bakım anlayışını benimseyen,
 • Verimlilik, eşitlik, adalet, doğruluk, dürüstlük, ulaşılabilirlik, ekip bilinci, eğitimde devamlılık ilkeleri ile katılımcı yönetim anlayışını benimseyen,
 • Dünyada ve ülkemizde sunulan hemşirelik hizmetleri alanında örnek olmaktır.

Eğitim Çalışmalarımız

İçerik Beklenmektedir

KYS ve Akreditasyon Çalışmalarımız

İçerik Beklenmektedir

Araştırma ve Uygulama Hastanesi Döner Sermaye Birimi

Vizyon ve Misyon

Zorluk yaşadığınız bir dönemde hastalarımıza yardımcı olmanın yolunun; onlara güvenli bir ortam sağlamaktan geçtiğini düşünüyoruz. Hastalarımızın sağlığı, güvenliği ve klinik düzeni için hasta ve hasta yakınlarının uymak zorunda olduğu belli kurallar vardır. Bu kurallara uymak hasta güvenliği ve hastalarımızın biran önce sağlığına kavuşması için gereklidir.

Yönetim

meral isikci1

1976’da İzmir’de doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İzmir’de tamamlamıştır. 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. 2007 Ocak ayında Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde göreve başlamıştır. 2007-2010 yılları arasında Malzeme Yönetimi Birimi’nde görev yapmıştır. Daha sonra bir yıl Radyoloji Birimi’nde çalışmıştır.  2011 yılından itibaren Araştırma ve Uygulama Hastanesi Döner Sermaye Birimi’ne bağlı Satın alma Bürosu’nda görev yapmaya başlamıştır. 2013 Temmuz ayı itibariyle Araştırma ve Uygulama Hastanesi Döner Sermaye Birimi’nde Müdür Yardımcısı olarak çalışmalarına devam eden Meral Işıkçı 2018 Mart ayında itibariyle Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ne atanmıştır. Halen Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü göreviyle birlikte Araştırma ve Uygulama Hastanesi Döner Sermaye Biriminin “Gider Gerçekleştirme Görevlisi” görevini sürdürmektedir. Meral Işıkçı evli ve iki çocuk annesidir.


lutfi aksaka1l
Erzurum doğumlu olan Lütfi Aksakal, Erzurum Ilıca Yavuz Selim Öğretmen Okulunu bitirip bir süre vekil öğretmenlik yaptıktan sonra, 1979-1985 yılları arası Erzurum Ilıca Şeker Fabrikası muhasebe servisinde memur olarak görev yaptı. 1985 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesinde göreve başlayan Aksakal, Fon Saymanlığında Tahakkuk Memuru olarak dört yıl görev yaptı. 1989 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesine naklen atandıktan sonra Araştırma ve Uygulama Hastanesi Döner Sermaye Birimine görevlendirilen Aksakal, Döner Sermaye Birimi Katkı Payı Bürosu sorumlusu görevini yürütürken, 1997 yılında Hastanemiz şef kadrosuna atandı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan ve 2009 yılından itibaren Araştırma ve Uygulama Hastanesi Döner Sermaye Biriminde Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdüren Lütfi Aksakal evli ve bir çocuk babasıdır.


nevin akdeniz

1998 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. 2002 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Malzeme Yönetimi Birimi’nde göreve başlamıştır. 2014 yılından itibaren Araştırma ve Uygulama Hastanesi Malzeme Yönetimi Birimi sorumlusu olarak görevine devam etmiştir. 2018 yılı Mart ayı itibariyle Araştırma ve Uygulama Hastanesi Döner Sermaye Birimi’nde Malzeme Yönetimi Birimi ve depolardan sorumlu Müdür Yardımcısı olarak çalışmalarını sürdüren Nevin Akdeniz evli ve iki çocuk annesidir.


berna yildiz tulum

1981 yılında İzmir’de doğdu. İlköğrenimini Çeşme Onaltı Eylül İlkokulunda, orta ve lise öğrenimini ise İzmir Özel Türk Koleji Anadolu Lisesi bölümünde tamamladı. 2003 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden birincilikle mezun oldu. 2007 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Finansal Yönetim üzerine yüksek lisansını yine dereceyle tamamladı.
2003 Yılı Ekim ayında Döner Sermaye İşletmesi Finansal Analiz biriminde göreve başladı. 2005 yılından itibaren Finansal Analiz Birim Sorumlusu olarak görevine devam etti. 2018 Yılı Mart ayından itibaren Araştırma ve Uygulama Hastanesi Döner Sermaye Birimi’nde Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdüren Berna YILDIZ TULUM, evli ve 1 çocuk annesidir.


