Aile Hekimliği Anabilim Dalı Yeni Binasına Taşındı

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 2001 yılında kurulan ve yıllar içinde eğitim, araştırma ve hizmet alanlarında gelişimini sürdüren Aile Hekimliği Anabilim Dalı yeni hizmet binasına taşındı.
Aile hekimliği tüm ülkelerde birinci basamak sağlık hizmetinin ve koruyucu sağlık hizmetlerinin merkezinde yer almaktadır. Aile Hekimliği Anabilim Dalı da yeni hizmet binasında; Eğitim Aile Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği Polikliniği, Sigara Bırakma Tedavisi Polikliniği ve Obezite polikliniği ile hastalarına hizmet vermektedir.
DEÜ Aile Hekimliği Anabilim Dalı, kurulduğu günden beri mezuniyet öncesi eğitimde yerini almış, 2003 yılında ilk uzmanlık öğrencisinin kabulüyle de uzmanlık eğitimi vermeye başlamıştır. 2006 yılında üniversite hastanesi bünyesinde aile hekimliği polikliniği açılmış, daha sonra sigara bırakma tedavisi ve obezite poliklinikleriyle hizmet alanı genişletilmiştir. Birinci basamak sağlık hizmetleri çerçevesinde gerçekleşen yasal düzenlemeler sonrasında 2016 yılında Anabilim Dalı’na bağlı Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri hizmete başlamıştır. Bu gelişmelerle birlikte Aile Hekimliği Anabilim Dalı yeni binasına taşınmış ve burada Balçova Eğitim Aile Sağlığı Merkezi’ni hizmete geçirmiştir.

 deu hastane aile hekimligi yeni yerine tasindi deu 1

Aile hekimliği nedir?

Genel Pratisyenlik/Aile Hekimliği, kendi eğitim yapısı, araştırma süreci ve hekimlik uygulamaları olan, birincil sağlık hizmetine dayalı ve tanımlanmış temel ilkeler üzerine kurulu akademik ve bilimsel bir disiplindir. Topluma dayalı, bireye ve ailesine yönlenmiş, süreğenlik gösteren sağlık bakımı verirken sağlığı koruyucu ve geliştirici hizmetler ile hastanın gereksinim duyduğu akut ve kronik sağlık sorunları ile aynı anda ilgilenir.

Vizyon ve misyonumuz
Dokuz Eylül Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı olarak vizyonumuz; dünyadaki mevcut akademik Aile Hekimliği birimleri arasında eğitim, araştırma, sağlık hizmeti üretiminde en iyiler arasında yer almaktır. Misyonumuz; mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası tıp eğitimini çağdaş eğitim düzeyinde gerçekleştirerek; toplum sağlığını ön planda düşünen, iyi iletişim kurabilen, araştırmacı, etik değerlere, toplum lideri niteliğine, mesleki yeterliliğe sahip hekim ve uzman hekimler yetiştirmeye katkıda bulunmak, birinci basamak sağlık hizmeti konusunda ülkemizin ihtiyaçlarını önceleyen araştırmalar yapmak, aile hekimliği disiplininin yenilikçi gelişimini, sürekli iyileştirme ve geliştirilmesini sağlamak, birinci basamak sağlık hizmetlerini disiplinin kuramlarına uygun seviyede gerçekleştirecek sağlık hizmetini üretmek, bireyin ve toplumun sağlık düzeyini yükseltecek uygulama ve politikaların üretilmesine iyi bir yapılanma ve ekip çalışmasıyla katkıda bulunmaktır.
Dokuz Eylül Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı bilimsel araştırma ve yayınlar konusunda Türkiye’de aile hekimliği alanında birçok başarıya öncülük etmeye devam etmektedir. Uluslararası indekslerde yer alan dergilerde ve ulusal dergilerde çok sayıda makale, uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulmuş çok sayıda bildiri, ulusal ve uluslararası kuruluşlardan fonlanmış çok sayıda proje ile akademik çalışmalarını yürütmektedir. Ulusal ve uluslararası kongrelerde aktif rol oynayarak üniversitemizi temsil etmektedir.
Türkiye’de üniversite aile hekimliği anabilim dalları içinde en yüksek sayıda uzmanlık öğrencisi yetiştiren birimlerden biri olup, ağırlıklı olarak Sağlık Bakanlığı kadrosunda olan uzmanlık öğrencileriyle, Türkiye’deki aile hekimliği uzmanlık eğitimine katkı vermektedir.
Dokuz Eylül Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı gerek asistan eğitimi ve mezuniyet öncesi eğitim; gerekse sağlık hizmetleri anlamında yeni binasında çalışmalarına devam etmektedir. 2017 yılında hizmete giren Dokuz Eylül Üniversitesi Balçova 6 No’lu Eğitim Aile Sağlığı Merkezimiz başta hastane personelimiz ve öğrencilerimiz olmak üzere herkesin yararlanabileceği yeni birim olarak hizmet vermeye başlamıştır.

 deu hastane aile hekimligi yeni yerine tasindi deu 2

DEÜ EĞİTİM AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ AÇILDI!

