Geriatri

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

geriatri dokuz eylul universitesi 1

Yirminci yüzyıl başlarından itibaren ortalama insan ömrünün uzaması ile geriatri kavramı ortaya çıkmaya başlamıştır. Tahmin edileceği gibi MÖ 5000 yıllardaki gibi beklenen yaşam üresinin 25-30 civarında olduğu bir dönemde geriatriden bahsetmek mümkün değildir. Yapılan çalışmalar;

 • 60-65 yaş ve sonrasının hastalıklarının erişkinlerden farklı bir seyir izlemesi ve farklı bulgularla ortaya çıkabilmesi
 • Bu yaş grubunda ilaç etkileşimlerinin çok daha fazla görülmesi
 • Normal yaşlanma süreci ile hastalık bulgularının birbiri ile karıştırılabilmesi
 • Bu yaş grubunun tedavisinde yer alan hekim sayısının artması ile gerek aşırı/yanlış tedavi oranlarının artması ve gerekse sağlık maliyetlerinin artmasının saptanması

bu yaş grubunun hastalıklarının pediatri gibi bir ayrı branş olarak değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyması ile Geriatri Bilim Dalı ortaya çıkmıştır.

Kimler Geriatri Ünitesine başvurabilir?

65 yaş ve üstünde olan ve zaten iç hastalıkları kapsamında olan hipertansiyon, şeker hastalığı gibi hastaların yanı sıra osteoporoz, idrar ya da gaita kaçırma, yine bu yaş grubunda sık rastlanan unutkanlık şikayetlerine neden olan bellek bozukluğu (Alzheimer Hastalığı, yaşa bağlı unutkanlık ya da diğer demanslar (Bunama)), depresyon, düşme, beslenme bozukluğu, bası (yatak) yaraları, çoklu ilaç kullanımı (polifarmasi) olanlar ve aşılama gibi koruyucu hekimlik için bilgilenme ve önleyici yaklaşımların uygulanması arzusunda olup “Başarılı Yaşlanma” sürecine dahil olmak isteyenler Geriatri Ünitemize başvurabilirler.

Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Ahmet Turan Işık

Prof. Dr. Mehmet Refik Mas

Uzm. Dr. Pınar Soysal

Sağladığımız Hizmetler:

geriatri dokuz eylul universitesi 3

Üst Düzey Teknoloji ve Tecrübe

Ayrıntılı Geriatrik Değerlendirmenin Amacı

Geriatri tüm bilgi, ilgi, uğraşı ve araştırmasının 60-65 yaş ve üstünde odaklandığı, bu nedenle deneyiminin de o ölçüde arttığı bir bilim dalı olup; iç hastalıkları muayene ve tetkiklerinin yanı sıra ve bu yaş grubunda sık görülen Alzheimer Hastalığı başta olmak üzere bütün demanslar (Bunama), deliryum, depresyon, osteoartrit, düşmeler, polifarmasi, beslenme bozukluğu, bası yaraları,  inkontinans gibi hastalık ve komplikasyonların geniş ölçüde incelendiği bir disiplindir. Bu kadar kapsamlı bir inceleme birçok hastalığın daha belirti vermeden önce dahi teşhis ve tedavisini mümkün kılar. Hangi belirtinin yaşlılığın doğal bir sonucu, hangisinin hastalığa bağlı olduğunu ortaya koyar. Ayrıca bu yaş grubunda hastalık belirtilerinin çoğunluğu genç ve orta yaşta görülenlerden farklı olup teşhisi geriatri bilgisini gerekli kılar. Geriatri 65 yaş ve üstünün sadece muayene, teşhis ve tedavisi ile yetinmez, birlikte çalıştığı sosyal hizmet uzmanı, fizyoterapist, diyetisyen ve hemşire ile hastane dışı desteğini, evde bakım modeli dahil sağlamaya yoğun çaba gösterir.

Bütün bunların yanı sıra bu yaş grubunda ortaya çıkabilecek hastalıkların önceden tanınabilmesi ve aşılama gibi koruyucu sağlık hizmetleri  “BAŞARILI YAŞLANMA” kavramıyla geriatrinin uygulama alanlarından birisini oluşturmaktadır.

