İş ve Meslek Hastalıkları Birimi

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

İş ve Meslek Hastalıklar

İşyeri ortamı yapılan işe, üretilen malzemeden kaynaklanan özel sağlık tehditleri içerir. Bu tehditler (kimyasal, toz, gürültü, titreşim, stres gibi ) çalışan üzerinde hemen etkili olabildikleri gibi sinsice zaman içerisinde de sağlığı bozabilirler.
Ülkemiz nüfusunun yaklaşık %70 inin çalışabilir nüfus kapsamına girdiğini düşündüğümüzde mesleksel sebeplerden sağlığın etkilenmesi olası olan insan sayısının çok yüksek olduğunu görmekteyiz.
İşyeri koşullarını ne kadar iyileştirir ve sağlıklı yaparsak, çalışanlarımızı ne kadar eğitirsek işten kaynaklanan sağlık etkisini o kadar azaltırız.
Bu bağlamda ülkemizde 2014 yılına kadar, işyeri hekimleri ve İş Sağlığı bilim uzmanlığı doktora programlarında eğitim alan hekimler çalışanların sağlığı konusunda çalışmalarını sürdürmekte idi. Ancak meslek hastalığı tanısı hakkındaki kısıtlılıklar profesyonel işgücü gereksinimini ortaya çıkarmıştır.

Sağlık Bakanlığı, 2012 yılında İş ve Meslek Hastalıkları konusunu bir uzmanlık alanı olarak onayladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde, Prof.Dr. Arif H. ÇIMRIN’ ın başkanlığını üstlendiği İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı 05.12.2012 tarihinde kuruldu. Meslek Hastalıkları Kliniği 01.11.2013 yılında hizmet vermeye başladı. 2014 yılında Göğüs Hastalıkları, İç Hastalıkları ve Halk Sağlığı anabilim Dallarının bir araya gelmesi ile İş ve Meslek Hastalıkları Yan Dal Uzmanlık Eğitimi başladı. Eğitim programının başlamasından bu yana, Göğüs Hastalıkları ve Halk Sağlığı Uzmanı olan 5 Yan Dal Uzmanlık Öğrencisi eğitimini sürdürmektedir.

Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Arif H. Çımrın

Prof. Dr. Yücel Demiral

 

Sağladığımız Hizmetler:

İş ve Meslek Hastalıkları Dokuz eylül Üniversitesi

Hasta Bakımı

Sağlık sorunları ile müracaat eden olguların sağlık sorunlarının tanımlanması (tanı) ve bu sağlık sorunlarının iş ile ilişkisi araştırılmaktadır.
Olgular sağlık sorunlarının tedavileri konusunda yönlendirilmektedir
İş ile ilişkili sağlık sorununun önlenmesi / yönetimi için işyeri hekimleri bilgilendirilmektedir
Yasa gereği meslek hastalığı tanısı konulan olgular Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu’ na bildirilmektedir.
Gerekli durumlarda olgular hastaneye yatırılarak tetkik ve tedavileri yapılmaktadır.

Danışmanlık

Talep eden işyerlerinde,

 • Risk analizine esas olacak işyeri değerlendirmesi
 • Sağlık gözetiminin planlanması ve yönetimi
 • İşe giriş ve periyodik muayenelerde gerekli tetkik ve analizlerin planlanması

Bilirkişi çalışması

 • İş mahkemeleri ve hukuksal diğer uyuşmazlıklarda

 İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanı

Hastalar İçin Bilgiler:

1. Sevkli hasta kabul edilmektedir
2. Kişisel müracaat kabul edilmemektedir
3. Sevk edebilen kişi ve kuruluşlar;
-Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) merkezleri
-İşyeri hekimi dahil tüm hekimler
-İş Mahkemeleri
4. Sevk yazısında “Meslek hastalığı kuşkusu vardır, bu yönden değerlendirilmesi gerekir” ifadesi olmalıdır.
5. Müracaat eden kişilerin aşağıda belirtilen bilgileri getirmeleri işlemlerinin hızlanması açısından menfaatlerine olacaktır;
-önceki tüm tetkikler, çekilmiş tüm filmler, tıbbi raporlar,
-işyerine ait= kişinin işine ait bilgiler, kullanılan malzeme / kimyasallarla ilişkili tüm bilgi ve
dökümanlar, işe giriş ve periyodik muayene kayıtları ve tetkik sonuçları

6. Randevu alınması önerilmektedir.

Poliklinik Bilgileri:

Poliklinik Çalışma Saatleri

Acil servisimiz 7/24 kesintisiz hizmet vermektedir.

Poliklinik Telefon Bilgisi

Poliklinik Çalışma Saatleri: 09.00 – 16.00

Hastane Santral Telefonu: 0 (232) 412 22 22

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 98 01

Nefroloji

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

nefroloji

Nefroloji, böbreklerin yapısı, işlevleri ve hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır. Nefroloji, adını Yunanca böbrek anlamına gelen nephros sözcüğünden alır. Böbrek(ler) ile ilgili anlamında kullanılan renal sözcüğü ise Latince renalis sözcüğünden gelir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İç Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde Prof. Dr. Taner Çamsarı tarafından 1989 yılında kurulmuştur.
Nefroloji Bilim Dalı’nda erişkin hastalarda hipertansiyon, böbrek hastalıkları, diyaliz (hemodiyaliz ve periton diyalizi) ve böbrek nakli tanı ve tedavi hizmetleri, modern tıbbın ve çağdaş dünyanın ölçütlerine uygun olarak uzman sağlık personeli tarafından gerçekleştirilmektedir.

Nefroloji Bilim Dalı bünyesinde böbrek hastalıkları, hipertansiyon, glomerülonefrit, periton diyalizi ve böbrek nakli poliklinikleri bulunmaktadır. Poliklinik hizmetleri dışında 16 yatak kapasiteli kliniğimizde hastalara yatırılarak tanısal amaçlı ileri tetkik ve tedavi hizmeti sunulmaktadır.
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi diyaliz merkezi 1991 yılının Haziran ayında hizmete girmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde ilk hemodiyaliz tedavisi 10 Ocak 1991 tarihinde 67 yaşındaki erkek hastaya uygulanmıştır. Diyaliz merkezimiz hastanenin yataklı birimlerinin bulunduğu giriş katında, 700 m2’lik kapalı alana sahip, modern ve hijyenik koşullar sağlayan 18 yataklı bir ünitedir.

Diyaliz merkezimiz hastanemizde takip edilen hastaların hemodiyaliz tedavi gereksinimlerini karşılamak amacıyla faaliyet göstermektedir. Diyaliz merkezimizde hastanemizin erişkin nefroloji kliniğinde, çocuk nefroloji kliniğinde, acil serviste ve diğer kliniklerinde takip edilen (solunum destek cihazına bağlı olan hastalar da dahil olmak üzere) hastaların hemodiyaliz tedavileri uygulanmaktadır. Diyaliz merkezimiz kliniklerde takip edilen yatan hastalar dışında ayaktan takip edilen erişkin ve çocuk hemodiyaliz hastalarına da hizmet vermektedir.
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitelerinde takip edilen ve böbrek yerine koyma tedavisi gereksinimi olan hastalara da yatağında hemodiyaliz tedavisi uygulanmaktadır. Bu hasta grubuna standart hemodiyaliz tedavisi dışında sürekli yavaş ekstrakorporeal tedavi seçenekleri de uygulanabilmektedir.

Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi’nde ilk böbrek nakli 8 Nisan 1992 tarihinde kadavra vericiden 26 yaşındaki kadın hastaya yapılmıştır. Merkezimizde bugüne kadar 179’u kadavra vericiden, 220’si canlı vericiden olmak üzere toplam 399 böbrek nakli yapılmıştır. Halen merkezimizde 127’si kadavra vericiden, 193’ü canlı vericiden olmak üzere toplam 320 böbrek nakli alıcısı ayaktan takip ve tedavi edilmektedir.
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde ilk periton diyalizi tedavisi 1991 yılında uygulanmıştır. Kliniğimizde bugüne kadar toplam 350 hastaya periton diyalizi tedavisi uygulanmıştır. Periton diyalizi polikliniğimizde halen 35 hasta ayaktan takip ve tedavi edilmektedir. Bu hastalardan 17’sine sürekli ayaktan periton diyalizi tedavisi, 18’ine aletli periton diyalizi tedavisi uygulanmaktadır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde ilk böbrek biyopsisi 1989 yılında yapılmıştır. Kliniğimizde yılda ortalama 100 hastaya böbrek biyopsisi yapılmaktadır. Böbrek biyopsisi yapılan olgular Patoloji Anabilim Dalı ile birlikte haftalık olarak gerçekleştirilen nefropatoloji toplantısında tartışılmaktadır.

 

Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Ali Çelik (Bilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Taner Çamsarı
Prof. Dr. Caner Çavdar
Prof. Dr. Aykut Sifil
Öğr. Gör. Uzm. Dr. Serkan Yıldız

AÇIKLAMA: Mesai Dışı Öğretim Üyesi Özel muayene talepleriniz için lütfen 0 (232) 412 37 94 ile iletişim kurunuz.

Nefroloji Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Öğretim Üyeleri

Sağladığımız Hizmetler:

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne Başvuran Hastalarda Nefroloji Bilim Dalı ile İlişkili Tanı ve Tedavi Hizmetleri

İdrar tetkiki ve mikroskopisi
24 saatlik idrar analizi
Böbrek işlevleri ile ilgili kan tetkikleri
İmmünoserolojik testler
24 saatlik kan basıncı izlemi
Sintigrafik görüntüleme yöntemleri
Radyolojik görüntüleme yöntemleri
Böbrek biyopsisi ve histopatolojik değerlendirme
Böbrek anjiyografisi ve anjiyoplasti
Doku tipleme ve immünoloji laboratuvarı tetkikleri
Hemodiyaliz tedavisi
Periton diyalizi tedavisi
Nefroloji (böbrek hastalıkları) polikliniği
Glomerüler hastalıklar polikliniği
Hipertansiyon polikliniği Böbrek nakli polikliniği (nakil öncesi hazırlık ve nakil sonrası izlem)

Hastalar İçin Bilgiler:

Hastalar için faydalı, bilgilendirici ve eğitici bilgiler tarafımızca hazırlık aşamasındadır.

Poliklinik Bilgileri:

0 (232) 412 37 94

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi 08:00:00 17:00:00
Sali 13:00:00 17:00:00
Çarşamba 08:00:00 17:00:00
Perşembe 08:00:00 17:00:00
Cuma 08:00:00 17:00:00

Poliklinik Telefon Bilgisi

Poliklinik Sekreterliği :  0 (232) 412 37 94

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

 

 

Romatoloji ve İmmünoloji

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

romotoloji

Romatoloji Bilim Dalı’nda verilen hasta hizmetleri; romatolojik hastalıkların tanısı, izlemi ve tedavisi ile ilgilidir. Romatolojik hastalıklar, eklemler ve bağ dokusu başta olmak üzere kas-iskelet sistemini etkileyen ancak iç organları da tutabilen, sistemik ve kronik (süreğen) hastalıklardır. Romatoloji uzmanı (romatolog); bu hastalıklarını tanısını koyabilme, tedavi ve izlemini yapabilme konusunda 3 yıl süreyle yan dal uzmanlık eğitimi almış ve bu konuda yeterlilik kazanmış uzmandır. Ülkemizde romatoloji uzmanı olmak için; bu eğitim öncesinde, 6 yıl süren tıp eğitimi ve daha sonra 4 yıl süreyle İç Hastalıkları veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanlığı eğitimi alınması gereklidir.

Birimimizde üç öğretim üyesi ve beş yan dal uzmanlık eğitimi alan uzman doktor, rotasyona gelen İç Hastalıkları uzmanlık öğrencisi bulunmaktadır.

Bilim Dalımızda aşağıda sıralanmış hastalıklar başta olmak üzere çeşitli romatizmal hastalıklar izlenmektedir:
-Ankilozan spondilit /spondiloartritler
- Romatoid artrit
- Psoriatik artrit (Sedef romatizması)
- Vaskülitler (damar iltihabı) : Takayasu arteriti, Wegener granülomatozu.. vb
- Sistemik lupus eritematozus, antifosfolipid antikor sendromu
- Ailesel Akdeniz ateşi - Behçet hastalığı
- Gut ve diğer kristal artritleri
- Bağ dokusu hastalıkları - Sjögren sendromu
- Skleroderma
- Raynaud fenomeni
- İltihabi kas hastalıkları (polimiyozit /dermatomiyozit)
- Polimiyaljia romatika
- Fibromiyalji /yumuşak doku hastalıkları
- Osteoartrit (Kireçlenme)
- Osteoporoz (Kemik erimesi)
Romatoid artrit gibi iltihaplı eklem romatizmaları eklemlerde ağrı, şişlik, sabah tutukluğu şeklindeki yakınmalar ile ortaya çıkarlar. Bu bulgular, etkili bir şekilde tedavi edilmezse ileri dönemde hareket kısıtlılığı ve şekil bozukluğuna yol açabilir.

Omurga eklemlerini ön planda etkileyen spondiloartrit gibi romatolojik hastalıklarda ise bel, sırt, boyun ağrısı, sabah tutukluğu, hareketle yakınmaların azalması, tutukluğun açılması ve topuk ağrısı gibi sorunlar görülebilir.

Romatolojik hastalıklarda sadece eklemlerle değil, iç organlarla ilgili rahatsızlıklar da gelişebilir. Örneğin, sistemik lupus eritematozus, deri, akciğer ve böbrekler gibi organları etkileyebilir. Ülkemizde sık görülen Behçet hastalığı, ağızda ve genital bölgede aftlar ve gözde iltihap (üveit) yapabilir; ailesel Akdeniz ateşi (FMF) karın ağrısı atakları ve ateş ile bulgu verebilir.

Bunun dışında, nedeni açıklanamayan kilo kaybı, halsizlik, kas güçsüzlüğü, göz ve ağız kuruluğu ve döküntüler romatolojik hastalıklarla ilişkili olarak ortaya çıkabilir. Romatoloji Bilim Dalı tarafından takip edilen bu hastalıklarla ilgili bilgi edinebilmek için Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) tarafından hazırlanan hasta bilgilendirme sitesine, http://www.romatoloji.org/hasta linkinden ulaşabilir, buradaki TRD hasta bilgilendirme kitapçıklarını inceleyebilirsiniz. Ayrıca bilim dalımız tarafından aralıklı olarak düzenlenen hasta bilgilendirme toplantılarına katılabilirsiniz. Son toplantıya ait, hastalara yönelik sunumlara ekte ulaşabilirsiniz.

Birimimizde tüm bu hastalıkların izlemi için ayaktan hasta birimlerimiz yanısıra, 10 yataklı servisimiz, 6 yataklı biyolojik tedavi ünitemiz ile hizmet verilmektedir. Birimimizde tanısal ve tedavi amaçlı olarak kas-iskelet ultrasonografisi , tırnak yatağı kapilleroskopisi, minör tükrük bezi biyopsisi ve deri biyopsisi uygulanmaktadır.

Gerektiğinde, girişimsel eklem enjeksiyonları, ultrasonografi eşliğinde yapılabilmektedir. Ankilozan spondilit ve spondiloartritli hastaların izleminde kullanılan hareket ölçüm değerlendirmeleri, hekim ve hemşiremiz eşliğinde uygulanabilmektedir.

Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Fatoş Önen
Prof. Dr. Merih Birlik
Yrd. Doç. Dr. Gerçek Can

Sağladığımız Hizmetler:

ROMATOLOJİ  POLİKLİNİĞİ
Haftanın ilk 4 günü, 08:00-17:00  arasında, Cuma günleri 13:30-17:00 arasında,  4 poliklinik ve 2 uzman ofisinde toplam 6 hekim tarafından hizmet verilmektedir. Polikliniklerde yeni başvuran veya izlemde olan hastaların muayeneleri yapılmaktadır. Tanı ve tedavi süreçlerinin yanısıra, takipler sırasında hem hastalığın seyri, hem de verilen tedavinin etkinliği, tedavi değişikliği gerekip gerekmediği ve tedavi ile ilişkili bir yan etki olup olmadığı kontrol edilmektedir. Poliklinik randevuları internet üzerinden veya poliklinik sekreterliğinden verilmektedir.

Ramotoloji Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi

BİYOLOJİK İLAÇ POLİKLİNİĞİ VE İNFÜZYON TEDAVİ ÜNİTESİ
Gereken hastalarda başlanan biyolojik ilaçlar serum ile (damardan), aşı gibi ciltaltı veya ağızdan tablet olarak uygulanmaktadır. Biyolojik ilaç uygulanan hastaların muayene ve izlemi, bu poliklinikte bulunan hekimimiz tarafından yapılır. Tedavi ile ilişkili işlemler de (tetkik istemleri, Göğüs hastalıkları kontrolleri ve randevularının organizasyonu) bu poliklinikte görevli ekibimiz tarafından düzenlenmektedir. Bu hastaların ilaç uygulamaları, 6 yataklı biyolojik ilaç infüzyon odasında deneyimli hemşiremiz gözetiminde yapılmaktadır. Uygulanacak ilaçlarla ilgili hasta eğitimi, hemşiremiz tarafından yüzyüze anlatılarak ve yardımcı broşürler aracılığıyla sağlanmaktadır.
Bu polikliniğimiz haftanın 5 günü, 08:00-17:00 arasında çalışmaktadır. Poliklinikte, acil durumlarda kullanılmak üzere oksijen düzeneği ve acil setleri de bulunmaktadır. 

KAS-İSKELET SİSTEMİ ULTRASONOGRAFİ ÜNİTESİ
Kliniğimizde muayeneleri sırasında, gerekli görülen hastalar kas-iskelet sistemi görüntülemesi ve görüntüleme eşliğinde enjeksiyon amacıyla bu üniteye yönlendirilmektedir. Haftanın tüm günlerinde poliklinik içerisinde bulunan ultrasonografi odasında uygulanmaktadır.

TIRNAK YATAĞI KAPİLLEROSKOPİ ÜNİTESİ
Özellikle Raynaud fenomeni ve skleroderma hastalarının izleminde yeri olan kapilleroskopi işlemi poliklinik içerisinde bulunan odamızda öğretim üyeleri ve uzman hekimler tarafından uygulanmaktadır.

IŞIK MİKROSKOBU
Gut gibi kristal artritlerinin tanısında yapılan eklem ponksiyonunun direk bakısı için gerekli olan mikroskop düzeneği, poliklinik içerisinde yer almaktadır.

EKLEM AÇIKLIK ÖLÇÜMLERİNİN YAPILMASI
Özellikle ankilozan spondilitli ve diğer spondiloartritli hastalarda gelişebilecek eklem hareket kısıtlılıklarının saptanabilmesi ve izlemi amacı ile, hastalarımızda gereken aralıklarla ölçümler yapılmakta ve kayıt edilmektedir.

YATAKLI SERVİS ÜNİTESİ
İleri tetkik ve tedavi gerektiren hastalar, Servisler binası 5. katta bulunan yataklı ünitemizde yatırılarak tetkik ve tedavi edilmektedirler. Bu ünitede de, poliklinikte olduğu gibi Romatoloji ekibi (Öğretim üyesi, uzman doktorlar, uzmanlık öğrencileri, intörn doktorlar ve hemşireler) tarafından sağlık hizmeti verilmektedir.

KONSÜLTASYON HİZMETLERİ
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinin diğer bölümlerinde, poliklinikte veya yatan hasta birimlerinde görülüp anabilim dalımızdan konsültasyon istenen hastalar bir uzman hekim tarafından değerlendirilmekte ve öğretim üyesine danışılmaktadır.

Hastalar İçin Bilgiler:

Hastalar internet üzerinden veya sekreterlikten aldıkları randevular aracılığıyla hafta içi 08:30-17:00 arası saatlerde poliklinikte değerlendirilirler. İlk başvuru ve takip randevuları ayrı ayrı verilir. İhtiyaç duyulan hastalarda tanı amaçlı tetkikler istenebilir, tedavi ve izlemleri yapılır. Gerek görülen hastalar, Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi servisler binası 5. katta bulunan servisimizde yatırılarak tetkik ve tedavi edilmektedirler.

Öğretim Üyesi özel muayene istekleriniz için lütfen çağrı merkezi (0232 4129898), poliklinik sekreterliği (0232 4123730) veya Bilim Dalı sekreterliği (0 232 4123721) ile iletişim kurunuz.

Poliklinik Bilgileri:

Poliklinik sekreterliği ve biyolojik ilaç polikliniği 08:00’de açılmaktadır.
Cuma günleri 08:30-12:00 arası eğitim saati olması nedeni ile poliklinik hizmeti bulunmamaktadır.

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi 08:30:00 17:00:00
Sali 08:30:00 17:00:00
Çarşamba 08:30:00 17:00:00
Perşembe 08:30:00 17:00:00
Cuma 13:30:00 17:00:00

Poliklinik Telefon Bilgisi

Poliklinik Sekreterliği :  0 (232) 412 37 30

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

 

Endokrinoloji Ve Metabolizma Bölümümüzdeki Doktorlarımız

firat bayraktar

Prof. Dr. Fırat Bayraktar

Ana Bilim Dalı : Endokrinoloji Ve Metabolizma

Detaylı Bilgi :        

sevinc erarslan

Prof. Dr. Sevinç Eraslan

Ana Bilim Dalı : Endokrinoloji Ve Metabolizma

Detaylı Bilgi :        

abdurrahman comlekci

Prof. Dr. Abdurrahman Çömlekçi

Ana Bilim Dalı : Endokrinoloji Ve Metabolizma

Detaylı Bilgi :        

tevfik demir

Prof.Dr. Tevfik Demir

Ana Bilim Dalı : Endokrinoloji Ve Metabolizma

Detaylı Bilgi :        


abdullah serkan yener

Prof. Dr. Abdullah Serkan Yener

Ana Bilim Dalı : Endokrinoloji Ve Metabolizma

Detaylı Bilgi :        

mustafa can kosay

Prof. Dr. Barış Akıncı

Ana Bilim Dalı : Endokrinoloji Ve Metabolizma

Detaylı Bilgi :        


Endokrinoloji Ve Metabolizma

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

endokrinoloji

Endokrinoloji Bilim Dalının kuruluş kararı 09.11.1990 tarihinde  YÖK’ ten ve 1991 yılında üniversite senatosundan  çıkarıldıktan sonra 15.03.1995 yılında Prof. Dr. Sevinç ERASLAN’ın Bilim Dalı başkanı olarak atanmasıyla  faaliyetlerine başlamıştır. İlk Bilim Dalı Başkanımız  Prof. Dr. Sevinç ERASLAN’dır. 1998 yılında Prof. Dr. A.Sena YEŞİL BD başkanlığına seçilmiş ve bu görevi 2010 yılına kadar sürdürmüştür. 2010 yılında Prof. Dr. Abdurrahman ÇÖMLEKÇİ BD başkanlığı görevini devralmış ve 2011 yılına kadar sürdürmüştür. 2011 -2012 yıllarında Prof. Dr. Fırat BAYRAKTAR ve daha sonra 2012-2013 yıllarında Doç. Dr. Tevfik DEMİR BD başkanlıkları yaptıktan sonra 2013 yılında tekrar bu göreve Prof. Dr. Fırat BAYRAKTAR atanmıştır  ve halen BD başkanlığı görevini sürdürmektedir. Endokrinoloji BD kurulduğundan beri aynı yerde hizmetini sürdürmektedir.

2007-2008 yıllarında bölümümüzde ciddi restorasyon uygulanmış ve bugünkü haline getirilmiştir. Halen 6 öğreim üyesi, 2 yandal asistanı, dahiliye asistanları, 3 Diyabet Eğitim hemşiresi, 1 Diyetisyen, 3 kişilik sekreterya kadrosu ve 2 yardımcı personel  ile hizmet vermeye devam etmektedir. Polikliniğimizde her yıl  35.000 den fazla ayaktan ve yatan hastaya  hizmet verilmektedir.

Öğretim Üyeleri:

endokrinoloji ve metobolizma dokuz eylul universitesi

Prof.Dr.Fırat BAYRAKTAR (BD. BAŞKANI)
Prof.Dr.Sevinç ERASLAN
Prof.Dr.Abdurrahman ÇÖMLEKÇİ
Prof.Dr.Tevfik DEMİR
Prof.Dr.Abdullah Serkan YENER
Prof.Dr.Barış AKINCI

AÇIKLAMA: Mesai Dışı Öğretim Üyesi Özel muayene talepleriniz için lütfen 0 232 4129898 ile iletişim kurunuz.

endokrinoloji ve metobolizma dokuz eylul universitesi

Sağladığımız Hizmetler:

Endokrinoloji bilimi iç salgı bezlerini, iç salgı bezlerinin fonksiyonlarını ve salgıladıkları hormonları inceleyen bilim dalıdır. Hormonlar vücudumuzdaki çok sayıda faaliyeti kontrol eder. Hormonların farklı tipleri, üreme, metabolizma, büyüme ve gelişme, strese yanıt başta olmak üzere sayısız alanda faaliyet gösterir. Hormonlar vücudun fonksiyonları için gerekli uygun miktarda enerji ve besini sağlamaya yardımcı olurlar. Özet olarak, insan vücudunda yürütülen tüm faaliyetin kontrolünde en az bir adet hormon çok önemli rol oynamaktadır

Endokrin sistemi oluşturan salgı bezleri; hipotalamus, hipofiz,tiroid, paratiroid, pankreas, yumurtalıklar (kadında overler, erkekte testisler), böbreküstü bezi ve yağ dokusu olarak sınıflandırılabilir.

Endokrinoloji Bilim Dalı’nın faaliyet gösterdiği hastalık alanları

 • Diyabet (Şeker Hastalığı)
 • Guatr ve Tiroid Bezinin hastalıkları,
 • Obezite (şişmanlık)
 • Hipertansiyon,
 • Hipofiz Bezi Hastalıkları,
 • Böbreküstü Bezi Hastalıkları,
 • Kıllanma Artışı ve Adet Düzensizlikleri,
 • Cinsel Gelişme Bozuklukları,
 • Osteoporoz (kemik erimesi) ve diğer metebolik kemik hastalıkları
 • Kolesterol Yüksekliği ve Lipit Metabolizması Hastalıkları,
 • Büyüme ve Gelişme Geriliği (boy kısalığı),
 • Salgı bezlerinin tümörleri (tiroid kanseri, hipofiz ve pankreas tümörleri vs.)

endokrinoloji ve metobolizma dokuz eylul universitesi

endokrinoloji ve metobolizma dokuz eylul universitesi

Hastalar İçin Bilgiler:

Bölümümüzün Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 22 yataklı servisi bulunmaktadır. Poliklinik hizmetleri hergün verilmektedir. Genel Endokrinoloji, Tiroid, Diyabet polikliniklerinin yanı sıra, hipofiz, adrenal/gonad, tiroid kanseri, Tip 1 Diyabet, obezite özel poliklinikleri de hizmet vermektedir.  Tiroid Nodülleri tanı ve takibinde bölümümüzde ultrason eşliğinde biyopsi faaliyeti de yürütülmektedir.

Poliklinik Bilgileri:

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi 08:00:00 17:00:00
Sali 08:00:00 17:00:00
Çarşamba 13:00:00 17:00:00
Perşembe 08:00:00 17:00:00
Cuma 08:00:00 17:00:00

Poliklinik Telefon Bilgisi

0 232 412 3752- 0232 412 3753

AÇIKLAMA:

Mesai Dışı Öğretim Üyesi Özel muayene talepleriniz için lütfen 0 232 4129898 ile iletişim kurunuz.

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

Gastroenteroloji

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

Gastroenteroloji dokuz eylul universitesi

Bütün dünyada olduğu gibi sindirim sistemi hastalıkları ülkemizde de son derece yaygındır. Gastroenteroloji Bilim Dalı’nın alanı sindirim sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisidir.

Sindirim sistemi; ağızdan makata kadar boru şeklinde uzanan yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsaklar, ayrıca karaciğer, safra kesesi, safra yolları ile pankreas ve dalağı içine almaktadır.

Bu bilim dalı uzmanlarına “gastroenterolog” denilmektedir. Gastroenterolog olmak için tıp fakültesinin ardından kazanılan sınavla 4 yıl İç Hastalıkları uzmanlık eğitimi, onun ardından yine kazanılan sınavla 3 yıl gastroenteroloji yan dal uzmanlık eğitimi alınması gerekmektedir. 

Sindirim sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisinde kendine ait özel bir ışık kaynağı bulunan, ucundaki kamera aracılığı ile görüntü almayı sağlayan, bükülebilen tüp şeklindeki bir aletle (bu alete “endoskop” denilmektedir) sindirim sistemi organlarının incelenmesi işlemi “endoskopi “ çok sık kullanılmaktadır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 1978 yılında “İzmir Tıp Fakültesi” adıyla kurulduğunda Gastroenteroloji Bilim Dalı 11 kurucu öğretim üyesinden biri olan Prof. Dr. Sadun KOŞAY ile birlikte Prof. Dr. İlkay Şimşek tarafından kurulmuştur. Bilim dalımızda halen 6 öğretim üyesi bulunmaktadır.

Öğretim Üyeleri:

gastroenteroloji dokuz eylul universitesi

Prof. Dr. Hale AKPINAR (BİLİM DALI BAŞKANI)
Prof. Dr. ÖMER SELAHATTİN TOPALAK
Prof. Dr. ENDER BERAT ELLİDOKUZ
Prof. Dr. MÜJDE SOYTÜRK
Prof. Dr. MESUT AKARSU
Dr. Öğr. Üyesi. GÖKSEL BENGİ

AÇIKLAMA: Mesai Dışı Öğretim Üyesi Özel muayene talepleriniz için lütfen 0 232 4129898 ile iletişim kurunuz.

gastroenteroloji dokuz eylul universitesi

Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Servisi

 

 

Sağladığımız Hizmetler:

Bilim Dalımız İç Hastalıkları Anabilim Dalı içinde kendine ayrılan yataklarda yatan hasta hizmeti ile polikliniklerimizde ayaktan hasta hizmeti vermektedir. Belirli günlerde örn. “karaciğer hastalıkları”, “karaciğer nakli” ve “inflamatuvar bağırsak hastalıkları”, “pankreas hastalıkları” gibi özel polikliniklerde de hasta görülmektedir.

2015 yılında yenilenen, en son teknolojiye sahip endoskoplarla donatılmış olan “Merkezi Endoskopi Ünitesi” nde hem ayaktan hem de yatan hastalara rutin ve ileri endoskopi işlemleri uygulanmaktadır.

gastroenteroloji dokuz eylul universitesi

“Dönemin rektörü Sayın Prof. Dr. Mehmet Füzün ve Dekanı Sayın Prof. Dr. Tülay Canda’nın katılımlarıyla “Merkezi Endoskopi Ünite”’mizin açılışı (27.01.2015)”

Hastalar İçin Bilgiler:

Gastroenteroloji bilim dalının alanı sindirim sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisidir. Bu amaçla acil servise veya polikliniğimize başvurduğunuz takdirde tüm çabamız size en kısa sürede en doğru tanıyı koymak ve gereken uygun tedaviyi planlamaktır. Bu amaçla özellikle endoskopik işlemler gerçekleştirmekteyiz. Bu işlemleri Türkiye’de ilk kez hastanemizde yapılandırılan Merkezi Endoskopi Ünitesi (MEÜ)’nde yapmaktayız. MEÜ hastanemiz acil servis komşuluğunda Gündüz Hastanesi bünyesinde yer almaktadır. 2015 yılında hem fiziksel hem de donanım olarak tamamen yenilenmiştir. Ünitemizde Prof. Dr. Leyla İyilikçi Karaoğlan başkanlığında Anestezi ekibinin yardımıyla işlemler sedasyon analjezisi uygulanarak yapılmakta, hasta rahatı, konforu en üst düzeyde sağlanmaktadır. Endoskopi ünitesinde 6 öğretim üyesi dışında halen 3 uzman, 8 hemşire, 3 personel ve 2 sekreterle hizmet verilmektedir.

gastroenteroloji dokuz eylul universitesi

Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi Merkezi Endoskopi Ünitesi

gastroenteroloji dokuz eylul universitesi

Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Polikliniği

 

Poliklinik Bilgileri:

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi 08:30:00 16:30:00
Sali 08:30:00 16:30:00
Çarşamba 08:30:00 16:30:00
Perşembe 08:30:00 16:30:00
Cuma 10:00:00 16:30:00

Poliklinik Telefon Bilgisi

0 232 412 3714 – 412 3719

AÇIKLAMA:

Mesai Dışı Öğretim Üyesi Özel muayene talepleriniz için lütfen 0 232 4129898 ile iletişim kurunuz.

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

Üroloji

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

uroloji2

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ndeki ürolojik hasta tanı, tedavi ve bakım hizmetleri Üroloji Anabilim Dalı tarafından yürütülmektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kurulduğu 1983 yılından itibaren Üroloji Anabilim Dalı ürolojinin her alanında hizmet vermek üzere donanım ve olanaklarını arttırmıştır. Poliklinik hizmetleri ve yataklı tedavi hizmetleri hastane ana binasında yürütülmektedir. Üroloji bölümü bütün ileri tanı olanaklarının yanında gelişmiş androloji laboratuarına, ürodinami laboratuvarına, taş kırma ünitesine ve merkezi ameliyathanede endoürolojik, laparoskopik ve açık operasyonların yapıldığı iki ameliyathane salonuna sahiptir.

Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. İlhan ÇELEBİ (BAŞKAN)
Prof. Dr. Ahmet Adil ESEN
Prof. Dr. Mehmet Uğur MUNGAN
Prof. Dr. Güven ASLAN
Prof. Dr. Aykut KEFİ
Prof. Dr. Ömer DEMİR
Doç. Dr. Ozan BOZKURT

 

Sağladığımız Hizmetler:

Genel: Üroloji bölümünde erişkinlerde en sık görülen hastalıklar içinde yer alan üriner sistem enfeksiyonları, taş hastalıkları, prostat hastalıkları ve işeme bozuklukları gibi sağlık sorunlarının tanı ve tedavilerini içeren hizmetler verilmektedir.

