DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ EĞİTİM BİRİMİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde sağlık hizmet kalitesini artırmak amacıyla, tüm çalışanların eğitimlerinde, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, eğitimin sürekliliğinin sağlanması, eğitim planlarının hazırlanması, planlanan eğitimlerin uygulanması ve eğitim değerlendirilmelerinin yapılması gerekmektedir. Bu amaçla SKS Eğitimi: “Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” doğrultusunda Üniversite Hastanelerinde Hastane Hizmet Kalite Standartlarının uygulanması için tüm hastane çalışanlarına verilen eğitimdir. Eğitimlere öncelikle hastanede çalışmaya yeni başlayan personele, hastane ve görevine uyum sürecini kolaylaştırmak, hastanenin kurum kültürünü, genel kurallarını ve uygulamalarını aktarmak amacıyla oryantasyon (uyum) ve hastanede hizmet kalitesini, hasta/çalışan güvenliği ve memnuniyetini, çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerini arttırmaya yönelik hizmet içi eğitim verilmektedir.


Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kalite Birimi Eğitim Komitesi’nin Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) çerçevesinde ön gördüğü eğitimleri yürütmek üzere 09.08.2018 tarihinde EĞİTİM BİRİMİ kurulmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Eğitimi Birimi çalışmaları; Prof.Dr. Tonay İNCEBOZ koordinatörlüğünde, Dr.Öğr Üyesi Yavuz DOĞAN, Hastane Müdürü Sakine Başak Kaya, Uzm.Hem.Serap İLERİ, Uzm.Hem.Zerrin ATAMAN ve eğitim birimi çalışanı Gülsüm ERKİN tarafından sürdürülmektedir.


Eğitim Birimi çok kısa sürede; 2018 yılına kadar yeni başlayan personel, hemşire ve tıpta uzmanlık öğrencilerine genel oryantasyon (uyum) sınıf eğitimi tamamlamıştır.
Ayrıca Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimlik, DEUZEM ile birlikte uzaktan eğitim planlayarak, konunun uzmanları tarafından Sağlıkta Kalite Standartları ve Kalite, Güvenlik Raporlama Sistemi, Hastane Enfeksiyonları ve Enfeksiyon Kontrol Önlemleri – El Yıkama, Renkli Kodlar, Kimlik Tanılama ve Hasta Kimliği Doğrulama, Atık Yönetimi, Düşme Riskinin Değerlendirilmesi ve Önlenmesi, İletişim, Hasta Memnuniyeti, Hasta Hakları, Mahremiyet, Yangın Güvenliği ve Afet Planı, İş Sağlığı ve Güvenliği, İlaçların Güvenli Transferi, Nütrisyonel Destek Süreci, Hemovijilans, Farmakovijilans ve Advers Etki Bildirimi, Yasal Sorumluluklar ve Hasta Hakları, SKS ve Hasta Güvenliği, Akılcı İlaç Kullanımı v.b. konularda eğitim yapılmıştır. Bu eğitimin işleyişi; hastane çalışanlarımızın çalıştıkları alanlara göre eğitim tanımlandıktan sonra ilgili konu için ön test (5 soru), eğitim videosu izleme, son test (5 soru) şeklindedir. Eğitim alan çalışanın son testteki 5 sorunun 3’ünü doğru yanıtlaması beklenmektedir. Bu şekilde eğitim alan çalışan, ilgili alanda başarılı kabul edilmektedir.


Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Birimi olarak; 2018 yılı içerisinde sağlık çalışanlarına birçok konuda eğitim tanımlanarak toplam 15.727 eğitim başarıyla tamamlanmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi değerli uzman eğitim kadrosu ile sağlık çalışanlarına eğitimi istedikleri zaman ulaşılabilir hale getirmiş oluyoruz. DEUZEM sistemi ile eğitim verilmesinin avantajı, hem eğitimcilerin, hem de eğitim alan kişilerin değerli zamanlarını yönetebilmelerine fırsat vermektedir. 2019 yılında da, SKS ve bireysel gelişimi sağlayan gönüllü eğitimlerini, tüm çalışanlarımıza büyük bir heyecanla sürdürmeyi hedefliyoruz.

cocuk hastanesi cocuk hastanesi kalite tup bebek labaratuvar öğretim üye randevu hasta haklari arpaboyu

İletişim Bilgileri

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Balçova
Adres: Mithatpaşa cad. no 1606 inciraltı yerleşkesi 35340 Balçova / İzmir
Telefon: +90 (232) 412 22 22
Faks: +90 (232) 412 97 97