kadriye soylu

Nevşehir doğumlu olan Kadriye Soylu, İlkokul eğitimini Nevşehir’de, ortaokul ve lise eğitimini İzmir’de tamamlamıştır. Üniversite eğitimini Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nde tamamlamış olup, halen Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon bölümünde Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir. 2003 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde göreve başlamıştır.  2003 - 2018 yılları arasında Satın alma Birimi’nde görev yapan Soylu, 2018 Mart ayı itibariyle Araştırma ve Uygulama Hastanesi Döner Sermaye Birimi’nde Satın alma ve Tahakkuk Sorumlusu olarak görevini sürdürmektedir.


Organizasyon Şeması

organizasyon şeması 


İletişim Bilgilerimiz

 

Görevi

Personel adı

Dahili Telefon

İşletme Müdürü-Gerçekleştirme Görevlisi Meral IŞIKÇI 22400
Satın Alma İhale Destek ve Mevzuat Bilgi Koordinatörü Cemil Yaşar ATİLA 22403
Müdür Yrd. Lütfi AKSAKAL 22402
Müdür Yrd. Nevin AKDENİZ 24030
Müdür Yrd. Berna YILDIZ TULUM 22425
İdari Sorumlu Kadriye SOYLU 25027
Özel Kalem   22401 - 22421
Faks (Döner Sermaye Birimi)   412 21 99
     
FİNANSAL ANALİZ BİRİMİ    
Finansal Analiz Birimi   22425
Finansal Analiz Birimi   22426
     
SATINALMA BİRİMİ    
Satınalma Şefi Mustafa ŞANLI 22403
Tıbbi Malzeme Alımı   22405
Merkez Laboratuarı   22406
Eczane   22407
Tıbbi Malzeme Alımı   22408
Satınalma Memuru   22409
Tıbbi Sarf ve Gıda Alımı   22410
Atölye Depo (Teknik Sarf Malzeme Alımı)   22411
Bakım Onarım - Temizlik - Cerrahi Alet-Hizmet Alımı- Tezihane-Malzem Alımı   22412
Konsinye- Kırtasiye Malzem Alımı   23945
Tıbbi Malzeme Alımı Fatura UBB Girişi   23946
Demirbaş-Kırtasiye Malzeme Alımı   23947
     
GİDER TAHAKKUK BİRİMİ    
Gider Tahakkuk Birimi Sorumlusu Ahmet KAHYAOĞLU 22415
Gider Tahakkuk Birimi (Yazılım)   22413
Gider Tahakkuk Birimi (Yazılım)   22419
     
VERİMLİLİK ANALİZ BİRİMİ    
Verimlilik Analiz Birimi Yaprak UZUN 22417
     
EK ÖDEME PERFORMANS BİRİMİ    
Ek Ödeme Performans Birimi Sorumlusu Sabriye AĞAOĞLU 22424
Ek Ödeme Performans Birimi Hesaplama ve Sistem Şefi Ozan TEPEYURT 22424
Ek Ödeme Performans Birimi   22414
     
YÜRÜTME KURULU SEKRETERLİĞİ    
Yürütme Kurulu Sekreterliği Birimi Nurdoğan KAYMAZ 22423
     
DAPS BİRİMİ    
DAPS Birim Sorumlusu Hülya DUMAN 22632
DAPS (Destekleyici Araştırma Projeleri Sekreterliğ) Birimi Cem YILDIRIM 22418
     
VEZNELER    
Poliklinik Vezne (Bodrum Kat)   22441
Poliklinik Vezne (Bodrum Kat)   22442
Poliklinik Vezne (1. Kat)   23941
Çocuk Hastanesi Vezne   26008
     
MALZEME YÖNETİMİ BİRİMİ    
Birim Sorumlusu Nevin AKDENİZ 24030
Terzihane-Temizlik-İaşe   22327
Tıbbi Malzeme   22327
Demirbaş   22328
Teknik Sarf Malzeme   22328
Hasta Bazlı Kullanılan Malzeme   22376
Araç İşleri ve Hizmet   22376
Eczane ve Sarf Malzeme   22379
Merkez Laboratuvarı   22379
     