Endoüroloji: Endoürolojik uygulamalar genel anlamda kapalı ürolojik ameliyatlar olarak bilinen bütün endoskopik cerrahileri içermektedir. İdrar yolu, prostat ve mesanenin kapalı ameliyatları rutin olarak gerçekleştirilmektedir. Gerek tanısal ve gerekse tedavi amaçlı üreterorenoskopiler endoskopik uygulamaların önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Değişik vücut içi taş kırma yöntemleri (endoskopik ve perkütan teknikler) ile taş hastalığı tedavisinde yüksek başarı sağlanmaktadır.

Üroonkoloji: Üroonkolojik uygulamalar ürolojik kanserlerin tanı ve tedavilerini içermektedir. Hastanemizde bütün majör ürolojik kanser cerrahileri, hem hastalığın kontrolü hem de yaşam kalitesi bakımından, başarılı sonuçlarla gerçekleştirilmektedir. Ürolojik kanserlerin yalnızca cerrahisi değil, başta kemoterapi ve immünoterapi olmak üzere tıbbi ve destek tedavileri de yapılmaktadır.

Androloji: Androloji disiplini erkeklerde başlıca iki büyük hastalık grubu ile ilgilenmektedir. Bunlardan bir tanesi erkeklerdeki infertilite (kısırlık) sorunlarının tanı ve tedavisidir. Bu konuda sık görülen infertilite nedenlerinin doğrudan tanı ve tedavisinin yanında Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği ile birlikte ortak çalışmalar yürütülmektedir. Yardımlı üreme tekniklerinin uygulanma sürecinde doğrudan testisden sperm elde edilmesi gibi işlemler üroloji kliniği tarafından uygulanmaktadır. Erkeklere özel diğer hastalık grubunu ise erektil disfonksiyon (iktidarsızlık) sorunları oluşturmaktadır. Bu hastalıklarla ilgili bütün tanı ve tedavi işlemleri gereken titizlik içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Çocuk Ürolojisi: Çocuklarda görülen idrar yolu enfeksiyonları, taş hastalıkları, üriner sistem anomalileri ve işeme bozuklukları gibi sağlık sorunlarının tanı ve tedavilerini içeren hizmetler verilmektedir.

Kadın Ürolojisi: İdrar kaçırma (stres ve sıkışma inkontinansı), interstisyel sistit tedavileri günümüz ürolojisindeki en çağdaş yöntemlerle yapılmaktadır. Bölümümüz bünyesinde yapılan ürodinamik testler ve hastaların yakınmalarının en iyi şekilde yorumlanmasıyla verilen cerrahi kararları kadın ürolojisindeki başarımızın temelini oluşturmaktadır.

 dokuz eylul universitesi uroloji 2

Hastalar İçin Bilgiler:

Poliklinikler:
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Poliklinikleri ek binasında yer almaktadır. Ayaktan hasta; muayene, takip ve ürolojik tetkik hizmetleri gerçekleştirilmektedir. Poliklinik hizmetleri hastanın başvurduğu gün içerisinde yapılmaktadır.

Ürodinami Laboratuarı
Ürodinamik incelemeler ürolojik uygulamaların vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Standart değerlendirmeler ile nedeni anlaşılamayan mesane ve idrar yolu işlevsel hastalıklarının tanısı için ürodinamik çalışma yapılmaktadır. Hastanemiz ürodinami laboratuarı çok kanallı ve bilgisayar destekli bir cihaz ile hem hastane içinden hem diğer merkezlerden gönderilen hastaların üroflovmetri, sistometri ve basınç-akım çalışması gibi tetkikleri özenle gerçekleştirmektedir.

Taş Kırma (ESWL) Ünitesi
Taş kırma ünitesi 2002 yılında hizmete girmiştir. Extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) üriner sistem taşlarının tedavisinde en sık ve güvenle kullanılan tedavi yöntemidir. Taş kırma ünitemiz, hastalarımıza elektif ve acil olarak hizmet vermektedir. Taş kırma işlemi bir doktor ile bir ESWL hemşiresinin gözetimi altında yapılmaktadır.

Ameliyathane
Diğer cerrahi bölümlerin ameliyatları gibi ürolojik ameliyatlar da ileri teknik özelliklere sahip merkezi ameliyathane ünitesinde gerçekleştirilmektedir. Kliniğimizce güncel üroloji uygulamalarındaki tüm ameliyatlar (onkolojik, laparoskopik, endoürolojik) başarı ile yapılmaktadır. Merkezi ameliyathanede endoürolojik ameliyatların (kapalı ameliyatlar) yapıldığı üroloji bölümüne ait özel bir salon bulunmaktadır.

 

Poliklinik Bilgileri:

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi 08:00:00 17:00:00
Sali 08:00:00 17:00:00
Çarşamba 08:00:00 17:00:00
Perşembe 08:00:00 17:00:00
Cuma 08:00:00 17:00:00

Poliklinik Telefon Bilgisi

0 232 412 34 80

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

Tıbbi Parazitoloji

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

tibbi parazitoloji

01.09.1997 yılına dek bir bilim dalı olarak hizmet veren birimimiz, bu tarihten itibaren Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Anabilim dalımız; ülkemizde sık rastlanan kan, doku, barsak ve diğer sistem parazitlerine bağlı oluşan hastalıkların tanısının konulması ve bu hastalıkların kontrolünün sağlanması amacıyla hizmet vermektedir. 

Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Ümit Aksoy
Prof. Dr. Çiler Akısü
Prof. Dr. Songül Bayram Delibaş
Prof. Dr. Tonay İnceboz
Prof.. Dr. Soykan Özkoç
Doç. Dr. Özlem Miman

 

 

 

Sağladığımız Hizmetler:

RUTİN HİZMETLERİMİZ

Rutin laboratuvar hizmetlerimiz Merkez Laboratuvar’ı bünyesindeki Tıbbi Parazitoloji Laboratuvarı’nda sürdürülmektedir. Laboratuvarımızda başta dışkı ve kan olmak üzere çeşitli örneklerde, bilimsel ve çağdaş yöntemlerle parazit varlığı, tür tayini ve konak immun cevabı araştırılmaktadır.

EĞİTİM HİZMETLERİ

Anabilim Dalımız tarafından, Tıp Fakültesi öğrencilerine, Sağlık Enstitüsü öğrencilerine ve Sağlık Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine kuramsal ve uygulamalı olarak Tıbbi Parazitoloji eğitimi verilmektedir. Sağlık Enstitüsü’ne bağlı Tıbbi Parazitoloji yüksek lisans ve doktora eğitim programına ilave olarak, farklı Anabilim Dalları’ndan rotasyoner gelen uzmanlık, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, sürekli güncellenen programlarla Tıbbi Parazitoloji eğitimi verilmektedir. 

 

Hastalar İçin Bilgiler:

BİLİMSEL ÇALIŞMALARIMIZ

Anabilim Dalımız Öğretim üyelerimizin yöneticiliğini yaptıkları BAP ve TÜBİTAK kaynaklı projeler bulunmaktadır. Bu projelerde Anabilim Dalımız içerisinde yer alan hücre kültürü, koproloji, besiyeri, seroloji ve PCR laboratuarlarında gerçekleştirilmektedir.

TOPLUMSAL HEDEFLERİMİZ

Ülkemizde parazit hastalıkların önemini çeşitli yöntemlerle halka ve ilgili kuruluşlara duyurmak, paraziter hastalıkların bulaşımı ve korunma yolları hakkında kamuoyunu bilinçlendirmek, yurdumuzda önemli halk sağlığı sorunu olan paraziter hastalıklarla ilgili gerekli bilimsel araştırmaların yanı sıra sosyal sorumluluk projelerinde yer almak toplumsal hedeflerimiz arasındadır.

 

Poliklinik Bilgileri:

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi 08:00:00 17:00:00
Sali 08:00:00 17:00:00
Çarşamba 08:00:00 17:00:00
Perşembe 08:00:00 17:00:00
Cuma 08:00:00 17:00:00

Poliklinik Telefon Bilgisi

0 232 412 45 41

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

Tıbbi Onkoloji

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

tibbi onkoloji

Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı ilk olarak 1991 yılında Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı olarak kurulmuş ve 2006 yılına kadar bu şekilde akademik ve hizmet faaliyetlerini sürdürmüştür. 2006 yılında ise bu iki bilim dalı ayrılarak Hematoloji Bilim Dalı ve Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı adı altında çalışmalarına devam etmiştir. Halen Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı’nda 5 profesör doktor, 1 doçent doktor ve 5 yan dal uzmanlık öğrencisi görev yapmaktadır.

Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. İlhan Öztop
Prof. Dr. Aziz Karaoğlu
Prof. Dr. Binnaz Demirkan
Prof. Dr. Işıl Somalı
Prof. Dr. Tuğba Yavuzşen
Doç. Dr. İlkay Tuğba Ünek

AÇIKLAMA: Mesai Dışı Öğretim Üyesi Özel muayene talepleriniz için lütfen 0 232 412 48 08 ile iletişim kurunuz.

 

Sağladığımız Hizmetler:

Poliklinik, Servis ve Gündüz Tedavi Ünitesi (Kemoterapi Ünitesi) olarak 3 ana bölümde hizmet verilmektedir.  

Tıbbi Onkoloji Polikliniğinde yeni hasta kabulü ve takip-tedavi edilen hastaların kontrolleri olmak üzere günde 80-120 arasında hastaya hizmet verilmektedir. Hastalar son bilimsel gelişmelere göre değerlendirilmekte, kemoterapi ve hormon tedavilerinin yanı sıra hedefe yönelik tedaviler ve immunoterapiler de en güncel gelişmelerin ışığı altında uygulanmaktadır. Ayrıca hastanemizde çeşitli ilaçların etkinliği hakkında yol gösteren genetik incelemeler yapılmakta ve bu da onkolojik tedavilerin en sağlıklı bir biçimde yapılmasına imkân sağlamaktadır.

Hastanemizde tümör gruplarına göre ayrı ayrı tümör konseyleri mevcut olup, her hafta düzenli olarak toplanmakta ve bu konseylerde hastalar multidisipliner olarak değerlendirilmektedir. Böylece kanserle ilgili tüm branşların ortak değerlendirmesi sonucunda en optimal onkolojik yaklaşımlar gerçekleştirilmektedir.

DEAKTG: Dokuz Eylül Akciğer Tümörleri Grubu
DEMTG: Dokuz Eylül Meme Tümörleri Grubu
DEBBTG: Dokuz Eylül Baş Boyun Tümörleri Grubu
DEKRTG: Dokuz Eylül Kolorektal Tümörleri Grubu
DEJOTG: Dokuz Eylül Jinekolojik Onkoloji Tümörleri Grubu
DEKYDTG: Dokuz Eylül Kemik-Yumuşak Doku Tümörleri Grubu
DEHPBTG: Dokuz Eylül Hepatopankreatobiliyer Tümörleri Grubu 
DEÜGİSTG: Dokuz Eylül Üst Gastrointestinal Tümörler Grubu 
DEÜTG: Dokuz Eylül Ürolojik Tümörleri Grubu 
DESSSTG: Dokuz Eylül Santral Sinir Sistemi Tümörleri Grubu

Tıbbi Onkoloji bölümünde hastaların onkolojik değerlendirme ve tedavilerinin yanında başta beslenme desteği ve psikososyal destek olmak üzere çeşitli destek tedavilerin önemi çok iyi bilinmekte ve hassas bir biçimde bu bölümlerle konsülte edilerek takip ve tedaviler gerçekleştirilmektedir.

Onkoloji servisi ise 11 yataklı olup, ayda yaklaşık olarak 100 hastanın yatış-çıkış işlemleri yapılmaktadır. Odaların tümü tek yataklıdır. Servisimizde uzun süreli infüzyonlu kemoterapi uygulamaları, hedefe yönelik tedavilerle palyatif bakım ve destek tedavi uygulamaları yapılmaktadır.

Onkolojik tedavilerin büyük bir kısmının yapıldığı Gündüz Tedavi Ünitesi 27 yataklı olup, günde yaklaşık 100 kadar hastaya hizmet verilmektedir. Gündüz Tedavi Ünitesi’nde biri sorumlu hemşire olmak üzere toplam 11 hemşire görev yapmaktadır. Kemoterapi ilaç hazırlama ünitemizde, tam otomatik sistem kullanılmaktadır.

dokuz eylul universitesi onkoloji hastanesi 3

Hastalar İçin Bilgiler:

Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı’nda 5 profesör doktor, 1 doçent doktor ve 5 yan dal uzmanlık öğrencisi görev yapmaktadır. Öğretim üyelerimiz tüm onkolojik hastalıklarla ilgilenmektedir. Öğretim üyelerimizin ağırlıklı ilgi alanları ise;

 • Prof. Dr. İlhan Öztop: Akciğer Kanseri,  Mide-Barsak Kanserleri
 • Prof. Dr. Aziz Karaoğlu: Prostat Kanseri, Mesane Kanseri, Böbrek Tümörleri, Over Kanseri, Meme Kanseri
 • Prof. Dr. Binnaz Demirkan: Meme Kanseri, Jinekolojik Kanserler, Mide-Barsak Kanserleri
 • Prof. Dr. Işıl Somalı: Meme Kanseri, Akciğer Kanseri, Mide-Barsak Kanserleri, Malign Melanom
 • Prof. Dr. Tuğba Yavuzşen: Meme Kanseri, Mide-Barsak Kanserleri, Palyatif Bakım
 • Doç. Dr. İlkay Tuğba Ünek: Karaciğer ve Safra Yolu Kanserleri, Mide-Barsak Kanserleri, Jinekolojik Kanserler

Dokuz Eylül Üniversitesi Palyatif Bakım ilk olarak Haziran 2008’de küçük bir grubun başlattığı hareket ile yola çıkan, ardından 26 Mayıs 2010’da Palyatif Bakım Çalışma grubu olarak farklı branşlardan onkoloji alanı ile ilgili sağlık çalışanlarının davet edildiği daha kalabalık bir grup olarak aktivitelerine devam etmiştir. 7 Eylül 2012’de de resmi olarak kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi’mizde başta erişkin ve çocuk onkoloji hastaları olmak üzere pek çok hasta ve ailelerine hizmet verilmektedir. Bu merkezde onkoloji hastaları ile ilgili farklı alanlardan görevli öğretim üyelerinin yanında, hemşirelerimiz psikologlarımız, diyetisyenlerimiz ve fizyoterapistlerimiz görev yapmaktadır.

Poliklinik Bilgileri:

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi 08:00:00 17:00:00
Sali 08:00:00 17:00:00
Çarşamba 08:00:00 17:00:00
Perşembe 08:00:00 17:00:00
Cuma 08:00:00 17:00:00

Poliklinik Telefon Bilgisi

0 232 412 48 08

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

Tıbbi Genetik

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

tibbi genetik

Bu alana bir bilgi girilmemiştir.

Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Ayfer Ülgenalp
Prof. Dr. Derya Erçal
Prof. Dr. Özlem Giray Bozkaya
Doç. Dr. Elçin Bora
Doç. Dr. Tufan Çankaya

 

Sağladığımız Hizmetler:

Bu alana bir bilgi girilmemiştir.

 

Hastalar İçin Bilgiler:

Bu alana bir bilgi girilmemiştir.

 dokuz eylul universitesi tibbi genetik 3

Poliklinik Bilgileri:

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi 08:00:00 17:00:00
Sali 08:00:00 17:00:00
Çarşamba 08:00:00 17:00:00
Perşembe 08:00:00 17:00:00
Cuma 08:00:00 17:00:00

Poliklinik Telefon Bilgisi

0 232 412 36 72

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

Tıbbi Biyoloji

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

deu hastane genel

Bu alana bir bilgi girilmemiştir.

Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Sultan Cingöz
Prof. Dr. Hakkı Ogün Sercan
Prof. Dr. Oğuz Altungöz
Prof. Dr. Sefa Kızıldağ
Doç. Dr. Zeynep Yüce
Öğr. Üyesi. Dr.  Çiğdem Eresen Yazıcıoğlu
Doç. Dr. Sinan Güven
Öğr. Üyesi. Dr. Şenay Çakmakoğlu

 

Sağladığımız Hizmetler:

ETKİNLİKLER:

Rutin Hizmetler ve Araştırma Alanları:

Moleküler Genetik:

KML kimerik gen analizi (RT-PCR)
ALL için 3'lü gen analizi (BCR/ABL, MLL/AF4,TEL/AM1) (RT-PCR)
Kandan DNA ve RNA eldesi
Solid dokudan DNA eldesi
Amniyon sıvısından DNA eldesi

Sitogenetik:

Direkt yöntemle kemik iliğinden kromozom analizi
Kısa süreli kültür yöntemi ile kemik iliğinden kromozom analizi
Frajil-X sitogenetik analizi
Solid dokudan kromozom analizi
Prenetal tanı amaçlı Amniyosit kültürü ve kromozom analizi
Kardeş kromatid değişimi (SCE)
Enzim çalışması için fibroblast kültürü
İnterfaz hücrelerinden anaploid tayini (FISH)

Moleküler Sitogenetik:

HER2 FISH
NMYC FISH

Araştırma Alanları:

Çeşitli solid tümörlerde DNA kopya sayısı değişiklikleri
Hematolojik kanserlerin ve solid tümörlerin karyotipik özellikleri
Moleküler sitogenetik metotlarla kanser genetiği alanında uygulanması
Kansere yol açan sinyal ileti mekanizmaları
Ailesel kanserlerde DNA onarım genlerindeki mutasyonlar
Kalıtsal hastalıkların ve kanserin önlenmesinde moleküler genetik
Programlanmış hücre ölümüne yol açan moleküler mekanizmalar ve olası tedavi hedefleri
Nörolojik ve psikiatrik hastalıklarda gen analizi
Nöroblastik tümörlerin genetiği
Kanserde prediktif ve genetic markerlar
Kanser hücre biyolojisi
Kök hücre tedavileri

 

Hastalar İçin Bilgiler:

Bu alana bir bilgi girilmemiştir.

 

Poliklinik Bilgileri:

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi 08:00:00 17:00:00
Sali 08:00:00 17:00:00
Çarşamba 08:00:00 17:00:00
Perşembe 08:00:00 17:00:00
Cuma 08:00:00 17:00:00

Poliklinik Telefon Bilgisi

0 232 412 36 72

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

Tıbbi Biyokimya

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

tibbi biyokimya

TANITIM:

Tıbbi Biyokimya,  insan vücudunda gerçekleşen kimyasal olayları ve bunların hastalıkların patogenezindeki yerini araştıran, insana ait biyolojik örneklerin çeşitli laboratuvar yöntemleri ile incelenerek sağlık ve hastalık durumunun değerlendirilmesini sağlayan bir laboratuvar bilimidir. Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı klinik / temel araştırma, lisans / yüksek lisans eğitimi ve laboratuvar hizmeti sağlayarak hasta bakımı alanlarında hizmet vermektedir. Hastalıkların önlenmesi (hastalık için risk faktörlerinin belirlenmesi), tanısı, takibi, prognoz öngörüsü ve tedavinin izlenmesi amacıyla; testlerin seçimi, örneklerin alınması, taşınması ve işlemlenmesi, analizlerin uygulanması, laboratuvar test sonuçlarının raporlanması ve yorumu, tıbbi konsültasyonu ve laboratuvar tanıyı da içeren süreçleri toplam kalite yönetimi ve hasta güvenliğini göz önüne alarak uygular.

TARİHÇE:

Anabilim Dalı’mız 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesinin kurulması sonrasında Dokuz Eylül Üniversitesi ne bağlanan Tıp Fakültesi bünyesinde kuruldu. İlk Anabilim Dalı Başkanımız olan Prof. Dr. Ruhi Töre 1982’den 1997 yılındaki vefatına dek bu görevi sürdürdü. 1997-2009 yılları arasında Prof. Dr. Banu Önvural, 2009-2018 yılları arasında Prof. Dr. Canan Çoker Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yaptılar. Başkanlık görevi halen Prof. Dr. Sezer Uysal tarafından yürütülüyor.
Anabilim Dalımızda 1985 yılında ilk doktora öğrencisi, 1988’de ilk uzmanlık öğrencisi eğitimini tamamladı. Halen uzmanlık, yüksek lisans ve doktora eğitimleri verilmektedir. Günümüze kadar 30 doktora, 46 uzmanlık öğrencisi mezun edilmiştir.

Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Ş. Canan Çoker
Prof. Dr. Gülgün Oktay
Prof. Dr. Ayşe Semra Koçtürk
Prof. Dr. Gül Hüray İşlekel
Prof. Dr. Emine Pınar Tuncel
Prof. Dr. Sezer Uysal
Prof. Dr. Emel Altekin
Prof. Dr. Pınar Akan
Prof. Dr. Ali Rıza Şişman
Prof. Dr. Zübeyde Erbayraktar
Doç. Dr. Murat Örmen
Doç. Dr. Tuncay Küme
Doç. Dr. Nilgün Yener
Doç. Dr. Özlem Gürsoy Çalan

 

Sağladığımız Hizmetler:

 

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, rutin laboratuvar hizmetlerini hastanemiz Merkez Laboratuvarı çatısı altında sürdürmektedir. Bu konudaki detaylı bilgiye Merkez Laboratuvar web sayfasından ulaşılabilir.

 

 

Hastalar İçin Bilgiler:

Bu alana bir bilgi girilmemiştir.

 

Poliklinik Bilgileri:

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi 08:00:00 17:00:00
Sali 08:00:00 17:00:00
Çarşamba 08:00:00 17:00:00
Perşembe 08:00:00 17:00:00
Cuma 08:00:00 17:00:00

Poliklinik Telefon Bilgisi

0 232 412 44 01

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

MİSYONU

Sağlık alanındaki meslek gruplarının biyoistatistik eğitimi alarak  yetişmesini ve kendi alanlarında doğru kararlar almalarını sağlamak, evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten uluslar arası kalitede araştırmalar, yayınlar üretmek ve tıbbi bilişim işlemlerini en üstün kalitede sunmaktır.

ANABİLİM DALI VİZYONU

Eğitim, araştırma ve tıbbi bilişim konusunda ulusal ve uluslararası düzeyi yüksek Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim dalları arasında yer almaktır.

TARİHÇE

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı 2010 yılında kurulmuştur.

Anabilim dalı kurucu başkanı Prof. Dr. Hülya Ellidokuz,  2010 yılından itibaren bu görevi sürdürmektedir.

Anabilim Dalı, sağlık bilimleri ile ilgili biyoistatistik ve tıbbi bilişim konularında çağdaş gelişmeleri izlemek, eğitim müfredatın geliştirilmesine katkıda bulunmak, bu alandaki araştırmaları yürütmek, biyoistatistik ve tıbbi bilişim alanında eğitim, hizmet ve araştırma yapmak amacıyla kurulmuştur.

Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Hülya Ellidokuz
Prof. Dr. Pembe Keskinoğlu
Prof. Dr. Yasemin Baskın

 

Sağladığımız Hizmetler:

BPoliklinik, Servis ve Gündüz Tedavi Ünitesi (Kemoterapi Ünitesi) olarak 3 ana bölümde hizmet verilmektedir.

Tıbbi Onkoloji Polikliniğinde yeni hasta kabulü ve takip-tedavi edilen hastaların kontrolleri olmak üzere günde 80-120 arasında hastaya hizmet verilmektedir. Hastalar son bilimsel gelişmelere göre değerlendirilmekte, kemoterapi ve hormon tedavilerinin yanı sıra hedefe yönelik tedaviler ve immunoterapiler de en güncel gelişmelerin ışığı altında uygulanmaktadır. Ayrıca hastanemizde çeşitli ilaçların etkinliği hakkında yol gösteren genetik incelemeler yapılmakta ve bu da onkolojik tedavilerin en sağlıklı bir biçimde yapılmasına imkân sağlamaktadır.

Hastanemizde tümör gruplarına göre ayrı ayrı tümör konseyleri mevcut olup, her hafta düzenli olarak toplanmakta ve bu konseylerde hastalar multidisipliner olarak değerlendirilmektedir. Böylece kanserle ilgili tüm branşların ortak değerlendirmesi sonucunda en optimal onkolojik yaklaşımlar gerçekleştirilmektedir.

 • DEAKTG: Dokuz Eylül Akciğer Tümörleri Grubu
 • DEMTG: Dokuz Eylül Meme Tümörleri Grubu
 • DEBBTG: Dokuz Eylül Baş Boyun Tümörleri Grubu
 • DEKRTG: Dokuz Eylül Kolorektal Tümörleri Grubu
 • DEJOTG: Dokuz Eylül Jinekolojik Onkoloji Tümörleri Grubu
 • DEKYDTG: Dokuz Eylül Kemik-Yumuşak Doku Tümörleri Grubu
 • DEHPBTG: Dokuz Eylül Hepatopankreatobiliyer Tümörleri Grubu  
 • DEÜTG: Dokuz Eylül Ürolojik Tümörleri Grubu 
 • DESSSTG: Dokuz Eylül Santral Sinir Sistemi Tümörleri Grubu

Tıbbi Onkoloji bölümünde hastaların onkolojik değerlendirme ve tedavilerinin yanında başta beslenme desteği ve psikososyal destek olmak üzere çeşitli destek tedavilerin önemi çok iyi bilinmekte ve hassas bir biçimde bu bölümlerle konsülte edilerek takip ve tedaviler gerçekleştirilmektedir.

Onkoloji servisi ise 19 yataklı olup, ayda yaklaşık olarak 100 hastanın yatış-çıkış işlemleri yapılmaktadır. Odaların tümü tek yataklıdır. Servisimizde uzun süreli infüzyonlu kemoterapi uygulamaları, hedefe yönelik tedavilerle palyatif bakım ve destek tedavi uygulamaları yapılmaktadır.

Onkolojik tedavilerin büyük bir kısmının yapıldığı Gündüz Tedavi Ünitesi 27 yataklı olup, günde yaklaşık 100 kadar hastaya hizmet verilmektedir. Gündüz Tedavi Ünitesi’nde biri sorumlu hemşire olmak üzere toplam 11 hemşire görev yapmaktadır. Kemoterapi ilaç hazırlama ünitemizde, yarı otomatik sistem kullanılmaktadır.

 

Hastalar İçin Bilgiler:

Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı’nda 3 profesör doktor, 3 doçent doktor ve 5 yan dal uzmanlık öğrencisi görev yapmaktadır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Palyatif Bakım ilk olarak Haziran 2008’de küçük bir grubun başlattığı hareket ile yola çıkan, ardından 26 Mayıs 2010’da Palyatif Bakım Çalışma grubu olarak farklı branşlardan onkoloji alanı ile ilgili sağlık çalışanlarının davet edildiği daha kalabalık bir grup olarak aktivitelerine devam etmiştir. 7 Eylül 2012’de de resmi olarak kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi’mizde başta erişkin ve çocuk onkoloji hastaları olmak üzere pek çok hasta ve ailelerine hizmet verilmektedir. Bu merkezde onkoloji hastaları ile ilgili farklı alanlardan görevli öğretim üyelerinin yanında, hemşirelerimiz psikologlarımız, diyetisyenlerimiz ve fizyoterapistlerimiz görev yapmaktadır.

 

Poliklinik Bilgileri:

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi 08:00:00 17:00:00
Sali 08:00:00 17:00:00
Çarşamba 08:00:00 17:00:00
Perşembe 08:00:00 17:00:00
Cuma 08:00:00 17:00:00

Poliklinik Telefon Bilgisi

0 232 412 22 03

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

Spor Hekimliği

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

dokuz eylul universitesi spor hekimligi 1

Spor hekimliği, her düzeyde egzersiz ve fiziksel aktiviteye katılıma bağlı olarak ortaya çıkan yaralanmalar ve rahatsızlıkların tanısı, tedavisi, önlenmesi ve rahabilitasyonu ile uğraşan, fiziksel olarak aktif bir yaşam biçimini topluma benimsetmeye çalışarak halk sağlığını korumaya çalışan multidisipliner bir akademik ve klinik tıpta uzmanlık (bazı ülkelerde yan dal uzmanlığı) alanıdır.

Spor hekimliği hem koruyucu hem de tedavi edici hekimlik uygulamalarını içine alan bir uzmanlık dalıdır ve Tababet Uzmanlık Tüzüğü’ne göre spor hekimliği dalında uzmanlık almış hekimler tarafından uygulanır. Spor hekimliği egzersiz fizyolojisi ve biyokimyası, spor travmatolojisi, sportif rehabilitasyon ve iç hastalıkları gibi konulara odaklanmakla birlikte sporcuların ve rekreaktif amaçlı spor yapanların, düzenli statik ve dinamik muayenelerini yapma, performanslarını ölçme ve izleme, spor yaralanmalarının oluş mekanizmalarını saptama ve yaralanma sıklığını azaltma, antrenmanların sporculara daha yararlı olmasını sağlama ve yaralanan sporcuları en kısa zamanda eski performans düzeylerine getirme hizmetleri vermektedir. Ayrıca obezite, koroner kalp hastalıkları, osteoporoz, diyabet ve astım gibi birçok kronik hastalığın önlemesine ve/veya tedavisine yönelik egzersiz reçeteleri ve uygulamaları da Spor Hekimliğinin hizmet alanları içerisinde yer almaktadır.

TARİHÇE:

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı;  Dâhili Tıp Bilimleri bünyesinde 14 Eylül 2012 tarihinde kuruldu. Kurucu öğretim üyeleri şu şekildedir: Prof. Dr. Dayimi Kaya (Kardiyoloji) (Anabilim Dalı Başkanı), Prof. Dr. M. Hasan Tatari (Ortopedi ve Travmatoloji), Prof. Dr. Can Koşay (Ortopedi ve Travmatoloji), Prof. Dr. Atalay Arkan ( Anestezi ve Reanimasyon- Ağrı Ünitesi), Prof. Dr. Osman Açıkgöz (Fizyoloji), Prof. Dr. Muammer Kayatekin (Fizyoloji). 2014 yılında Spor Hekimliği Uzmanı Dr. Oğuz Yüksel'in Öğretim Görevlisi olarak görevine başlamasıyla birlikte spor hekimliği tıpta uzmanlık eğitimine ve tedavi hizmetlerine başlanmıştır.

Anabilim Dalımızda görev yapıp emekli olan öğretim üyelerimiz:
Prof. Dr. Atalay Arkan

Öğretim Üyeleri:

Prof Dr. M. Hasan Tatari (Ortopedi ve Travmatoloji)  (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Dayimi Kaya (Kardiyoloji)

Prof. Dr. Can Koşay (Ortopedi ve Travmatoloji)

Prof. Dr. Osman Açıkgöz (Fizyoloji)         

Prof. Dr. Muammer Kayatekin (Fizyoloji)

Dr. Öğr. Üyesi.  Oğuz Yüksel (Spor Hekimliği)

Arş. Gör. Merve Demir Benli

Arş. Gör. Ayşe Birsu Topçugil Kırık

Arş. Gör. Mehmet Ali Tarhan

AÇIKLAMA: Mesai Dışı Öğretim Üyesi Özel muayene talepleriniz için lütfen 0 232 4129620 ile iletişim kurunuz.

Sağladığımız Hizmetler:

Anabilim Dalımızda; spor travmatolojisi, sportif rehabilitasyon, egzersiz fizyolojisi ve biyokimyası, sporcu beslenmesi konularında güncel akademik bilgi ile donanmış hekimlerimiz tarafından aşağıdaki hizmetler verilmektedir:

Spora katılım öncesi değerlendirme

 1. Spor yapabilir raporu
 2. İlk defa spora başlayacak bireylerin muayeneleri ve tetkiklerinin yapılması
 3. Bireye uygun olan ve olmayan spor branşlarının saptanması

Spor yaralanmalarının tanısının konması, tedavi ve rehabilitasyonunun planlanması

 1. Omuz, diz, ayak Bileği, el bileği gibi eklem yaralanmaları
 2. Ön çapraz bağ, iç yan bağ, dış yan bağ gibi bağ yaralanmaları
 3. Tenisçi dirseği, golfçü dirseği, yüzücü omzu, atıcı omzu, koşucu dizi
 4. Menisküs yaralanmaları, kıkırdak yaralanmaları
 5. Aşil tendiniti, patellar tendinit gibi tendon yaralanmaları
 6. Osteitis pubis, sporcu fıtığı, kasık yaralanmaları
 7. Sporcuların omurga sorunları, bel-sırt-boyun ağrıları, spondilolizis-listezis

Spor yaralanmalarının tedavisi

 1. Spor sakatlıkları rehabilitasyonu
 2. ESWT
 3. PRP:  Santrifüj yöntemiyle elde edilen trombositten (kan pulcukları) zengin plazmanın enjeksiyonu
 4. Proloterapi:  İnflamasyonu uyaran yeniden iyileşmeyi hızlandıran proliferatif ve irritan hipertonik solisyonların ( dekstroz vs.) enjeksiyonu
 5. Nöralterapi:  Vücudun kendi nörovejetatif sistemini aktive ederek iyileşmeyi hızlandıran lokal anestezik enjeksiyonu
 6. Mezoterapi
 7. Kuru iğneleme
 8. Eklem içi enjeksiyon
 9. Kinesiotape ve bantlama uygulanması
 10. Egzersiz programı

Sporcu performans değerlendirmesi ve takibi

 1. Kardiyopulmoner egzersiz testi (aerobik kapasite ölçümü, MaxVO2)
 2. Submaksimal aerobik güç testi
 3. Anerobik kapasite ölçümü (Wingate)
 4. Kan laktat testi
 5. Vücut yağ ve kas analizi
 6. Antropometrik ölçümler
 7. Statik ve dinamik solunum fonksiyon testleri
 8. İzometrik dinamometrik ölçüm
 9. Treadmil ve egzersiz bisikleti testleri
 10. Statik ve dinamik denge/koordinasyon/propriosepsiyon testleri
 11. Yıldız denge testi
 12. Fonksiyonel hareket taraması analizi
 13. Eklem hareket açıklığı ölçümü

Sporcu Danışmanlığı

 1. Beslenme
 2. Destek Ürünleri (protein tozları, vitaminler, bitkisel ürünler)
 3. Hormonlar
 4. Performansın artırılması

Kronik hastalıklarda tedavi edici ve koruyucu olarak egzersiz düzenlenmesi

 1. Diabet (şeker hastalığı)
 2. Obezite
 3. Kalp hastalıkları
 4. Psikikiyatrik sorunlar (depresyon, uyku bozuklukları vb...)
 5. Hiperkolesterolemi

 

dokuz eylul universitesi spor hekimligi 2

 

Hastalar İçin Bilgiler:

Polikliniğimiz Hastanemiz 1 katta bulunmakta olup hizmet vermektedir.

