Radyasyon Onkolojisi

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

radyasyon onkolojisi

Radyasyon Onkolojisi; Iyonizan ışınları tek başına veya diğer tedavi yöntemleri ile birlikte malign ve bazı benign hastalıkların tedavisi amacı ile uygulayan, radyoterapinin fizik ve biyolojik temellerini inceleyen, bu konuda eğitim veren klinik bilim dalıdır. Mültidisipliner tedavi prensipleri içinde ilgili Cerrahi ve/veya Medikal Onkolog ile beraber hastaların tanı, tedavi ve takibinde yer alır.

Kliniğimiz yüksek standartlarda 1991 yılında kurulmuş, gelişmeleri sürekli takip ederek bugün de en güncel ve ileri teknoloji yöntemleriyle nitelikli tedavi hizmeti vermeye devam etmektedir.
Kurulduğundan bu yana kliniğimiz pek çok ilklere imza atmıştır. İlk ve sekizinci Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK) Anabilim Dalımız başkanlığında düzenlenmiştir. Avrupa Radyoterapi ve Onkoloji Derneği (ESTRO) tarafından yürütülen mezuniyet sonrası eğitim kurslarının ilki 1995 yılında olmak üzere, İzmir’de ev sahipliğimizde her yıl devam etmektedir.  

Ülkemizde ilk mültidisipliner tümör konseyleri 1992 yılında, DEÜTF’de kliniğimiz öncülüğünde yapılmaya başlanmış ve o günden beri düzenli olarak sürdürülmektedir. DEÜTF bünyesinde baş-boyun kanserleri, meme tümörleri, kolorektal tümörler, jinekolojik kanserler, akciğer kanserleri, pediatrik tümörler, kemik-yumuşak doku tümörleri, beyin tümörleri, genitoüriner sistem ve üst gastrointestinal sistem kanserleri grupları olarak da halen çalışmalarına devam etmektedirler.
Tıpta uzmanlık öğrencilerine düzenli bir eğitim programı çerçevesinde, kuramsal ve uygulamalı olarak Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği (TROD) ve Avrupa standartlarında eğitim verilmektedir.  Bugüne kadar 27 radyasyon Onkolojisi uzmanı yetiştiren Anabilim Dalımız ayrıca bu alanda 2015 yılında TROD tarafından yeterlik belgesi alan ilk kliniktir.   

Kurumumuz, 1992 senesinde Türkiye'de Sağlık Meslek Yüksek Okulunda "Radyoterapi Tekniker Programı"nın ilk defa açılmasını sağlamış ve bugüne kadar 278 radyoterapi teknikeri mezun vermiştir.

Avrupa Birliği uyum sürecinde, Türkiye’de dağınık bir yapı oluşturan medikal fizik eğitiminin Avrupa standartlarına uygun hale getirilmesi amacıyla, 2006 yılında Türkiye’de ilk defa DEÜ’de Medikal Fizik A.D. adı altında mültidisipliner yapılandırılmaya gidilmiş bugüne kadar 30 tıbbi fizik uzmanının eğitiminde katkıda bulunulmuştur.

Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Fadime Akman - Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Emrullah Rıza Çetingöz
Prof. Dr. İlknur Bilkay Görken
Prof. Dr. Ayşe Nur Demiral
Doç. Dr. Zümre Arıcan Alıcıkuş
Öğr. Gör. Uzm. Dr. Hasan Oğuz Çetinayak
Öğr. Gör. Uzm. Dr. Barbaros Aydın
Öğr. Gör. Uzm. Dr. Cenk Umay
Uzm. Dr. Nesrin Dağdelen
Uzm. Dr. İlhami Er

Araştırma Görevlileri:
Dr. Ahmet Kuru

AÇIKLAMA: Mesai Dışı Öğretim Üyesi Özel muayene talepleriniz için lütfen 0 232 412 42 45 ile iletişim kurunuz.