DEPO HİZMETLERİ    
Depolar Sorumlusu Nevin AKDENİZ 24030
Demirbaş   22336
İaşe   22508
Kırtasiye   22340
Merkez Laboratuvarı   22556
Tekstil   22341
Teknik Malzeme   22455 - 22471
Temizlik Malzeme   22341
Tıbbi Malzeme   22548
Tıbbi Malzeme Büro   22546 - 22547
Tıbbi Sarf   22365 - 22366

Hastane Başmüdürlüğü

İsmet UTANGAN
Hastane Başmüdür V.


Yaşar AKAR
Hastane Müdürü V.

21.10.1958’de Iğdır’da doğdu.
Meslek hayatına 1979 yılında Hacettepe Hastanesi Başhekimliği’nde Gece İdarecisi olarak başladı.
1982’de Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksek Okulu’ndan mezun oldu.
1984-1985 yılında vatani görevini yedek subay olarak Adana’da tamamladı.
1985 yılında naklen atanarak Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde göreve başladı.
Burada Hastane Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Akar, sırasıyla Torbalı Meslek Yüksek Okul Sekreterliği, Tınaztepe Mediko Müdürlüğü ve Karşıyaka Polikliniği’nde görev yaptı.
Halen Hastane Müdürü olarak hizmet vermekte olan Yaşar Akar, evli ve iki çocuk babasıdır.


Hasan KIRMAZ
Hastane Müdürü V.


Cem Turabi ERGÜN
Teknik Hizmetler Müdürü

İzmir, 30 Ağustos 1969 doğumlu olan Cem Türabi Ergün, ilköğrenimini Bornova Yavuz Selim İlkokulu, orta öğrenimini Bornova Suhpi Koyuncuoğlu Ortaokulu, liseyi Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi’nde tamamladıktan sonra lisans eğitimini, 1990 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Denizli Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde bitirdi.
İş yaşamına 1990–1991 yılında Elposan Elektronik Akaryakıt Pompaları firmasında İmalat Sorumlusu olarak başladı.
1992–1993 arasında Faz Elektrik’te Kalite kontrol Sorumlusu olarak çalıştı.
Ergün, 1993 yılından itibaren DEÜ Hastanesi Teknik Atölyeleri’nde göreve başladı.
1993-1998 yılları arasında Mekanik Atölyesi, Tıbbi Gaz ve Tesisat Nöbet Grubu Sorumlusu olarak çalıştı.
1999 yılında Teknik Hizmetler Müdürlüğü’nün kurulması ile birlikte Mekanik, Soğutma Atölyesi, Tıbbi Gaz, Tesisat Atölyesi Sorumlusu olarak çalışmaya devam etti.
2003 yılında Teknik Hizmetler Müdürlüğü’ne atandı. Halen bu görevini sürdüren Ergün, evli ve iki çocuk babasıdır.

Hastane Başhekimliği

bashekim mete edizer 1
1968 İzmir doğumlu olan Mete Edizer, lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 1991 yılında tamamladı. 2003-2010 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent olarak görev yaptı. 2010 yılında Doçent olduktan sonra tekrar Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nda hizmete başladı. 2012-2013’te DEÜ Hastanesi’nde Başhekim Yardımcılığı görevini yürüttü. 2015 yılında Profesör olan Edizer, Eylül 2017’de Başhekimlik görevine atandı. Evli ve bir çocuk babası.  


bashekim yrd aynur akay
  1968, Aydın, Nazilli doğumlu olan Aynur Akay, lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 1991 yılında tamamladı. Daha sonra DEÜ Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda 1999 yılında uzman oldu. DEÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda 2006 yılında Doçent unvanını aldı, 2011’de Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda Profesör oldu. 2011- 2014 yılları arasında Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. 2012-2015 yılları arasında Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyeliği yaptı. 2014-2016 yılları arasında Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Derneği Başkan Yardımcılığı yapan Aynur Akay, 2016 yılından bu yana Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Derneği yönetim kurulu üyeliğini sürdürmektedir. Eylül 2017’de Başhekim Yardımcılığı görevine atanan Prof. Dr. Aynur Akay evli ve 1 erkek çocuk annesidir.