 

Poliklinik Bilgileri:

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi 08:00:00 17:00:00
Sali 08:00:00 17:00:00
Çarşamba 08:00:00 17:00:00
Perşembe 08:00:00 17:00:00
Cuma 08:00:00 17:00:00

Poliklinik Telefon Bilgisi

0 232 412 96 20

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

psikiyatri

Erişkin psikiyatri birimimiz ayaktan başvurular için poliklinik ve yataklı tedavi için servis hizmetlerinden oluşpmaktadır. Tüm hizmetlerimiz öğretim üyeleri danışmanlığında tıpta uzmanlık eğitimi alan tıp doktorları tarafından yerine getirilmektedir. Her bir başvuru bir üniversite hastanesinin gerektirdiği bilimsellik, klinik deneyim ve teknolojik donanımla ele alınmaktadır. Hasta ve hasta yakınlarımızın mahremiyetine saygı ve hassasiyet, etik ilkelerimizin başında gelmektedir.

Ayaktan tedavi birimimizde depresyon, panik bozukluğu gibi sık görülen psikiyatrik durumların yanı sıra acil psikiyatri başvuruları, psikotik bozukluklar, bipolar bozukluk, bağımlılık, kadın ruh sağlığı, cinsiyetinden hoşnutsuzluk, yaşlılık psikiyatrisi, adli psikiyatri, cinsel işlev bozuklukları gibi alanlarda özelleşmiş hizmet verilmektedir. Ayrıca gerekli durumlarda klinik psikologlar tarafından kişilik testleri, zekâ testleri, psikolojik tanı testleri, nöropsikolojik değerlendirme gibi işlemler yapılabilmektedir.

Yataklı tedavi birimindeki tedavi olanakları sadece ilaç tedavilerini değil, elektrokonvulsif tedaviyi (EKT), bireysel psikoterapileri, aile danışmanlığını, hastalıklar hakkında hasta ve yakınlarına yönelik psikoeğitimleri, grup terapilerini, uğraşı ve beceri eğitimlerini, işyeri görüşmelerini, sabah yürüyüşlerini ve “tatlı Çarşamba” gibi sosyal etkinlikleri de içermektedir. Yataklı tedavi birimimizde hastanın durumuna göre ayarlanan tek, çift ve dört kişilik oda olanakları bulunmaktadır. Ayrıca kendisine ya da çevresine zarar verme riski olan hastalar için, krize müdahale anlarında kısa süreli kullanılan, tamamı yumuşak sünger ile kaplanmış, 24 saat kamera ile izleme olanağı bulunan ve hastanın izolasyonunu sağlayan bir odamız da bulunmaktadır. 

Psikiyatri hizmetlerini yürüten Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, aynı zamanda Türkiye’nin önde gelen psikiyatri araştırma merkezlerindendir. Yüksek Öğretim Kurumu kayıtlarına göre farklı üniversiteler içinde psikiyatri alanında etki değeri en yüksek bilimsel makalelerin yayınlandığı bölümdür. Ayrıca Anabilim Dalı Avrupa Birliği ya da TÜBİTAK tarafından desteklenen farklı araştırmaları geçmişte başarıyla tamamlamış ve halen de önemli araştırmaları sürdürmektedir. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Tıpta uzmanlık eğitimlerinin yanı sıra üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Klinik Sinirbilim yüksek lisans ve doktora programlarını da yürütmektedir.    

Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Berna Binnur Akdede (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Tunç Alkın
Prof. Dr. Can Cimilli
Prof. Dr. Köksal Alptekin
Prof. Dr. Ayşegül Özerdem
Prof. Dr. Beyazıt Yemez
Prof. Dr. Ayşegül Yıldız
Prof. Dr. Elif Onur Aysever
Doç. Dr. Halis Ulaş
Yard. Doç. Dr. Neşe Direk
Doç. Dr. İbrahim Tolga Binbay

AÇIKLAMA: Mesai Dışı Öğretim Üyesi Özel muayene talepleriniz için lütfen 0 232 412 41 80 ile iletişim kurunuz.

Sağladığımız Hizmetler:

Bölümümüze bağlı ayaktan ve yataklı tedavi birimlerinde 18 yaş üstü her hastaya hizmet verilmektedir.
Bölümümüze ilk kez başvuran hastalarımız öncelikle ayaktan tedavi biriminde (genel poliklinik) değerlendirilmekte ve sonrasında psikiyatrik hastalıklar için özelleşmiş polikliniklerimizde takip edilebilmektedir.

Dokuz eylül Üniversitesi Ruh Sağlığı Anabilim Dalı

Ayaktan Tedavi Hizmetlerimiz:

 • Bireysel Psikoterapi (Destekleyici, içgörü yönelimli, bilişsel-davranışçı ve dinamik yönelimli psikoterapi)
 • Psikoeğitim
 • Aile Danışmanlığı
 • Adli Psikiyatrik Değerlendirme
 • Medeni Haklar ve Hukuk Danışmanlığı
 • Psikolojik Testler
 • Gebelik ve emzirme döneminde ilaç tedavisi yönetimi
 • Acil Psikiyatrik Değerlendirme
 • Maluliyet Durumunun ve Özür Oranının Belirlenmesi
 • Genetik Risk Değerlendirmesi
 • Kurumsal Danışmanlık

Özelleşmiş Ayaktan Tedavi Hizmet Birimlerimiz:

 • Bipolar Bozukluklar Polikliniği: Bipolar Bozukluk hastalarına her hafta pazartesi günü hizmet vermektedir.
 • Şizofreni ve Psikotik Bozukluklar Polikliniği: Şizofreni ve benzer psikotik bozukluklar için her hafta Çarşamba ve Perşembe günü hizmet vermektedir.
 • Anksiyete Bozuklukları Polikliniği: Başta panik bozukluk ve obsesif-kompulsif bozukluk olmak üzere çeşitli anksiyete bozuklukları için her hafta Salı günü hizmet vermektedir.
 • Cinsiyetinden Hoşnutsuzluk Polikliniği: Cinsiyet değişikliği talebi ile başvuran kişiler bu polikliniğimizde düzenli olarak izlenmektedir. Her hafta Cuma günü hizmet vermektedir.
 • Cinsel Danışmanlık ve Cinsel İşlev Bozuklukları Polikliniği: Cinsel sorunlarla ilgili danışmanlık hizmetleri ile vajinismus, orgazm bozuklukları, cinsel uyarılma ve istek bozuklukları gibi hem kadın hem de erkek cinselliğiyle ilişkili durumların değerlendirmesi ve tedavisi yapılmaktadır. Her hafta Cuma günü randevu ile hizmet vermektedir.
 • Yaşlılık Psikiyatrisi Polikliniği: 65 yaş ve üzerinde yeni başlayan psikiyatrik yakınmalar (örneğin, umutsuzluk, endişe, unutkanlık, sıkıntı gibi ) ya da var olan psikiyatik bozuklukları bulunan bireylerin değerlendirilmesi, tanı ve tedavisinin düzenlenmesi ve izlemi amacı ile birimizde her hafta pazartesi günü hizmet verilmektedir.
 • Psikolojik Testler: Klinik psikologlar tarafından kişilik testleri, zekâ testleri, psikolojik tanı testleri, nöropsikolojik değerlendirme gibi ruh sağlığına yönelik tanısal işlemler Uzm. Psk. Neslihan Eminağaoğulları ve Psk. Meliha Diriöz tarafından yapılabilmektedir.

Yataklı Tedavi Hizmetlerimiz:

 • Olgu Yöntemi Sistemi: Uzun yıllardır Avrupa ülkelerinde uygulanan ve özellijkle şizofreni gibi kronik psikiyatrik sorunlarda önemli yeri olan bu sistem her bir hastanın kendi özgün koşulları içerisinde ele alınmasını ve değerlendirilmesini sağlamaktadır.
 • Elektrokonvulsif Tedavi: Halk arasında şok tedavisi olarak bilinen EKT şiddetli depresyon, psikotik ajitasyon gibi acil ve hızlı tedavi etkinliği gerektiren durumlarda uygulanan ve oldukça etkin bir tedavi yöntemidir. Bu hizmet son teknoloji cihazımızla Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı ile işbirliği içinde yürütülmektedir.   
 • Beyin Görüntüleme: Özellikle ilk atak psikotik ve manik durumlarda bilgisayarlı beyin tomografisi (BBT) ya da manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile beyin işlevleri ve yapısı değerlendirilmektedir. Bu hizmet Radyoloji Anabilim Dalı ile işbirliği içinde yürütülmektedir.
 • Elektroensefelagram (EEG): Psikiyatrik durumlar birçok nörolojik hastalığa (örneğin Epilepsi) eşlik edebilmektedir. Bu nedenle ayırıcı tanı önem taşımaktadır ve hastalarımızın beyin elektrokimyasal aktiviteleri EEG ile değerlendirilebilmektedir. Bu hizmet Nöroloji Anabilim Dalı ile işbirliği içinde yürütülmektedir.
 • Genetik inceleme: Bazı psikiyatrik bozukluklar kalıtımsal olabilmektedir. Gerektiği durumlarda hastalarımızın psikiyatrik aile ağacı çıkarılmakta ve Tıbbi Genetik Anabilim Dalı’na danışılmaktadır.
 • Grup Psikoterapisi: Birimimizde yataklı tedavi gören her hastamız her sabah servis sorumlu hemşiresi tarafından yürütülen grup psikoterapisine katılmakta ve böylece hem kendi öyküsünü paylaşma hem de diğer hastaların öykülerini dinleme olanağı bulmaktadır.  
 • Uğraş Terapisi: Birimimizde yataklı tedavi gören hastalarımız ahşap boyama, takı tasarımı, yağlı boya gibi farklı uğraşları Balçova Halk Eğitim Merkezi tarafından görevlendirilen deneyimli eğitmenlerimiz eşliğinde uygulayabilmektedir.
 • Psikiyatrik Rehabilitasyon: Bu programlarımız hastalarımızın özgüvenlerini kazanmasına ve sosyal hayata katılmalarına yönelik destekleyici, eğitsel ve sosyal beceriler kazanmaları için yürütülmektedir. Rehabilitasyon programlarımız, yatarak tedavi olan hastalarımız için olduğu gibi, poliklinikten takip edilen hastalarımız için de düzenlenebilmektedir.

Hastanemizin Diğer Birimlerinde Yatan Hastalar İçin Hizmetlerimiz:

 • Konsültasyon ve Liyazon Psikiyatrisi Birimi: Hastanenizde yatarak tedavi gören ve tıbbi durumlarına bağlı ortaya çıkan psikiyatrik yakınmaları olan hastalarımız bu birimimizde hem ayaktan hem de yataklı tedavi birimlerinden izlenmektedir.
 • Ruh Sağlığı Destek Birimi: Klinik psikologlar tarafından yürütülen bu hizmetimiz hastanemiz Onkoloji biriminde tedavi gören kanser hastalarına ve yakınlarına psikososyal destek sağlamaktadır.

Dokuz eylül Üniversitesi Ruh Sağlığı Anabilim Dalı

Hastalar İçin Bilgiler:

Hastalarımızın tedavilerinde etkili, bilimsel ve güncel tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Hastalarımızın değerlendirilme ve tedavi süreçleri hekim odaklı bir işleyişle tek taraflı olarak değil hasta ve/veya hasta yakınlarının katılımı ve işbirliği ile yürütülmektedir.

Tedavi sürecindeki bilimsellik ve kalite ilkemiz, ilaçlı tedavinin yanında hastalarımızın ve yakınlarının hayat kalitelerini, sosyal katılımlarını artırmaya yöneliktir.

Modern psikiyatri tedavisi sadece ilaç ve hekimle sınırlı olamaz. Hasta ve hasta yakınlarına, farklı, kişiye özel, değer katan çözümler üretmemizin yanında, ürettiğimiz bu değerleri ölçümleyebilecek yöntemleri geliştirerek, hasta memnuniyetini sürekli sorgulayan bir yapı içerisinde çalışmaktayız.

Poliklinik Bilgileri:

Poliklinik Çalışma Saatlerimiz hafta içi her gün 09:00 ile 17:00 saatleri arasındadır. 12:00 ile 13:00 arasında öğle yemeği için ara verilmektedir. Poliklinik hizmetlerimiz için hastanemiz web sayfası üzerinden randevu alınabilmektedir. Özel polikliniklerimizin randevuları ise ilgili hekimlerce düzenlenmektedir.

Poliklinik Sekreterliği: 0 (232) 412 41 80 (Tıbbi Sekreter Duygu Güven)
Anabilim Dalı Sekreterliği: 0 (232) 412 41 51 (Tıbbi Sekreter Hülya Erdem)
Yataklı Servis Sekreterliği: 0 (232) 412 27 80 (Tıbbi Sekreter Kübra Turgut)

Özelleşmiş Ayaktan Tedavi Hizmet Birimlerimiz ve Sorumlu Öğretim Üyeleri:

Poliklinik Adı

Poliklinik Günü

Bitiş

Bipolar Bozukluklar Pazartesi , Cuma Prof. Dr. Ayşegül Özerdem
Yaşlılık Psikiyatrisi Pazartesi Prof. Dr. Can Cimilli
Prof. Dr. Elif Onur Aysever
Anksiyete Bozuklukları Salı Prof. Dr. Beyazıt Yemez
Şizofreni ve Psikotik Bozukluklar Çarşamba ve Perşembe Prof. Dr. Köksal Alptekin
Prof. Dr. Berna Binnur Akdede
Öğr. Gör. Uzm. Dr. Tolga Binbay
Cinsiyetinden Hoşnutsuzluk Cuma Prof. Dr. Elif Onur Aysever
Doç. Dr. Halis Ulaş
Cinsel İşlev Bozuklukları Cuma Yard. Doç. Dr. Neşe Direk

 

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi 08:00:00 17:00:00
Sali 08:00:00 17:00:00
Çarşamba 08:00:00 17:00:00
Perşembe 08:00:00 17:00:00
Cuma 08:00:00 17:00:00

Poliklinik Telefon Bilgisi

0 232 412 41 80

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

Radyoloji

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

dokuz eylul universitesi radyoloji 1

BÖLÜMÜMÜZDE YAPILAN TETKİKLER VE GİRİŞİMSEL İŞLEMLER

1- Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)

2- Bilgisayarlı Tomografi (BT)

3- Ultrasonografi (US) ve Doppler US

4- Girişimsel İşlemler (Anjiografi, Stent ve Greft takılması vb)

5- Kontrastlı İncelemeler (Yemek borusu, mide, oniki parmak bağırsağı, safra kesesi ve safra yolları, ince ve kalın bağırsaklar, böbrekler ve idrar yolları, mesane ve üreme sistemi)

6- Mamografi

7- Kemik Dansitometrisi

8- Direk Radyografik İncelemeler

Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Handan Güleryüz
Prof. Dr. Oğuz Dicle
Prof. Dr. Emel Ada
Prof. Dr. Enis İğci
Prof. Dr. Pınar Balcı
Prof. Dr. Süleyman Men
Prof. Dr. Funda Obuz
Prof. Dr. Erkan Yılmaz
Prof. Dr. Mustafa Seçil
Prof. Dr. Ali Balcı
Doç. Dr. Canan Altay
Doç. Dr. Aytaç Gülcü
Doç. Dr. Nuri Karabay

 

Sağladığımız Hizmetler:

dokuz eylul universitesi radyoloji 2

1- Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)

Manyetik Rezonans Görüntüleme tetkiki öncesinde bilinmesi gereken hususlar:

Bazı durumlarda Manyetik Rezonans Görüntüleme yapılması hasta için zararlı olabilir ya da vücuda sonradan yerleştirilen materyaller tetkikin kalitesini olumsuz etkileyebilir. Bu açıdan aşağıdaki durumlardan herhangi biri sizin için geçerli ise hemen doktorunuz ile görüşünüz.

Manyetik Rezonans Görüntüleme İçin Riskli Durumlar:

Kalp pili (pace maker)

Metalik kalp kapakçığı

İşitme protezi, implantı

Beyin anevrizma klips’ i

Damar içinde metalik parça (stent)

Eklem-kemik protezi ya da çivisi

Şarapnel, saçma yaralanmaları

Herhangi bir nedenle hastanın vücudunda metalik bir parça ya da cihaz bulunması

Tetkikiniz ile ilgili randevu günü ve saati randevu sekreterliğine başvurduğunuzda belirlenecektir. Tetkikiniz ile ilgili ilaç ve tıbbi malzeme yazılması gerekiyorsa, randevu sekreterliği gereğini yapacaktır.

Manyetik Rezonans Görüntülemede tetkiklerin yapılışı hasta hazırlığı açısından farklılık gösterebilir. Tetkike gelmeden önce ne yapmanız gerektiği randevu aldıktan sonra verilecek olan randevu belgesinde anlatılmaktadır.(Örneğin: Bazı tetkiklerde hastaların aç gelmesi istenebilir.) Randevu alırken yazılmış olan ilaçları ve tıbbi malzemeleri yanınızda getiriniz.

İlaç alerjiniz varsa ya da alerjik vücut yapınız varsa lütfen tetkik öncesi incelemeyi yapacak olan tekniker veya doktorunuza bildiriniz.

Manyetik Rezonans Görüntülemenin hamilelikte bir zararı olduğu gösterilmemiştir. Ancak yine de hamilelik söz konusu ise ya da hamilelik olasılığı varsa inceleme istemini yapan doktor ile tekrar görüşmeniz gereklidir.

Manyetik Rezonans Görüntüleme incelemesi sırasında hiç hareket edilmemesi şarttır. Bu açıdan ilgili tekniker ve doktorun uyarılarına tam olarak uymak gereklidir.

Çocuk Hastaların tetkik sırasında hareketsiz kalabilmeleri için anestezi doktoru eşliğinde uyutulmaları gereklidir. Bu konuda ayrıntılı açıklama (anestezi konsültasyonu, işlem öncesi açlık ve gerekli tahliller gibi) doktorunuz tarafından yapılacaktır. Önerilen tetkik öncesi açlık süresine mutlaka uymanız gereklidir.

İnceleme sırasında cihazın çalışmasına bağlı yüksek gürültü olabilir. Bu konu tetkik öncesi size tekrar açıklanacaktır.

Manyetik Rezonans Görüntüleme tetkik odasına girmeden önce her türlü metal içeren cisim, toplu iğne, her çeşit saç tokaları, gözlük, saat, yüzük ve diğer takılar mutlaka çıkarılmalıdır. Aksi halde cihazın bozulma ve tetkikin yapılmama olasılığı vardır.

Manyetik Rezonans Görüntüleme tetkik bölmesi aydınlık, ancak dar ve kapalı bir alandır. Bu yönden sıkıntı duyabilecek hastaların inceleme öncesinde ilgili doktor ya da teknikeri bilgilendirmesi uygun olacaktır.

İncelemeye ilişkin açıklamalar ve yapılması gerekenler ilgili tekniker ya da doktor tarafından tekrar ayrıntılı olarak anlatılacaktır.

Randevu saatiniz tetkiklerin planlanandan uzun sürmesi, teknik arızalar ya da acil durumlar nedeniyle gecikebilir. Bunun için şimdiden özür diliyoruz, lütfen sizden öncekinin de sizin gibi hasta olduğunu unutmayınız.

İncelemeye gelirken daha önceden yapılmış radyolojik tetkiklerinizi yanınızda getiriniz ve ilgili tekniker ya da doktora teslim ediniz.

Tetkikinizin bitiminde, sonucunuzun ne zaman ve nereden alınacağı size bildirilecektir.

2- Bilgisayarlı Tomografi (BT)

Bilgisayarlı Tomografi (BT) Tetkiki Öncesinde Bilinmesi Gereken Hususlar:

Bilgisayarlı Tomografi x-ışınlarını kullanarak vücudunuzun ayrıntılı kesitsel görüntülenmesini sağlar.

Hamilelik söz konusu ise ya da hamilelik olasılığı varsa, Bilgisayarlı Tomografi, Skopi ve Rontgen film çekme makinası gibi radyasyonlu cihazlar ile inceleme yaptırmanız sakıncalı olabilir. İnceleme istemini yapan doktor ile tekrar görüşmeniz gereklidir.

Gebe kalma olasılığı olanlar için en uygun inceleme günü adetin başlangıcından itibaren ilk 10 günlük süredir.

Böbrek hastalığınız veya böbrek tetkiklerinde bozukluk varsa tetkikiniz öncesinde incelemeyi yapacak olan tekniker veya doktorunuza bildiriniz.

Tetkikiniz ile ilgili randevu günü ve saati randevu sekreterliğine başvurduğunuzda belirlenecektir.. Tetkikiniz ile ilgili ilaç ve tıbbi malzeme yazılması gerekiyorsa, randevu sekreterliği gereğini yapacaktır.

İlaç alerjiniz varsa ya da alerjik vücut yapınız varsa lütfen tetkik öncesi incelemeyi yapacak olan tekniker veya doktorunuza bildiriniz.

Bilgisayarlı Tomografi tetkiklerinin yapılışı hasta hazırlığı açısından farklılık gösterebilir. (Örneğin: Üst ve Alt Abdomen tetkikini yaptıracak iseniz, 6-8 saat açlık sonrası gelmeniz istenebilir. Tetkikten 1,5 saat önce tetkik yerinde bulunmalısınız. Randevu alırken yazılmış ilaçları yanınızda getirmelisiniz. Ayrıca 1,5 litre su getirmeniz gerekmektedir.) Bu durum size randevu aldıktan sonra verilecek olan randevu belgesinde anlatılmaktadır. Bu belgeyi tetkik gününden önce mutlaka okuyun. Randevu alırken yazılmış olan ilaçları ve tıbbi malzemeleri yanınızda getiriniz.

Kontrastlı (ilaçlı) Bilgisayarlı Tomografi incelemesi yaptıracak iseniz, randevu zamanının 4-6 saat öncesinden itibaren aç olmalısınız. Randevu alırken yazılmış olan ilaç ve tıbbi malzemeyi yanınızda getiriniz.

Randevu saatiniz tetkiklerin planlanandan uzun sürmesi, teknik arızalar ya da acil durumlar nedeniyle gecikebilir. Bunun için şimdiden özür diliyoruz, lütfen sizden öncekinin de sizin gibi hasta olduğunu unutmayınız.

İncelemeye gelirken daha önceden yapılmış radyolojik tetkiklerinizi yanınızda getiriniz ve ilgili tekniker ya da doktora teslim ediniz.

Randevu gününde tetkikinizin yapılacağı yeri bilmiyorsanız sekreterlikten gerekli bilgiyi alabilirsiniz.

Tetkikinizin bitiminde, sonucunuzun ne zaman ve nereden alınacağı size bildirilecektir.

Ultrasonografi ses dalgalarını kullanarak vücudunuzun ayrıntılı görüntülenmesini sağlar.

3- Ultrasonografi ve Doppler USG Tetkiki Öncesinde Bilinmesi Gereken Hususlar:

Tetkikiniz ile ilgili randevu günü ve saati randevu sekreterliğine başvurduğunuzda belirlenecektir. Tetkikiniz ile ilgili tıbbi malzeme gerekiyorsa, randevu sekreterliği tarafından size bildirilecektir.

İlaç alerjiniz varsa ya da alerjik vücut yapınız varsa lütfen tetkik öncesi incelemeyi yapacak olan tekniker veya doktorunuza bildiriniz.

Randevu saatiniz tetkiklerin planlanandan uzun sürmesi, teknik arızalar ya da acil durumlar nedeniyle gecikebilir. Bunun için şimdiden özür diliyoruz, lütfen sizden öncekinin de sizin gibi hasta olduğunu unutmayınız.

İncelemeye gelirken daha önceden yapılmış radyolojik tetkiklerinizi yanınızda doktora teslim ediniz.

Randevu gününde tetkikinizin yapılacağı yeri bilmiyorsanız sekreterlikten gerekli bilgiyi alabilirsiniz.

Tetkikinizin bitiminde, sonucunuzun ne zaman ve nereden alınacağı size bildirilecektir.

Ultrasonografi tetkiklerinin yapılışı hasta hazırlığı açısından farklılık gösterebilir. (Örneğin: İncelemeye 8 saatlik açlık sonrası veya 3-4 saat öncesinden su içerek idrar kesesi dolu olarak gelmeniz istenebilir.) Bu durum size randevu aldıktan sonra verilecek olan randevu belgesinde anlatılmaktadır. Bu belgeyi tetkik gününden önce mutlaka okuyun. Randevu alırken yazılmış olan ilaçları ve tıbbi malzemeleri yanınızda getiriniz.

İnceleme öncesindeki hazırlık açısından birbirinden farklılık gösteren tetkikler aşağıda sıralanmıştır.

Abdominopelvik USG; (Bu tetkiki yaptıracak hastaların Ultrasonografi ve Doppler USG tetkiki öncesinde bilinmesi gereken hususlara ek olarak bilmesi gerekenler)

İncelemeye en az 8 saatlik açlık sonrası gelmeniz gerekmektedir. (5 yaşından küçük çocuklarda 3-4 saatlik açlık yeterlidir.)

Doktorunuz tarafından önerilmedikçe lütfen su içmeyiniz. İncelemeye idrar kesesi dolu gelmeniz gerekmektedir. Bu açıdan, randevu saatinden 3-4 saat öncesinden idrar yapmamanız gerekir. Doktorunuz gerekli görürse inceleme sonrası su içerek tekrar tetkike alınabilirsiniz.

Abdominal Ana Vasküler Yapılar Doppler USG; (Bu tetkiki yaptıracak hastaların Ultrasonografi ve Doppler USG tetkiki öncesinde bilinmesi gereken hususlara ek olarak bilmesi gerekenler)

İncelemeye en az 8 saatlik açlık sonrası gelmeniz gerekmektedir. (5 yaşından küçük çocuklarda 3-4 saatlik açlık yeterlidir.)

Pelvik USG ; (Bu tetkiki yaptıracak hastaların Ultrasonografi ve Doppler USG tetkiki öncesinde bilinmesi gereken hususlara ek olarak bilmesi gerekenler)

İncelemeye idrar kesesi dolu gelmeniz gerekmektedir. Bu açıdan, randevu saatinden 3-4 saat öncesinden idrar yapmamanız gerekir. Doktorunuz gerekli görürse inceleme sonrası su içerek tekrar tetkike alınabilirsiniz.

Penil Doppler USG ; (Bu tetkiki yaptıracak hastaların Ultrasonografi ve Doppler USG tetkiki öncesinde bilinmesi gereken hususlara ek olarak bilmesi gerekenler)

Penil Doppler Ultrasonografi, penis damarlarının incelenmesi amacı ile yapılan bir tetkiktir.

Randevu saatinden, yarım saat önce geliniz ve sekreterliğe başvurunuz. Gerekli açıklama size bu aşamada yapılacaktır ve “üroloji doktoru” eşliğinde ilacın uygulanması ardından Doppler incelemesi başlayacaktır.

İlaç alerjiniz varsa ya da alerjik vücut yapınız varsa lütfen tetkik öncesi incelemeyi yapacak olan doktorunuza bildiriniz.

Transrektal USG (TRUS) ve Transrektal Doppler USG ; (Bu tetkiki yaptıracak hastaların Ultrasonografi ve Doppler USG tetkiki öncesinde bilinmesi gereken hususlara ek olarak bilmesi gerekenler)

Transrektal Ultrasonografi tetkikinde, makat yolu ile ince bir cihazın uygulanması sonrası kalın barsağın son kısmı ve erkek hastalarda prostat incelemesi yapılır.

Transrektal ultrasonografi tetkiki için cihazda kullanılmak amacı ile 1 adet prezervatif (kondom) getirmeniz gereklidir.

İnceleme öncesinde barsakların boşaltılmış olması gereklidir.

İncelemeye idrar kesesi boş gelmeniz gerekmektedir. Bu açıdan, randevuya gelmeden önce idrar yapmanız gerekir.

Transvajinal USG (TVUS) ve Transrektal Doppler USG ; (Bu tetkiki yaptıracak hastaların Ultrasonografi ve Doppler USG tetkiki öncesinde bilinmesi gereken hususlara ek olarak bilmesi gerekenler)

Transvajinal Doppler Ultrasonografi tetkikinde, vajinal yoldan ince bir cihazın uygulanması ile kadın hastaların özellikle rahim (uterus), üreme tüpleri, yumurtalık (over) ve bunlara komşu organlarının hastalıkları incelenir.

Transvajinal Doppler ultrasonografi tetkiki için cihazda kullanılmak amacı ile 1 adet prezervatif (kondom) getirmeniz gereklidir.

İncelemeye idrar kesesi boş gelmeniz gerekmektedir. Bu açıdan, randevuya gelmeden önce idrar yapmanız gerekir.

Doktorunuz gerekli görürse inceleme sonrası su içerek tekrar tetkike alınabilirsiniz.

4-Girişimsel İşlemler (Anjiografi, Stent ve Greft Takılması Gibi İşlemler)

Radyolojide görüntüleme sistemlerinin kılavuzluğunda tanıya veya tedaviye yönelik girişimsel işlemler yapılmaktadır.

Girişimsel İşlemlerin Öncesinde Bilmesi Gereken Hususlar:

Hamilelik söz konusu ise ya da hamilelik olasılığı varsa, Bilgisayarlı Tomografi, Skopi ve Rontgen film çekme makinası gibi radyasyonlu cihazlar ile inceleme yaptırmanız sakıncalı olabilir. İnceleme istemini yapan doktor ile tekrar görüşmeniz gereklidir.

İlaç alerjiniz varsa ya da alerjik vücut yapınız varsa lütfen tetkik öncesi incelemeyi yapacak olan tekniker veya doktorunuza bildiriniz. Kan hastalıkları, kanamaya eğilimi olan hastalar, aspirin, komadin ve coraspirin gibi kanama eğilimini artıracak ilaçlar kullanan hastaların bu bilgileri doktorlarına iletmesi gereklidir.

Randevu sekreterliğinde tetkikiniz ile ilgili randevu günü ve saati belirlenecektir.

İşlem için gereken ilaçlar, kateter, set ve diğer özel malzemeler ilgili doktor tarafından yazılacaktır.

İncelemeye gelirken daha önceden yapılmış radyolojik tetkiklerinizi yanınızda getiriniz ve ilgili tekniker ya da doktora teslim ediniz.

Doktorunuzun sizden istediği kan tahlillerini yaptırınız. Tetkike gelirken bu tahlillerin sonuçlarını getirmeyi unutmayınız.

Anjiografi ünitesinde yapılan Girişimsel Radyolojik uygulamalarda, lokal anesteziyle ağrı kontrolü ardından atar damardan iğne ile girilerek vücudun rahatsızlık olan bölgesine ulaşılmaktadır. Bu bölgedeki kanlanma bozuklukları ve damarlara ilişkin hastalıkların tanısı böylece konulabilmektedir. Tanı koymanın yanında uygun hastalarda gerekli tedavi çeşitli özel işlemler (balon-stent-embolizasyon gibi) sonrası yapılabilmektedir. Uygulanacak özel işleme ilişkin ayrıntılı açıklama ilgili hekim tarafından yapılacaktır.

İncelemeye gelirken daha önceden yapılmış radyolojik tetkiklerinizi ve hastane dosyanızı yanınızda getiriniz ve ilgili tekniker ya da doktora teslim ediniz.

Randevu saatiniz tetkiklerin planlanandan uzun sürmesi, teknik arızalar ya da acil durumlar nedeniyle gecikebilir. Bunun için şimdiden özür diliyoruz, lütfen sizden öncekinin de sizin gibi hasta olduğunu unutmayınız.

Randevu gününde tetkikinizin yapılacağı yeri bilmiyorsanız sekreterlikten gerekli bilgiyi alabilirsiniz.

Tetkikinizin bitiminde işlem sonrası yapılacaklar ve öneriler ilgili doktor tarafından ayrıntılı olarak açıklanacaktır. Ayrıca sonucunuzun ne zaman ve nereden alınacağı size bildirilecektir.

Ultrasonografi Eşliğinde Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi;

Ultrasonografi eşliğinde Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi işleminde, ultrasonografi ile tiroid bezi incelemesi yapılır ve gerekli noktalardan ince bir iğne aracılığı ile parça (biyopsi) alınır.

Randevu sekreterliğinde tetkikiniz ile ilgili randevu günü ve saati belirlenecektir.

Tetkikiniz ile ilgili ilaç ya da tıbbi malzeme yazılması gerekiyorsa, randevu sekreterliği tarafından bu işlem yaptırılacaktır.

Kan hastalıkları, kanamaya eğilimi olan hastalar, aspirin, komadin, coraspirin gibi kanama eğilimini artıracak ilaçlar kullanan hastaların bu bilgileri doktorlarına iletmesi gereklidir. Aspirin, coumadin, coraspirin gibi kanama eğilimini artıracak ilaçlar kullanan hastaların bu ilaçları tetkik zamanında 1 hafta önce kesmeleri gerekmektedir.

Doktorunuzun sizden kan tahlili istedi ise yaptırınız ve tetkike gelirken bunların sonuçlarını getirmeyi unutmayınız. İncelemeye gelirken daha önceden yapılmış radyolojik tetkiklerinizi yanınızda getiriniz ve ilgili doktora teslim ediniz.

Randevu gününde tetkikinizin yapılacağı yeri bilmiyorsanız sekreterlikten gerekli bilgiyi alabilirsiniz.

İşlem sırasında yapılması gerekenler ilgili doktor tarafından ayrıntılı olarak açıklanacaktır. Tetkik sırasında 5 adet 20cc’lik yeşil iğne uçlu enjektör kullanılacaktır. Lütfen getirmeyi unutmayınız…

Randevu saatiniz tetkiklerin planlanandan uzun sürmesi, teknik arızalar ya da acil durumlar nedeniyle gecikebilir. Bunun için şimdiden özür diliyoruz, lütfen sizden öncekinin de sizin gibi hasta olduğunu unutmayınız.

