Üroloji

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

uroloji2

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ndeki ürolojik hasta tanı, tedavi ve bakım hizmetleri Üroloji Anabilim Dalı tarafından yürütülmektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kurulduğu 1983 yılından itibaren Üroloji Anabilim Dalı ürolojinin her alanında hizmet vermek üzere donanım ve olanaklarını arttırmıştır. Poliklinik hizmetleri ve yataklı tedavi hizmetleri hastane ana binasında yürütülmektedir. Üroloji bölümü bütün ileri tanı olanaklarının yanında gelişmiş androloji laboratuarına, ürodinami laboratuvarına, taş kırma ünitesine ve merkezi ameliyathanede endoürolojik, laparoskopik ve açık operasyonların yapıldığı iki ameliyathane salonuna sahiptir.

Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. İlhan ÇELEBİ (BAŞKAN)
Prof. Dr. Ahmet Adil ESEN
Prof. Dr. Mehmet Uğur MUNGAN
Prof. Dr. Güven ASLAN
Prof. Dr. Aykut KEFİ
Prof. Dr. Ömer DEMİR
Doç. Dr. Ozan BOZKURT

 

Sağladığımız Hizmetler:

Genel: Üroloji bölümünde erişkinlerde en sık görülen hastalıklar içinde yer alan üriner sistem enfeksiyonları, taş hastalıkları, prostat hastalıkları ve işeme bozuklukları gibi sağlık sorunlarının tanı ve tedavilerini içeren hizmetler verilmektedir.

Endoüroloji: Endoürolojik uygulamalar genel anlamda kapalı ürolojik ameliyatlar olarak bilinen bütün endoskopik cerrahileri içermektedir. İdrar yolu, prostat ve mesanenin kapalı ameliyatları rutin olarak gerçekleştirilmektedir. Gerek tanısal ve gerekse tedavi amaçlı üreterorenoskopiler endoskopik uygulamaların önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Değişik vücut içi taş kırma yöntemleri (endoskopik ve perkütan teknikler) ile taş hastalığı tedavisinde yüksek başarı sağlanmaktadır.

Üroonkoloji: Üroonkolojik uygulamalar ürolojik kanserlerin tanı ve tedavilerini içermektedir. Hastanemizde bütün majör ürolojik kanser cerrahileri, hem hastalığın kontrolü hem de yaşam kalitesi bakımından, başarılı sonuçlarla gerçekleştirilmektedir. Ürolojik kanserlerin yalnızca cerrahisi değil, başta kemoterapi ve immünoterapi olmak üzere tıbbi ve destek tedavileri de yapılmaktadır.

Androloji: Androloji disiplini erkeklerde başlıca iki büyük hastalık grubu ile ilgilenmektedir. Bunlardan bir tanesi erkeklerdeki infertilite (kısırlık) sorunlarının tanı ve tedavisidir. Bu konuda sık görülen infertilite nedenlerinin doğrudan tanı ve tedavisinin yanında Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği ile birlikte ortak çalışmalar yürütülmektedir. Yardımlı üreme tekniklerinin uygulanma sürecinde doğrudan testisden sperm elde edilmesi gibi işlemler üroloji kliniği tarafından uygulanmaktadır. Erkeklere özel diğer hastalık grubunu ise erektil disfonksiyon (iktidarsızlık) sorunları oluşturmaktadır. Bu hastalıklarla ilgili bütün tanı ve tedavi işlemleri gereken titizlik içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Çocuk Ürolojisi: Çocuklarda görülen idrar yolu enfeksiyonları, taş hastalıkları, üriner sistem anomalileri ve işeme bozuklukları gibi sağlık sorunlarının tanı ve tedavilerini içeren hizmetler verilmektedir.

Kadın Ürolojisi: İdrar kaçırma (stres ve sıkışma inkontinansı), interstisyel sistit tedavileri günümüz ürolojisindeki en çağdaş yöntemlerle yapılmaktadır. Bölümümüz bünyesinde yapılan ürodinamik testler ve hastaların yakınmalarının en iyi şekilde yorumlanmasıyla verilen cerrahi kararları kadın ürolojisindeki başarımızın temelini oluşturmaktadır.

 dokuz eylul universitesi uroloji 2

Hastalar İçin Bilgiler:

Poliklinikler:
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Poliklinikleri ek binasında yer almaktadır. Ayaktan hasta; muayene, takip ve ürolojik tetkik hizmetleri gerçekleştirilmektedir. Poliklinik hizmetleri hastanın başvurduğu gün içerisinde yapılmaktadır.

Ürodinami Laboratuarı
Ürodinamik incelemeler ürolojik uygulamaların vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Standart değerlendirmeler ile nedeni anlaşılamayan mesane ve idrar yolu işlevsel hastalıklarının tanısı için ürodinamik çalışma yapılmaktadır. Hastanemiz ürodinami laboratuarı çok kanallı ve bilgisayar destekli bir cihaz ile hem hastane içinden hem diğer merkezlerden gönderilen hastaların üroflovmetri, sistometri ve basınç-akım çalışması gibi tetkikleri özenle gerçekleştirmektedir.

Taş Kırma (ESWL) Ünitesi
Taş kırma ünitesi 2002 yılında hizmete girmiştir. Extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) üriner sistem taşlarının tedavisinde en sık ve güvenle kullanılan tedavi yöntemidir. Taş kırma ünitemiz, hastalarımıza elektif ve acil olarak hizmet vermektedir. Taş kırma işlemi bir doktor ile bir ESWL hemşiresinin gözetimi altında yapılmaktadır.

Ameliyathane
Diğer cerrahi bölümlerin ameliyatları gibi ürolojik ameliyatlar da ileri teknik özelliklere sahip merkezi ameliyathane ünitesinde gerçekleştirilmektedir. Kliniğimizce güncel üroloji uygulamalarındaki tüm ameliyatlar (onkolojik, laparoskopik, endoürolojik) başarı ile yapılmaktadır. Merkezi ameliyathanede endoürolojik ameliyatların (kapalı ameliyatlar) yapıldığı üroloji bölümüne ait özel bir salon bulunmaktadır.

 

Poliklinik Bilgileri:

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi 08:00:00 17:00:00
Sali 08:00:00 17:00:00
Çarşamba 08:00:00 17:00:00
Perşembe 08:00:00 17:00:00
Cuma 08:00:00 17:00:00

Poliklinik Telefon Bilgisi

0 232 412 34 80

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

cocuk hastanesi   kalite   tup bebek   labaratuvar   öğretim üye randevu   hasta haklari   arpaboyu

İletişim Bilgilerimiz

world-map

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Adres: İnciraltı mahallesi Mithatpaşa caddesi no:1606 Balçova/İZMİR
Telefon: +90 (232) 412 22 22
Faks: +90 (232) 412 97 97
E-posta: info[@]deu.edu.tr

Otobüs ile Ulaşım : >> 5 | 6 | 7 |8 | 82 | 209 | 305 | 320 | 554 | 725 | 730 | 735 | 736 | 950 | 971
Gemi Hatları | Hava Limanından Ulaşım

İletişim Bilgileri

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Balçova
Adres: Mithatpaşa cad. no 1606 inciraltı yerleşkesi 35340 Balçova / İzmir
Telefon: +90 (232) 412 22 22
Faks: +90 (232) 412 97 97
E-posta: info@deu.edu.tr