Geriatri Ünitemizden faydalanmak için kronik hasta olmak gerekli değildir!

Geriatrik bir değerlendirme nasıl yapılır?

Çok kapsamlı bir hikaye alma ve dahili, nörolojik ve mental muayeneyi kapsayan ayrıntılı fizik muayeneye ek olarak; banyo, giyinme gibi temel günlük yaşam aktiviteleri; telefon kullanma, alışveriş, yemek hazırlama gibi enstrümental günlük yaşam aktiviteleri; görme değerlendirme testi; işitme testi, mobilite, denge ve düşmelerin değerlendirilmesi beslenme durumunun değerlendirilmesi; istemsiz idrar ve büyük abdest kaçırmanın sorgulanması; unutkanlık başta olmak üzere yalılarda sık görülen Alzheimer Hastalığı gibi bunama nedenlerinin araştırılmasına yönelik yönelik geriatrik kognitif değerlendirme; geriatrik depresyonun değerlendirilmesi ve ayrıntılı ilaç sorgulaması yapılır. Buna ilave olarak yapılan aile görüşmesi ile de yaşlının evdeki durumu hakkında da bilgi edinilir. Bu kadar kapsamlı bir inceleme birçok hastalığın daha belirti vermeden önce dahi teşhis ve tedavisini mümkün kılar Bir hastaya ayrılan süre ortalama 45 dakika olmaktadır. 

geriatri dokuz eylul universitesi 2 

Hastalar İçin Bilgiler:

Geriatri; 60-65 yaş ve üstü hastaların sağlık sorunları, hastalıkları, sosyal ve fonksiyonel yaşamları, yaşam kaliteleri, koruyucu hekimlik uygulamaları ve toplum yaşlanması ile ilgilenen bilim dalı olup iç hastalıklarının bir yan dalıdır. Geriatri Uzmanı ünvanı, hekimlere 4 yıllık iç hastalıkları uzmanlık eğitimi üzerine, içerisinde zorunlu nöroloji ve psikiyatri rotasyonların olan 3 yıllık geriatri yan dal eğitiminden sonra verilmektedir.

Geriatrist (Geriatri Uzmanı); temel olarak yaşlanma ve yaşlanmaya bağlı hastalıklara odaklanmış bir şekilde; hemşire, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal hizmet uzmanı ve mümkün ise psikolog ile birlikte çalışmalıdır. Geriatri uzmanı gerekli gördüğü durumlarda ilgili ana bilim dalları ile konsültasyon yapmaktan çekinmez. Sonuç olarak amaç; yaşlının sağlığını korumak, hastalığında tedavi etmek, bağımsız olarak yaşamını sürdürmesine yardımcı olmak ve yaşam kalitesini yükseltmektir. Böylece yaşlı bireylerin sağlık problemlerinin takip ve tedavisi yanında her yaşta üretkenliğinin devam ettirilmesi geriatri uzmanının temel hedeflerindendir.

BAŞARILI YAŞLANMA:

Yaşlanma; doğumla başlayıp ölüme kadar devam eden, hücrelerden organlara kadar tüm yapılarda fonksiyonların giderek azaldığı, karmasık bir gelişim sürecidir. Kişinin genetik kodları, çevresel etkenler, geçirdiği hastalıklar, kazalar ve direnç mekanizmaları yaşam süresinin değişkenlik göstermesine neden olur.

Başarılı Yaşlanma; fiziksel, ruhsal, sosyal açıdan olabildiğince iyilik haliyle bağımsız yaşamın sağlanması ve geliştirilmesidir. Yaşla birlikte ortaya çıkabilecek fiziksel, ruhsal, sosyal ve ekonomik olası sorunlardan korunmak, bunları geciktirmek yada düzeltmek mümkün olabilir. Bu şekilde yaşlılık sürecinin daha sağlıklı ve başarılı şekilde sürdürülmesi sağlanabilir.