İşlem sonrası yapılacaklar ve öneriler işleminizi yapan doktor tarafından açıklanacaktır.

5- Kontrastlı İncelemeler (Yemek borusu, mide, oniki parmak barsağı, safra kesesi ve safra yolları, ince ve kalın barsaklar, böbrekler ve idrar yolları, mesane ve üreme sistemi)

Kontrastlı Tetkikler Öncesinde Bilinmesi Gereken Hususlar:

Hamilelik söz konusu ise ya da hamilelik olasılığı varsa, radyasyonlu cihazlar ile inceleme yaptırmanız sakıncalı olabilir. İnceleme istemini yapan doktor ile tekrar görüşmeniz gereklidir.

Gebe kalma olasılığı olanlar için en uygun inceleme günü âdetin başlangıcından itibaren ilk 10 günlük süredir.

Böbrek hastalığınız veya böbrek tetkiklerinde bozukluk varsa tetkikiniz öncesinde incelemeyi yapacak olan tekniker veya doktorunuza bildiriniz.

Tetkikiniz ile ilgili randevu günü ve saati randevu sekreterliğine başvurduğunuzda belirlenecektir. Tetkikiniz ile ilgili ilaç ve tıbbi malzeme yazılması gerekiyorsa, randevu sekreterliği gereğini yapacaktır.

İlaç alerjiniz varsa ya da alerjik vücut yapınız varsa lütfen tetkik öncesi incelemeyi yapacak olan tekniker veya doktorunuza bildiriniz.

Kontrastlı Konvansiyonel tetkiklerinin yapılışı hasta hazırlığı açısından farklılık gösterebilir. (Örneğin: yapılacak tetkik için randevu zamanının 6-8 saat öncesinden aç kalmanız istenebilir.) Bu durum size randevu aldıktan sonra verilecek olan randevu belgesinde anlatılmaktadır. Bu belgeyi tetkik gününden önce mutlaka okuyun. Randevu alırken yazılmış olan ilaçları ve tıbbi malzemeleri yanınızda getiriniz.

Randevu saatiniz tetkiklerin planlanandan uzun sürmesi, teknik arızalar ya da acil durumlar nedeniyle gecikebilir. Bunun için şimdiden özür diliyoruz, lütfen sizden öncekinin de sizin gibi hasta olduğunu unutmayınız.

İncelemeye gelirken daha önceden yapılmış radyolojik tetkiklerinizi yanınızda getiriniz ve ilgili tekniker ya da doktora teslim ediniz.

Randevu gününde tetkikinizin yapılacağı yeri bilmiyorsanız sekreterlikten gerekli bilgiyi alabilirsiniz.

Tetkikinizin bitiminde, sonucunuzun ne zaman ve nereden alınacağı size bildirilecektir.

İnceleme Öncesindeki Hazırlık Açısından Birbirinden Farklılık Gösteren Tetkikler Aşağıda Sıralanmıştır.

DÜS (Direkt Üriner Sistem); (Bu tetkiki yaptıracak hastaların Konvansiyonel Tetkikler öncesinde bilinmesi gereken hususlara ek olarak bilmesi gerekenler)

DÜS (Direkt Üriner Sistem) grafisi böbrekler ve idrar yollarının özellikle incelendiği bir tetkiktir. Tanıda yeterli sonucun alınabilmesi için radyoloji hekiminin önerdiği ilaç kullanılarak barsak temizliği yapılması gerekmektedir.

Tetkikten önceki akşam, size yazılan barsak temizleyici ilacın tamamını, hafif bir akşam yemeğinden 1 saat sonra içiniz (saat 18.00-19.00). İlacı içtikten sonra yemek (kahvaltı dahil) yemeyiniz. Su içebilirsiniz. Aldığınız ilaç barsaklarınızın temizlenmesini sağlayacaktır.

Histerosalfingografi (HSG); (Bu tetkiki yaptıracak hastaların Konvansiyonel Tetkikler öncesinde bilinmesi gereken hususlara ek olarak bilmesi gerekenler)

Histerosalfingografi (HSG) incelemesi, kadın hastalara vajinal yoldan ilaç verilerek rahim (uterus) ve üreme tüplerinin (tuba uterina) incelendiği bir tetkiktir. Vajinal yoldan “kadın hastalıkları ve doğum” doktorunun yerleştirdiği uç yardımı ile rahime ilaç verilmesi ardından, ilacın tüplerden geçişi sırasında filmler çekilir.

İnceleme için ideal zaman adet ayının ortası olarak kabul edilmektedir. Ancak bu dönemde olası bir gebelik olasılığını tamamen önlemek amacı ile son adet tarihinden itibaren korunma yöntemlerinin kullanılmış olması ya da ilişkiden kaçınılması gereklidir.

Size yazılan reçetedeki ilacı yanınızda getiriniz. Tetkikten 1 saat önce geliniz ve sekterliğe başvurunuz.

Tetkik sonrasında doktorunuzun ek önerilerine uyunuz.

İnce Barsak Tetkiki; (Bu tetkiki yaptıracak hastaların Konvansiyonel Tetkikler öncesinde bilinmesi gereken hususlara ek olarak bilmesi gerekenler)

İnce Barsak incelemesi, tetkik sırasında ilaç içirilerek sindirim sisteminin ince barsak kısmının incelendiği bir tetkiktir.

İncelemeye en az 8 saatlik açlık sonrası gelmeniz gerekmektedir. (5 yaşından küçük çocuklarda 3-4 saatlik açlık yeterlidir.)

İncelemede kullanılacak ilacı tetkik günü yanınızda getirmeniz gereklidir. Ayrıca 1,5 litre su getirmeniz gerekmektedir.

İVP (intravenöz pyelografi); (Bu tetkiki yaptıracak hastaların Konvansiyonel Tetkikler öncesinde bilinmesi gereken hususlara ek olarak bilmesi gerekenler)İVP (intravenöz pyelografi) incelemesi, böbrekler ve idrar yollarının özellikle incelendiği bir tetkiktir. Yapılacak incelemenin yüksek bir tanı değeri taşıyabilmesi için, tetkik ön hazırlığı çok önem taşımaktadır. Bu hazırlık aşağıda belirtilen maddeleri özenle yerine getirmenize bağlıdır. Aksi halde inceleme gerçekleştirilemez ya da hatalı tanıya neden olabilir.

Hazırlık İşlemleri:

a- Hazırlığa, işlemden iki gün önce başlanmalıdır ve bol sulu diyet uygulanmalıdır; her öğünde çorba, su, meyve suyu alınmalıdır. (Katı gıdalar, süt, kahve ve kolalı içeceklerden kaçınılmalıdır.)

b- Tetkikten önceki akşam size yazılan barsak temizleyici ilacın tamamını, hafif bir akşam yemeğinden 1 saat sonra içiniz (saat 18.00-19.00). İlacı içtikten sonra yemek (kahvaltı dahil) yemeyiniz. Dört bardağı aşmamak şartı ile su içebilirsiniz. Aldığınız ilaç barsaklarınızın temizlenmesini sağlayacaktır.

Damardan verilecek diğer ilacı ve enjektörü yanınızda getiriniz.

Kolon (kalın barsak); (Bu tetkiki yaptıracak hastaların Konvansiyonel Tetkikler öncesinde bilinmesi gereken hususlara ek olarak bilmesi gerekenler)

KOLON (kalın barsak) incelemesi, makat yolu ile ilaç vererek sindirim sisteminin kalın barsak kısmının incelendiği bir tetkiktirYapılacak incelemenin yüksek bir tanı değeri taşıyabilmesi için, tetkik ön hazırlığı çok önem taşımaktadır. Bu hazırlık, aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bu hazırlık, aşağıda belirtilen maddeleri özenle yerine getirmenize bağlıdır. Aksi halde inceleme gerçekleştirilemez ya da hatalı tanıya neden olabilir.

5 yaşından küçük çocuklarda tetkik öncesi hazırlığa gerek yoktur. 1-2 saatlik açlık yeterlidir.

Hazırlık İşlemleri:

a- Hazırlığa, işlemden iki gün önce başlanmalıdır ve bol sulu diyet uygulanmalıdır; her öğünde çorba, su, meyve suyu alınmalıdır. (Katı gıdalar, süt, kahve ve kolalı içeceklerden kaçınılmalıdır).

b- Tetkikten önceki akşam Size yazılan barsak temizleyici ilacın tamamını, hafif bir akşam yemeğinden 1 saat sonra içiniz (saat 18.00-19.00). İlacı içtikten sonra yemek (kahvaltı dahil) yemeyiniz. Su içebilirsiniz. Aldığınız ilaç barsaklarınızın temizlenmesini sağlayacaktır. (5 yaşından küçük çocuklarda tetkik öncesi hazırlığa gerek yoktur. 1-2 saatlik açlık yeterlidir).

İncelemede kullanılacak ilacı ve makat yolu ile ilacın verilmesini sağlayacak düzeneği (kolon torbası ve kanül) yanınızda getiriniz.

Size yazılan barsak temizleyici ilacı, tetkik gününden önceki akşam, hafif bir yemekten sonra içiniz (saat 18.00-19.00). İlacı içtikten sonra yemek (kahvaltı dahil) yemeyiniz. Barsaklarınız temizlenmiş olarak randevu saatinizde hazır bulununuz.

Özofagus (yemek borusu); (Bu tetkiki yaptıracak hastaların Konvansiyonel Tetkikler öncesinde bilinmesi gereken hususlara ek olarak bilmesi gerekenler)Özofagus (yemek borusu) incelemesi, tetkik sırasında ilaç içirilerek sindirim sisteminin yemek borusu kısmının incelendiği bir tetkiktir.

İncelemeye en az 6-8 saatlik açlık sonrası gelmeniz gerekmektedir. (5 yaşından küçük çocuklarda 1-2 saatlik açlık yeterlidir).

İncelemede kullanılacak ilacı tetkik günü yanınızda getirmeniz gereklidir. Ayrıca 1,5 litre su getirmeniz gerekmektedir.

Voiding Sistoüretrogram (Voiding Sist); (Bu tetkiki yaptıracak hastaların Konvansiyonel Tetkikler öncesinde bilinmesi gereken hususlara ek olarak bilmesi gerekenler)

Özellikle çocuk hastalarda idrar yolları ve böbreklerin incelendiği bir tetkiktir. İdrar yolundan kateter ile mesaneye ilaç verilmesi ardından, hasta idrar yaparken filmler çekilir.

Size yazılan reçetedeki ilaç, enjektör ve sondayı yanınızda getiriniz. Tetkikten 1 saat önce geliniz ve sekreterliğe başvurunuz.

6- Mamografi

Mamografi Tetkiki Öncesinde Bilinmesi Gereken Hususlar:

Mamografi (Meme Görüntüleme);

Meme görüntüleme incelemelerinde temel olarak mamografi ve ultrasonografi kullanılır. Mamografi tetkiki, memenin incelendiği özel bir tetkiktir ve gerekli hastalarda meme ultrasonografisi ile birlikte uygulanır. Bazı hastalarda ise mamografi yapılmadan sadece meme ultrasonografisi uygulanır.

Hamilelik söz konusu ise ya da hamilelik olasılığı varsa, mamografi gibi radyasyonlu cihazlar ile inceleme yaptırmanız sakıncalı olabilir. İnceleme istemini yapan doktor ile tekrar görüşmeniz gereklidir. Meme ultrasonografi tetkikinin ise gebelik açısından tehlikesi yoktur.

Gebe kalma olasılığı olanlar için en uygun inceleme günü adetin başlangıcından itibaren ilk 10 günlük süredir.

Menopoz dönemindeki hastaların randevu günü ve saati randevu sekreterliğine başvurduğunuzda belirlenecektir.

Menopoz öncesi hastalarda, yapılacak incelemenin yüksek bir tanı değeri taşıyabilmesi için, tetkikin yapılma zamanı çok önem taşımaktadır ve adet dönemine göre belirlenmektedir. Adet döneminin 1. gününden başlayarak sayıldığında, 11. ile 15. günler arası en uygun inceleme dönemidir. Hastaların adetlerinin 1. günü (hafta sonu ise Pazartesi günü beklenebilir) telefon ile ya da bizzat mamografi ünite sekreterliğine başvurmaları halinde, en uygun randevu tarihi görevliler tarafından belirlenecektir.

Mamografi incelemesi sırasında memenin cihaz ile bir miktar sıkıştırılması gereklidir. Çok hafif ve kısa süreli olan bu işlem sırasında geçici bir rahatsızlık hissi duyulabilir.

Randevu saatiniz tetkiklerin planlanandan uzun sürmesi, teknik arızalar ya da acil durumlar nedeniyle gecikebilir. Bunun için şimdiden özür diliyoruz, lütfen sizden öncekinin de sizin gibi hasta olduğunu unutmayınız.

İncelemeye gelirken daha önceden yapılmış radyolojik tetkiklerinizi yanınızda getiriniz ve ilgili tekniker ya da doktora teslim ediniz.

Randevu gününde tetkikinizin yapılacağı yeri bilmiyorsanız sekreterlikten gerekli bilgiyi alabilirsiniz.

Tetkikinizin bitiminde, sonucunuzun ne zaman ve nereden alınacağı size bildirilecektir.

Girişimsel Mamografi;

Mammografi ve Ultrasonografi eşliğinde memeye yönelik yapılan Girişimsel Radyolojik uygulamalarda, meme hastalıklarının tanı ve tedavisi için çeşitli işlemler yapılmaktadır. Uygulanacak özel işleme ilişkin ayrıntılı açıklama ilgili hekim tarafından yapılacaktır.

Randevu sekreterliğinde tetkikiniz ile ilgili randevu günü ve saati belirlenecektir.

İşlem için gereken ilaçlar, biyopsi iğnesi, set ve diğer özel malzemeler ilgili doktor tarafından yazılacaktır.

İlaç alerjiniz varsa ya da alerjik vücut yapınız varsa lütfen tetkik öncesi işlemi yapacak olan doktorunuza bildiriniz. Kan hastalıkları, kanamaya eğilimi olan hastalar, aspirin, komadin gibi kanama eğilimini artıracak ilaçlar kullanan hastaların bu bilgileri doktorlarına iletmesi gereklidir.

Doktorunuzun sizden isterse kan tahlillerinizi yaptırınız ve tetkike gelirken bunların sonuçlarını getirmeyi unutmayınız.

Tetkikinizin yapılacağı yeri bilmiyorsanız sekreterlikten gerekli bilgiyi alabilirsiniz.

Randevu saatiniz tetkiklerin uzun sürmesi, teknik arızalar ya da acil durumlar nedeniyle gecikebilir. Bunun için şimdiden özür diliyoruz, lütfen sizden öncekinin de sizin gibi hasta olduğunu unutmayınız.

İşlem sonrası yapılacaklar ve öneriler işleminizi yapan doktor tarafından ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

7- Kemik Dansitometrisi

Kemik Dansitometrisi Tetkiki Öncesinde Bilmesi Gereken Hususlar:

Kemik dansitometrisi x-ışınlarını kullanarak kemiklerin mineral içeriklerinin durumunun belirlenmesini sağlar.

Randevu sekreterliğinde tetkikiniz ile ilgili randevu günü ve saati belirlenecektir.

Tetkikinizin yapılacağı yeri bilmiyorsanız sekreterlikten gerekli bilgiyi alabilirsiniz.

Randevu saatiniz, tetkikinin uzun sürmesi, teknik arızalar ya da acil durumlar nedeniyle gecikebilir. Bunun için şimdiden özür diliyoruz, lütfen sizden öncekinin de sizin gibi hasta olduğunu unutmayınız.

Tetkikinizin bitiminde, sonucunuzun ne zaman ve nereden alınacağı size bildirilecektir.

8- Direk Radyografik İncelemeler

Röntgen Filmi Tetkiki Öncesinde Bilmesi Gereken Hususlar:

Randevu sekreterliğinde tetkikiniz ile ilgili randevu günü ve saati belirlenecektir.

Tetkikinizin yapılacağı yeri bilmiyorsanız sekreterlikten gerekli bilgiyi alabilirsiniz.

Randevu saatiniz, tetkikinin uzun sürmesi, teknik arızalar ya da acil durumlar nedeniyle gecikebilir. Bunun için şimdiden özür diliyoruz, lütfen sizden öncekinin de sizin gibi hasta olduğunu unutmayınız.

Tetkikinizin bitiminde, sonucunuzun ne zaman ve nereden alınacağı size bildirilecektir.

 

Hastalar İçin Bilgiler:

Bu alana bir bilgi girilmemiştir.

 

Poliklinik Bilgileri:

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi 08:00:00 17:00:00
Sali 08:00:00 17:00:00
Çarşamba 08:00:00 17:00:00
Perşembe 08:00:00 17:00:00
Cuma 08:00:00 17:00:00

Poliklinik Telefon Bilgisi

0232 412 59 55 - 59 56

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

Radyasyon Onkolojisi

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

radyasyon onkolojisi

Radyasyon Onkolojisi; Iyonizan ışınları tek başına veya diğer tedavi yöntemleri ile birlikte malign ve bazı benign hastalıkların tedavisi amacı ile uygulayan, radyoterapinin fizik ve biyolojik temellerini inceleyen, bu konuda eğitim veren klinik bilim dalıdır. Mültidisipliner tedavi prensipleri içinde ilgili Cerrahi ve/veya Medikal Onkolog ile beraber hastaların tanı, tedavi ve takibinde yer alır.

Kliniğimiz yüksek standartlarda 1991 yılında kurulmuş, gelişmeleri sürekli takip ederek bugün de en güncel ve ileri teknoloji yöntemleriyle nitelikli tedavi hizmeti vermeye devam etmektedir.
Kurulduğundan bu yana kliniğimiz pek çok ilklere imza atmıştır. İlk ve sekizinci Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK) Anabilim Dalımız başkanlığında düzenlenmiştir. Avrupa Radyoterapi ve Onkoloji Derneği (ESTRO) tarafından yürütülen mezuniyet sonrası eğitim kurslarının ilki 1995 yılında olmak üzere, İzmir’de ev sahipliğimizde her yıl devam etmektedir.  

Ülkemizde ilk mültidisipliner tümör konseyleri 1992 yılında, DEÜTF’de kliniğimiz öncülüğünde yapılmaya başlanmış ve o günden beri düzenli olarak sürdürülmektedir. DEÜTF bünyesinde baş-boyun kanserleri, meme tümörleri, kolorektal tümörler, jinekolojik kanserler, akciğer kanserleri, pediatrik tümörler, kemik-yumuşak doku tümörleri, beyin tümörleri, genitoüriner sistem ve üst gastrointestinal sistem kanserleri grupları olarak da halen çalışmalarına devam etmektedirler.
Tıpta uzmanlık öğrencilerine düzenli bir eğitim programı çerçevesinde, kuramsal ve uygulamalı olarak Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği (TROD) ve Avrupa standartlarında eğitim verilmektedir.  Bugüne kadar 27 radyasyon Onkolojisi uzmanı yetiştiren Anabilim Dalımız ayrıca bu alanda 2015 yılında TROD tarafından yeterlik belgesi alan ilk kliniktir.   

Kurumumuz, 1992 senesinde Türkiye'de Sağlık Meslek Yüksek Okulunda "Radyoterapi Tekniker Programı"nın ilk defa açılmasını sağlamış ve bugüne kadar 278 radyoterapi teknikeri mezun vermiştir.

Avrupa Birliği uyum sürecinde, Türkiye’de dağınık bir yapı oluşturan medikal fizik eğitiminin Avrupa standartlarına uygun hale getirilmesi amacıyla, 2006 yılında Türkiye’de ilk defa DEÜ’de Medikal Fizik A.D. adı altında mültidisipliner yapılandırılmaya gidilmiş bugüne kadar 30 tıbbi fizik uzmanının eğitiminde katkıda bulunulmuştur.

Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Fadime Akman - Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Emrullah Rıza Çetingöz
Prof. Dr. İlknur Bilkay Görken
Prof. Dr. Ayşe Nur Demiral
Doç. Dr. Zümre Arıcan Alıcıkuş
Öğr. Gör. Uzm. Dr. Hasan Oğuz Çetinayak
Öğr. Gör. Uzm. Dr. Barbaros Aydın
Öğr. Gör. Uzm. Dr. Cenk Umay
Uzm. Dr. Nesrin Dağdelen
Uzm. Dr. İlhami Er

Araştırma Görevlileri:
Dr. Ahmet Kuru

AÇIKLAMA: Mesai Dışı Öğretim Üyesi Özel muayene talepleriniz için lütfen 0 232 412 42 45 ile iletişim kurunuz.

Sağladığımız Hizmetler:

Radyoterapi Nedir?
Radyasyon onkolojisinde kullanılan radyasyon iyonizan radyasyondur. İyonizan radyasyon, atomdan elektron sökerek atomun iyonlaşmasına ve iyonizasyonu izleyen biyolojik olaylar zinciri ile hücrelerin etkilenmesine neden olan radyasyon türüdür. Radyasyon ilk olarak vücut içerisindeki hastalıkları tespit etmede kullanılmıştır. Sonraları yüksek dozda kullanılan radyasyonun hastalıkları tedavi edebildiği bulunmuştur. Günümüzde radyasyon tanı amacıyla kullanıldığı gibi, yaygın olarak kanser ve daha az sıklıkla da diğer bazı benign hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Işınları kullanarak hastalıkların tedavi edilmesine radyoterapi (ışın veya şua tedavisi) adı verilmektedir.

Radyoterapinin Uygulandığı Durumlar Nelerdir?
Radyoterapinin amacı, uygulandığı bölgedeki kanserli hücreleri öldürmek veya bölünerek çoğalmasını engellemektir. Kanserli hücreler vücudumuzdaki normal hücrelerden daha hızlı bölünen ve büyüyen hücreler olduklarından radyasyondan daha çok etkilenirler. Bu nedenle, kanserli bir bölgeye radyoterapi uygulandığında çok sayıda kanserli hücre yok edilirken daha az sayıda normal hücre radyasyondan etkilenir.
Radyoterapi ameliyat öncesi tümörün küçültülmesi amacı ile kullanılabildiği gibi, sonrasında ameliyat edilen bölgede kalan kanser hücrelerinin yok edilmesi amacı ile de kullanılabilir. Radyoterapi bazı durumlarda tek başına veya kemoterapi (ilaç tedavisi) ile beraber kanser hücrelerini ortadan kaldırmak için uygulanabilir. Radyoterapi vücudunuzdaki tümörü küçülterek yaşadığınız ağrı, kanama gibi sıkıntıları azaltmak amacıyla da kullanılabilir.

Tedavi ekibi kimlerden oluşur?
Tedavi ekibi; doktor, fizik uzmanı, simülasyon teknikeri, kalıp odası teknikeri, tedavi teknikeri ve hemşireden oluşur.
Doktor (radyasyon onkologu), muayenenizi yapmak, poliklinikte tedavi kararınızı vermek ve planlamanızı yapmakla yükümlü olup, tedavi sırasında haftada bir kez kontrollerinizi yapar. Ayrıca tedavi sırasındaki yakınmalarınız için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Tıbbi Fizik uzmanı, tedavi planı ve doz hesaplarınızı doktor ve simülatör teknikeri ile birlikte yapmakla yükümlüdür.
Simülasyon teknikeri, simülasyon odasında tedavi alanlarınızı doktorunuzla beraber belirler. Gerekli filmleri alır, alanları işaretler ve çizer. 
Kalıp odası teknikeri, tedaviniz sırasında kullanılacak sabitleme gereçlerini ve diğer gerekli malzemeleri hazırlamakla görevlidir.
Tedavi teknikeri, planlanmış olan günlük tedavilerinizi uygulamakla yükümlüdürler. Tedavi süreniz boyunca klinik içi çalışma düzeni nedeniyle tedavi teknikeriniz zaman zaman değişebilecektir.
Hemşire, tedavi başlangıcında hastayı bilgilendirmek, tedavi süresince gerekli olan ilaç uygulaması ve destek bakımı yapmakla yükümlüdür.

BRANŞLAŞMA, RUTİN HİZMET VE ARAŞTIRMA ALANLARI

Kliniğimizde hasta hizmetleri ve klinik çalışmalar aşağıdaki bölünmüş poliklinik çalışma gruplarına göre yapılmaktadır.
Poliklinik I: Baş-boyun Kanserleri, Merkezi Sinir Sistemi Tümörleri, Deri, Kemik-yumuşak doku tümörleri ve benign hastalıklar
Poliklinik IIA: Meme ve Kadın Genital Sistem kanserleri
Poliklinik IIB: Gastrointestinal sistem ve Genito-üriner sistem kanserleri
Poliklinik III: Lenfoproliferatif Sistem Tümörleri, Toraks tümörleri, Çocukluk çağı tümörleri ve Brakiterapiler.

dokuz eylul universitesi radyosyon onkoloji 3

Hastalar İçin Bilgiler:

TEKNİK ALT YAPI

Tedavi Aygıtları

VARİAN, TRUEBEAM STX
TrueBeam STx:
Düşük (6,10,15 MV X) ve yüksek (6, 10 FFF X) doz hızlı foton enerjileri,
Farklı kademelerde elektron enerjileri ve 2.5 mm’lik çok yapraklı kolimatör (dMLC)

1. 3-Boyutlu Konformal Radyoterapi (3BKRT)
2. Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (IMRT/YART),
3. Hacimsel Yoğunluk Ayarlı Ark Terapi (VMAT)
4. Stereotaktik Radyoterapi (SRT), Stereotaktik Radyocerrahi (SRS), Ekstrakraniyal Stereotaksik Radyoterapi (SBRT),
5. Portal (MV, kV) ve 3 boyutlu görüntüleme sistemi (CBCT) kullanarak Görüntü Rehberliğinde Radyoterapi (IGRT),
6. Solunum Takipli Radyoterapi (RPM),
7. Adaptif Radyoterapi (ART) tekniklerinin uygulama olanakları

SIEMENS PRIMUS (2 ADET)

Foton enerjileri: 6 ve 18 MV X)
Elektron enerjileri: 6-21 MeV
Çok yapraklı kolimatör (MLC)
1. 3-Boyutlu Konformal Radyoterapi (3BKRT)
2. Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (IMRT/YART),
3. Portal (MV) görüntüleme sistemi

VARIAN GAMMAMED PLUS

Eksternal radyoterapi sistemleri ile entegre 3B Brakiterapi

Planlama Sistemleri

BT SIMÜLATÖR: SOMATOM DEFINITION AS

80 cm gantry açıklığında, RPM destekli, laser sistemi ve LİNAK ile uyumlu çekim masası
ONCENTRA MASTERPLAN,
3BKRT, IMRT planlama olanakları
ECLIPSE V11:
3BKRT, IMRT, VMAT, SRS, SRT, SBRT, solunum takipli ve adaptif radyoterapi planlamaları
BARKİTERAPİ PLANLAMA: ECLIPSE V11
Eksternal radyoterapi sistemleri ile entegre 3B Brakiterapi, IMBT planlama özellikli

Diğer Sistemler

RTIS: ARIA 11
DICOM 3 ve DICOM RT uyumlu görüntü ve planlama verilerinin aktarımını, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) ile HL7 uyumlu karşılıklı veri transferi
İMMOBİLİZASYON AKSESUARLARI
3BKRT, IMRT, VMAT, SRS, SRT, SBRT tedavilerine uygun

DOZİMETRİ SİSTEMLERİ

1. PTW su ve Katı su fantomları,
2. Elektrometre
3. İyon odaları, diyot dedektörler
4. QuickCheck, ArcCheck, Portal ve Epiqa dozimetri
5. Kuyu tipi dozimetre
6. Günlük LİNAK kalite kontrol,
7.3BKRT, IMRT, VMAT, SRS, SRT, SBRT plan verifikasyonu,
8.Brakiterapi kontrol sistemleri

dokuz eylul universitesi radyosyon onkoloji 3

Poliklinik Bilgileri:

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi 09:30:00 15:30:00
Sali 09:30:00 15:30:00
Çarşamba 09:30:00 15:30:00
Perşembe 09:30:00 15:30:00
Cuma Sadece Acil Sadece Acil

Poliklinik Telefon Bilgisi

0 232 412 42 30

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

Plastik Cerrahi - Yara İyileştirme

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

plastik cerrahi

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi; doğumsal veya sonradan edinilmiş anomalilerin, şekil ve fonksiyon bozukluklarının giderilmesine ve vücut imajının düzeltilmesine çalışan bir cerrahi daldır. Temel iki hedefi, sekil ve fonksiyon oluşturmaktır. Bu amaçla mevcut bozukluğa göre dokuların yeniden şekillendirilmesi ile anatomik ve estetik görünümü fonksiyonel olarak yeniden kazandırılır. Plastik cerrahi girişimlerinde genellikle hastanın kendi dokularından yararlanılmakla birlikte, uygun şartlarda suni kemik, silikon gibi yapay maddeler de onarım için kullanılır.

Plastik, Yunanca "plasticos" tan gelen bir sözcüktür "şekil verme " anlamına gelir. Rekonstrüktif ise Latin kökenli bir sözcüktür ve "yeniden yapmak" anlamına gelir. Doğumdan gelen bozukluklar, gelişimsel anomaliler, travma ve kazalar, infeksiyonlar, tümörler veya başka hastalıklar nedeni ile oluşmuş eksiklikler ve anormal yapılar üzerinde uygulanan cerrahi işlemlere ' rekonstrüktif cerrahi' denir. Kişinin dış görünümü daha iyi hale getirerek benlik saygısını artırmak amacı ile vücudun hastalıksız, normal dokuları üzerinde yapılan girişimlere 'estetik cerrahi' denir.

Plastik cerrahi vücudun hemen her bölgesine ve çok geniş bir alana hitap etmekte olup halen kesin sınırları belirlenememiştir, hatta giderek sınırlar daha da genişlemektedir. Vücudun şekil ve fonksiyonlarını bozan olaylar doğumsal, travmatik veya edinsel kaynaklı olabilir. Örneğin; doğumsal olarak oluşan yarık damak-dudak, yapışık parmak (sindaktili), vasküler kitleler (hemanjiomlar gibi); travmatik olarak oluşan yanıklar, trafik kazalarına bağlı yüz yaralanmaları, çeşitli kesiler ve organ kopmaları; edinsel olarak oluşan çeşitli deri ve yumuşak doku tümörleri, kronik yaralar bu cerrahi disiplin alanı içindedir. Kemik (özellikle yüz-kafa ve el kemikleri) ve kıkırdak çatıdaki (kulak ve burun kıkırdakları gibi) kayıplar, sekil bozuklukları, patolojik olaylar (tümör, kist, enfeksiyon vb.) yine plastik cerrahi uğraşı alanı içindedir. Bunun için klasik cerrahi yöntemler yanında mikrocerrahi, lazer sistemleri, endoskopi ile çeşitli kimyasal ajan ve ilaçlardan yararlanabilir.

dokuz eylul universitesi plastik cerrahi

Estetik (veya kozmetik) cerrahi vücut imajının daha güzel ve mükemmele ulaştırılmasını sağlamak için yapılan operasyon ve girişimlerle uğraşır. Burada tıbbi bir problemden çok, estetik problemler vardır. Medyada, plastik cerrahinin estetik yönüne ait haberler daha fazla ver almakta ve belki de bu nedenle halk plastik cerrahları sadece estetik cerrahi yapan kişiler olarak algılamaktadırlar. Oysa plastik cerrahlar kliniklerde daha büyük oranda onarım cerrahisi (rekonstrüktif cerrahi) ile uğraşmaktadırlar. Tüm plastik cerrahlar, uzmanlık eğitimleri sırasında aynı zamanda estetik cerrahi eğitimi görürler ve bu operasyonları yapmakta tek yetkili cerrahlardır.

Oldukça genç bir branş olan plastik cerrahi, son yıllarda bu isimle tanınmış olmakla birlikte tarifine uyan alanlardaki tarihi geçmişi asırlar öncesine kadar uzanmaktadır. Plastik cerrahi branşının kökeni çok eski devirlere kadar dayanır. Bulunan kayıtlar ve yapılan araştırmalarda bazı plastik cerrahi yöntemlerine rastlanmştır. Zaman zaman günümüzde bile kullanılan bir yöntem olan, burnu kesilen insanlarda yeniden burun yapılması ile ilgili cerrahi girişimlere çok eski devirlerdeki kayıtlarda rastlanmaktadır. Ancak yüzyıllar sonra 19. yüzyılda modern plastik cerrahinin temel prensipleri ve teknikleri belirlenmiştir.

I. Dünya Savaşı ağır yüz ve kafa yaralanmalarına sıklıkla karşılaşılması nedeniyle plastik cerrahide ciddi bir atılıma neden olmuştur. Plastik cerrahinin alt dalları olan El cerrahisi, Kranio-Maksillo-fasiyal cerrahi, Yanık tedavisi gibi konular 20. yüzyılda hızla gelişmiş ve bu gelişmelere paralel olarak estetik cerrahi ortaya çıkmıştır.

Eğitim programımız, yeni tüzüğe uygun olarak çekirdek içerik çerçevesinde düzenli olarak yapılmaktadır. Uzmanlık öğrencilerimiz her ay belirli bir konudan ve 6 ayda bir de tüm konulardan dönem sınavına alınmaktadır. Uzmanlık öğrencilerimiz, Genel Cerrahi, KBB, Beyin Cerrahi, Ortopedi, Anestezi, Patoloji, Anatomi, Mikrocerrahi, Yanık, Lazer ve Ortodonti gibi alanlarda rotasyon yapmaktadırlar. Donem V öğrencilerine "Yanıklar" ve "Yara İyileşmesi" konularında eğitim verilmektedir.

Anabilim Dalımızın bilimsel alanda 120 uluslararası, 70 ulusal yayını bulunmaktadır. Öğretim kadromuz bugüne dek kongrelerde 150'dan fazla bildiri sunmuştur. Kliniğimizde plastik ve estetik cerrahi kapsamındaki her tür operasyon güncel yöntemlerle gerçekleştirilmektedir.

Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Can Karaca
Prof. Dr. Ali Barutçu
Prof. Dr. Mustafa Yılmaz
Prof. Dr. Adnan Menderes
Prof. Dr. Haluk Vayvada
Doç. Dr. Cenk Demirdöver

 

Sağladığımız Hizmetler:

Doğumsal Anomalilerin Tedavisi:

 • Yarık dudak-damak ve diğer kraniofasiyal anomaliler,
 • Kulak kepçesi yokluğu ve şekil bozuklukları,
 • Meme yokluğu,
 • El ve ayaktaki eksiklikler ve sekil bozuklukları,
 • Doğumsal tümör ve kitleler,
 • Genital organların doğumsal anomalileri,

Edinsel Bozuklukların Tedavisi:

 • Yüz kemik ve yumuşak doku travmaları,
 • Maksillofasiyal cerrahi,
 • Deri ve yumuşak doku tümörleri,
 • Akut yanık ve yanık sonrası oluşmuş deformiteler,
 • Bas-boyun tümörleri ve rekonstruksivonları,
 • Ekstremitelerdeki şekil ve fonksiyon bozuklukları,
 • El Cerrahisi,
 • Kanser sonrası meme rekonstrüksiyonu,
 • Genital sistemin sekil ve fonksiyon bozuklukları,
 • Kronik yaralar (bası yarası, diabetik yara gibi),

Estetik Cerrahi Operasyonlarından Bazıları:

 • Burun estetiği,
 • Yüz yenileştirme, göz kapağı estetiği,
 • Endoskopik yüz - alın germe, kas kaldırılması,
 • Kulak kepçesi şekil bozuklukları düzeltilmesi,
 • Çene büyütme ve küçültme operasyonları,
 • Meme operasyonları : büyütme / küçültme / dikleştirme,
 • Aşırı deri-derialtı yağ dokusunun azaltılmasına yönelik operasyonlar (Liposuction- lipektomi),
 • Yağ dokusu transferi (yüz gençleştirme-dolgu amaçlı) Deride skar ve düzensizliklerin giderilmesi,
 • Saç ekimleri - replasmanları,
 • Ameliyatsız estetik cerrahi girişimleri (yumuşak doku dolguları, botox, aşırı terleme tedavisi vb).

 

Hastalar İçin Bilgiler:

Bu alana bir bilgi girilmemiştir.

 

Poliklinik Bilgileri:

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi 08:00:00 17:00:00
Sali 08:00:00 17:00:00
Çarşamba 08:00:00 17:00:00
Perşembe 08:00:00 17:00:00
Cuma 08:00:00 17:00:00

Poliklinik Telefon Bilgisi

0 232 412 35 30

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

Patoloji

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari   Merkez Lab Geri Bildirim

Birim Hakkında:

Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi Patoloji Bölümü

Patoloji terimi, latince hastalık anlamına gelen pathos terimi ile bilim anlamına gelen logos terimlerinin birleşmesinden oluşmuştur. Bu nedenle patoloji ana anlamı olarak hastalık bilimidir. 6 yıl Tıp Fakültesi sonrası TUS sınavı ile hak kazanılan 4 yıllık asistanlık eğitimi sonrasında patoloji uzmanlığı alınır.Patoloji uzmanı hekimler hastalardan alınan doku ve sıvıları muayene ederler ve kanser dahil birçok hastalığın kesin tanısını koyarlar. Doku ve sıvıların bu şekilde değerlendirilebilmesi için yüksek teknoloji gerektiren yöntemlerle hazırlanmaları gerekmektedir ve bunları yapmak için hastalığın seyrini ve tedaviyi belirleyen tanıya karar veren tıp doktorları yanı sıra patoloji teknisyenleri de bu süreçte önemli emek harcamaktadırlar. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı ve Laboratuvarı 1979 yılından beri hizmet vermektedir. İmmünohistokimya, histokimya, elektron mikroskopi, immünfloresan ve moleküler tetkiklerin kullanıldığı departmanımızda 14 öğretim üyesi bulunmaktadır. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı ve Laboratuvarı 02 Mart 2012 tarihinde TÜRKAK tarafından ISO /IEC 17020 A TİPİ MUAYENE KURULUŞU olarak akredite edilmiştir. TÜRKAK'ın 15189 ile akredite edilmemiz için karar vermesi nedeniyle başvuru çalışmalarımız sürmektedir.

KALİTE POLİTİKAMIZ

 1. Kurumumuzun İlkeleri Doğrultusunda Evrensel Ölçütlere Uygun Bilimsel Ürünler Vermek
 2. Patolojinin Yer Aldığı Her Eğitim Düzeyinde (Lisans, Lisansüstü, Tıpta Uzmanlık, Doktora) Nitelikli Ve Güncel Bilimsel Gerçeklere Dayalı Eğitim Yürütmek
 3. Eğitsel Ve Bilimsel Süreçlerin Ayrılmaz Bir Parçası Olan Hasta Hizmetlerinde İyi Laboratuvar Uygulamaları Ve Tıbbi Etik Kurallara Bağlı Kalarak, Çağdaş Ve Bilimsel Ölçütlerde En Yüksek Kalitede Tıbbi Laboratuvar Hizmeti Vermek
 4. Kalite Yönetim Sisteminde Tanımlanmış Olduğu Üzere, Hasta Hakları, Tarafsızlık Ve Hasta Bilgilerinin Mahremiyeti İlkelerinin, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ve Laboratuvarının Tüm Çalışanları Tarafından Uygulanmasını Hedeflemek
 5. Bilimsel Çalışma, Eğitim Ve Hasta Hizmetleri Esnasında, Kalite Standardımıza Uygun Olarak; Çalışan Sağlığı Ve Güvenli Çalışma Ortamı, Teknik Kontrolleri Standardize Edilmiş Ve Takipli Cihaz Kullanımı, Çevre Güvenliği Önlemlerinden Taviz Vermeden, Eksiksiz Ve Güncel Bilimsel Gelişmeler Işığında Hasta Patoloji Raporu Hazırlamak

Hastalarımız için Bilgiler:

Hastalarımıza patoloji rapor sonucu ile ilgili bildirilen tarihler,  incelenecek sıvı ya da organ örneğine göre değişmektedir. Verilen süre bilgisi ortalamalara dayalı bir veridir. Patoloji uzmanları doku örneklerini mikroskobik olarak değerlendirirken, elde ettikleri bulgulara dayanarak ek incelemeler planlarlar ve gerçekleştirirler. Bu planlamalar sizin patoloji uzmanı tarafından muayeneniz başlamadan öngörülemez. Nasıl ki bazen hastaneye yatan bir hasta planlanandan fazla yatmak zorunda kalırsa, patolojik inceleme de beklenenden fazla sürebilir. Tüm çabamız hastalarımıza en doğru tanıyı ve eksiksiz, tedavilerini en iyi ve bilimsel şekilde yönlendirebilecek “patoloji rapor”nu verebilmektir. Bu nedenle gecikmeleri en aza indirmeye çalışsak da, bazı hastaların sonucunda gecikme olabilecektir. Patoloji sonucu beklemenin güçlüğünü biliyoruz ve size iyi haberleri en kısa sürede verebilmeyi biz de çok arzu ediyoruz...


Patoloji raporları ortalama 10 iş gününde sonuçlanmaktadır.
Sonuçlarınıza Buraya Tıklayarak Ulaşabilirsiniz>>>


DEÜ Patoloji Anabilim Dalından Konsültasyon Talebi

DEÜ Patoloji Anabilim Dalından Materyal Gönderme talimatına buradan ulaşabilirsiniz>>

DEÜ Patoloji Anabilim Dalından İncelenecek Materyallerin Alınması ve Gönderilmesi talimatına buradan ulaşabilirsiniz>>

DEÜ Patoloji Anabilim Dalından Konsültasyon Talebi talimatına buradan ulaşabilirsiniz>>

DEÜ Patoloji Arşivinden Blok, Lam ve Patoloji Raporu Talebi talimatına buradan ulaşabilirsiniz>> 


DEÜ Patoloji Anabilim Dalı İşlem Listeleri

DEÜ Patoloji Anabilim Dalı İmmünflöresan İşlem Listesine Buradan Ulaşabilirsiniz>>

DEÜ Patoloji Anabilim Dalı İmmünhistokimyasal İşlem Listesine Buradan Ulaşabilirsiniz>>

DEÜ Patoloji Anabilim Dalı Histokimyasal İşlem Listesine Buradan Ulaşabilirsiniz>>

DEÜ Patoloji Anabilim Dalı Moleküler Patoloji İşlem Listesine Buradan Ulaşabilirsiniz>> 


Öğretim Üyeleri:

Prof.Dr.Sülen SARIOĞLU (BAŞKAN)
Prof.Dr.Kutsal YÖRÜKOĞLU
Prof.Dr.Meral KOYUNCUOĞLU ÜLGÜN
Prof.Dr.Erdener ÖZER
Prof.Dr.Özgül SAĞOL
Prof.Dr.Banu LEBE
Prof.Dr.E.Burçin TUNA
Prof.Dr.Sermin ÖZKAL
Prof.Dr.Emine Çağnur ULUKUŞ
Doç.Dr.Şadiye Mehtat ÜNLÜ
Doç.Dr.Duygu GÜREL
Doç.Dr.Merih GÜRAY DURAK
Yrd.Doç.Dr.Anıl AYSAL AĞALAR


BRANŞLAŞMA, RUTİN HİZMET VE ARAŞTIRMA ALANLARI


Baş-Boyun Patolojisi: Prof. Dr. Sülen Sarıoğlu

Dermatopatoloji: Prof. Dr. Banu Lebe

Endokrin Patoloji: Prof. Dr. Sülen Sarıoğlu, Doç. Dr. Merih Güray Durak, Yrd.Doç.Dr.Anıl Aysa Ağlar

Gastrointestinal Patoloji: Prof. Dr. Sülen Sarıoğlu, Prof. Dr. Özgül Sağol, Doç. Dr. Mehtat Ünlü

Hematopatoloji: Prof. Dr. Sermin Özkal

Hepatopankreatobilier Sistem Patolojisi: Prof. Dr. Özgül Sağol

Jinekopatoloji: Prof. Dr. Meral Koyuncuoğlu, Prof. Dr. Çağnur Ulukuş

Kardiyovasküler Patoloji: Doç. Dr. Duygu Gürel

Kas Patolojisi: Prof. Dr. Erdener Özer

Kemik Patolojisi: Prof. Dr. Sermin Özkal

Meme Patolojisi: Doç. Dr. Merih Güray Durak, Doç. Dr. Duygu Gürel

Nefropatoloji: Prof. Dr. Sülen Sarıoğlu, Doç. Dr. Mehtat Ünlü

Nöropatoloji: Prof. Dr. Erdener Özer 

Oftalmik Patoloji: Prof. Dr. Banu Lebe

Pediatrik ve Perinatal Patoloji: Prof. Dr. Erdener Özer

Pulmoner Patoloji: Prof. Dr. Çağnur Ulukuş, Doç. Dr. Duygu Gürel

Üropatoloji: Prof. Dr. Kutsal Yörükoğlu, Prof. Dr. Burçin Tuna

Yumuşak Doku Patolojisi: Prof. Dr. Burçin Tuna


AÇIKLAMA: Mesai Dışı Öğretim Üyesi Özel muayene talepleriniz için lütfen 0 232 4123440 ile iletişim kurunuz.


Sağladığımız Hizmetler:

Anabilim Dalı bünyesinde sitoloji, biyopsi, radikal cerrahi materyallerine tanı verilmekte ve bilimsel otopsi yapılmaktadır.

Türkiye’deki İlk Sanal Mikroskop

Dokuz Eylül Üniversitesi Türkiyenin İlk sanal Mikroskobu


Stereolojik İnceleme Yapılan İlk Patoloji Bölümü

Dokuz Eylül Üniversitesi Türkiyenin Stereolojik İnceleme Yapılan İlk Patoloji Bölümü


İlk Akreditasyon Belgesi Alan Patoloji AD

Dokuz Eylül Üniversitesi İlk Akreditasyon Belgesi Alan Patoloji Aanabilim Dalı


 

Poliklinik Bilgileri:

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi 08:00:00 17:00:00
Sali 08:00:00 17:00:00
Çarşamba 08:00:00 17:00:00
Perşembe 08:00:00 17:00:00
Cuma 08:00:00 17:00:00

Poliklinik Telefon Bilgisi

0 232 412 34 40

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

Ortopedi

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

ortopedi ve travmatoloji

Ortopedi terimi orthos ve paedia sözcüklerinin birleşiminden oluşmuş düzgün (orthos) çocuk (paedia) anlamına gelir. Temel olarak kas iskelet sistemini ve onun sorunlarını inceleyen, gövdenin devinim dizgesinin morfolojisini ve işlevini değiştiren doğumsal, sonradan edinilmiş ya da travma sonucu oluşan lezyonları incelemeye, önlemeye ve tedavi etmeye yönelik tıp uzmanlık dalıdır. Bu geleneksel tanımın yanı sıra günümüzde ortopedi ve travmatoloji anabilim dalı altında çocuk ortopedisi, spor travmaları ve artroskopi cerrahisi, el mikrocerrahisi, omurga cerrahisi, tümör cerrahisi, artroplasti vb şekilde alt gruplara ayırabileceğimiz çok geniş bir yelpazede hizmet vermekteyiz. 6 yıl Tıp Fakültesi sonrası TUS sınavı ile hak kazanılan 5 yıllık asistanlık eğitimi sonrasında ortopedi ve travmatoloji uzmanlığı alınır.

Ortopedi ve travmatoloji uzmanı hekimler kas iskelet sisteminin doğumsal, gelişimsel, metabolik, dejeneratif ve de travmatik her türlü hastalığında diğer birçok anabilim dalı ile koordinasyon içerisinde çalışma kabiliyetinde olan kişilerdir. Bu bağlamda Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 1982 yılından beri hizmet vermektedir. 14 öğretim üyesi ve 1 uzmandan oluşan kadromuz ile kas iskelet sistemi tümörlerinin tedavisi, omurga cerrahisi, spor yaralanmaları ve artroskopi cerrahisi, çocuk ortopedisi, el mikrocerrahisi, dejeneratif rahatsızlıklar, artroplasti ve travmatoloji başta olmak üzere ortopedi ve travmatoloji uzmanlığının günümüz tıp dünyasında ulaştığı her alanda başarı ile hizmet vermekteyiz.

Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Hasan HAVITÇIOĞLU (BAŞKAN)
Prof. Dr. İbrahim Halit PINAR
Prof. Dr. Rasim Haluk BERK
Prof. Dr. Mehmet Hasan TATARİ
Prof. Dr. Vasfi KARATOSUN
Prof. Dr. Mustafa Hulusi ÖZKAN
Prof. Dr. Mustafa Can KOŞAY
Prof. Dr. Ömer AKÇALI
Prof. Dr. Ali Abdulkadir BACAKOĞLU
Doç. Dr. Mehmet ERDURAN
Doç. Dr. Onur HAPA
Doç. Dr. Ahmet KARAKAŞLI
Dr. Öğr. Üyesi. Onur BAŞÇI

AÇIKLAMA:

Mesai Dışı Öğretim Üyesi Özel muayene talepleriniz için lütfen 0 232 4123378-4123381 ile iletişim kurunuz.

BRANŞLAŞMA, RUTİN HİZMET VE ARAŞTIRMA ALANLARI

Omurga Cerrahisi :  İlgili Öğretim Üyesi veya Üyeleri

Spor Yaralanmaları ve Artroskopi Cerrahisi:   İlgili Öğretim Üyesi veya Üyeleri

Çocuk Ortopedisi: İlgili Öğretim Üyesi veya Üyeleri

El ve Omuz Mikrocerrahisi:  İlgili Öğretim Üyesi veya Üyeleri

Dejeneratif Rahatsızlıklar:  İlgili Öğretim Üyesi veya Üyeleri

Artroplasti ve Travmatoloji:  İlgili Öğretim Üyesi veya Üyeleri

 

Sağladığımız Hizmetler:

HİZMETLER:

Pediatrik Ortopedi:

 • Çocuk Çağının doğuştan veya sonradan gelişen hareket sistemi problemleri,
 • Gelişim kalça displazileri,
 • Skolyoz - kifoz gibi vertebra problemleri,
 • Serebral palsi,
 • Çocukluk çağında görülen ayak problemleri,
 • Yürüme düzensizlikleri,
 • Pediatrik spor hekimliği,
 • Pediatrik hareket sistemi travmaları.

Erişkin Ortopedi:

 • Diz ve kalça artroplastileri (protez ameliyatları),
 • Kemik ve eklemlerin enfeksiyonları,
 • Erişkin ayak deformitesi (Halluks valgus) ameliyatları.

Artroskopik Girişimler:

 • Diz,
 • Ayak bileği problemleri,
 • Yumuşak doku ve kemik tümörlerinde tanı - tedavi,
 • Erişkin spor hekimliği,
 • Hareket sistemi travmatolojisi.

El Cerrahisi:

 • Karpal tünel sendromunun tedavisi,
 • Tendon yaralanmaları ve onarımları,
 • Enfeksiyonlar ve tümörler.

 

Hastalar İçin Bilgiler:

Hastalarımızın klinik başvuruları sonrası ayrıntılı muayeneleri yapılıp sonrasında gereken tetkikleri istenmekte olup aynı hafta içerisinde sonuçlanan sonuçlar için poliklinik sekreterliğine doğrudan başvurmaları uygundur.

Ancak bir haftayı geçen sonuçlarda hastalarımızın sonuç göstermek adına tekrardan poliklinik randevusu alması gerekecektir. Bunu hastalarımızın kendilerine ayırılan sürenin uygun olması adına anlayış ile karşılayacaklarını beklemekteyiz.

 

Poliklinik Bilgileri:

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi 08:00:00 17:00:00
Sali 08:00:00 17:00:00
Çarşamba 08:00:00 17:00:00
Perşembe 08:00:00 17:00:00
Cuma 13:30:00 17:00:00

Poliklinik Telefon Bilgisi

0 232 412 3378 -  0 232 412 3381
Mesai Dışı Öğretim Üyesi Randevusu için : 0.232 412 9898

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

Nükleer Tıp

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

nukleer tip

Nükleer Tıp, canlılara verilen ışın yayan (radyoaktif) maddelerin yaydıkları ışınların özel yöntemler ile sayımı veya cihazlarla görüntüye dönüştürülmesi sayesinde tanı konulmasını sağlayan tıp dalıdır.
 
Nükleer Tıp tarihçesi 1800'lü yılların başında İngiliz kimyager John Dalton'un atom teorisini ortaya atmasına, Alman Wilheim Konrad Roentgen'in 1895'de X ışınlarını bulmasına, 1928'de Amerika'da Ernest Lawrence'ın siklotronu yapmasına kadar uzanmaktadır.

Nükleer Tıp gelişimindeki en önemli adım 1934 yılında Marie Curie'nin yapay radyoaktiviteyi keşfetmesidir. Ancak birçok tarihçi Nükleer Tıbbın gerçek başlangıcı olarak radyoaktif iyodun toksik guatr (zehirli guatr) tedavisinde kullanılmaya başlandığı 1940'lı yılları göstermektedir Halen Nükleer Tıp görüntülemelerinde en sık kullanılan radyoaktif madde olan teknesyum yapay olarak 1937 yılında üretilmiş, 1965 yılından sonrada ticari üretim, dağıtım ve kullanımı başlamıştır. Ardından Nükleer Tıp günümüze kadar süren hızlı gelişmesine başlamıştır.

6 yıl Tıp Fakültesi sonrası TUS sınavı ile hak kazanılan 4 yıllık asistanlık eğitimi sonrasında ‘Nükleer Tıp Uzmanlığı’ alınır. Nükleer Tıp uzmanları; sintigrafi, PET/BT, PET/MR görüntülerini yorumlar, çeşitli hastalıkların tedavisi amacıyla poliklinik yapıp hastalığa yönelik tedavi kararının ve tedavinin verilmesini sağlar. Bölüm işleyişinde, tedavi merkezinde ve görüntü elde edilmesinde Nükleer Tıp teknisyenleri ve hemşirelerin önemli katkısı vardır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı 1991 yılından beri hizmet vermektedir. Bölümümüzde 3 adet Philips AZ Gamma Kamera, 1 adet Philips Gemini ToF PET/BT, 1 adet Europrobe II gama probe bulunmaktadır.

Ayrıca uptake cihazı, gamma counter ve laminar air flow bulunmaktadır. Bölümümüz görüntüleme alanında çok geniş tetkik yelpazesine sahiptir.

 

Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Recep BEKİŞ (Başkan)
Prof. Dr. Erkan DEREBEK
Prof. Dr. Gamze ÇAPA KAYA
Prof. Dr. Kimya Müh. Türkan ERTAY
Doç. Dr. Özhan ÖZDOĞAN
Öğr. Gör. Uzm. Dr. Gülhan ARSLAN

AÇIKLAMA: Öğretim Üyesi Özel muayene talepleriniz için 0 232 412 42 51ile iletişim kurunuz.

Sağladığımız Hizmetler:

dokuz eylul universitesi nukleer tip 1

BÖLÜMDE YAPILAN SİNTİGRAFİLER
Tc-99m tiroid sintigrafisi
I-131 tiroid sintigrafisi
I-131 tiroid uptake
I-131 tüm vücut tarama
Paratiroid sintigrafisi
DTPA böbrek sintigrafisi
DMSA böbrek sintigrafisi
MAG3 böbrek sintigrafisi
Radyonüklid sistoüreterogram
Testis sintigrafisi
Kemik sintigrafisi
Kemik iliği sintigrafisi
Üç Fazlı Kemik Sintigrafisi
Myokard perfuzyon sintigrafisi
Myokard perfuzyon sintigrafisi (rest)
I-123 MIBG sempatik innervasyon sintigrafisi
Şant analizi
Radyonüklid venografi
Lenfosintigrafi
Beyin perfüzyon sintigrafisi
Tc-99m HMPAO beyin SPECT
Sisternografi
BOS kaçağı tayini
BOS şant değerlendirmesi
GİS kanama tespiti
Özafagus transit zamanı ve motilite çalışması
Mide boşalma süresi hesabı
Le Veen şant analizi
Gastroözefagial reflü sintigrafisi
Meckel sintigrafisi
Karaciğer-Dalak sintigrafisi
Hepatobiliyer sintigrafi
Akciğer perfüzyon sintigrafisi
Akciğer ventilasyon sintigrafisi
Octreotide ile tümör görüntüleme
MIBG sintigrafisi
I-131 MIBG tedavisi
I-131 tedavisi
Tükrük bezi sintigrafisi
Dakriosintigrafisi
RBC sintigrafisi
VUR Sintigrafisi
Tc-99m DTPA ile beyin perfüzyon sintigrafisi
Sintimammografi
Gamma probe ile kitle lokalizasyonu

BÖLÜMDE YAPILAN PET/BT GÖRÜNTÜLEMELERİ
PET ile tümör görüntüleme (FDG ile)
PET ile prostat kanseri görüntülemesi (Ga-68 PSMA)
PET ile nöroendokrin tümör görüntüleme (Ga-68 DOTATATE)
PET ile miyokard görüntüleme (FDG ile)
PET ile beyin görüntüleme (FDG ile)
PET ile kemik görüntüleme (NaF ile)

BÖLÜMDE YAPILAN RADYONÜKLİD TEDAVİLER
Radyoaktif İyot Tedavisi (I-131)
Nöroendokrin tümör tedavisi (Lu-177 DOTATATE)
Prostat kanseri metastazı tedavisi (Lu-177 PSMA)
İntraarteriyel mikroküre tedavisi (Y-90 SIRT)
MIBG Tedavisi (I-131 MIBG)                        
Eklem İçi Tedavi (Y-90)
Ağrı Palyasyon Tedavisi (Sm-153)

 

Hastalar İçin Bilgiler:

Görüntüleme Yapılacak Hastalar İçin Bilgiler

1- Nükleer Tıp Anabilim Dalı’nda yaptırmak istediğiniz tetkikler için randevu almanız gerekmektedir. Her tetkikin (acil vakalar dışında) yapıldığı bir gün veya günler vardır. Randevunuzu randevu sekreterliğimizden, doktorunuz tarafından doldurulmuş Nükleer Tıp istek formu ile birlikte geldiğiniz taktirde alabilirsiniz.

2- Sekreter randevunuzu verirken tetkik günü gelirken nasıl bir hazırlık yapmanız gerektiğini açıklayan form vermektedir.

3- Nükleer Tıp Anabilim Dalında yapılan tetkikler hastaya düşük dozda radyoaktif madde verilerek yapılan tetkiklerdir. Verilen radyoaktif maddelerin hiç bir yan etkisi ve alerjisi yoktur.

4- Tetkik günü randevu saatinde istek kağıdınız ve dosyanız ile birlikte sekreterliğimize müracaat ediniz. Sekreterimiz gerekli işlemleri yaptıktan sonra size gelen hasta sırasına göre bir numara verecektir.

5- Daha sonra hastalıkla ilgili öykünüz sizden alınacak ve sıra numarasına göre tetkik ile ilgili işlemleriniz başlayacaktır.

6- Hastalık öykünüz alındıktan sonra hemşire tarafından radyoaktif madde uygulaması yapılacaktır.

7- Radyoaktif madde uygulaması yapıldıktan sonra verilen maddenin vücutta yeterli yayılabilmesi için belli bir süre beklenmesi gerekmektedir. Bekleme süresi tüm tetkiklere göre değişmektedir. Bazı tetikler birkaç seansta olmaktadır. Bu konuda teknisyenlerimi ve hemşirelerimiz tarafından size bilgi verilecektir.

8- Çekim için verilen saatte geldiğinizde lütfen bekleme salonunda oturunuz. Sıra numarasına göre çekiminizi yapacak teknisyen tarafından çağırılacaksınız.

9- Tüm tetkiklerin çekim süreleri birbirinden farklı olduğu için bekleme süreleri de farklıdır. Ancak acil hasta geldiğinde bu süreler değişebilir.

10- Lütfen randevu saatine ve radyoaktif madde uygulaması sonrası çekim saatine zamanında geliniz. Randevu saatinizde bulunamadığınız taktirde sıradaki hasta çekime alınabilir ve bazı durumlarda da çekiminizin iptal edilmesi gerekebilir.

11- Çekiminiz tamamlandıktan sonra hamile kadınlardan ve 1 yaşının altındaki çocuklardan belli bir süre uzak kalmanız gerekmektedir. Bu süre hakkında bilgiyi teknisyenlerimizden, hemşirelerimizden ve doktorlarımızdan alabilirsiniz.

12- Tüm hastaların raporları en geç bir hafta sonra randevu sekreterliği tarafından verilmektedir.

Tedavi Polikliniğine Başvuracak Hastalar İçin Bilgiler

1- Nükleer Tıp poliklinik sekreterliğinden poliklinik randevunuzu alınız.

2- Randevu günü ve saatinde daha önce yapılmış tüm tetkikleriniz ve dosyanızla birlikte Nükleer Tıp poliklinik sekreterliğine başvurarak hasta kartınızı açtırınız.

3- Daha sonra hasta sırasına göre Nükleer Tıp hekimi tarafından poliklinik odasına alınıp muayeneniz yapılacaktır.

dokuz eylul universitesi nukleer tip 2

PET/BT

PET/BT cihazı en son teknolojik donanıma sahiptir. Bu cihaz ile fonksiyonel ve anatomik görüntüleme bilgileri eş zamanlı olarak elde edilmektedir. PET/BT görüntülemesi onkolojik hastalıkların tanısında, evrelemesinde, tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde, prognoz tayininde ve tekrarlayan hastalığın saptanmasında hayati önem taşımaktadır. Kalp kasının canlılığının ve beyin metabolizmasının değerlendirilmesinde de kullanılmaktadır. Hastaların görüntüleme ve hazırlık aşamasındaki takip ve yönlendirilmesi kapalı devre kamera-anons sistemleri ile yapılmaktadır.

GAMA KAMERALAR 

Bölümümüzde 3 adet Philips marka iki detektörlü toplam 3 adet gama kamera bulunmaktadır. Her bir gama kamera ile dinamik, statik ve SPECT görüntülemeleri yapılabilmekte, görüntüler PACS sisteminde depolanmaktadır. Çocuk hastalarımız için görüntüleme sırasında çizgi film izlemelerini sağlayacak televizyon ve DVD oynatıcı bulunmaktadır. 

BİLGİ SİSTEMİ

NMIS (Nükleer Tıp Bilgi Sistemi):

Bölümümüzde filmsiz ve kağıtsız görüntüleme ve raporlandırma alt yapısı tamamlanmıştır.  Bu amaçla nükleer tıp için uyarlanmış RADOS yazılımı kullanılmıştır. Randevu, hasta kaydı, görüntüleme ve raporlama bilgi sisteminde gerçekleştirilmektedir.

PACS (Görüntü Arşivleme ve Haberleşme Sistemi):

Görüntü arşivleme sistemi, kesintisiz hizmet verebilen, görüntülerin web üzerinden hastaneye dağıtılabildiği bir arşiv sistemidir. Tüm hasta verilerine saniyeler içinde ulaşılabilmektedir. Radyoloji ile ortak olarak kullanılan bu arşiv sayesinde her iki anabilim dalı çalışanları hastaya ait radyoloji ve nükleer tıp görüntülerini aynı anda görebilmektedir. Böylece anatomik-fonksiyonel görüntüler karşılıklı olarak değerlendirilebilmektedir.

Sıcak Oda Yönetim Sistemi:

Sıcak laboratuarların günlük iş listesini almak, hasta dozları hazırlamak, stok ve radyoaktif bozunma takibi yapabilmek için geliştirilmiş bir sistemdir.

Sıcak Laboratuvarlar: 

Bölümümüzde rutin, PET, radyonüklid tedavi ve deneysel olmak üzere 4 adet sıcak laboratuar mevcuttur. Görüntüleme ve tedavi için gerekli radyofarmasötiklerin hazırlandığı sıcak laboratuarlar sürekli denetim altındadır. Radyasyon güvenliği en üst seviyede tutulmuştur. Hastalarımıza verilecek olan radyofarmasötikler bu laboratuarlarda hazırlanmakta ve hastalara verilmeden önce düzenli olarak kalite kontrolleri yapılmaktadır. Laboratuarlarda iş listesi ve stok takibi yapabilen radyofarmasi yazılım programı kullanılarak tüm işlemler hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmaktadır.

Diğer Ekipman ve Donanımlar:

Diğer ekipmanlarımız arasında kalp kası kanlanmasının değerlendirilmesi aşamasında kullanılan kardiyak stres test donanımı, tiroit bezinde iyot tutulumunu ölçen uptake cihazı, pulmoner emboli tanısında kullanılan teknegas sistemi, midede helikobakter pilori varlığını saptayan nefes üre testi ve özellikle meme kanseri ve cilt kanserinde bekçi lenf düğümünü saptayan gama prob bulunmaktadır.

UYGULANAN BAŞLICA TETKİKLER:

Endokrin Sistem:

 • Tiroid Sintigrafisi (Tc-99m Perteknetat)
 • Tiroid Sintigrafisi (I-131)
 • Tiroid Uptake Çalışması (I-131)
 • Paratiroit Sintigrafisi (Tc-99m MIBI / TF)
 • Adrenal Korteks Sintigrafisi (I-131 NP-59)

Ürogenital Sistem Görüntüleme:

 • Böbrek Sintigrafisi (Tc-99m Mag-3 / EC)
 • Böbrek Sintigrafisi (Tc-99m DTPA)
 • Böbrek Sintigrafisi (Tc-99m DMSA)
 • Böbrek SPECT (Tc-99m DMSA)
 • Renovasküler Hipertansiyon Tespiti
 • Direk Sistogram
 • GFR Ölçümü (Tc-99m DTPA)
 • Testis Sintigrafisi

İskelet Sistemi Görüntüleme:

 • Kemik Sintigrafisi
 • Üç Fazlı Kemik Sintigrafisi
 • Kemik SPECT
 • Kemik İliği Sintigrafisi (Tc-99m Kolloid)

Dolaşım Sistemi Görüntüleme:

 • Myokard Perfüzyon GATED SPECT (MIBI/TF)
 • Myokard Perfüzyon SPECT (MIBI/TF)
 • Myokard Viabilite Çalışması (Tl-201)
 • Lenfosintigrafi
 • Radyonüklid Anjiografi ve Şant Analizi
 • Myokard Enfarkt Değerlendirmesi (Tc-99m PYP)

Sinir Sistemi Görüntüleme:

 • Beyin Sintigrafisi
 • Beyin Perfüzyon SPECT (Tc-99m HMPAO/ECD)
 • Sisternografi
 • BOS Kaçağı Tayini
 • BOS Şant Değerlendirmesi
 • Beyin SPECT Reseptör Görüntüleme (I-123)

Onkolojik Görüntüleme:

 • Tüm Vücut Tümör Tarama (Tl-201)
 • Tüm Vücut Tümör Tarama (Tc-99m MIBI)
 • Tüm Vücut Tümör Tarama (Tc-99m Tetrofosmin)
 • Tüm Vücut Tümör Tarama (In-111 Octreotide)
 • Tüm Vücut Tümör Tarama (I-131 MIBG)
 • Tüm Vücut Tümör Tarama (I-123 MIBG)
 • Tüm Vücut Tümör Tarama (Tc-99m DMSA-V)
 • Tüm Vücut Tümör Tarama (Ga-67)
 • Tüm Vücut Tümör Tarama (I-131)
 • Sintimamografi
 • Sentinel Lenf Nodu Görüntülemesi
 • Sentinel Lenf Nodu Saptanması (Gama Prob ile)

 Solunum Sistemi Görüntüleme:

 • Akciğer Perfüzyon Sintigrafisi (Tc-99m MAA)
 • Akciğer Ventilasyon Sintigrafisi (Technegas ile)
 • Akciğer Aerosol İnhalasyon Sintigrafisi (Tc-99m Komp)

Enfeksiyon Görüntüleme:

 • Enfeksiyon Tarama (İşaretli Lökosit-Tc-99m HMPAO)
 • Enfeksiyon Sintigrafisi (Tc-99m Kolloid)

Gastrointestinal Görüntüleme:

 • Gastroözefagial Reflü Tayini
 • Mide Boşalma Hesabi
 • Karaciğer-Dalak Sintigrafisi
 • Hemanjiom Tetkiki (Tc-99m Ultratag)
 • Selektif Dalak Sintigrafisi
 • Hepatobilier Sintigrafisi
 • GIS Kanama Tespiti (Tc-99m Ultratag)
 • Meckel Divertikülü Tespiti
 • Tükürük Bezi Sintigrafisi
 • C-14 Üre Testi

Diğer Tetkikler:

 • Dakriosintigrafi
 • Tüm Vücut Tarama (HIG)

Randevulama:

Görüntüleme istekleri bilgi sistemi aracılığıyla online olarak bize ulaşır ve hastanın bölümümüze gelmesiyle randevulanır. Özel bir durum olmadıkça tüm randevu talepleri en geç 5 işgünü içinde planlanır.

