MESLEK HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİMİZ TÜM ÇALIŞANLARIN HİZMETİNDEDİR

meslekhastaliklari

 

 

Türkiye nüfusunun yaklaşık üçte biri çalışan nüfustür. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tahminlerine göre dünyada her yıl ortalama 2 milyon insan meslek hastalıkları (MH) nedeniyle hayatını kaybetmekte ve 160 milyon insan MH tanısı almaktadır. Ülkelerin gayrisafi milli hasılalarının %4'ünden fazlasının iş kazası ve MH nedeniyle kaybedildiği tahmin edilmektedir. Bu veriler ışığında iş sağlığının bir halk sağlığı sorunu olduğundan bahsetmek mümkündür.


Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar sürmektedir. 2012 yılında ihdas edilen İş ve Meslek Hastalıkları Yan Dal Uzmanlık (IMHU) eğitimi bu alanda yapılan önemli bir faaliyettir. İMHU, birinci, ikinci ve üçüncü basamakta, İSG alanında öncelikle MH erken tanısı ve işe dönüş ve rehabilitasyon hizmetlerinin sunumu, koruyucu hizmetlerin planlanması ve çalışma yaşamında iş ve meslek hastalıklarıyla ilgili danışmanlık hizmeti sunumu, bilirkişilik yapma, İSG alanında ulusal ve uluslararası projeler geliştirme ve alanda yeni bilgi üretimi, ve MH kayıt, bildirim ve izlem sistemlerinin oluşturulması ve geliştirilmesi gibi birçok alanda görev alacak kapasite ve yetkinlikte olması beklenen uzmanlardır.


Dokuz Eylül Üniversitesi İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı Kasım 2013 ‘ de kurulmuştur. Birimimiz hem yan dal uzmanlık eğitimi hem de sahaya hizmet sunumunda önde gelen kurumlardandır. Kurulduğu tarihten bu yana 2 yan dal uzmanlık öğrencisi mezun olmuştur. Halen 6 uzman hekim yan dal uzmanlık eğitimine devam etmektedir. Kliniğimizde toplam 2031 olgu değerlendirmiştir. Işyerleri, SGK ya da diğer hekimler tarafından sevk edilen olgularda ayrıntılı klinik değerlendirme ve çalışma ortamının değerlendirilmesi yapılmaktadır. Göğüs hastalıkları servisi içinde 3 adet yatağı mevcut olup lüzum halinde hasta yatışı da yapılabilmektedir. Sahada ya da kamuda çalışan tüm İSG profesyonelleri ve hekimlik yapan meslektaşlarımızla iletişimde olamnın bizleri güçlendireceğine olan inancımız tamdır. Kurum ve birim olarak İSG kültürünün geliştirilmesinde yapılacak tüm çalışmalarda her konuda destek sunmayı görev biliyoruz.

cocuk hastanesi   kalite   tup bebek   labaratuvar   öğretim üye randevu   hasta haklari   arpaboyu

İletişim Bilgilerimiz

world-map

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Adres: İnciraltı mahallesi Mithatpaşa caddesi no:1606 Balçova/İZMİR
Telefon: +90 (232) 412 22 22
Faks: +90 (232) 412 97 97

Otobüs ile Ulaşım : >> 5 | 6 | 7 |8 | 82 | 209 | 305 | 320 | 554 | 725 | 730 | 735 | 736 | 950 | 971
Gemi Hatları | Hava Limanından Ulaşım

İletişim Bilgileri

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Balçova
Adres: Mithatpaşa cad. no 1606 inciraltı yerleşkesi 35340 Balçova / İzmir
Telefon: +90 (232) 412 22 22
Faks: +90 (232) 412 97 97