Göğüs Cerrahisi

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

gogus cerrahisi

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 2002’de Prof.Dr.Ünal Açıkel’in başkanlığında, Yrd.Doç.Dr.Ahmet Önen ve Yrd.Doç.Dr.Aydın Şanlı’ dan oluşan öğretim üyesi kadrosuyla kurulmuştur.

2008 yılında Prof.Dr.Ünal Açıkel’ in görevinden ayrılması ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof.Dr.Nezih Özdemir bölümümüze katılarak Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı olmuştur.

2007 yılında ilk tıpta uzmanlık öğrencisini mezun eden bölümümüz bugüne kadar 10 uzmanlık öğrencisi yetiştirdi.

Göğüs Cerrahisi kliniği yeni servisinde 11 servis yatağı ve Göğüs Cerrahisi yoğun bakım ünitesinde 2 yatakla hizmet vermeye devam etmektedir.

 

Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Nezih ÖZDEMİR A. D. Bşk.
Prof. Dr. Aydın ŞANLI
Doç. Dr. Volkan KARAÇAM

Uzman ve Araştırma Görevlisi Listesi

Uzm.Dr.Fatma İlknur ULUGÜN
Uzm.Dr.Bahar AĞAOĞLU ŞANLI
Arş.Gör.Dr.Şükür MUSAYEV
Arş.Gör.Dr.Kamran ALİYEV
Arş.Gör.Dr.Mert ÇAM
Arş.Gör.Dr.Meltem SEVİNÇ

 

Sekreterya

Arzu Ekin A.D Sekreteri

 

 

AÇIKLAMA: Mesai Dışı Öğretim Üyesi Özel muayene talepleriniz için lütfen 0 232 412 32 21 ile iletişim kurunuz.

Sağladığımız Hizmetler:

Kliniğimizde akciğer ameliyatları (segmentektomi, lobektomi, pnömonektomi, genişletilmiş rezeksiyonlar, metastazektomi, volüm küçültücü cerrahi, kistektomi), VATS (lobektomi, segmentektomi, mediastinal kitle eksizyonları ve tek port girişimler), endobronşial tedaviler (Rijid bronkoskopi), göğüs duvarı operasyonları (Nuss ve Abramson prosedürleri, Ravitch operasyonu, torakoplastiler), plevra (dekortikasyon, VATS) ile toraks ve mediasten (mediastinoskopi, mediastinotomi, timektomi, mediastinal kitle eksizyonu, torakal sempatektomi) hastalıklarının tanı ve tedaviye yönelik cerrahi işlemleri kanıta dayalı modern tıbbın gerekleri doğrultusunda başarıyla uygulanmaktadır. Özellikle akciğer kanserinin kesin tedavisi olan erken evre cerrahi tedaviler, daha ileri evre genişletilmiş cerrahi tedaviler ve neoadjuvan kemo-radyoterapi almış olan olguların cerrahi tedavileri başarıyla uygulanmaktadır.

Klinik, bazı genişletilmiş cerrahi tedavileri, endoskopik torakoskopik sempatektomiyi ve kunduracı göğsünü Nuss Prosedürü ile, güvercin göğsünü ise Abramson Prosedürü ile düzeltme operasyonlarını Ege Bölgesi’nde ilk kez uygulayan merkezdir. Kliniğimiz, Türkiye’de endoskopik göğüs duvarı deformitelerini düzeltme operasyonlarının en çok yapıldığı 2. merkezdir.

Göğüs Cerrahisi alanında dünyada uygulanan tüm ameliyatlar kliniğimizce yapılmaktadır. Nöromusküler hastalıklarda diyafragmatik pil sistemini Türkiye de ilk uygulayan merkezdir. Avrupanın diyafram pili uygulayan en büyük ve en geniş seriye sahip merkezidir. Ayrıca Ortadoğu ve Doğu Avrupa’ya teknik ve bilimsel konuda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Poliklinikte değerlendirilen olgular ile göğüs hastalıkları-göğüs cerrahisi ve torasik onkoloji konseylerinde multidisipliner olarak değerlendirilmiş olan olgular, kliniğimizin hasta akışını oluşturmaktadır. Klinik kurulmadan önce, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda yapılan toraks cerrahisi ameliyatı yılda yaklaşık 80 iken, bu rakam 2009 yılında 489, 2010 yılında ise 630, 2011
yılında 820, 2012 yılında 830, 2013 yılında 860, 2014 yılında 800, 2015 yılında 810, 2016 yılında 695 ve 2017 yılında 1129 olmuştur. Olgu sayısı ele alındığında, kliniğimizTürkiye’de üniversiteler arasında 1. sırada yer almaktadır.