Tedavi Merkezi:

Radyonüklid tedavi, hastalıkların radyasyon yayan maddelerle veya bu maddelerle  işaretli kimyasal moleküller (radyofarmasötik)  yardımıyla tedavi edilmesidir. Hipertiroidi ve tiroid kanserlerinin, ağrılı eklemlerin (radyonüklid sinovektomi), bazı lenfoma türlerinin tedavisi, kemik metastazlarında ağrının ortadan kaldırılması radyonüklid tedavinin başlıca kullanım alanlarıdır.

Hizmete açıldığından beri tam kapasiteye yakın bir dolulukta hizmet vermekte olan merkezimiz, hasta rahat ve  konforunun  yanı sıra nöbet sistemi ile 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti vererek hasta güvenliğinin en yüksek oranda gerçekleştirilmeye çalışıldığı  bir merkezdir.

Temmuz 2007 de hasta kabul etmeye başladığımız radyonüklid tedavi merkezimizde dört adet hasta odası bulunmaktadır. Bu odalardan bir tanesi refakatçili oda olarak düzenlenmiştir. Bu oda çocuk veya ileri yaş grubundaki hastaların refakatli olarak kalabilmesini sağlamak için planlanmıştır. Odaların en önemli özelliği duvarlarının “kurşun ile zırhlanmış" olmalarıdır. Ayrıca, idrar ve gaita gibi hasta atıkları da kurşunlu tahliye boruları aracılığıyla bekletme tanklarına ulaştırılmaktadır. Hasta atıkları, bekletme tanklarında şehir kanalizasyonuna verilebilecek radyasyon miktarına düşene kadar bekletilmektedir. 

Hastalarımız tedavileri süresince odalarında kalmak zorunda oldukları için hasta odalarında televizyon, DivX player, buzdolabı, çay-kahve makinesi gibi cihazlar bulunmaktadır. Her odada bilgisayar kullanımı için internet bağlantısı mevcuttur. 

Radyonüklid Tedavi:

 • Radyoaktif İyot Tedavisi (I-131)
 • MIBG Tedavisi (I-131 MIBG)
 • Radyoimmunoterapi
 • Eklem İçi Tedavi
 • Ağrı Palyasyon Tedavisi
 • Somatostatin Reseptör Tedavisi

Randevulama: 

Tedavi randevuları genellikle TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) izni alınarak yurtdışından getirilen radyonüklid ve radyofarmasötiklerle yapılır. Bu nedenle tedavi randevuları genellikle 10-30 gün içinde gerçekleşmektedir.

 

Poliklinik Bilgileri:

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi 08:00:00 17:00:00
Sali 08:00:00 17:00:00
Çarşamba 08:00:00 17:00:00
Perşembe 08:00:00 17:00:00
Cuma 08:00:00 17:00:00

Poliklinik Telefon Bilgisi

0 (232) 412 42 90 – 0(232)412 42 99

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

Nöroloji

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

noroloji

Nöroloji beyinden başlayıp ,omurilik,çevre  sinir sistemi ve kaslara uzanan; hareket, göz hareketleri, denge, çevre algısı ve çevreye olan tepkileri düzenleyen sistemlerin hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır.
Nörolojik hastalıklar:Serebrovasküler hastalıklar, baş ağrısı, baş dönmesi ve dengesizlik(beyin hastalıkları veya Otolojik nedenli vertigo), göz hareketi koordinasyonu ve görme bozuklukları(Psödotümor serebri), hareket bozuklukları(Parkinson Hastalığı), demyelinizan hastalıklar(Multipl Skleroz), kas ve kas/sinir kas kavşağını tutan hastalıklar  (Myastenia gravis, motor nöron hastalığı, inflamatuar kas hastalıkları,ailesel kas hastalıkları),nöropatiler(diyabete bağlı periferik sinir hasarı,ilaç yan etkisi,basıya bağlı oluşan sinir zedelenmelerin saptanılması,hızlı ve/veya yavaş seyirli sinir harabiyetine sebep olan diğer hastalıklar),bunama(Alzheimer hastalığı),epilepsi ve uyku bozuklukları olarak ayrılmaktadır.
Branşımızda uzmanlık,6 yıl Tıp Fakültesi sonrası TUS sınavı  sonrası 4 yıllık asistanlık eğitimi ile alınmaktadır. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim  1982 yılında kurulmuştur ve 12 Öğretim üyesi çalışmaktadır.

Öğretim Üyeleri:


1- Prof.Dr.Kürşad KUTLUK (A.Dalı Başkanı)
2- Prof.Dr.Ahmet Ali GENÇ
3- Prof.Dr.Barış BAKLAN
4- Prof.Dr.Raif ÇAKMUR
5- Prof.Dr.Görsev YENER
6- Prof.Dr.Gülden AKDAL
7- Prof.Dr.Vesile ÖZTÜRK
8- Prof.Dr.Serkan ÖZAKBAŞ
9- Prof Dr.Beril DÖNMEZ ÇOLAKOĞLU
10- Prof .Dr.İhsan Şükrü ŞENGÜN
11- Prof .Dr.İbrahim ÖZTURA
12- Prof.Dr.Erdem YAKA

 

AÇIKLAMA: Mesai Dışı Öğretim Üyesi Özel muayene talepleriniz için lütfen 0 232 412 4080 ile iletişim kurunuz.

Sağladığımız Hizmetler:

Anabilim dalımızda 38 yataklı servis  (Genel nöroloji ,İnme ünitesi,Multipl Skleroz bölümü), nöroloji yoğun bakım ünitesi, poliklinik(genel nöroloji polikliniği ve özel poliklinik),   bulunmaktadır.

Anabilim Dalımızda;
-Nörofizyoloji bünyesinde  Elektromyelografi(EMG),Elektroensefalografi(Uyku aktivasyonlu EEG,24 saatlik EEG, Multimodal potansiyel incelemeleri;Görsel uyarılmış potansiyel(VEP), somatosensöriyel uyarılmış potansiyel(SEP), beyin sapı uyarılmış potansiyelleri  (BAEP),
-Uyku labrotuvarımızda Video  EEG,Polisomnografi,Multipl uyku latansı testi (MSLT) tetkikleri
-Nörootoloji bünyesinde Video Head İmpulse Test yapılmaktadır.
-Ayrıca polikliniğimizde  uygun hastalıklar tedavisine yönelik botilinum toksini uygulaması mevcuttur.

Hastalar İçin Bilgiler:

Anabilim dalı olarak hastalara en yeni tedavileri uygulamak,hasta ve hasta yakınlarının hayatını kolaylaştırmak açısından elinden geleni yapan bir ekibiz.Bu nedenle hasta ve hasta yakınlarının poliklinikte kontrol randevularını aksatmamaları,verilen ilaç tedavilerini doktorun verdiği şekilde kullanmaları bizler için önem taşımaktadır.Diğer taraftan serviste yatan hastalarımız için hasta yakınlarının ziyaret saatleri dışında servisimizde uzun süreli kalmaması  enfeksiyon riski  açısından önem taşımaktadır.

Nörolojik hastalıkların tedavi edilemeyeceği görüşü toplumda yaygın bir kanaat olmakla birlikte bir çok hastanın branşımızdan yüz güldürücü sonuçlarla ayrıldığını bilmekteyiz. Bu nedenle hastalıkların adından çok tedavisine odaklanmayı tavsiye etmekteyiz.

Bir diğer önemli konu ise son yıllarda önem kazanmış olan intravenöz trombolitik tedavi olup,eğer yakınlarınızda birinin yüzünde kayma,kol veya bacakta tutmama gibi nörolojik yakınmaları varsa hiç vakit kaybetmeden acil servise başvurmanızın hayati önemi bulunmaktadır. İnme ihtimalinin yüksek olduğu bu hastalarda ilk 4,5 saatte hastaya trombolitik tedavi verilme ve inmenin yol açtığı özürlülüğün engellenilebilme ihtimali çok yüksektir.

Genel poliklinik randevuları internetten www.hastane.deu.edu.tr  yoluyla alınmakta olup özel  poliklinik randevuları genel poliklinik hekimi tarafından değerlendirme sonrası   uygun yan dala yönlendirme ile yapılmaktadır.

BRANŞLAŞMA, RUTİN HİZMET VE ARAŞTIRMA ALANLARI

Serebrovasküler Hastalıklar: Prof.Dr.Kürşad KUTLUK,Prof.Dr.Vesile ÖZTÜRK,Prof.Dr.Erdem YAKA

Demyelinizan Hastalıklar: Prof.Dr.Serkan ÖZAKBAŞ

Hareket Bozuklukları: Prof.Dr.Raif ÇAKMUR,Prof.Dr.Beril ÇOLAKOĞLU

Demans: Prof.Dr.Görsev  YENER  

Kas ve Sinir Hastalıkları: Prof.Dr.İhsan Ş. ŞENGÜN, Prof.Dr.Ahmet Ali GENÇ

Nörooftalmoloji ve Nörootoloji: Prof.Dr.Gülden AKDAL

Epilepsi ve Uyku Bozuklukları: Prof.Dr.Barış BAKLAN,Prof.Dr.İbrahim ÖZTURA

Nöroloji Yoğun Bakım: Prof.Dr.ErdemYAKA

Baş Ağrısı: Prof.Dr.Vesile ÖZTÜRK

 

Poliklinik Bilgileri:

Çarşamba saat: 13.40-17.00 Nörooftalmoloji ve Nörootoloji Polikliniği
Perşembe  saat: 08.00-12.00 Kas hastalıkları Polikliniği

Günler

Poliklinik

Saat

Poliklinik

Saatler

Pazartesi

Multipl Skleroz Polikliniği

08:00-12.00

Epilepsi Polikliniği

13.30-17:00

Salı

 

08:00-12.00

Baş ağrısı Polikliniği

13.30-17:00

Çarşamba

Nörootoloji Polikliniği 

13.40-17.00

Nörooftalmoloji Polikliniği  13.40-17.00

Çarşamba

 

08:00-12.00

Demans Polikliniği

13.30-17:00

Perşembe Kas Hastalıkları Polikliniği 08.00-12.00    

Perşembe

Serebrovasküler Hastalıklar Polikliniği

08:00-12.00

Hareket Bozukluğu Polikliniği

13.30-17:00

Cuma

Uyku Bozuklukları Polikliniği

08:00-12.00

 

17:00

 

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi 08:00:00 17:00:00
Sali 08:00:00 17:00:00
Çarşamba 13:00:00 17:00:00
Perşembe 08:00:00 17:00:00
Cuma 08:00:00 17:00:00

Poliklinik Telefon Bilgisi

0 232 412 40 80

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

Mikrobiyoloji

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

mikrobiyoloji

Bu alana bir bilgi girilmemiştir.

 

Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. İbrahim Mehmet Ali Öktem
Prof. Dr. Zeynep Gülay
Prof. Dr. Mine Doluca Dereli
Prof. Dr. Özlem Yılmaz
Prof. Dr. Ayça Arzu Sayıner
Prof. Dr. Nuran Esen
Prof. Dr. Abdurrahman Hüseyin Baskın
Prof. Dr. Ayşe Aydan Özkütük
Doç. Dr. Özgen Alpay Özbek
Doç. Dr. Mahmut Cem Ergon
Prof. Dr. Meral Karaman
Dr. Öğr. Üyesi. Yavuz Doğan

 

Sağladığımız Hizmetler:

Bu alana bir bilgi girilmemiştir.

 

Hastalar İçin Bilgiler:

Bu alana bir bilgi girilmemiştir.

 

Poliklinik Bilgileri:

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi 08:00:00 17:00:00
Sali 08:00:00 17:00:00
Çarşamba 08:00:00 17:00:00
Perşembe 08:00:00 17:00:00
Cuma 08:00:00 17:00:00

Poliklinik Telefon Bilgisi

0 232 412 45 01

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

Kulak Burun Boğaz

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

kulak burun bogaz

Anabilim Dalımız İzmir Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Kliniği adıyla 1985 yılında Prof. Dr. Mustafa Palandöken başkanlığında kurulmuştur. Ocak 1987'de Anabilim Dalı başkanlığına Prof. Dr. Kerim Ceryan atanmış ve kliniğimiz Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı adını almıştır. Anabilim Dalı Başkanlığı görevini 1987-1997 tarihleri arasında Prof. Dr. Kerim Ceryan, 1997-2003 tarihleri arasında Prof. Dr. Ataman Güneri, 2003-2009 tarihleri arasında Prof. Dr. Semih Sütay, 2009-2011 tarihleri arasında Prof. Dr. Enis Alpin Güneri, 2011-2014 tarihleri arasında Prof. Dr. Ahmet Ömer İkiz yürütmüştür. Prof. Dr. Taner Kemal Erdağ, 2014 tarihinden itibaren halen bu görevi yürütmektedir. Anabilim Dalında 7 öğretim üyesi, 5 uzman (iki uzman doktor, üç uzman odyolog) ve 9 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Eğitim programı içinde ameliyathane uygulamaları, hasta başı vizitleri ve her Cuma yapılan genel klinik viziti ile, Çarşamba ve Cuma günleri seminer saatleri bulunmaktadır. Araştırma görevlisi eğitim programı UÇEP içeriğindeki tüm maddeleri kapsamakta ve 5 yıllık bir zaman dilimi içinde öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri tarafından verilen seminerlerle işlenmektedir. Eğitim dönemi sonunda araştırma görevlilerine yazılı ölçme ve değerlendirme sınavı uygulanmaktadır. Anabilim Dalımızda uluslararası ve ulusal düzeyde yılda yaklaşık 25-30 adet bilimsel yayın yapılmaktadır. Anabilim Dalımızın düzenli bilimsel aktiviteleri arasında Dokuz Eylül KBB Günleri, Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu ve Dokuz Eylül Alumni toplantıları, Rinoplasti ve Parotis Cerrahisi Kursları yer almaktadır. Ayrıca Temporal kemik diseksiyonu planlama aşamasındadır.

Anabilim Dalımızda güncel ve modern Kulak Burun Boğaz uygulamalarının tümü yapılmaktadır. Haftada 5 ameliyat günü kullanılarak yılda ortalama 2500 operasyon yapılmaktadır. Bunlar arasında tüm kulak ameliyatları, koklear implantasyon, BAHA ve diğer işitsel implant uygulamaları, kafatabanı cerrahileri, tüm baş boyun tümörlerinin rezeksiyonu ve rekonstrüktif cerrahisi, plastik ve rekonstrüktif cerrahi ekibi ile birlikte serbest flep uygulamaları, tiroid cerrahileri, oral kavite ve tükürük bezlerine yönelik tüm cerrahi uygulamalar, larengotrakeal stenoz cerrahileri, tüm nazal ve sinüs cerrahileri, burun estetik ve fonksiyonel rekonstrüktif cerrahisi, orbital dekompresyon, endoskopik DSR, horlama ve uyku apne ameliyatları, maksillofasiyal fraktür cerrahileri, foniatrik cerrahi uygulamalar ve larengeal paralizi cerrahileri yer almaktadır.

Anabilim Dalımızın giderek artan bir ivme ile bu günlere gelmesini sağlayan çok değerli hocamız Prof. Dr. Kerim Ceryan, 6-9 Mayıs 2010 tarihinde yapılan 4. Dokuz Eylül KBB Günleri toplantısı çerçevesinde yapılan tören ile emekli olmuştur.

Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Mustafa Cenk Ecevit (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Semih Sütay
Prof. Dr. Enis Alpin Güneri
Prof. Dr. Ahmet Ömer İkiz
Prof. Dr. Taner Kemal Erdağ
Doç. Dr. Ersoy Doğan

AÇIKLAMA: Mesai Dışı Öğretim Üyesi Özel muayene talepleriniz için lütfen 0 232 4129898 ile iletişim kurunuz.

dokuz eylul universitesi kbb 3

Sağladığımız Hizmetler:

dokuz eylul universitesi kbb 1

Anabilim Dalımız Poliklinik, İşitme Konuşma Denge Ünitesi ve Yataklı Servis birimleri ile hizmet vermektedir. Poliklinikte günlük randevu sistemi ile hasta muayenesi yapılmakta olup, yılda 25000 hastaya ayaktan tanı ve tedavi hizmeti verilmekte ve ameliyat sonrası periodik kontrol ve bakımlar yürütülme ve hastanemizdeki diğer birimlerden gelen yıllık ortalama 3000 konsültasyon istemi yerine getirilmektedir. Ayrıca ses laboratuarı, uyku polikliniği, rinoloji polikliniği, vertigo polikliniği ve baş boyun kanserleri polikliniği hizmetleri de verilmektedir. İlgili anabilim dalları ile birlikte Dokuz Eylül Baş Boyun Kanserleri, Pediatrik Onkoloji, Koklear İmplantasyon ve Tiroid Hastalıkları konseyleri yürütülmektedir. Kulak Burun Boğaz Polikliniği’nde 5 adet muayene odası, 1 adet pansuman ve mikroskopi odası, 1 adet endoskopi odası, 1 adet odyovizüel oda, 1 adet seminer salonu, 5 adet fleksibl endoskopi, 1 adet taşınabilir fleksibl endoskopi, 3 adet rigit endoskopi, 1 adet videolaringostroboskopi, 1 adet akustik rinometri cihazı, 1 adet otomikroskop bulunmaktadır. Serviste 11 hasta odası, 27 hasta yatağı, 2 adet doktor odası, 2 adet pansuman odası, 1 adet otomikroskop, 1 adet fleksibl endoskop, 1 adet hemşire odası ve 1 adet personel odası bulunmaktadır. Serviste yılda 3000 hastaya yatarak tedavi ve ameliyat sonrası bakım hizmeti verilmektedir.

Anabilim Dalımızda tanı ve tedavisi uygulanan hastalıklar arasında kulak enfeksiyonları, doğumsal kulak hastalıkları, otoskleroz, işitme kayıpları, periferik vertigo, yüz felci, temporal kemik ve aurikula tümörleri, burun ve sinüs enfeksiyonları ve tümörleri, alerjik rinit, nazal polip, kafa tabanı ve nazofarenks kitleleri, akut ve kronik oral kavite ve farenks hastalıkları, farengeal tümörler, larenksin enfeksiyon ve tümörleri, tiroid kanserleri, tükrük bezi tümör ve enfeksiyonları, baş boyun cilt ve eklerinin tümörleri ve maksillofasial travmalar sayılabilir.

İşitme Konuşma Denge Ünitesinde kulak hastalığı, denge bozukluğu, ses ve konuşma bozukluğu, koklear implantasyon eğitimi ve takibi gibi değişik hasta gruplarına tanı, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri sunulmaktadır. Üniteye başvuran hastalara daha kaliteli sağlık hizmeti verilebilmesi için sistemli bir eğitim programı yürütülmektedir. İşitme Konuşma Denge Ünitesi, Prof. Dr. Günay Kırkım’ın sorumluluğunda olup, ünitede ayrıca 2 doktor odyolog, 1 uzman odyolog ve beş yüksek lisans öğrencisi  görev yapmaktadır. Bu ünitede Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu’na bağlı olan Odyometri Teknikerliği Programı’ nın yanı sıra, Yenidoğan İşitme Taraması Programı süpervizyon ve koordinatörlüğü de yürümektedir. Yılda 10000 hastaya tanı ve tedavi hizmeti veren İşitme Konuşma Denge Ünitesi’ nin Odyoloji Bilim Dalı adı altında bir yan dal olmasının hazırlıkları sürmektedir.

dokuz eylul universitesi kbb 2

Hastalar İçin Bilgiler:

Poliklinik muayene randevularımız http://e-hastane.deu.edu.tr/hastane/polrandevu/ üzerinden alınmaktadır.

Ayrıca Pazartesi günleri Uyku Bozuklukları ve Rinoloji, Çarşamba günleri Tiroid ve Paratiroid Hastalıkları , Cuma günü ise Pediatrik Kulak Burun Boğaz özel dal polikliniklerinde de hasta kabul edilmektedir. Özel dal poliklinikleri için internet üzerinden randevu verilmemekte olup genel poliklinik muayenesi sonrası hekim tarafından yönlendirme yapılmaktadır.  

Poliklinik Bilgileri:

E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi 08:30:00 17:00:00
Sali 08:30:00 17:00:00
Çarşamba 08:30:00 17:00:00
Perşembe 08:30:00 17:00:00
Cuma 13:30:00 17:00:00

Poliklinik Telefon Bilgisi

Anabilim Dalı Sekreterliği Telefon: 0 232 4123251
Poliklinik Sekreterliği Telefon: 0 232 4123280
Fax: 0 232 4123269

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

Kardiyoloji

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

kardiyoloji

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı 1994 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde kuruldu. DEÜ bünyesinden bu yana İnciraltı yerleşkesindeki sağlık kampüsündeki Hastanede 3.Kat Kardiyoloji polikliniği olarak hizmet vermektedir.

Misyon

Üst düzeyde bilgi birikimine sahip,  iyi tanı koyabilen ve tedavi yapabilen,
Koruyucu hekimliği ve toplum sağlığını ön planda düşünen,
İyi iletişim kurabilen, araştırmacı, etik değerleri gözeten ve toplum lideri niteliklerine sahip,
Özgüveni yüksek kardiyoloji hekimleri yetiştirmek,
Ulusal ve uluslar arası düzeyde halka bilimsel, çağdaş düzeyde, kaliteli sağlık hizmeti sunmak,
Yaptığı araştırmalarla evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmak

Vizyon

Ulusal düzeyde kardiyoloji eğitimi, araştırma ve sağlık hizmeti sunumunda lider konuma gelmek,
Uluslararası düzeyde Avrupa’da ve dünyada önde gelen kardiyoloji enstitüleri arasında yer almaktır
Toplumu daha sağlıklı kılabilmek için üretilecek sağlık politikaları ve koruyucu hekimlik alanında söz sahibi olmak

Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Bahri AKDENİZ
Prof. Dr. Sema GÜNERİ
Prof. Dr. Özhan GÖLDELİ
Prof. Dr. Asım Oktay ERGENE
Prof. Dr. Ömer KOZAN
Prof. Dr. Önder KIRIMLI
Prof. Dr. Özgür ASLAN
Prof. Dr. Özer BADAK
Prof. Dr. Dayimi KAYA
Prof. Dr. Nezihi BARIŞ
Doç. Dr. Ebru ÖZPELİT
Doç. Dr. Emin Evren ÖZCAN
Doç. Dr. Hüseyin DURSUNAÇIKLAMA: Mesai dışı Öğretim Üyesi Özel muayene talepleriniz için lütfen 0 232 4124130 ve 412 9898 iletişim kurunuz.

Sağladığımız Hizmetler:

dokuz eylul universitesi kardiyoloji 2

Poliklinik bilgileri:

Dokuz eylül üniversitesi tıp fakültesi hastanesi kardiyoloji anabilim dalı; 3 poliklinik odası, 2 ekokardiyografi odası, 1 efor testi odası ve 1 elektrokardiyografi odası olmak üzere 4 bölümden oluşmaktadır. Polikliniklerde yıllık ortalama 15.000-18.000 hastaya hizmet verilmektedir.

Sunulan hizmetler:

Kardiyoloji kliniğinde tüm güncel tedavi yaklaşımları eşliğinde girişimsel ve girişimsel olmayan tedavi hizmetleri sunulabilmektedir. Tüm perkütan koroner girişimler, kalıcı/geçici pil takılması, transtorasik ve transözafagiyal Ekokardiyografi işlemleri, perkütan kapak müdahaleleri (mitral balon valvuloplasti, transkatater aort kapak implantasyonu), konjenital malformasyon müdahaleleri (Atriyal septal defekt ve patent formanen ovale kapama) ve elektrofizyolojik çalışma/ablasyon (SVT-VT ablasyon, Radyofrekans ve kriyo ablasyon) işlemleri başarı ile yapılmaktadır.

Düzenlenen toplantılar:

Kliniğimizde kalp yetmezliği hastalarına yönelik aylık düzenli toplantılar ve poliklinik hizmeti verilmektedir. Hastalara bu toplantılarda koruyucu hekimliğin öneminden, kalp yetmezliği ve hipertansiyon farkındalığından bahsedilmektedir.

Hastalara yönelik eğitim programları:

Kliniğimizde eğitim programının verildiği temel hastalıklar vazovagal senkop tedavisidir. Senkop ile başvuran ve kardiyak patoloji saptanmayan hastalara tilt eğitimleri, tilt egzersizleri ve hastalığın tekrarlaması durumunda yapılması gerekenler açık bir şekilde ifade edilmektedir.

Randevu bilgileri:

Kardiyoloji poliklinik hizmetlerinin büyük çoğunluğu e randevu şeklinde internet üzerinden yapılmaktadır. Ayrıca günlük belirli bir sayıda ayaktan gelen hastalara da randevu verilmektedir.

Tedavisi yapılan hastalıklar:

Koroner arter hastalığında balon/stent işlemleri

Kalp kapak hastalıkları tedavisi (aort darlığı ve mitral darlığında perkütan girişimler)

Konjenital kalp hastalıklarının perkutan olarak kapatılması (ASD, PFO, VSD)

Ritm bozukluklarında katater ve radyofrekans ablasyon (SVT, VT, AF)

İletişim Bilgileri:

Adres:   Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Yerleşkesi / İnciraltı 35340-İZMİR 

Telefon:

0232.4124101 Anabilim Dalı Sekreterlik

0232.4124130 Poliklinik Sekreterlik

0232.4125200 Servis Sekreterlik

0232.4124140 KYB Sekreterlik

0232.2792565 FAX

E-Mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Hastalar İçin Bilgiler:

Kardiyoloji Anabilim Dalı yataklı tedavi ünitesi 18 yataklı Koroner Yoğun Bakım Ünitesi ve 45 yataklı Kardiyoloji servisinden oluşmaktadır.

Poliklinik hizmetleri randevulu olarak yürütülmektedir. Toplam 2 poliklinikte yıllık ortalama 10000 hasta ayaktan tedavi edilmektedir. Çarşamba ve Cuma günleri Kalp pili ve ICD'si olan hastalar için özel poliklinik hizmeti verilmektedir.

Kliniğimizde İnvaziv ve Noninvaziv olmak üzere başlıca 2 tetkik ünitesi bulunmaktadır.

İnvaziv tetkik ünitesi 2 anjiyo salonundan oluşmakta ve bu salonlarda yıllık ortalama 2500 civarında anjiyo, balon-stentleme işlemleri, 150 civarında kalp pili implantasyonu, 150 civarında EPS-Ablasyon işlemleri yapılmaktadır.

Noninvaziv tetkik ünitesinde ekokardigrafi, efor testi ve holter EKG tetkikleri yapılmaktadır. Yıllık ortalama 7500 Transtorasik Ekokardiyografi, 500 Transözofajiyel Ekokardiyografi, 4000 Efor testi ve 750 Holter EKG işlemleri yapılmaktadır.

 

Poliklinik Bilgileri:

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi 08:00:00 17:00:00
Salı 11:00:00 17:00:00
Çarşamba 08:00:00 17:00:00
Perşembe 08:00:00 17:00:00
Cuma 08:00:00 17:00:00

Poliklinik Telefon Bilgisi

0 232 412 41 30

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

Kalp ve Damar Cerrahisi

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

kalp damar cerrahisi

Anabilim dalımız 1989 yılında kurulmuş, 1991 yılında açık kalp ameliyatlarına başlanmıştır. 1997 yılında yeni yoğun bakım ve hasta servislerine kavuştuktan sonra 1998 yılında mevcut ameliyathaneleri açılmıştır.Anabilim Dalımızın DEÜTF Hastane binası 5.katında 27 yatak kapasiteli bir servisi vardır. Servis 3 adet 6 kişilik 2 adet 3 kişilik ve 3 aet tek kişilik özel odadan oluşmaktadır.Ayrıca istenildiğinde aynı binada 6.katta yer alan özel servise yatış imkanı vardır. Yoğun bakım ameliyathane binası 2.katında yer almaktadır ve 3' ü izole oda olmak üzere 9 yataktan oluşmaktadır. Yoğun bakımda ameliyathaneler aynı katta olup 2 adet laminar akımlı ameliyat salonu anabilim dalımıza verilmiştir.

 

Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Erdem Erinç Silistreli
Prof. Dr. Öztekin Oto
Prof. Dr. Şevket Baran Uğurlu
Prof. Dr. Hüseyin Hüdai Çatalyürek
Prof. Dr. Osman Nejat Sarıosmanoğlu
Prof. Dr. Dündar Özalp Karabay
Prof. Dr. Abidin Cenk Erdal
Prof. Dr. Sadık Kıvanç Metin
Doç.Dr. Serdar Bayrak
Dr. Öğr. Üyesi. Tuğra Gençpınar

Sağladığımız Hizmetler:

dokuz eylul universitesi kalp damar cerrahi 2

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI’ NDA VERİLEN HİZMETLER;

Koroner Bypass Ameliyatları:

 • Koroner bypass ameliyatı,
 • Atan kalpte koroner bypass ameliyatı.

Kalp Kapaklarının Onarımı Veya Protez İle Değiştirilmesi:

 • Aort kapak replasmanı veya onarımı,
 • Mitral kapak replasmanı veya onarımı,
 • Triküspit kapak replasmanı veya onarımı.

Pediatrik ve Erişkin Yaş Doğumsal Kalp Defektlerinin Onarımı:

 • ASD-VSD-PDA-A.Koarktasyonu-Ebstein anomalisi,
 • Fallot tetralojisi - TGA.

Damar Hastalıkları Ameliyatları:

 • Aorta Anevrizma Cerrahisi (ascending-arch descending / kombine),
 • Aort Diseksiyonu Cerrahisi (Akut – Kronik),
 • Periferik Damar Cerrahisi.
 • Kalp Transplantasyonu,
 • Yapay Kalp Pompaları,
 • Kalp Yetersizliğinin Cerrahisi (Anti-remodelling ameliyatları),
 • Perikardiektomi,
 • Kalp Tümor Cerrahisi,
 • Reoperatif (ikinci-üçüncü) Kardiyovasküler Cerrahi.

Hastalar İçin Bilgiler:

Bu alana bir bilgi girilmemiştir.

 

Poliklinik Bilgileri:

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi 08:00:00 17:00:00
Sali 08:00:00 17:00:00
Çarşamba 08:00:00 17:00:00
Perşembe 08:00:00 17:00:00
Cuma 08:00:00 17:00:00

Poliklinik Telefon Bilgisi

Bu alana bir bilgi girilmemiştir.

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

 

kadin dogum

Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Ömer Erbil Doğan
Prof. Dr. Turhan Uslu
Prof. Dr. Bülent Gülekli
Prof. Dr. Cemal Posacı
Prof. Dr. Murat Celiloğlu
Prof. Dr. Uğur Saygılı
Prof. Dr. Sabahattin Altunyurt
Doç. Dr. Hasan Bahadır Saatli
Doç. Dr. Recep Emre Okyay
Dr. Öğr. Üyesi.  Elvan Koyun
Doç. Dr. Sefa Kurt
Dr. Öğr. Üyesi. Erkan Çağlıyan

 

Sağladığımız Hizmetler:

Kadın hastalıkları ve doğum ile ilgili konularda başvuran hastalara tanı ve ayaktan tedavi hizmetlerinin verildiği bölümlerdir.

Kadın Hastalıkları (Jinekoloji) Polikliniği: Kadın hastalıkları ile ilgili tüm konularda hasta kabul eden bir ünite olan polikliniğimiz haftanın 5 günü hizmet vermektedir. Polikliniğimiz randevu sistemi ile çalışmakta ve e-randevu sistemi ile randevular dağıtılmaktadır. Polikliniğimizde ayaktan teşhis ve tedavide kullanılan Ultrasonografi,Kriyoterapi,Koterizasyon,Kolposkopik inceleme gibi yöntemler randevu alınmaksızın verilen günlük hizmetlerimiz içindedir.Özel polikliniklerimizin dışında kalan konularda hastalara hizmet veren ve genel bir poliklinik hizmeti sunan bu ünitemiz başvuran hastaların özel polikliniklere yönlendirilmesini de sağlar.

Gebe (Obstetrik) Polikliniği: Gebe polikliniği randevulu çalışmakta olup, poliklinik sekreterliğinden randevu
verilmektedir. Gebe polikiliniğimizde gebelik takibinde kullanılan ultrasonografik inceleme, Non-stres test (NST) gibi uygulamalar rutin muayeneye dahil olup ayrıca randevu alınmasını gerektirmemektedir. Gebelik takibinde Down Sendromu taramasında kullanılan üçlü tarama tesi 15. gebelik haftasında rutin olarak yapılmaktadır. Bu taramada riski yüksek çıkan yada Down sendromu açısından yüksek risk taşıyan gebelere gebeliğin 16-18. haftaları arasında amniosentez incelemesi yapılmaktadır. Polikliniğimiz İzmir ili ve çevresindeki başka ünite ve doktorlardan riskli görülerek refere edilmiş gebelere de gerekli değerlendirmenin ardından amniosentez incelemesi yapmaktadır. Down Sendromu ve diğer kromozomal anomalilerin daha erken tanınmasını sağlayan (12-14. gebelik haftaları) koryon villus örneklemesi işlemi de bu konuda risk taşıyan gebelere polikliniğimizde yapılmaktadır. Amniosentez için uygun haftadan daha geç bir dönemde başvuran (19. haftadan sonra) ve Down Sendromu yada başka kromozomal hastalıklar açısından yüksek risk taşıyan gebelerimize daha kısa sürede tanı imkanı sağlayan kordosentez işlemi de yapılabilmektedir. Bu hizmetlerin yanında ünitemiz gebelikte karşılaşılabilecek pek çok riskli durumun tanısı, hasta takibi ve tedavisinde İzmir ili ve çevresindeki ünite ve bu konudaki uzman doktorlara bir referans merkezi olarak hizmet vermektedir. Bu hizmet çerçevesinde riskli gebeliklerin dopplerli ultrasonografi yardımıyla değerlendirilmesi, fetal anomalilerin tanı ve takiplerinin yapılması, gerektiğinde ultrasonografi eşliğinde çeşitli tanı ve tedavi amaçlı girişimlerin uygulanması (amnioinfüzyon, fetal parasentez, fetal torakosentez, intrauterin kan transfüzyonu) sayılabilir.

Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Polikliniği (Menopoz Polikliniği): Menopoz tanısı almış hastaların başvurduğu bir poliklinik olan ünitemiz Perşembe hariç haftanın 4 günü hizmet vermektedir. Randevulu sistem ile çalışan polikliniğimizden randevular bizzat başvurularak alınabileceği gibi hastanemizin 4122222 santral numaralarından yada 4123131 aranarak ulaşılan poliklinik sekreterliğinden telefonla da alınabilmektedir. Gerekli görüldüğünde hastalara endometrial biopsi ve smear işlemleri aynı gün yapılmaktadır. Tetkikler sonrasında menopoz tedavisi başlanan hastaların 6 ay ara ile kontrolleri de aynı poliklinik tarafından yapılmaktadır.

Üreme Endokrinolojisi Ve İnfertilite Polikliniği : İnfertilite ve hormonal düzensizlik düşündürecek şikayetleri (tüylenme, adet
düzensizliği) olan hastalara cuma günü hariç her gün 14 hastaya bakılmaktadır.

Aile Planlaması Polikliniği: Aile planlaması yöntemleri ile ilgili gerekli danışmanlığın verildiği polikliniğimiz haftanın 5 günü hizmet vermektedir. Hizmet almak isteyen kişilerin randevu almaksızın polikliniğimize başvurmaları yeterli olmaktadır. Aile planlaması polikliniğimizde verilen hizmetleri ücretsizdir. Aile Planlanması için iletişim bilgileri: 02324123132

SERVİS HİZMETLERİ:

Kadın hastalıkları ve doğum bölümü ile ilgili konularda yatarak tedavi gerektiren hastaların bulunduğu yataklı servisimiz 44 hasta yatağı kapasitelidir.Bu yataklardan 2 tanesi tek kişilik özel odalarda yer alırken diğer yataklar 3 ve 6 kişilik odalarda bulunur.

DOĞUMHANE HİZMETLERİ:

Doğumhane ünitemizde doğum için yatırılan hastalarımız takip edilir. Mevcut 4 adet doğum odasında hastalar doğum için yatırıldıkları andan itibaren hem anne hem de bebek açısından tam bir monitörizasyona tabi tutulurlar. Doğum sırasında anne ve bebeğe ait oluşabilecek bir problem, anında tespit edilir ve gerekli müdahale hemen yapılır. Doğumhanemize yatırılan hastaların doğum sırasında ağrı duymalarını engellemek amacıyla lokal anestezi uygulaması (Peridural anestezi isteyen tüm hastalarımıza bu konuda uzman anestezistler tarafından uygulanmaktadır. Bu konuda bilgi verilmesini takiben istekli olmayan hastalarımıza ise peridural anestezi uygulanmamaktadır.Normal doğum sonrasında hastalarımızın en az 24 saat hastanede izlemini takiben taburcu işlemi yapılmaktadır. Hastanede yatış süresi sezaryen uygulanan hastalar için ortalama 3-4 gündür. Sezaryen ameliyatları da bölümümüzde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı hekimleri tarafından uygun görüldüğü takdirde lokal anestezi ile yapılabilmektedir.

Hastalar İçin Bilgiler:

Cuma günleri saat 08:00-12:00 arası eğitim saatidir.

Önemli Not: 12 Haftadan Küçük Gebe Hastalarımız  Kadın Hastalıkları 2 (Jinekoloji 2) Bölümüne Randevu Almaları Gerekmektedir.
12-30 Hafta Arası Gebe Hastalarımız Gebe Poliklinik Sekreterliğinde Randevu Almaları Gerekmektedir. 

Poliklinik Bilgileri:

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi 08:00:00 17:00:00
Sali 08:00:00 17:00:00
Çarşamba 08:00:00 17:00:00
Perşembe 08:00:00 17:00:00
Cuma 08:00:00 17:00:00

Poliklinik Telefon Bilgisi

Gebe Polikliniği Sekreterliği: 02324123130
Jinekoloji Polikliniği, Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Polikliniği ve Öğretim Üyeleri İçin Poliklinik Sekreterliği: 02324123131

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

İç Hastalıkları

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

dokuz eylul universitesi ic hastaliklari 1

İç hastalıkların yelpazesi çok geniş olup; hipertansiyon, hiperkolesterolemi, üst ve alt solunum yolu hastalıkları, mide-bağırsak sistemi hastalıkları, karaciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları, tiroid hastalıkları, şeker hastalığı, şişmanlık (obezite), romatizmal hastalıklar, kan hastalıkları gibi pek çok hastalığı kapsar.

Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Fatoş Önen
Prof. Dr. Sevinç Eraslan
Prof. Dr. Taner Çamsarı
Prof. Dr. Hale Akpınar
Prof. Dr. Bülent Ündar
Prof. Dr. Ali Çelik
Prof. Dr. Fatih Demirkan
Prof. Dr. Güner Hayri Özsan
Prof. Dr. Abdurrahman Çömlekçi
Prof.Dr. Caner Çavdar
Prof. Dr. Ömer Selahattin Topalak
Prof. Dr. Ahmet Aykut Sifil
Prof. Dr. Mehmet Ali Özcan
Prof. Dr. İlhan Öztop
Prof. Dr. Aziz Karaoğlu
Prof. Dr. Mehmet Refik Mas
Prof. Dr. Bilgin Cömert
Prof.Dr. Hatice Miraç Binnaz Demirkan
Prof. Dr. Ender Berat Ellidokuz
Prof. Dr. Fırat Bayraktar
Prof.Dr. Ahmet Turan Işık
Prof. Dr. Mesut Akarsu
Prof. Dr. Müjde Soytürk
Prof. Dr. Ahmet Merih Birlik
Prof. Dr. Tuğba Yavuzşen

Sağladığımız Hizmetler:

Bu alana bir bilgi girilmemiştir.

 

Hastalar İçin Bilgiler:

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Çatısı Altında;

 • Endokrinoloji-Metabolizma Hastalıkları,
 •  Gastroenteroloji,
 • Genel Dahiliye,
 • Hematoloji,
 • Nefroloji,
 • Onkoloji,
 • Romatoloji bilim dalları bulunmaktadır.

dokuz eylul universitesi ic hastaliklari 2 

Poliklinik Bilgileri:

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi 08:00:00 17:00:00
Sali 08:00:00 17:00:00
Çarşamba 08:00:00 17:00:00
Perşembe 08:00:00 17:00:00
Cuma 08:00:00 17:00:00

Poliklinik Telefon Bilgisi

0 232 412 37 69

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

Histoloji ve Embriyoloji

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

histoloji

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Morfoloji Anabilim Dalının 1994 yılında YÖK’ ün aldığı karar sonucu Anatomi ve Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalları olarak ikiye ayrılması sonucunda kurulmuştur. Anabilim Dalı 7 öğretim üyesi ve 1 uzman asistan ile eğitim ve araştırma çalışmalarını sürdürmektedir.

Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından Tıp Fakültesi dışında ayrıca Hemşirelik Y.O., Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O programlarına Histoloji ve Embriyoloji dersleri teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir.

Lisans üstü eğitim Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile koordineli olarak sürdürülmektedir.

Anabilim dalı öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri eğitim çalışmalarının yanısıra çeşitli bilimsel projeler üreterek ve uygulayarak araştırma faaliyetlerini sürdürmekte ve bu çalışmalarını ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlamaktadır. Öğretim elemanlarının bir bölümü yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezlerinde çeşitli projelerde görev yapmaktadır.

Transmission elektron mikroskobi, dijital görüntüleme sistemleri, immünohistokimya, histokimya, hücre ve doku morfometrisi, stereolojik metodlar ve spektrofotometrik çalışmalar için yeterli donanıma sahip olan Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı aynı zamanda elektron mikroskobi çalışmaları ile hastanenin rutin hizmetlerine destek vermektedir..

Anabilim dalımızda temel tıp bilimleri, klinik bilimler ve farklı üniversitelerin ilgili birimleri ile de ortak çalışmalar gerçekleştirilmekte ve bilimsel toplantılar düzenlemektedir.

Anabilim dalı olarak sahip olduğumuz donanım ve deneyimleri tüm bilim insanları ile paylaşıyoruz ve paylaşmaya devam edeceğiz.

Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Güven Erbil
Prof. Dr. Kazım Tuğyan
Prof. Dr. Hüsnü Alper Bağrıyanık
Prof. Dr. Işıl Tekmen
Prof. Dr. Çetin Pekçetin
Prof. Dr. Ülker Cankurt
Prof. Dr. Bekir Uğur Ergür
Doç. Dr. Başak Baykara
Doç. Dr. Seda Özbal
Doç. Dr. Serap Cilaker Mıcılı

Sağladığımız Hizmetler:

Bu alana bir bilgi girilmemiştir.

 

Hastalar İçin Bilgiler:

Bu alana bir bilgi girilmemiştir.

 

Poliklinik Bilgileri:

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi 08:00:00 17:00:00
Sali 08:00:00 17:00:00
Çarşamba 08:00:00 17:00:00
Perşembe 08:00:00 17:00:00
Cuma 08:00:00 17:00:00

Poliklinik Telefon Bilgisi

0 232 412 45 51

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

Halk Sağlığı

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

halk sagligi

HAKKIMIZDA:

Anabilim dalımız, 1982 yılında Prof. Dr. Sevin Ergin tarafından kurulmuştur. O günden beri gelişerek bugün dokuz öğretim üyesi, otuza yakın Yüksek Lisans, Doktora ve Tıpta Uzmanlık öğrencisi ile ülkemizin en geniş kadrolu Halk Sağlığı bölümlerinden biri haline gelmiştir. Öğretim üyesi kadromuzun deneyim ve çalışmaları, epidemiyoloji, sağlık yönetimi, iş sağlığı, kadın sağlığı ve çevre sağlığı alanlarında yoğunlaşmaktadır. Anabilim dalımız 1997 yılında başlayan aktif eğitim dönemi içinde toplum sağlığını ön plana çıkaran, toplum tabanlı bir eğitim yöntemini benimsemiştir. Bu amaçla 1. sınıftan başlayarak, her dönemde sağlık sistemini ve ülkenin sağlık sorunlarını tanıtan, alan çalışmaları ile desteklenen bir program yürütmektedir.

Halk Sağlığı bilimi; toplumun sağlık düzeyinin her yönden korunması, geliştirilmesi, hastalıklara karşı erken tanı, sağaltım, esenlendirme olanaklarının sağlanması ve insanların yaşam sürelerinin uzatılması hedefleri için gerekli olan bilgi, beceri ve davranışları öğreten bir bilim dalıdır.

DEÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı 1982 yılında kurulmuştur.Halen anabilim dalımızda 9 öğretim üyesi bulunmaktadır.

Anabilim dalımızın eğitim ve araştırma alanında yenilikçi ve ekip çalışmasını önceleyen etkinlikleri ülke çapında yankı bulmuştur. Bunlardan biri 2003 den beri her yıl gerçekleştirdiğimiz, tüm fakültelerden başvuran araştırma görevlilerine yönelik HASAT kursudur. Bir başkası da 2007 yılında Balçova Belediyesi ile başlattığımız, kalp sağlığını koruma projesi olan BAK çalışmasıdır. Bu çalışmadan elde ettiğimiz sonuçları paylaştığımız tüm kongrelerde, sunumlarımız ödüle layık bulunmuştur. Ege’nin dost ve sıcak ikliminde güler yüzle bilim üreten, halk sağlığı alanına ülke sorunlarını bilen, bunları çözümlemek üzere donanımlı ve beceri sahibi bireyler yetiştiren bir anabilim dalı olmaktan kıvanç duyuyoruz.

Prof. Dr. Bülent Kılıç

Anabilim Dalı Başkanı

 

AMACIMIZ:

Halk sağlığı bilimi, toplumun sağlık düzeyinin her yönden korunması, geliştirilmesi, hastalıklara karşı erken tanı, sağaltım, esenlendirme olanaklarının sağlanması ve insanların yaşam sürelerinin uzatılması hedefleri için gerekli olan bilgi, beceri ve davranışları öğreten bir bilim dalıdır.

Bu amaçla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, toplumun sağlık düzeyinin belirlenmesi, sağlığı bozan etmenlerin açığa çıkarılması, bu etmenlerle mücadele yöntemlerinin saptanması, toplum sağlığı için gerekli sağlık politikalarının oluşturulması ve bu ilkelerin uygulanması için çaba harcamaktadır.

Halk sağlığı bakış açısının yerleştirilmesi amacıyla mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimini sürdürmektedir.

 

TARİHÇE:

Anabilim Dalı 1981 yılında Ege Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalına bağlı olarak açılan ”Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı” birimine Doç.Dr.Sevin Ergin’in atanması ile Bornova’da İzmir Tıp Fakültesi Dekanlık Binasında bir odada çalışmalarına başladı. Aynı dönemde atanan Dr. Zuhal Amato da bölümün ilk asistanıydı. Kasım 1981’de çıkan YÖK yasası ile birlikte Dahili Tıp Bilimleri altında Halk Sağlığı Anabilim Dalı adını aldı ve Doç.Dr.Sevin Ergin anabilim dalının ilk başkanı oldu.

Anabilim Dalının ilk uygulama alanı Gürçeşme’de belediyeye ait bir sağlık birimiydi ve Sağlık Müdürlüğü ile bir protokol yapılarak bu birime sağlık personel sağlandı. 29 Ekim1981 tarihinde de Atatürk’ün 100.doğum yılı anısına Gürçeşme Sağlık Ocağı açıldı. Daha sonra Sağlık Bakanlığı ve İzmir Tıp Fakültesi arasında imzalanan bir protokol ile kurulan Narlıdere Eğitim Araştırma Sağlık Grup Başkanlığı Mayıs 1982’de açıldı. O tarihte İzmir’de sağlık hizmetleri sosyalleştirilmemiş olmasına karşın Narlıdere Eğitim Araştırma Bölgesinde Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe Sağlık Ocaklarında sağlık hizmetleri 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun’a göre yürütülmeye başladı. Aynı yıl içinde ikinci öğretim üyesi Yard.Doç.Dr.Gazanfer Aksakoğlu anabilim dalında göreve başladı ve Narlıdere EAS Grubu Başkanlığı görevini üstlendi.

Haziran 2002 yılında Eğitim-Araştırma bölgeleri ile ilgili protokollerin Sağlık Bakanlığı tarafından tek taraflı iptalinden sonra yalnızca Dönem 6 öğrenci eğitimi Konak, Balçova ve Narlıdere Sağlık Ocağı ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde sürdürülmektedir.

Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Bülent Kılıç

Prof. Dr. Osman Alparslan Ergör

Prof. Dr. Şerife Reyhan Uçku

Prof Dr. Gül Ergör

Prof. Dr. Belgin Ünal Toğrul

Prof. Dr. Yücel Demiral

Prof. Dr. Türkan Günay

Doç. Dr. Hatice Şimşek Keskin

Sağladığımız Hizmetler:

Bu alana bir bilgi girilmemiştir.

Hastalar İçin Bilgiler:

EĞİTİM ÇALIŞMALARI:

Halk Sağlığı Anabilim Dalı; mezuniyet öncesi tıp eğitimi, mezuniyet sonrası tıp eğitimi ve sürekli tıp eğitimi alanlarında çalışmalar yapmaktadır.

MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ:

Anabilim dalımız toplum tabanlı bir eğitim yöntemini benimsemiştir ve buna dayalı eğitim yöntemlerini 1.dönemden başlayarak her dönemde uygulamaktadır. sağlık sistemimizin temel yapı taşları olan sağlık ocaklarını eğitim programları içinde ön planda tutar.

Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi:

 • Halk Sağlığı Tıpta Uzmanlık Eğitimi
 • Halk Sağlığı Doktora Eğitimi
 • Halk Sağlığı Yüksek Lisans Eğitimi
 • İş Sağlığı Doktora Eğitimi
 • İş Sağlığı Yüksek Lisans Eğitimi
 • Ayrıca Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin çeşitli programları için "Araştırma teknikleri" , "Sağlık sistemleri" , "Risk yaklaşımı" konularında dersler verilmektedir.

 

Poliklinik Bilgileri:

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi 08:00:00 17:00:00
Sali 08:00:00 17:00:00
Çarşamba 08:00:00 17:00:00
Perşembe 08:00:00 17:00:00
Cuma 08:00:00 17:00:00

Poliklinik Telefon Bilgisi

0 232 412 40 01

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

Göz Hastalıkları

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

goz

Anabilim Dalımız, ilk kuruluşu İzmir Tıp Fakültesi olarak kurulan fakültemizin, İzmir Belediye Hastanesi’ndeki çalışma döneminde, o sırada Adana Çukurova Tıp Fakültesi’nden doçent olarak gelen Dr. Güray Çıngıl tarafından kurulmuştur. Prof. Dr. Güray Çıngıl, o dönemde yani 1979 yılında, kliniğin kuruluş çalışmalarını başlatmıştır. 1983 yılında ise asistan alınarak, klinik, İnciraltı kampüsüne taşınmıştır. Bu sırada 6 yataklı bir klinik olarak ve 2 asistan ile klinik çalışmalar devam etmiştir. 1985 yılında, Dr. Süleyman Kaynak, önce uzman daha sonra da yardımcı doçent olarak göreve başlamış ve aynı tarihlerde, ameliyathaneler açılmış ve cerrahi uygulamalar daha yoğunlaşmıştır. Daha sonra Dr. Ahmet Maden klinik çalışmalara yardımcı doçent olarak katılmıştır. 1987-89 yıllarında Dr. Süleyman Kaynak anabilim dalı başkanlığı görevini yürütmüş, 1988’de de doçent olmuştur. Dr. Ahmet Maden, 1989 yılında doçent olarak öğretim üyesi kadrosunu geliştirmiştir. Bu sırada Pars Plana Vitrektomi ve Keratoplasti gibi bu bölgede henüz çok yapılmayan cerrahiler ile Dokuz Eylül Üniversitesi Göz Kliniği adından söz ettirmiştir.

Klinik öğretim üyesi ailesine daha sonra 1992’de Prof. Dr. Mehmet Ergin ve daha sonra da 1991’den itibaren Dr. Üzeyir Günenç, Dr. İsmet Durak, Dr. Osman Saatçi, Dr. Tülin Berk, Dr. Meltem Söylev katılmışlardır. 2000’li yıllardan sonra da öğretim üyeliğin, Dr. Hakan Öner, Dr. Zeynep Özbek, Dr. Nilüfer Koçak ve Dr. Aylin Yaman yükselerek, öğretim üyesi kadrosu zenginleşmiştir.

2012 yılında Dr.A.Taylan ÖZTÜRK,2013 yılında Dr.Mahmut KAYA,2014 yılında Dr.Ziya AYHAN uzman hekim olarak kliniğimizde göreve başlamış, 2012 yılında Dr.Gül ARIKAN Doçent kadrosuna atanmış,2013 yılında Dr.A.Taylan ÖZTÜRK yardımcı doçent olmuştur. 2015 yılında da Dr.Canan Aslı YILDIRIM doçent kadrosuna atanarak kliniğimizde görevine başlamıştır. Dr.Mahmut Kaya ve Dr.Ziya AYHAN şu anda iki uzman hekim olarak görevine devam etmektedir. (2015)
Prof. Dr. Güray Çıngıl, uzun yıllar anabilim dalı başkanlığı yaptıktan sonra, 2008 yılında emekli olmuş, daha sonra sırası ile Dr. Mehmet Ergin, ve Dr. Osman Saatçi anabilim dalı başkanlığı görevini yürütmüşler,2012 yılında Dr.F.Hakan ÖNER Anabilim Dalı Başkanı seçilmiş ve halen bu görevine devam etmektedir.

Kliniğimizde 14 öğretim üyesi, 2 uzman hekim ve 14 araştırma görevlisi  bulunmaktadır.

Öğretim Üyeleri:

Prof.Dr.F.HAKAN ÖNER (BAŞKAN)
Prof.Dr.AHMET MADEN
Prof.Dr.SÜLEYMAN KAYNAK
Prof.Dr.A.OSMAN SAATCİ
Prof.Dr.İSMET DURAK
Prof.Dr.ÜZEYİR GÜNENÇ
Prof.Dr.A.TÜLİN BERK
Prof.Dr.MELTEM SÖYLEV BAJİN
Prof.Dr.ZEYNEP ÖZBEK
Prof.Dr.NİLÜFER KOÇAK
Prof.Dr.AYLİN YAMAN
Doç.Dr.GÜL ARIKAN
Doç.Dr.CANAN ASLI YILDIRIM
Dr. Öğr. Üyesi. A.TAYLAN ÖZTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi. MAHMUT KAYA
Öğr. Gör. Uzm. Dr. ZİYA AYHAN

Asistan Hekimler:

DR.GÖLGEM ÇETİN  DORA
DR.ALİ GÜÇ
DR.GAMZE KOCAOĞLU
DR.KEREM YILMAZ
DR.CEREN DURMAZ ENGİN
DR.FERHAN YILMAZ
DR.VOLKAN BOLLUK
DR.BURÇİN DERKUŞ ERDEN
DR.ŞEFİK CAN İPEK
DR.KIVANÇ KASAL
DR.EZGİ KARATAŞ
DR. ELVAN MENTEŞ
DR.ENDER ERDEN
DR.FERDANE ATAŞ

AÇIKLAMA: Mesai Dışı Öğretim Üyesi Özel muayene talepleriniz için lütfen  Göz Polk. (4129898) Retina Polk. (4123081) ile iletişim kurunuz.

Sağladığımız Hizmetler:

dokuz eylul universitesi goz hastaliklari

Poliklinik Hizmetleri:

 • Genel Poliklinik
 • Özel Poliklinikler(Birimler):
 • Glokom
 • Kornea
 • Kontak lens
 • Retina
 • UveaPediatrik Oftalmoloji ve ŞaşılıkNöro
 • OftalmolojiOküloplastik LVA
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Karşıyaka Polikliniği' nde genel poliklinik bir uzman hekim denetiminde yürütülmektedir.
 • Ayrıca Konsultasyon hizmetleri verilmektedir.

Hastalar İçin Bilgiler:

dokuz eylul universitesi goz hastaliklari 3

Genel polikliniğimizde muayene olmak isteyen hastalara Cuma sabahı Gündüz Hastanesi sekreterliğinden saat 07.00' de haftalık randevu verilmektedir. Özel poliklinik ve öğretim üyeleri özel randevuları Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Poliklinik sekreterliğinden verilmektedir. (Tel: 0 232 412 3080).

 

Poliklinik Bilgileri:

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Birim

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi Genel Poliklinik,Retina,Glokom,Pediatrik Oftalmoloji/Şaşılık ,Kornea 08:00:00 17:00:00
Sali Genel Poliklinik,Retina,Glokom,Pediatrik Oftalmoloji/Şaşılık Nörooftalmoloji/Oküloplasti 08:00:00 17:00:00
Çarşamba Poliklinik,Retina,Glokom,Pediatrik Oftalmoloji/Şaşılık Nörooftalmoloji/Oküloplasti,Kornea 08:00:00 17:00:00
Perşembe Poliklinik,Retina,Glokom,Pediatrik Oftalmoloji/Şaşılık,Kornea 08:00:00 17:00:00
Cuma Poliklinik,Retina 08:00:00 17:00:00

Poliklinik Telefon Bilgisi

Göz Polikliniği:     0 232 412 30 80
Retina Polikliniği:  0 232 412 30 81

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

Göğüs Hastalıkları

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

gogus hastaliklari

Misyonumuz;

Kaliteli ve çağdaş tıp eğitimi vermek,

Göğüs hastalıkları alanında nitelikli tanı, tedavi ve koruyucu hekimlik hizmetleri sunmak

Mesleki yeterliliğini sağlayacak donanımlara sahip, gerek ulusal gerekse uluslar arası alanda çalışabilecek bilgi ve deneyimi kazanmış; aynı zamanda etik değerlere önem veren iyi bir bireyler- iyi hekimler yetiştirmek,

Bilim insanı olma konusunda farkındalık oluşturmak

Mezuniyet sonrası eğitim devamlılığı konusunda destek sağlamak

Anabilim dalında çalışan tüm ekibin sağlıklı bir iletişim içinde huzurlu ve mutlu bir ortamda görev yapabilmesine olanak vermek

Vizyonumuz;

Göğüs hastalıkları alanında ulusal ve uluslararası platformda gerek mesleki gerek akademik anlamda örnek bir merkez olmak

Gelişen iletişim ve teknoloji çağını yakalayabilen, serbest düşünme ve sentez yapabilme motivasyonu olan, mesleki olarak kendini geliştirebilen, toplumun sağlık sorunlarına duyarlı, uzman hekim ve akademisyenler yetiştirmek

Tarihçe;

Kliniğimiz 14 Nisan 1983 yılında Prof. Dr. Hatice Karhan başkanlığında kurulmuş, ardından Prof. Dr. Atila Akkoçlu başkan olarak devam etmiş, yıllar içinde gelişimini sürdürerek bugünkü konumuna kavuşmuştur. Kuruluşundan günümüze 48 göğüs hastalıkları uzmanı yetiştirmiştir, bu hekimlerin 13’ü öğretim üyesi olarak diğer tıp fakültelerinde, 35’i ise devlet hastaneleri ve özel hastanelerde meslek hayatlarına devam etmektedirler.

Üretilen bilimsel ve sağlık hizmetinin yanı sıra öğretim üyelerinin çalışmaları ile bölge ve ülke çapında saygınlığa sahip bir klinik haline gelmiştir. Kliniğimiz öğretim üyeleri mesleki örgütleri olan TORAKS DERNEĞİ’nin hem kuruluşunda aktif olarak rol almış, hem de günümüzdeki hizmetlerinde halen ön saflarda görev yapmaktadırlar.

Özellikle akciğer kanserleri, pnömoni (zatürre), astım, mesleki akciğer hastalıkları, tüberküloz (verem), solunumsal uyku bozuklukları ve sigara alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalarımız mevcuttur.

Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Can Sevinç
Prof. Dr. Eyüp Sabri Uçan
Prof. Dr. Arif Hikmet Çımrın
Prof. Dr. Oya İtil
Prof. Dr. Oğuz Kılınç
Doç. Dr. Aylin Özgen Alpaydın
Doç. Dr. Kemal Can Tertemiz

 

AÇIKLAMA: Mesai Dışı Öğretim Üyesi Özel muayene talepleriniz için lütfen 0 232 412 38 01 ile iletişim kurunuz.

Sağladığımız Hizmetler:

dokuz eylul universitesi gogus hastaliklari 1

Sunulan Hizmetler;

Ana tedavi üniteleri :

Yataklı Servis (38 Yatak)

Bronkoskopi

Solunum Fonksiyon Testi

Allerji Deri Testi

Uyku Laboratuvarı

Yataklı tedavi: 38 yataklı olan yataklı hasta servisimizde, üç adet 4 kişilik oda (biri bayan, biri erkek), yedi adet üç kişilik oda (üçü erkek, üçü kadın) , bir adet 2 kişilik , üç adet tek kişilik oda (bulaşıcı veya ağır hastalığı olan olgular için) da hizmet verilmektedir.

Odaların tümünde lavabo, telefon, merkezi oksijen sistemi, merkezi aspirasyon sistemi bulunmakta olup, odalar 1. sınıf hasta odası özelliğindedir.

Klinikte hastalar için banyo olanağı mevcuttur.

Hemşirelik hizmetleri deneyimli yüksek hemşirelerden oluşan bir ekip tarafından verilmektedir. Serviste yatan hastalarımıza rutin olarak uzman fizyoterapistlerce solunum fizyoterapisi uygulanmaktadır.

Temizlik hizmetleri özel bir ekip tarafından yapılmaktadır. Durumu gerektiren hastalara refakatçi kalmasına izin verilmektedir.

Yoğun bakım ihtiyacı olan hastalar klinikte 3 kişilik odada tam destekle izlenmektedirler.

Hasta yoğunluğuna bağlı olarak her zaman boş yer bulunmaması nedeniyle, durumu acil olmayan hastalar yatış için sıraya alınıp, boşalan yerlere daha önceden alınmış telefonları aranarak davet edilmektedirler.

Bu işlemi takip eden hastaların 0.232.412 53 30 nolu telefondaki klinik sekreterimiz ile görüşmeleri gerekmektedir.

Bronkoskopi ünitesi :

Hastanemiz endoskopi ünitesi içinde bronkoskopi salonu yer almaktadır. Fleksibl ve rijid bronkoskopi olanaklarına sahiptir. İkisi video-endoskop olmak üzere 3 fleksibl endoskop ile çalışılmaktadır.

Bir sürekli hemşiresi ve biri öğretim üyesi düzeyinde olmak üzere iki hekim ile Perşembe hariç her gün 08:30-13:00 arasında rutin olarak hizmet verilmekte, günde ortalama 5-8 işlem gerçekleştirilmektedir.

Rutin bronkoskopiler dışında acil durumlarda değişik yoğun bakım ve servislerde hasta başı bronkoskopi yapma olanağı da söz konusudur. Yılda 800-1000 bronkoskopi yapılmaktadır.

Normal koşullarda bir bronkoskopi işlemi yaklaşık 15-30 dakika sürmektedir. Tüm işlemler lokal anestezi ile yapılmaktadır. Ayrıca merkezde gerekli durumlar için bir anestezi uzmanı da bulunmaktadır.İşlem için hastanın bir gece öncesinden aç olması gereklidir. Hastaların güvenliği için bazı kan testleri bronkoskopiden birkaç gün önce düzenli olarak istenmektedir.

Solunum fonksiyon testleri :

Deneyimli teknisyenimiz tarafından yapılmaktadır. Basit spirometri, reversibilite testi, bronş provokasyon testi, difüzyon testi gibi işlemlerin yanı sıra body pletismografi de uygulanabilmektedir.

Ayrıca kardiyopulmoner egzersiz testleri ve tanısal egzersiz testleri uygulanabilmektedir. Yine 6 dakika yürüme testi solunum fonksiyon testi laboratuarında gerçekleştirilen işlemler arasında yer almaktadır.

Bir ileri sistem Sensormedics marka spirometre yanında, Jaegger marka başka bir spirometre ile bir portatif spirometre olanakları mevcuttur. Mesai saatleri içerisinde başvuran her hastaya bekletmeksizin test yapılmaktadır. Günlük yaklaşık olarak 60 hasta bakılmaktadır.

Testler türüne göre 5-45 dakika arasında sürmektedir.

Üniteye 0.232.412 38 39 (dahili) telefondan ulaşmak mümkündür.

Allerjik deri testi :

Salı ve Perşembe günleri öğleden sonra solunum fonksiyon testleri ünitesinde yapılmaktadır. Bu amaçla astım ile ilişkili olduğu bilinen nefes yolu ile hava yollarında allerjik reaksiyona yol açabilen ev tozu, küf mantarı, polenler, hayvan tüyleri gibi allerjenler ile test yapılmaktadır.

Testin sonucu yaklaşık 15-30 dakikada alınmaktadır. Randevu ve bilgi almak için 0.232.412 38 39 (dahili) telefondan aramanız yeterlidir.

Uyku çalışması :

Uyku ile ilişkili yakınmaları nedeniyle (aşırı horlama, uykuda nefesi durma)kiniğimize başvuran hastalara belli bir sıra dahilinde multidisipliner uyku hastalıkları merkezinde bir gece yatırılarak uyku testi yapılmakta ve bu testte, solunumsal parametreler değerlendirilmektedir.

Hastaları tedavisi multidisipliner yaklaşımla (Nöroloji, Göğüs Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz, Psikiyatri ) planlanmaktadır. Ayrıca uyku apne tanısı alan olgulara sürekli pozitif hava yolu basıncı ( CPAP ) titrasyonu da yapılmaktadır

Kullanılan Teknolojiler;

 • Video bronkoskopi
 • Body pletismografi
 • Kardiyopulmoner egzersiz testi
 • Anabilim Dalımızda ayrıntılı solunum incelemelerinin yapılabildiği bir solunum fonksiyon laboratuarı mevcuttur.

Hastalar İçin Bilgiler:

AÇIKLAMA: Mesai Dışı Öğretim Üyesi Özel muayene talepleriniz için lütfen 0 232 412 38 01 ile iletişim kurunuz.

 

Poliklinik Bilgileri:

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi 08:00:00 17:00:00
Sali 08:00:00 17:00:00
Çarşamba 08:00:00 17:00:00
Perşembe 08:00:00 17:00:00
Cuma 08:00:00 17:00:00

Poliklinik Telefon Bilgisi

0 232 412 38 30

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

Göğüs Cerrahisi

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

gogus cerrahisi

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 2002’de Prof.Dr.Ünal Açıkel’in başkanlığında, Yrd.Doç.Dr.Ahmet Önen ve Yrd.Doç.Dr.Aydın Şanlı’ dan oluşan öğretim üyesi kadrosuyla kurulmuştur.

2008 yılında Prof.Dr.Ünal Açıkel’ in görevinden ayrılması ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof.Dr.Nezih Özdemir bölümümüze katılarak Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı olmuştur.

2007 yılında ilk tıpta uzmanlık öğrencisini mezun eden bölümümüz bugüne kadar 10 uzmanlık öğrencisi yetiştirdi.