BAŞARILI YAŞLANMA ÖNERİLERİ:

A. DÜZENLİ SAĞLIK KONTROLLERİ

 • Mevcut hastalıklarınızın kontrolü için yada hiçbir yakınmanız olmasa da gelişebilecek hastalıkların erken tanısı için sağlık kontrollerinizi düzenli olarak yaptırmalısınız.
 • Her yıl eylül-kasım ayları arasında grip aşısını ve beş yılda bir zatüre aşısını olmalısınız.
 • Ağız ve diş sağlığına dikkat etmeli, özellikle yutma sorunu, iştahsızlık gibi beslenme bozukluğuna sebep olabilecek durumlarda doktorunuza en kısa sürede başvurmalısınız.
 • Bayanlar meme muayenesini yaptırmalı ve erkekler prostat şikayetlerinizi dikkate almalısınız.
 • Tansiyon takibinizi yaptırmalısınız.
 • Kan sayımı, şeker, kolestrol, tiroid fonksiyonların ve vitamin düzeylerinizi takip ettirmelisiniz.
 • Kemik mineral ölçümlerinizi yaptırmalı ve hem kemik erimesine, hem de bağlı kırık gelişimine karşı önlem almalısınız.
 • Gerektiği zaman, gerektiği kadar ve doktor önerisiyle ilaç kullanmalısınız.

B. BESLENME ALIŞKANLIKLARI

 • Tüm besin gruplarından yeterli miktarda alarak, dengeli beslenmelisiniz.
 • Yağ, şeker, tuz gibi yaşlanma sürecini olumsuz etkileyen gıdaların tüketimini azaltmalısınız.
 • Hergün yeterli miktarda su içmelisiniz.
 • Bol taze sebze ve meyve yemeye özen göstermelisiniz.
 • Yeterli miktarda tahıl ürünleri, zeytinyağlı, balık, yağsız et, az yağlı süt ve süt ürünleri tüketmelisiniz.
 • Etli yemekleri kendi yağıyla pişirmeli ve katı yağ tüketimini azaltmalısınız.
 • Uygun vücut ağırlığını korumalı, kilo almamaya özen göstermelisiniz.

C. FİZİKSEL EGZERSİZ

 • Sağılığın elverdiği ölçüde ve düzenli olarak, yemekten 1-2 saat sonra fiziksel egzersiz yapmalısınız.
 • Egzersize yavaş başlanmalı ve yavaş tempolu yürüyüş yapmalısınız.,
 • Haftada en az 3 gün en az 20 dakika kadar tempolu yürüyüş yapmalısınız.

D. GENEL ÖNERİLER

 • Sigara, alkol ve kafeinden uzak durmalısınız.
 • Uykuya ve dinlenmeye yeterli zaman ayırmalısınız.
 • Evde ve dışarıda düşme ve kazalardan korunmak için önlem almalısnız.
 • Stresi yenme veya azaltmaya yollarını bulmaya ve o etkenlerden uzaklaşmaya çalışmalısınız.
 • Aile bireyleri ve arkadaş çevresiyle sosyal aktivitelere katılmalısınız.
 • Sizi mutlu eden hobi ve aktivitelere zaman ayırmalısınız.
 • Unutkanlık, bunama, düşme ve denge problemi, idrar kaçırma, depresyon, çoklu ilaç kullanımı, ağrı kontrolü ve broşürümüzde bahsedilen tüm konularda yardım almak ve bilgi almak için geriatri uzmanının takibine girmesine uygun olacaktır.

YAŞLILARDA AŞI:

Vücudumuz, mikroplarla karşılaştığında bağışıklık sistemi tarafından korunur. Bu sistem hücreleri, vücuda giren hastalık yapıcı maddeleri tanıyıp, onlara karşı savunma oluşturur.

Bağışıklık sistemi geliştirdiği bu bilgileri saklar, yıllar sonra bile olsa o mikropla karşılasırsa nasıl cevap vereceğini hatırlar. Böylece, vücut bu yabancı maddelere karşı bağışıklık kazanmış olur.

Aşılama, bağışıklığın suni şeklidir. Yani, aşılama ile mikropları tanıyan savunma sistemi, hastalık geçirmeden elde edilmiş olunur. Aşılar, zayıflatılmış veya öldürülmüş mikrop veya mikrobun zararlı ürünlerini içeren karışımlardır.