Kuruluşundan bu yana göğüs cerrahisi kliniğince birçok yerli ve yabancı yayın ve bildiri yayımlanmış, ulusal ve uluslararası bilimsel dernek ve kuruluşlarla yapılan işbirliği sonucu yerli ve yabancı bilimsel organizasyonlarda görev alınmıştır.

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve asistanları tarafından verilen seminerler ile eğitim programları uygulanmaktadır. Dönem 4 ve dönem 5 öğrencilere verilen hasta başı uygulama ve teorik derslerde; göğüs cerrahisi acilleri ve teorik dersleri anlatılmaktadır.

Anabilim dalının vizyonu; dünya standartlarında ameliyatlar yapan eğitim düzeyi yüksek bir klinik olarak üniversitemizi başarıyla temsil etmektir.

göğüs cerrahi dokuz eylül universitesi

ETKİNLİKLER:

Akciğer Ameliyatları: Anabilim dalımızda akciğer kanserlerinin ve akciğer-plevra enfeksiyonlarının tedavisi Göğüs Hastalıkları, Onkoloji ve Radyasyon Onkolojisi anabilim dalları ile koordineli olarak planlanmakta ve cerrahi tedavisi yapılmaktadır.Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı ile birlikte çocukluk çağı akciğer hastalıkları ve göğüs deformitelerinin cerrahi tedavisi yapılmaktadır.

Akciğer rezeksiyonları Video Torakoskopik Cerrahi (VATS): Ülkemizde ilk VATS cerrahisi kliniğimizde yapılmıştır.

Mediyastinoskopi Pneumotoraks-ampiem tedavisi

Transplantasyon: Anabilim dalımızda halen aktif bir kalp, kalp-akciğer ve akciğer transplantasyonu programı yürütülmektedir. Ülkemizde ilk kalp-akciğer transplantasyonu kliniğimizde gerçekleştirilmiştir. Halen kalp ve kalp-akciğer transplantasyonu yapılan ve transplantasyon bekleyen hastaların tedavileri anabilim dalımızda yürütülmektedir.

Acil Cerrahi: Anabilim dalımızda 24 saat 7 gün her türlü acil kardiyak, vasküler ve toraks olgusuna en az 2 öğretim üyesi ile müdahele imkanı vardır.

KALP CERRAHİSİ:

Anabilim dalımızda, erişkin çocuk ve yenidoğan dönemi çocuklarında kalp ameliyatları yapılmaktadır. Anabilim dalımız bu konuda kardiyoloji ve çocuk kardiyolojisi ile sürekli işbirliği içinde kalp hastalarını değerlendirmekte ve tedavilerini planlamaktadır.

A) Koroner Cerrahisi: Anabilim dalımızda gerek ilk gerekse ikincil koroner bypas ameliyatları ve koroner baypas ile birlikte diğer kombine işlemler (kapak ameliyatları, karotis endarterektomisi vs) yapılmaktadır.

B) Kapak Cerrahisi: Kliniğimizde romatizmal, konjenital dejeneratif veya diğer nedenlere bağlı gelişen kalp kapak hastalıklarının cerrahi tedavisi yapılmakta ve hastaların antikoagulasyon izlemleri yapılmaktadır.

C) Çocuk ve Yenidoğan: Anabilim dalımızda her yaş ve kiloda çocuk ameliyatı yapılmaktadır. Çocuklarda, atriyal septal defekt, ventriküler septal defekt, Fallot tetrolojisi gibi anomalilerin dışında pulmoner atrezi, triküspit atrezisi, büyük arter transpozisyonu gibi kompleks anomalilerin tedavisi yapılmaktadır.