Sağladığımız Hizmetler:

Radyoterapi Nedir?
Radyasyon onkolojisinde kullanılan radyasyon iyonizan radyasyondur. İyonizan radyasyon, atomdan elektron sökerek atomun iyonlaşmasına ve iyonizasyonu izleyen biyolojik olaylar zinciri ile hücrelerin etkilenmesine neden olan radyasyon türüdür. Radyasyon ilk olarak vücut içerisindeki hastalıkları tespit etmede kullanılmıştır. Sonraları yüksek dozda kullanılan radyasyonun hastalıkları tedavi edebildiği bulunmuştur. Günümüzde radyasyon tanı amacıyla kullanıldığı gibi, yaygın olarak kanser ve daha az sıklıkla da diğer bazı benign hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Işınları kullanarak hastalıkların tedavi edilmesine radyoterapi (ışın veya şua tedavisi) adı verilmektedir.

Radyoterapinin Uygulandığı Durumlar Nelerdir?
Radyoterapinin amacı, uygulandığı bölgedeki kanserli hücreleri öldürmek veya bölünerek çoğalmasını engellemektir. Kanserli hücreler vücudumuzdaki normal hücrelerden daha hızlı bölünen ve büyüyen hücreler olduklarından radyasyondan daha çok etkilenirler. Bu nedenle, kanserli bir bölgeye radyoterapi uygulandığında çok sayıda kanserli hücre yok edilirken daha az sayıda normal hücre radyasyondan etkilenir.
Radyoterapi ameliyat öncesi tümörün küçültülmesi amacı ile kullanılabildiği gibi, sonrasında ameliyat edilen bölgede kalan kanser hücrelerinin yok edilmesi amacı ile de kullanılabilir. Radyoterapi bazı durumlarda tek başına veya kemoterapi (ilaç tedavisi) ile beraber kanser hücrelerini ortadan kaldırmak için uygulanabilir. Radyoterapi vücudunuzdaki tümörü küçülterek yaşadığınız ağrı, kanama gibi sıkıntıları azaltmak amacıyla da kullanılabilir.

Tedavi ekibi kimlerden oluşur?
Tedavi ekibi; doktor, fizik uzmanı, simülasyon teknikeri, kalıp odası teknikeri, tedavi teknikeri ve hemşireden oluşur.
Doktor (radyasyon onkologu), muayenenizi yapmak, poliklinikte tedavi kararınızı vermek ve planlamanızı yapmakla yükümlü olup, tedavi sırasında haftada bir kez kontrollerinizi yapar. Ayrıca tedavi sırasındaki yakınmalarınız için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Tıbbi Fizik uzmanı, tedavi planı ve doz hesaplarınızı doktor ve simülatör teknikeri ile birlikte yapmakla yükümlüdür.
Simülasyon teknikeri, simülasyon odasında tedavi alanlarınızı doktorunuzla beraber belirler. Gerekli filmleri alır, alanları işaretler ve çizer. 
Kalıp odası teknikeri, tedaviniz sırasında kullanılacak sabitleme gereçlerini ve diğer gerekli malzemeleri hazırlamakla görevlidir.
Tedavi teknikeri, planlanmış olan günlük tedavilerinizi uygulamakla yükümlüdürler. Tedavi süreniz boyunca klinik içi çalışma düzeni nedeniyle tedavi teknikeriniz zaman zaman değişebilecektir.
Hemşire, tedavi başlangıcında hastayı bilgilendirmek, tedavi süresince gerekli olan ilaç uygulaması ve destek bakımı yapmakla yükümlüdür.

BRANŞLAŞMA, RUTİN HİZMET VE ARAŞTIRMA ALANLARI

Kliniğimizde hasta hizmetleri ve klinik çalışmalar aşağıdaki bölünmüş poliklinik çalışma gruplarına göre yapılmaktadır.
Poliklinik I: Baş-boyun Kanserleri, Merkezi Sinir Sistemi Tümörleri, Deri, Kemik-yumuşak doku tümörleri ve benign hastalıklar
Poliklinik IIA: Meme ve Kadın Genital Sistem kanserleri
Poliklinik IIB: Gastrointestinal sistem ve Genito-üriner sistem kanserleri
Poliklinik III: Lenfoproliferatif Sistem Tümörleri, Toraks tümörleri, Çocukluk çağı tümörleri ve Brakiterapiler.

dokuz eylul universitesi radyosyon onkoloji 3

Hastalar İçin Bilgiler:

TEKNİK ALT YAPI

Tedavi Aygıtları

VARİAN, TRUEBEAM STX
TrueBeam STx:
Düşük (6,10,15 MV X) ve yüksek (6, 10 FFF X) doz hızlı foton enerjileri,
Farklı kademelerde elektron enerjileri ve 2.5 mm’lik çok yapraklı kolimatör (dMLC)

1. 3-Boyutlu Konformal Radyoterapi (3BKRT)
2. Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (IMRT/YART),
3. Hacimsel Yoğunluk Ayarlı Ark Terapi (VMAT)
4. Stereotaktik Radyoterapi (SRT), Stereotaktik Radyocerrahi (SRS), Ekstrakraniyal Stereotaksik Radyoterapi (SBRT),
5. Portal (MV, kV) ve 3 boyutlu görüntüleme sistemi (CBCT) kullanarak Görüntü Rehberliğinde Radyoterapi (IGRT),
6. Solunum Takipli Radyoterapi (RPM),
7. Adaptif Radyoterapi (ART) tekniklerinin uygulama olanakları

SIEMENS PRIMUS (2 ADET)

Foton enerjileri: 6 ve 18 MV X)
Elektron enerjileri: 6-21 MeV
Çok yapraklı kolimatör (MLC)
1. 3-Boyutlu Konformal Radyoterapi (3BKRT)
2. Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (IMRT/YART),
3. Portal (MV) görüntüleme sistemi

VARIAN GAMMAMED PLUS

Eksternal radyoterapi sistemleri ile entegre 3B Brakiterapi

Planlama Sistemleri

BT SIMÜLATÖR: SOMATOM DEFINITION AS

80 cm gantry açıklığında, RPM destekli, laser sistemi ve LİNAK ile uyumlu çekim masası
ONCENTRA MASTERPLAN,
3BKRT, IMRT planlama olanakları
ECLIPSE V11:
3BKRT, IMRT, VMAT, SRS, SRT, SBRT, solunum takipli ve adaptif radyoterapi planlamaları
BARKİTERAPİ PLANLAMA: ECLIPSE V11
Eksternal radyoterapi sistemleri ile entegre 3B Brakiterapi, IMBT planlama özellikli

Diğer Sistemler

RTIS: ARIA 11
DICOM 3 ve DICOM RT uyumlu görüntü ve planlama verilerinin aktarımını, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) ile HL7 uyumlu karşılıklı veri transferi
İMMOBİLİZASYON AKSESUARLARI
3BKRT, IMRT, VMAT, SRS, SRT, SBRT tedavilerine uygun

DOZİMETRİ SİSTEMLERİ

1. PTW su ve Katı su fantomları,
2. Elektrometre
3. İyon odaları, diyot dedektörler
4. QuickCheck, ArcCheck, Portal ve Epiqa dozimetri
5. Kuyu tipi dozimetre
6. Günlük LİNAK kalite kontrol,
7.3BKRT, IMRT, VMAT, SRS, SRT, SBRT plan verifikasyonu,
8.Brakiterapi kontrol sistemleri

dokuz eylul universitesi radyosyon onkoloji 3

Poliklinik Bilgileri:

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi 09:30:00 15:30:00
Sali 09:30:00 15:30:00
Çarşamba 09:30:00 15:30:00
Perşembe 09:30:00 15:30:00
Cuma Sadece Acil Sadece Acil

Poliklinik Telefon Bilgisi

0 232 412 42 30

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

cocuk hastanesi   kalite   tup bebek   labaratuvar   öğretim üye randevu   hasta haklari   arpaboyu

İletişim Bilgilerimiz

world-map

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi

Adres: İnciraltı mahallesi Mithatpaşa caddesi no:56 Balçova/İZMİR
Telefon: +90 (232) 412 22 22
Faks: +90 (232) 412 97 97
E-posta: info[@]deu.edu.tr

Otobüs ile Ulaşım : >> 5 | 6 | 7 |8 | 82 | 209 | 305 | 320 | 554 | 725 | 730 | 735 | 736 | 950 | 971
Gemi Hatları | Hava Limanından Ulaşım

İletişim Bilgileri

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Balçova
Adres: Mithatpaşa cad. no 1606 inciraltı yerleşkesi 35340 Balçova / İzmir
Telefon: +90 (232) 412 22 22
Faks: +90 (232) 412 97 97
E-posta: info@deu.edu.tr