Yaşlı bireylerin aşılanması, en az çocukların aşılanması kadar önemlidir. Çünkü yaşlılarda en önemli ölüm sebeplerinden biri enfeksiyonlardır ve tabii ki, gençlerle kıyaslandığında mikroplara bağlı hastalıklar yaşlılarda daha sık görülmekte ve daha yüksek oranda sorunlara yol açmaktadır.

65 yaş üzerindeki bireylerin aşılarla önlenebilir hastalıklardan ölüm oranları, çocuklardan 100 kat daha fazladır.

Yaşlanmayla birlikte, vücudun diğer sistemlerinde olduğu gibi, bağışıklık sistemimizde de zayıflama meydana gelmektedir. Üstelik şeker, kronik akciğer hastalıkları, böbrek yetersizliği, kanser, beslenme bozuklukları gibi pek çok hastalığın yaşla birlikte artması, yaşlıları mikroplara karşı daha da güçsüz hale getirir. Bu nedenle, yaşlılarda ölümcül zatürre, grip, tetanoz, zona enfeksiyonuna karşı mutlaka aşılama yapılarak önlem alınmalıdır.

Zatürrenin her yıl trafik kazalarından daha fazla ölüme neden olduğunu biliyor muydunuz?

AŞILAR:

ZATÜRRE ( PNÖMOKOK) AŞISI: 65 yaş ve üzerindeki kişilere her 5 yılda bir yaptırılmalıdır. Aşı tek doz olarak, yıl içinde herhangi bir zamanda uygulanabilir.

GRİP AŞISI: Grip mikrobu hemen her sene yapısını değiştirdiğinden yıllık yapılması gereklidir. Yumurta alerjileri olanlarda aşılama risklidir. Eylül - Kaım ayları aşılama için en uygun zamanlardır.

TETANOZ AŞISI: 3 dozdan az aşılama yapılmış olanlara ve aşı olup olmadığını bilmeyenlere yapılmalıdır. Her 10 yılda bir yeniden aşılama yapılması gereklidir.

ZONA AŞISI: 65 yaş üzerindeki hastalar daha zona atağı geçirmiş olsalar bile, yalnızca bir defa, tek doz şeklinde zona aşısı olmalıdırlar.

SUÇİÇEĞİ AŞISI: Yaşlılarda bağışıklık sistemini baskılayıcı bir hastalık durumu olmadığı sürece 2 doz şeklinde yapılmalıdır.

MENENJİT AŞISI: 65 yaş üzerindeki her hastaya yapılmaz. Sadece AIDS yada bağışıklık sisteminin elemanlarındaki eksikliklerden kaynaklanana özel hastalık durumlarında yapılması önerilir.

 

Poliklinik Bilgileri:

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi 08:00:00 17:00:00
Sali 08:00:00 17:00:00
Çarşamba 08:00:00 17:00:00
Perşembe 08:00:00 17:00:00
Cuma 08:00:00 17:00:00

Poliklinik Telefon Bilgisi

0 232 412 43 45

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

cocuk hastanesi   kalite   tup bebek   labaratuvar   bebek dostu   hasta haklari   arpaboyu

İletişim Bilgilerimiz

world-map

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi

Adres: Mithatpaşa cad. no 1606 inciraltı yerleşkesi 35340 Balçova / İzmir
Telefon: +90 (232) 412 22 22
Faks: +90 (232) 412 97 97
E-posta: info[@]deu.edu.tr

Otobüs ile Ulaşım : >> 5 | 6 | 7 |8 | 82 | 209 | 305 | 320 | 554 | 725 | 730 | 735 | 736 | 950 | 971
Gemi Hatları | Hava Limanından Ulaşım

İletişim Bilgileri

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Balçova
Adres: Mithatpaşa cad. no 1606 inciraltı yerleşkesi 35340 Balçova / İzmir
Telefon: +90 (232) 412 22 22
Faks: +90 (232) 412 97 97
E-posta: info@deu.edu.tr