DAMAR CERRAHİSİ:

Anabilim dalımızda aorta (asendan, arkus, torakal, abdominal) periferik arteriyel ve venöz hastalıklara müdahale edilmektedir. Bacak ve kol damarlarının tıkanıklıklarının veya darlıklarının cerrahi tedavisi radyoloji anabilim dalı ile birlikte; felç veya inme gibi sorunlara yol açabilen boyun damar darlıklarının cerrahi tedavisi nöroloji anabilim dalı ile birlikte planlanarak yapılmaktadır.

göğüs cerrahi dokuz eylül universitesi

Anabilim Dalında Gerçekleştirilen Diğer Uygulamalar:

  • Varis Tedavisi (cerrahi-skleroterapi)
  • Derin ven trombozu (Trombolitik tedavi-cerrahi tedavi)
  • Kronik venöz yetmezlik tedavisi olarak sayılabilir.

   

 ARAŞTIRMA ALANLARI

UZMANLIK TEZLERİ

2007-" Ratlarda Pnömonektomi Sonrası Retinoik Asitin Karşı Akciğer Büyümesi Üzerine Etkileri"
2008-" Ratlarda Torakotomi Sonrası Polietilenglikol İçeren Membran Kullanarak İntraplevral Yapışıklık Engelleme Modeli"
2009-" Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Mediastinal Lenf Nodu Evrelemesinde Entegre Pozitron Emisyon Tomografi - Bilgisayarli Tomografi'nin (PET / BT ) Mediastinoskopi ile Karşılaştırılması"
2010-" Sol Pnömonektomi Yapılan Ratlarda Ozon Terapinin Kontrlateral Akciğer Gelişimi Üzerine Etkileri"
2012-" Akciğer Kontüzyonunda Ozon Tedavisinin İnflamatuvar Yanıta Olan Etkisi"
2012-" Sıçanlarda Sistemik Glutamin Uygulamasının Akciğerde Postoperatif Dönemde Oluşan Alveoler Hava Kaçağı ve Parankim İyileşmesi Üzerine Olan Uzun Dönem Etkisi"
2014-" Opere Erken Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarında ERCC1 Ekspresyonunun Belirlenmesi ve Prognoz Üzerine Etkileri"
2014-" Akciğer Kanserinde Erken Tanıda Proteomiklerin Yeri"
2016-" Göğüs Duvarı Deformitelerinde Kemik Kosta, Kıkırdak Kosta Oranı ile Deformite Şiddetinin Belirlenmesi"
2018-"Akciğer adenokarsinom subgruplarının PET-BT bulguları ve kısa dönem sağkalımlarının
karşılaştırılması

Hastalar İçin Bilgiler:

Göğüs Cerrahisi Polikliniği randevusuz çalışmaktadır, hafta içi hergün saat 08:00 itibari ile polikliniğimize başvurup muayene olabilirsiniz.
Öğretim Üyesi Randevusu için mesai saatleri içinde 0 – 232 412 32 21 numaralı telefondan randevu alabilirsiniz

Poliklinik Bilgileri:

Polikliniğimiz hafta içi hergün 08:00 de başlamaktadır. Randevusuz çalışmaktadır.
Göğüs Cerrahisi Poliklinik Tel : 0 – 232 412 32 35
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Tel: 0 – 232 412 32 21

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi 08:00:00 17:00:00
Sali 08:00:00 17:00:00
Çarşamba 08:00:00 17:00:00
Perşembe 08:00:00 17:00:00
Cuma 08:00:00 17:00:00

Poliklinik Telefon Bilgisi

0 232 412 32 35

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

cocuk hastanesi   kalite   tup bebek   labaratuvar   öğretim üye randevu   hasta haklari   arpaboyu

İletişim Bilgilerimiz

world-map

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi

Adres: İnciraltı mahallesi Mithatpaşa caddesi no:56 Balçova/İZMİR
Telefon: +90 (232) 412 22 22
Faks: +90 (232) 412 97 97
E-posta: info[@]deu.edu.tr

Otobüs ile Ulaşım : >> 5 | 6 | 7 |8 | 82 | 209 | 305 | 320 | 554 | 725 | 730 | 735 | 736 | 950 | 971
Gemi Hatları | Hava Limanından Ulaşım

İletişim Bilgileri

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Balçova
Adres: Mithatpaşa cad. no 1606 inciraltı yerleşkesi 35340 Balçova / İzmir
Telefon: +90 (232) 412 22 22
Faks: +90 (232) 412 97 97
E-posta: info@deu.edu.tr