bashekim yrd recep bekis
1967 Sivas doğumlu olan Recep Bekiş, lisans eğitimini Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 1991 yılında tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı’nda 2000 yılında uzman oldu. Aynı bölümde 2002 yılında Yardımcı Doçent, 2006 yılında da Doçent unvanını aldı. Kariyerini 2011 yılından itibaren Profesör olarak sürdüren Bekiş, Mart 2017 tarihinden itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir. Eylül 2017 tarihinde başhekim yardımcılığı görevine atanan Bekiş, evli ve iki çocuk babası.  


bashekim yrd leyla iyilici karaoglan

    13 Nisan 1965 İzmir doğumlu. İlk ve Orta öğretimini İzmir’de tamamladı.1982 yılında, İzmir Kız Lisesi,1988’de Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1994 Ekim -1995’te Fransız Dışişleri Bakanlığı Bursu ile CIES Bursu, Paul Brousse Hospital, Paris, Fransa, Hepatobiliyer Merkezi Karaciğer Transplantasyonu Yoğun Bakım ve Genel Anestezi uygulamaları üzerine 1 yıl eğitim gördü. Uzmanlık tezi “Orthotopik karaciğer transplantasyonunda Total Porta Kaval Klempaj ve Lateral Klempaj Tekniklerinin Peroperatuvar Dönemde Hemodinamik Etkilerin Karşılaştırmalı Olarak Araştırılması” konusundadır. 1996 yılında DEÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı ve 2005 yılında Anesteziyoloji ve Reanimasyon doçenti unvanını aldı. 2011 yılında aynı üniversitede profesörlük kadrosuna atandı. Halen aynı üniversitede Anesteziyoloji ve Reanimasyon profesörü olarak görev yapmaktadır. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği üyesi ve Günübirlik Anestezi Komite Başkanı, Klinik Toksikoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, DEÜTF Palyatif Bakım Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi, ARUD (Ankara, Anestezi ve Reanimasyon Derneği) ve Europen Society of Anesthesiology üyesidir. Evlidir.

 


bashekim yrd bahri akdeniz
1969 Trabzon doğumlu olan Bahri Akdeniz, lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi’nde 1991 yılında tamamladı. Uzmanlık eğitimini 1997’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Bölümü ve 2000 yılında DEÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı’nda bitirdi. 2003 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Yardımcı Doçent, 2006 yılında Doçent oldu. Aynı bölümde 2013 yılında Profesör unvanını aldı. Ocak 2015’ten itibaren Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığını, Eylül 2016’dan itibaren de Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Solunum Dolaşım Blok Başkanlığı görevini yürütüyor. Eylül 2017’de Başhekim Yardımcılığı görevine atanan Prof. Dr. Bahri Akdeniz’in, Türk Kardiyoloji Derneği (TKD), Akciğer Damar Hastalıkları Derneği üyelikleri, TKD’de Pulmoner Vasküler Hastalıklar Proje Grubu’nda üyelikleri bunuluyor. Evli ve 2 çocuk babasıdır.  


bashekim yrd serdar bayrak
 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1999 yılında mezun oldu.  Tıpta uzmanlık eğitimini 2005 yılında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda tamamladıktan sonra aynı kurumda kariyerini sürdürdü ve 2013 yılında Doçent unvanını aldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda çalışmalarına devam eden Doç. Dr. Serdar Bayrak, Temmuz 2017’den itibaren Başhekim Yardımcısı olarak görev yapıyor. 


cocuk hastanesi   kalite   tup bebek   labaratuvar   öğretim üye randevu   hasta haklari   arpaboyu

İletişim Bilgilerimiz

world-map

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi

Adres: İnciraltı mahallesi Mithatpaşa caddesi no:56 Balçova/İZMİR
Telefon: +90 (232) 412 22 22
Faks: +90 (232) 412 97 97
E-posta: info[@]deu.edu.tr

Otobüs ile Ulaşım : >> 5 | 6 | 7 |8 | 82 | 209 | 305 | 320 | 554 | 725 | 730 | 735 | 736 | 950 | 971
Gemi Hatları | Hava Limanından Ulaşım

İletişim Bilgileri

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Balçova
Adres: Mithatpaşa cad. no 1606 inciraltı yerleşkesi 35340 Balçova / İzmir
Telefon: +90 (232) 412 22 22
Faks: +90 (232) 412 97 97
E-posta: info@deu.edu.tr