Aile hekimliği tüm dünyada, birinci basamak sağlık hizmetleri ve koruyucu sağlık hizmetlerinde anahtar bir yer rol oynamaktadır. Dokuz Eylül Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı bünyesinde Sağlık Bakanlığı ve Üniversite arasında imzalanan protokol kapsamında hizmet vermeye başlayan Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri bu hizmetleri verecek aile hekimliği uzmanlık öğrencilerinin temel eğitim ortamıdır. Aile hekimliği uzmanlık eğitiminin bir kısmı da eğitim hastanelerinde ve farklı sağlık kurumlarında yapılan rotasyonlardan oluşmaktadır. Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri hem mezuniyet öncesi hem de mezuniyet sonrası eğitimin, toplum tabanlı olarak verilmesine olanak sağlamalarının yanı sıra birinci basamak sağlık hizmeti için model oluşturma, hizmet kalitesinin arttırılması, kayıtlı nüfusun sağlık göstergelerinin iyileştirilmesi için fırsatlar sunan önemli eğitim ve araştırma ortamlarıdır.


Dokuz Eylül Üniversitesi Balçova 6 No’lu Eğitim Aile Sağlığı Merkezi’nde, hasta muayene ve tedavisinin yanı sıra enjeksiyon, pansuman, gebe, çocuk ve erişkin aşılama, sağlam çocuk izlemi, gebe ve loğusa takibi, obezite, hipertansiyon gibi kronik hastalıkların takibi, periyodik muayene, sağlık eğitim ve danışmanlığı gibi tedavi edici, koruyucu ve sağlığı geliştirme hizmetleri verilmektedir. Ayrıca Sağlık Bakanlığının kanser tarama programlarında yer alan kolon kanseri, rahim ağzı kanseri ve meme kanseri taramaları yapılmaktadır.

Eğitim Aile Sağlığı Merkezi’nde Verilen Hizmetler
1. Hasta muayenesi ve tedavisi
2. Laboratuvar tetkikleri
3. Yaşa özel periyodik muayeneler
4. Kronik hastalıkların izlemi
5. Gebe – Lohusa – Sağlam – Çocuk Takipleri
6. 15-49 yaş kadın izlemleri
7. Bağışıklama hizmetleri (gebe-çocuk-erişkin)
8. Aile planlaması danışmanlığı
• Hap, kondom, aylık/üç aylık iğne, rahim içi araç uygulaması
• Sağlıklı cinsel yaşam danışmanlığı
9. Genel danışmanlık hizmetleri (Emzirme-Beslenme-Üreme sağlığı danışmanlığı)
10. Tek hekim sağlık raporu
• Evlilik raporu
• Ehliyet raporu
• İşe giriş raporu
11. Acil sağlık hizmetleri
12. Küçük cerrahi müdahaleler
13. Enjeksiyon-pansuman
14. Organ bağışı danışmanlığı
15. Ulusal kanser tarama programı
• Kolon Kanseri için gaytada gizli kan tayini
• Rahim ağzı kanseri için smear tetkiki
• Meme kanseri için meme muayenesi ve mamografi

Nasıl kayıt olabilirim?
 DEÜ Balçova Aile Sağlığı Merkezine doğrudan başvurabilirsiniz.
 Aile Hekimliği Kayıt Formu doldurup imzalanarak DEÜ Balçova Aile Sağlığı Merkezine (Sağlık Yerleşkesi-Aile Hekimliği AD binası) teslim edebilirsiniz.
 Eş ve çocukların kayıt olması için imzaları gerekmektedir. 18 yaşında küçük çocukları için formları ebeveynleri imzalayabilir.

İletişim bilgileri
Çalışma saatleri: 8:00-17:00
Adres: Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi BALÇOVA 6 NOLU EĞİTİM AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Yerleşkesi Balçova/İZMİR
Tel: 0232 4124961
Fax: 0232 4124959
Email: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

AKADEMİK KADROMUZ
Prof. Dr. Dilek GÜLDAL
Prof. Dr. Vildan MEVSİM
Prof. Dr. Nilgün ÖZÇAKAR
Prof. Dr. Mehtap KARTAL
Doç. Dr. Tolga GÜNVAR
Uzm. Dr. Ediz YILDIRIM
Uzm. Dr. Makbule Neslişah TAN
Uzm. Dr. Gizem LİMNİLİ

cocuk hastanesi cocuk hastanesi kalite tup bebek labaratuvar öğretim üye randevu hasta haklari arpaboyu

İletişim Bilgileri

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Balçova
Adres: Mithatpaşa cad. no 1606 inciraltı yerleşkesi 35340 Balçova / İzmir
Telefon: +90 (232) 412 22 22
Faks: +90 (232) 412 97 97