Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatri Günleri’nin yirmincisi 6–9 Mart 2019 tarihlerinde İzmir Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

Değerli Meslektaşlarımız;

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatri Günleri’nin yirmincisi 6–9 Mart 2019 tarihlerinde İzmir Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Bu yıl sempozyumumuzu 2018 yılı içinde elim trafik kazaları ile kaybettiğimiz çok kıymetli hocalarımız Prof. Dr. Sayın Namık ÇEVİK, Prof. Dr. Sayın Gülersu İRKEN ve Prof. Dr. Galip KÖSE anısına düzenliyoruz.

pediatri gunleri dokuz eylul universitesi 1

Prof. Dr. Sayın Namık ÇEVİK hocamız; 1987 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne atanmış, üniversitemizin rektörlüğünü yaptığı yıllarda çok başarılı projeleri hayata geçirmiştir. Hocamız sadece Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Onkoloji alanlarında değil pek çok farklı alanda da öncü olmuştur. Üniversitemizin bütçesini arttırmış, akademik kadroyu güçlendirmiş, Türkiye’nin modern radyoterapi birimini, Türkiye’nin ilk Manyetik Rezonans, Böbrek ve safra Böbrek ve Safra Taşlarını Kırma makinesini üniversitemize kazandırmıştır. Türkiye’de ilk Acil Tıp Anabilim Dalı kurulmasın da öncülük etmiştir. Hocamız Mayıs 2000 yılında Başkent Üniversitesi Rektör Danışmanı olmuş ve Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nde görevini sürdürmüştür.

Prof. Dr. Sayın Gülersu İRKEN hocamız; Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 27 yıl çalışan, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı’nın kurucusu olan, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD başkanlığını yapan, çok sayıda öğrenci, pediatri uzmanı ve pediatrik hematoloji yan dal uzmanlık öğrencisinin yetişmesinde eğitime yoğun katkıda bulunan, hastaların güncel yaklaşımlarla tedavisini sağlayan çok değerli hocamız 2015 yılında üniversitemizden emekli olmuştur.
Prof. Dr. Galip KÖSE hocamız, 1981 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında göreve başlamıştır. Dokuz Eylül Pediatrinin ilk hocalarından olup uzun yıllar pediatri eğitimi ve sağlık hizmetinde aktif olarak çalışmış, her biri çok kıymetli doktor ve öğretim üyesi olan asistanlar ve öğrenciler yetiştirmiştir. Hocamız Ocak 2011 tarihinde emekli olmuş ve aktif serbest hekimliğine devam etmiştir. Bizler çok kıymetli, yetişmemizde çok emekleri olan, hocalarımızı ebediyete uğurlamış olmanın derin üzüntüsünü duyuyoruz.

Sempozyumdan bir gün önce Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği’nin deneyimli üyeleri tarafındanÇocuklarda İleri Yaşam Kursu (ÇİYAD) gerçekleştirilecektir.Bu yıl bir ilke imza atarak çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında sağlık ekibimizin vazgeçilmez bir parçası olan hemşirelerimizle birlikte Dokuz Eylül Üniversitesi 1. Pediatri Hemşireliği Günleri sempozyumu düzenlenecektir. İzmir ve çevre illerde görev yapan tüm çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları, aile hekimleri, halk sağlığı uzmanları, ilgili tıpta uzmanlık öğrencileri, pratisyen hekimler, çocuk sağlığı ve hastalıkları ile ilgili hemşire ve diğer sağlık çalışanlarını aramızda görmeyi bekliyoruz.

Sempozyumun ilk gün sabah Prof. Dr. Sayın Namık ÇEVİK anma töreni ve anısına Çocuk Onkoloji oturumları; yine ilk gün öğleden sonra Prof. Dr. Sayın Gülersu İRKEN anma töreni ve anısına Çocuk Hematoloji oturumları düzenlenecektir.Çocukluk çağı hemanjiomlarına, çocukluk çağı lenfadenopatilerine, karında kitlesi olan çocuğa yaklaşım ve onkolojik aciller; Hemoglobinopatilere, kanama diyatezlerine, K vitamini eksikliğine yaklaşım ve yaygın damar içi pıhtılaşma konularında güncel yaklaşımlar tartışılacaktır. Pediatrik onkoloji ve hematolojiye yıllarca emek vermiş, değerli oturum başkanlarının da katkısıyla oturumların çok eğitici ve unutulmaz geçeceğini düşünmekteyiz.
Sempozyumun ikinci günü sabah Prof. Dr. Galip KÖSE anma töreni yapılacaktır. Sempozyumun ikinci gününde yine pediatride çok deneyimli oturum başkanları ve konuşmacıların katılımlarıyla çocukta besin alerjisine yaklaşım, boy kısalığına yaklaşım, serebralpalsiyeyaklaşım, olgularla hayatı tehdit eden yenidoğan acilleri, vezikoüreteralreflü, brusella, influenza, boğmaca enfeksiyonlarıve akılcı antibiyotik kullanımı konuları tartışılacaktır. Amacımız güncel bilgiler ışığında çocukların tanı, tedavi ve izlemlerini sağlamaktır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Birinci Pediatri Hemşireliği Günleri programında değerli oturum başkanları ve konuşmacıların katkılarıyla Türkiye’de pediatri hemşireliği, pediatrik hasta güvenliği, pediatri hemşireliğinde şefkat yorgunluğu, teknoloji kullanımı, yenidoğan yoğun bakım hemşireliğinde güncel yaklaşımlar, eğitim yöntemlerinin pediatri hemşireliğinde kullanımı konuları tartışılacaktır.

Sempozyumumuza destek veren, bizlerle birlikte olan, bilgi ve deneyimlerini bizlerle paylaşan herkese şimdiden teşekkür ediyor, sizleri bu bilimsel etkinliğe davet ediyoruz.
Saygılarımla,

Prof. Dr. Murat DUMAN
Sempozyum Başkanı

pediatri gunleri dokuz eylul universitesi 2

 

pediatri gunleri dokuz eylul universitesi 3

pediatri gunleri dokuz eylul universitesi 4

cocuk hastanesi cocuk hastanesi kalite tup bebek labaratuvar öğretim üye randevu hasta haklari arpaboyu

İletişim Bilgileri

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Balçova
Adres: Mithatpaşa cad. no 1606 inciraltı yerleşkesi 35340 Balçova / İzmir
Telefon: +90 (232) 412 22 22
Faks: +90 (232) 412 97 97