Göğüs Cerrahisi kliniği yeni servisinde 11 servis yatağı ve Göğüs Cerrahisi yoğun bakım ünitesinde 2 yatakla hizmet vermeye devam etmektedir.

 

Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Nezih ÖZDEMİR A. D. Bşk.
Prof. Dr. Aydın ŞANLI
Doç. Dr. Volkan KARAÇAM

Uzman ve Araştırma Görevlisi Listesi

Uzm.Dr.Fatma İlknur ULUGÜN
Uzm.Dr.Bahar AĞAOĞLU ŞANLI
Arş.Gör.Dr.Şükür MUSAYEV
Arş.Gör.Dr.Kamran ALİYEV
Arş.Gör.Dr.Mert ÇAM
Arş.Gör.Dr.Meltem SEVİNÇ

 

Sekreterya

Arzu Ekin A.D Sekreteri

 

 

AÇIKLAMA: Mesai Dışı Öğretim Üyesi Özel muayene talepleriniz için lütfen 0 232 412 32 21 ile iletişim kurunuz.

Sağladığımız Hizmetler:

Kliniğimizde akciğer ameliyatları (segmentektomi, lobektomi, pnömonektomi, genişletilmiş rezeksiyonlar, metastazektomi, volüm küçültücü cerrahi, kistektomi), VATS (lobektomi, segmentektomi, mediastinal kitle eksizyonları ve tek port girişimler), endobronşial tedaviler (Rijid bronkoskopi), göğüs duvarı operasyonları (Nuss ve Abramson prosedürleri, Ravitch operasyonu, torakoplastiler), plevra (dekortikasyon, VATS) ile toraks ve mediasten (mediastinoskopi, mediastinotomi, timektomi, mediastinal kitle eksizyonu, torakal sempatektomi) hastalıklarının tanı ve tedaviye yönelik cerrahi işlemleri kanıta dayalı modern tıbbın gerekleri doğrultusunda başarıyla uygulanmaktadır. Özellikle akciğer kanserinin kesin tedavisi olan erken evre cerrahi tedaviler, daha ileri evre genişletilmiş cerrahi tedaviler ve neoadjuvan kemo-radyoterapi almış olan olguların cerrahi tedavileri başarıyla uygulanmaktadır.

Klinik, bazı genişletilmiş cerrahi tedavileri, endoskopik torakoskopik sempatektomiyi ve kunduracı göğsünü Nuss Prosedürü ile, güvercin göğsünü ise Abramson Prosedürü ile düzeltme operasyonlarını Ege Bölgesi’nde ilk kez uygulayan merkezdir. Kliniğimiz, Türkiye’de endoskopik göğüs duvarı deformitelerini düzeltme operasyonlarının en çok yapıldığı 2. merkezdir.

Göğüs Cerrahisi alanında dünyada uygulanan tüm ameliyatlar kliniğimizce yapılmaktadır. Nöromusküler hastalıklarda diyafragmatik pil sistemini Türkiye de ilk uygulayan merkezdir. Avrupanın diyafram pili uygulayan en büyük ve en geniş seriye sahip merkezidir. Ayrıca Ortadoğu ve Doğu Avrupa’ya teknik ve bilimsel konuda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Poliklinikte değerlendirilen olgular ile göğüs hastalıkları-göğüs cerrahisi ve torasik onkoloji konseylerinde multidisipliner olarak değerlendirilmiş olan olgular, kliniğimizin hasta akışını oluşturmaktadır. Klinik kurulmadan önce, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda yapılan toraks cerrahisi ameliyatı yılda yaklaşık 80 iken, bu rakam 2009 yılında 489, 2010 yılında ise 630, 2011
yılında 820, 2012 yılında 830, 2013 yılında 860, 2014 yılında 800, 2015 yılında 810, 2016 yılında 695 ve 2017 yılında 1129 olmuştur. Olgu sayısı ele alındığında, kliniğimizTürkiye’de üniversiteler arasında 1. sırada yer almaktadır.

Kuruluşundan bu yana göğüs cerrahisi kliniğince birçok yerli ve yabancı yayın ve bildiri yayımlanmış, ulusal ve uluslararası bilimsel dernek ve kuruluşlarla yapılan işbirliği sonucu yerli ve yabancı bilimsel organizasyonlarda görev alınmıştır.

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve asistanları tarafından verilen seminerler ile eğitim programları uygulanmaktadır. Dönem 4 ve dönem 5 öğrencilere verilen hasta başı uygulama ve teorik derslerde; göğüs cerrahisi acilleri ve teorik dersleri anlatılmaktadır.

Anabilim dalının vizyonu; dünya standartlarında ameliyatlar yapan eğitim düzeyi yüksek bir klinik olarak üniversitemizi başarıyla temsil etmektir.

göğüs cerrahi dokuz eylül universitesi

ETKİNLİKLER:

Akciğer Ameliyatları: Anabilim dalımızda akciğer kanserlerinin ve akciğer-plevra enfeksiyonlarının tedavisi Göğüs Hastalıkları, Onkoloji ve Radyasyon Onkolojisi anabilim dalları ile koordineli olarak planlanmakta ve cerrahi tedavisi yapılmaktadır.Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı ile birlikte çocukluk çağı akciğer hastalıkları ve göğüs deformitelerinin cerrahi tedavisi yapılmaktadır.

Akciğer rezeksiyonları Video Torakoskopik Cerrahi (VATS): Ülkemizde ilk VATS cerrahisi kliniğimizde yapılmıştır.

Mediyastinoskopi Pneumotoraks-ampiem tedavisi

Transplantasyon: Anabilim dalımızda halen aktif bir kalp, kalp-akciğer ve akciğer transplantasyonu programı yürütülmektedir. Ülkemizde ilk kalp-akciğer transplantasyonu kliniğimizde gerçekleştirilmiştir. Halen kalp ve kalp-akciğer transplantasyonu yapılan ve transplantasyon bekleyen hastaların tedavileri anabilim dalımızda yürütülmektedir.

Acil Cerrahi: Anabilim dalımızda 24 saat 7 gün her türlü acil kardiyak, vasküler ve toraks olgusuna en az 2 öğretim üyesi ile müdahele imkanı vardır.

KALP CERRAHİSİ:

Anabilim dalımızda, erişkin çocuk ve yenidoğan dönemi çocuklarında kalp ameliyatları yapılmaktadır. Anabilim dalımız bu konuda kardiyoloji ve çocuk kardiyolojisi ile sürekli işbirliği içinde kalp hastalarını değerlendirmekte ve tedavilerini planlamaktadır.

A) Koroner Cerrahisi: Anabilim dalımızda gerek ilk gerekse ikincil koroner bypas ameliyatları ve koroner baypas ile birlikte diğer kombine işlemler (kapak ameliyatları, karotis endarterektomisi vs) yapılmaktadır.

B) Kapak Cerrahisi: Kliniğimizde romatizmal, konjenital dejeneratif veya diğer nedenlere bağlı gelişen kalp kapak hastalıklarının cerrahi tedavisi yapılmakta ve hastaların antikoagulasyon izlemleri yapılmaktadır.

C) Çocuk ve Yenidoğan: Anabilim dalımızda her yaş ve kiloda çocuk ameliyatı yapılmaktadır. Çocuklarda, atriyal septal defekt, ventriküler septal defekt, Fallot tetrolojisi gibi anomalilerin dışında pulmoner atrezi, triküspit atrezisi, büyük arter transpozisyonu gibi kompleks anomalilerin tedavisi yapılmaktadır.

DAMAR CERRAHİSİ:

Anabilim dalımızda aorta (asendan, arkus, torakal, abdominal) periferik arteriyel ve venöz hastalıklara müdahale edilmektedir. Bacak ve kol damarlarının tıkanıklıklarının veya darlıklarının cerrahi tedavisi radyoloji anabilim dalı ile birlikte; felç veya inme gibi sorunlara yol açabilen boyun damar darlıklarının cerrahi tedavisi nöroloji anabilim dalı ile birlikte planlanarak yapılmaktadır.

göğüs cerrahi dokuz eylül universitesi

Anabilim Dalında Gerçekleştirilen Diğer Uygulamalar:

 • Varis Tedavisi (cerrahi-skleroterapi)
 • Derin ven trombozu (Trombolitik tedavi-cerrahi tedavi)
 • Kronik venöz yetmezlik tedavisi olarak sayılabilir.

   

 ARAŞTIRMA ALANLARI

UZMANLIK TEZLERİ

2007-" Ratlarda Pnömonektomi Sonrası Retinoik Asitin Karşı Akciğer Büyümesi Üzerine Etkileri"
2008-" Ratlarda Torakotomi Sonrası Polietilenglikol İçeren Membran Kullanarak İntraplevral Yapışıklık Engelleme Modeli"
2009-" Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Mediastinal Lenf Nodu Evrelemesinde Entegre Pozitron Emisyon Tomografi - Bilgisayarli Tomografi'nin (PET / BT ) Mediastinoskopi ile Karşılaştırılması"
2010-" Sol Pnömonektomi Yapılan Ratlarda Ozon Terapinin Kontrlateral Akciğer Gelişimi Üzerine Etkileri"
2012-" Akciğer Kontüzyonunda Ozon Tedavisinin İnflamatuvar Yanıta Olan Etkisi"
2012-" Sıçanlarda Sistemik Glutamin Uygulamasının Akciğerde Postoperatif Dönemde Oluşan Alveoler Hava Kaçağı ve Parankim İyileşmesi Üzerine Olan Uzun Dönem Etkisi"
2014-" Opere Erken Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarında ERCC1 Ekspresyonunun Belirlenmesi ve Prognoz Üzerine Etkileri"
2014-" Akciğer Kanserinde Erken Tanıda Proteomiklerin Yeri"
2016-" Göğüs Duvarı Deformitelerinde Kemik Kosta, Kıkırdak Kosta Oranı ile Deformite Şiddetinin Belirlenmesi"
2018-"Akciğer adenokarsinom subgruplarının PET-BT bulguları ve kısa dönem sağkalımlarının
karşılaştırılması

Hastalar İçin Bilgiler:

Göğüs Cerrahisi Polikliniği randevusuz çalışmaktadır, hafta içi hergün saat 08:00 itibari ile polikliniğimize başvurup muayene olabilirsiniz.
Öğretim Üyesi Randevusu için mesai saatleri içinde 0 – 232 412 32 21 numaralı telefondan randevu alabilirsiniz

Poliklinik Bilgileri:

Polikliniğimiz hafta içi hergün 08:00 de başlamaktadır. Randevusuz çalışmaktadır.
Göğüs Cerrahisi Poliklinik Tel : 0 – 232 412 32 35
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Tel: 0 – 232 412 32 21

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi 08:00:00 17:00:00
Sali 08:00:00 17:00:00
Çarşamba 08:00:00 17:00:00
Perşembe 08:00:00 17:00:00
Cuma 08:00:00 17:00:00

Poliklinik Telefon Bilgisi

0 232 412 32 35

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

Geriatri

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

geriatri dokuz eylul universitesi 1

Geriatri Bilim Dalı (BD), Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 2012 yılında kurulmuştur. Mart 2015'e kadar BD Başkanlığı Prof.Dr. M. Refik MAS tarafından yürütülmüştür. Bu tarihten itibaren BD Başkanlığı Prof.Dr. Ahmet Turan IŞIK tarafından yürütülmektedir. BD bünyesinde 2015 yılında “Yaşlanan Beyin ve Demans Ünitesi” kurulmuştur. Bu ünite Prof.Dr. Ahmet Turan IŞIK öncülüğünde Türkiye’nin ilk beyin bankası olarak kurulmuş olup faaliyetlerine devam etmektedir.

On dokuzuncu yüzyılın ortalarından itibaren bilim, teknoloji ve sağlık alanındaki gelişmelere paralel olarak beklenen yaşam süresi ve dünya nüfusu belirgin bir şekilde artmaya başlamış ve yirminci yüzyılın başlarında geriatri disiplininin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yaşlanma bir hastalık değil, doğumla başlayıp ölüme kadar devam eden doğal bir süreçtir. Sıklıkla yaşlıların hastalık ve şikâyetleri önemsenmez, yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak düşünülür. Yaşlı hastaların, hastalığa yaklaşımı da genelde benzer şekildedir. Bu nedenle semptomlar göz ardı edilir ve doktora bildirilme oranı düşüktür. Tüm bunlar tanıda ve tedavide gecikmeye neden olur. Oysa organ sistemlerinde meydana gelen fizyolojik değişiklikler sonucu oluşan yaşlanma ile hastalıklara bağlı bulgular karıştırılmamalıdır.

İlerleyen yaş ile birlikte;
•  Ortaya çıkan fizyolojik değişikliklerin hastalık bulguları ile karışması
•  Fonksiyonellikte gerileme
•  Artan komorbidite (eşlik eden kronik hastalıklar) ve buna bağlı olarak polifarmasinin (çoklu ilaç kullanımı) sıklığı
•  Hastalıkların atipik prezantasyonları (değişken bulgular göstermesi)
•  Kırılganlığın ortaya çıkması
• Tanı ve tedavideki güçlükler: Geriatrik olguların hastalıklarının takip ve tedavisinde birden çok klasik uzmanlık alanı bilgisinin ortak kullanımının gerekliliği; dolayısı ile bu hastaların yönetimi için farklı branşlardan hekimlerin müdahalesine ihtiyaç duyulması
•  Sağlık kaynaklarının fazla kullanımı
•  Etik problemler
•  Bunların doğal sonucu olarak da tedavi maliyetlerinin artması
gibi durumlar GERİATRİ bilim alanının ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Ayrıca, ilerleyen yaşla ilgili yukarda belirtilen değişimler nedeniyle genel hipokratik tıp, yerini sendromal tıbba bırakarak “GERİATRİK SENDROMLAR” ortaya çıkmıştır:

• Demans (Bunama)
• Deliryum
• Tremor
• Depresyon
• İnkontinans
• Düşmeler
• Polifarmasi (Çoklu İlaç Kullanımı)
• Malnutrisyon (Beslenme Bozukluğu)
• Bası yaraları
• Sarkopeni
• Kırılganlık (Frailty)
• Bakıcı tükenmişliği

Geriatrik olguların sağlık problemlerini GERİATRİ başlığı altında toplarken; tanı, takip ve tedavi konusunda hekim, hasta ve hasta yakınlarının yaklaşım ve beklentilerinin farklılık göstermesi olguların değerlendirilmesinin klasik hipokratik tıp yaklaşımından farklı bir yaklaşımı geliştirilmesini zorunlu kılmıştır.

Klasik hastalık bilgisi yanında ilerleyen yaşla birlikte ortaya çıkan ve yaşlı sağlığını etkileyen fiziksel, kognitif, afektif, sosyal, finansal ve inançla ilgili değişimleri ve bunların karşılıklı etkileşimlerinin de tespit edilmesi gerekmektedir. İşte bu beklentilerin karşılanması amacıyla “Ayrıntılı Geriatrik Değerlendirme” geliştirilmiştir ve milenyum ile birlikte bütün dünyada yaygın olarak uygulanmaya başlanmıştır. Ayrıntılı Geriatrik Değerlendirme (AGD), geriatrik olguların değerlendirilmesinde temel yöntem olarak kabul edilmiştir ve Geriatrik sendromların tam olarak değerlendirilmesi AGD ile mümkün olabilmektedir.
Klasik değerlendirme yöntemlerinin yanında AGD şunları içermektedir;
•   Kapsamlı medikal değerlendirme
•   Mobilitenin değerlendirilmesi: Denge-Yürüme, düşmeler, yürüme hızı
•   Kas gücü, miktarı
•   Beslenmenin değerlendirilmesi: Gıdaya ulaşım, çiğneme, yutma
•   Fonksiyonelliğin değerlendirilmesi: Günlük yaşam aktiviteleri ve yaşam kalitesi
•   Duygu durum değerlendirilmesi: Depresyon, Anksiyete, Bakıcı tükenmişliği
•   Kognitif değerlendirme: Bellek, Davranış
•   İlaçların değerlendirilmesi
•   İnkontinans değerlendirilmesi
•   Ağrı değerlendirilmesi
•   Uykunun değerlendirilmesi: Süre, zaman, kalite, seyir
•   Yaşanılan ortamın değerlendirilmesi: Sosyal, ekonomik, mimari.

Öğretim Üyeleri:

Prof.Dr. Ahmet Turan IŞIK (Bilim Dalı Başkanı)
Prof.Dr. Mehmet Refik MAS
Doç.Dr. Derya KAYA

Araştırma Görevlileri (Yandal Uzmanlık Öğrencileri):

Uzm.Dr. Saadet KOÇ OKUDUR
Uzm.Dr. Bilge Müge GÖKÇEKUYU
Uzm.Dr. Özge DOKUZLAR
Uzm.Dr. Esra BULUT
Uzm.Dr. Süleyman Emre KOÇYİĞİT
Uzm.Dr. Ali Ekrem AYDIN

Psikolog

Cansu UŞAREL

Hemşireler:
Uzm. Hemşire Şule BAYSAK (Sorumlu Hemşire)
Uzm. Hemşire Özay AKYOL
Hemşire Şükran DİNÇER
Hemşire Sıdıka Merve TAYLAN
Hemşire Aylin ÖZTÜRK
Hemşire Yasen TÜFEKÇİ 
Hemşire Rüya KESKİN

Sekreterya:
Şehriban BAHAR (Bilim Dalı Sekreteri)
Serdar EREN (Poliklinik Sekreteri)
Funda ERSÖZ (Klinik Sekreteri)

AÇIKLAMA: Mesai Dışı Öğretim Üyesi Özel muayene talepleriniz için lütfen 0 232 4124345 ile iletişim kurunuz.

Sağladığımız Hizmetler:

geriatri dokuz eylul universitesi 3

Bilim Dalı bünyesinde hastalarımıza yukarıda belirtildiği gibi ayrıntılı geriatrik değerlendirme uygulanmakta, geriatrik sendromların tanısı konularak tedavi ve takibi yapılmaktadır.

BİRİMLERİMİZ:

1) Geriatri Poliklinik Hizmetleri:

 • Herhangi bir kronik hastalığı olmayan ancak düzenli sağlık kontrollerini yaptırarak ya da aşılama, meme muayenesi gibi koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanarak  ‘Başarılı Yaşlanmak’ isteyenler,
 • İdrar kaçırma (inkontinans), depresyon, düşme, beslenme bozukluğu, bası (yatak) yaraları, çoklu ilaç kullanımı (polifarmasi), uyku problemi, sarkopeni ve kemik erimesi olan hastalar,
 • Bakıma muhtaç yakınlarının bakımından sorumlu olan kişilerde ortaya çıkan bakıcı tükenmişliği olan hastalar bu günlerde poliklinik hizmetlerimizden faydalanabilir.
 • Ayrıca, hipertansiyon, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, kansızlık, vitamin eksiklikleri gibi sağlık kontrollerinin takip ve tedavisi ileri yaşın hassasiyetleri göz önünde bulundurularak yapılmaktadır.

 

Salı ve Perşembe günleri:  “Unutkanlık-Bunama (Demans-Alzheimer) Polikliniği”

2) Geriatri Klinik Hizmetleri:

13 yataklı kliniğimizde akut ve subakut bakım kapsamında yatarak tedavi edilmesi gereken hastalarımızın tıbbi durumlarının önceliğine göre bir sıralama ile klinik yatışları yapılmaktadır.

3) Yaşlanan Beyin ve Demans Ünitesi bünyesinde;

 • Demans Tanı ve Tedavi Birimi
 • Laboratuar
 • Kognitif Değerlendirme Birimi: Her türlü kognitif yıkım için değerlendirme yapılabilmektedir.
 • BOS Analiz Birimi: Özellikle PreAlzheimer ve erken evre hastaların değerlendirilmesi için beyin omurilik sıvısında Amiloid beta, total tau ve fosfo Tau ölçümleri yapılmaktadır.
 • Bakım Veren Birimi: Demans hasta yakınları başta olmak üzere diğer hastalıklar nedeniyle yaşlılara bakım veren hasta yakınlarında gelişen Bakıcı Tükenmişliği ile mücadele edilmektedir.
 • Beyin Bankası: Alzheimer başta olmak üzere bütün demansların kesin tanısı için beyin dokusunun incelenmesi şarttır. Bunun dışında yapılan değerlendirmelerle demansa neden olan nörodejeneratif süreçler ancak “olası” ya da “muhtemel” tanılar olmaktadır. Bu nedenle hem kesin tanı için hem de hasta yakınları için potansiyel net riskin anlaşılması için takibini yapmış olduğumuz hastalarımız ve yakınları rızaları olduğu takdirde vefat sonrası beyinlerini bağışlamaktadırlar. Bu beyinlerin incelemesiyle hastalığın kesin tanısı mümkün olmaktadır. Böylece hasta yakınları için gerçek (mevcut) risk faktörleri ile mümkün olduğunca mücadele edilmeye çalışılmaktadır. Ülkemizde bir ilktir.

geriatri dokuz eylul universitesi 2 

Hastalar İçin Bilgiler:

Kimler geriatri polikliniğine başvurabilir?

65 yaş ve üstünde olan ve zaten iç hastalıkları kapsamında olan hipertansiyon, şeker hastalığı gibi kronik hastalıkların yanı sıra osteoporoz, idrar ya da gaita kaçırma, yine bu yaş grubunda sık rastlanan unutkanlık şikayetlerine neden olan bellek bozukluğu [yaşa bağlı unutkanlık ya da Alzheimer Hastalığı ve diğer demanslar (bunama)], depresyon, düşme, beslenme bozukluğu, bası (yatak) yaraları, çoklu ilaç kullanımı (polifarmasi) olanlar ve aşılama gibi koruyucu hekimlik için bilgilenme ve önleyici yaklaşımların uygulanması arzusunda olup “Başarılı Yaşlanma” sürecine dahil olmak isteyenler Geriatri Ünitemize başvurabilirler.

Geriatrist kimdir?

Geriatrist (Geriatri Uzmanı); temel olarak yaşlanma ve yaşlanmaya bağlı hastalıklara odaklanmış bir şekilde; hemşire, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal hizmet uzmanı ve mümkün ise psikolog ile birlikte çalışmalıdır. Geriatri uzmanı gerekli gördüğü durumlarda ilgili ana bilim dalları ile konsültasyon yapmaktan çekinmez. Sonuç olarak amaç; yaşlının sağlığını korumak, hastalığında tedavi etmek, bağımsız olarak yaşamını sürdürmesine yardımcı olmak ve yaşam kalitesini yükseltmektir. Böylece yaşlı bireylerin sağlık problemlerinin takip ve tedavisi yanında her yaşta üretkenliğinin devam ettirilmesi geriatri uzmanının temel hedeflerindendir.

Polikliniğe gelirken dikkat etmeniz gereken birkaç önemli husus: 

Hastalarımızın her muayeneye gelişlerinde varsa işitme cihazı, gözlük ve bastonu ile daha önceden yapılmış olan kan, idrar ve görüntüleme tetkiklerini, ayrıca kullandığı tüm ilaçlarını –özellikle kutularıyla birlikte- getirmeleri son derece önemlidir.

 • Bilim Dalımız tarafından hastalarımız için hazırlanan bilgilendirme broşürlerine aşağıda yer alan bağlantılardan ulaşabilirsiniz:
 • Geriatri Bilim Dalı
 • Başarılı Yaşlanma
 • Demans (Bunama ) - Alzheimer Hastalığı Ne Kadar Biliyoruz?
 • Yaşlılarda Aşı
 • Yaşlılarda İdrar Kaçırma (Üriner İnkontinans)
 • Yaşlı Bakımı ve Bakıcı Tükenmişliği

Sizler İçin Hazırladığımız Çeşitli Broşürler

Başarılı Yaşlanma

Demans (Bunama ) Alzheimer Hastalığı Ne Kadar Biliyoruz

Geriatri Bilim Dalı

Yaşlı Bakımı ve Bakıcı Tükenmişliği

Yaşlılarda Aşı

Yaşlılarda İdrar Kaçırma

 

Poliklinik Bilgileri:

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi 08:30:00 16:30:00
Sali 08:30:00 16:30:00
Çarşamba 08:30:00 16:30:00
Perşembe 08:30:00 16:30:00
Cuma 08:30:00 16:30:00

Poliklinik Telefon Bilgisi

0 232 412 43 45

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

Genel Cerrahi

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

genel cerrahi dokuz eylul universitesi

Genel Cerrahi Kliniği, kişiselleştirilmiş güncel tedavi uygulamalarıyla hasta memnuniyetinde dünya standartlarında başarılara imza atmaktadır. Bölüm meme ve endokrin hastalıkları cerrahisi, hepatopankreatikobiliyer sistem cerrahisi, kolorektal cerrahi ve üst gastrointestinal sistem cerrahisi olmak üzere 4 alt branşla kişiye özel sağlık hizmeti vermektedir. Bu branşlar kendi içinde multidisipiliner bir yaklaşımla takım çalışması sunmaktadır.

 

Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. İbrahim Kemal Astarcıoğlu
Prof. Dr. Seymen Bora
Prof. Dr. Selman Sökmen
Prof. Dr. Serdar Saydam
Prof. Dr. Mehmet Ali Koçdor
Prof. Dr. Koray Atila
Doç. Dr. Ali İbrahim Sevinç
Doç. Dr. Aras Emre Canda
Doç. Dr. Tarkan Ünek
Yard. Doç. Dr. Mücahit Özbilgin
Öğr. Gör. Uzman Dr. Tufan Egeli
Öğr. Gör. Uzman Dr. Zekai Serhan Derici

Sağladığımız Hizmetler:

Üst Düzey Teknoloji ve Tecrübe

Genel Cerrahi Kliniği’nde hem karaciğer nakli hem de böbrek nakli yıllardır deneyimli kadroları ile başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Multidisiplinler ekip organizasyonu sayesinde, nakil olan her hastanın geniş kapsamlı bakım görmesi sağlanmaktadır. Kolorektal kanser ve obezite cerrahisinde laparoskopik cerrahi ile hastalara daha fazla konfor, güvenlik, kolaylık ve daha hızlı iyileşme fırsatı sunulmaktadır. Genel Cerrahi Kliniği’ndeki uzman ve deneyimli ekipler, laparoskopik cerrahi teknolojisini en üst düzeyde kullanmaktadır. Dokuz Eylül Genel Cerrahi Kliniği’nin amacı hastalarını sadece tedavi etmek değil onları bilgilendirerek yaşamlarına yeni bir yön vermektir.

 •  Meme hastalıkları cerrahisi
 • Endokrin cerrahisi
 • Karaciğer ve böbrek nakli 
 • Karaciğer/safra yolları cerrahisi
 • Kolorektal cerrahisi
 • Sindirim sistemi cerrahisi
 • Obezite cerrahisi

Laparoskopik Cerrahi ile Hızlı İyileşme

Laparoskopik cerrahinin başlıca en önemli avantajları; Ameliyatların uzun kesiler yapılmadan gerçekleştirilebilmesi ve deri yüzeyinde estetik açıdan rahatsız eden izler kalmaması hem görsel hemde estetik bir avantaj sağlamaktadır. Yapılan bilimsel çalışmalar, laparoskopik ameliyatların birçok ameliyat çeşidi için başta kanama ve enfeksiyon olmak üzere daha az yan etkiye neden olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca ameliyat alanında daha az doku hasarının olması, daha kolay ve hızlı iyileşme sağlamaktadır. Açık ameliyatlardan sonra oluşan ve birçok hastada yaşamının sonuna kadar sıkıntı yaratan karın içi yapışıklıklar laparoskopik ameliyatlardan sonra daha az görülmektedir. Laparoskopik yöntemin en belirgin avantajlarından biri de ameliyat sonrası hastanın ağrısının daha az olması ve daha az ağrı kesiciye gereksinim duymasıdır. Laparoskopik cerrahide hastanede kalış süresi de daha kısadır. Hastanın normal fiziksel aktivitesine kavuşması ve işine dönebilmesi de daha kolay ve hızlı olur.

 

Hastalar İçin Bilgiler:

Bu alana bir bilgi girilmemiştir.

 

Poliklinik Bilgileri:

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi 08:00:00 17:00:00
Sali 08:00:00 17:00:00
Çarşamba 08:00:00 17:00:00
Perşembe 08:00:00 17:00:00
Cuma 08:00:00 17:00:00

Poliklinik Telefon Bilgisi

0 232 412 29 30

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

Fizyoloji

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

fizyoloji

Bu alana bir bilgi girilmemiştir.

Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Müge Kiray
Prof. Dr. Cem Şeref Bediz
Prof. Dr. Sevil Gönenç Arda
Prof. Dr. Berkant Muammer Kayatekin
Prof. Dr. Osman Açıkgöz
Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın
Prof. Dr. Ataç Sönmez
Doç. Dr. İlkay Aksu
Doç. Dr. Ayfer Dayı
Dr. Öğr. Üyesi. Ferda Ulviye Hoşgörler

 

Sağladığımız Hizmetler:

Bu alana bir bilgi girilmemiştir.

 

Hastalar İçin Bilgiler:

Bu alana bir bilgi girilmemiştir.

 

Poliklinik Bilgileri:

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi 08:00:00 17:00:00
Sali 08:00:00 17:00:00
Çarşamba 08:00:00 17:00:00
Perşembe 08:00:00 17:00:00
Cuma 08:00:00 17:00:00

Poliklinik Telefon Bilgisi

0 232 412 39 80

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

Farmakoloji - Zehir Danışma Merkezi

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

farmakoloji

Farmakoloji, sözcük olarak “ilaç bilimi” demektir. Farmakoloji, ilaç ile biyolojik sistemlerin etkileşmesini amaca ve duruma göre hücre, subsellüler yapılar, biyoaktif moleküller, dokular ve organlar üzerinde in vitro olarak veya deney hayvanı ya da insanlar üzerinde in vivo olarak inceleyen ve bu konuda eğitim veren bir bilim dalıdır.

MİSYONUMUZ


Tıp Fakültesine, üniversitemize, devletin ilgili birimlerine ve topluma Temel Farmakoloji, Klinik Farmakoloji ve Klinik Toksikoloji alanlarında uzman görüşü sağlamak, ilaçların, toksinlerin ve biyolojik etkileri olan diğer maddelerin canlı sistemler üzerindeki etkilerini araştırmak, yeni bilgi üretimi amacıyla temel ve klinik araştırmalar yapmak, ülkemizde akılcı ilaç kullanımı gelişimine katkıda bulunmak, bünyesinde bulundurduğu “İlaç ve Zehir Danışma Merkezi” aracılığıyla toplumda zehirlenmelerin önlenmesi ve zehirlenmelere bağlı morbidite ve mortalite oranının azaltılmasına katkıda bulunmaktır.

VİZYONUMUZ

Çağdaş bilim düzeyinin gerektirdiği bilgi ve teknolojiyi kullanarak evrensel bilime katkıda bulunmak, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve hizmet alanlarında mükemmelliği yakalamak ve farmakoloji ve alt bilim dalları alanında ulusal ve uluslararası düzeyde söz sahibi olmaktır.


Anabilim Dalı’mız bünyesinde 2007 yılında “Toksikoloji Bilim Dalı”, 2012 yılında da “Klinik Farmakoloji Bilim Dalı” Türkiye’deki ilk bilim dalları olarak YÖK onayıyla kurulmuştur. Anabilim Dalı’mızda şu an 7 profesör ve 2 doçent görev yapmaktadır. Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ise 2 doktora (Farmakoloji ve Toksikoloji), 3 yüksek lisans (Farmakoloji, Toksikoloji ve Klinik İlaç Araştırmaları) programı mevcuttur.

EĞİTİM
Öğretim üyelerimiz tarafından Tıp Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Farmakoloji ve Toksikoloji eğitimleri verilmektedir. Öğretim Üyelerimizin her biri eğitime ilişkin komite ve komisyonlarda görev yapmaktadır.


Ön lisans
Sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu


Mezuniyet Öncesi
Tıp Fakültesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu


Mezuniyet Sonrası
            Yüksek Lisans

 • Farmakoloji Yüksek Lisans
 • Toksikoloji Yüksek Lisans
 • Klinik İlaç Araştırmaları Yüksek Lisans

             Doktora

 • Farmakoloji Doktora
 • Toksikoloji Doktora

             Tıpta Uzmanlık

 • Tıbbi Farmakoloji
 • İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Rotasyon Programı

ARAŞTIRMA ALANLARI
Bilimsel araştırmalar amacı ile genel başlıklar altında klinik farmakoloji, klinik ilaç araştırmaları, kardiyovasküler farmakoloji ve toksikoloji,  kanserde sinyal yolakları,  endokrin sistem farmakolojisi ve sirkadiyan ritim, ürogenital sistem farmakolojisi, klinik toksikoloji, ilaç geliştirme aşamalarında preklinik toksisite konuları üzerinde çalışılmaktadır. Anabilim Dalı’mızda gerçekleşen bu araştırmalara ait uluslar arası ve ulusal dergilerde yayınlanan çok sayıda makale bulunmaktadır.

       Anabilim Dalı Laboratuvarları’mızda mevcut in-vivo ve in-vitro sistemlerimiz;

 • İzole organ banyosu sistemleri,
 • Langendorff izole kalp sistemi,
 • İn-vivo kan basıncı sistemleri

- Data Acqusition System (Biopac MP30 ve MP35),
- Powerlab Data Acqusition System,

 • Real time PCR,
 • Western Blotting,
 • Hücre kültürü sistemleri

 

Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Sedef GİDENER (Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Hülya GÜVEN
Prof. Dr. Yeşim TUNÇOK
Prof. Dr. Ayşe GELAL (Klinik Farmakoloji Bilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Şule KALKAN (Toksikoloji Bilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Mukaddes GÜMÜŞTEKİN 
Prof. Dr. Nergis DURMUŞ
Doç. Dr. Mualla Aylin ARICI
Doç. Dr. Nil HOCAOĞLU AKSAY

Sağladığımız Hizmetler:

 • İlaç ve Zehir Danışma Merkezi (ZDM)

1950’lerden bu yana modern sağlık hizmetleri içinde yer alan “İlaç ve Zehir Danışma Merkezleri”, zehirlenmeleri önlemek ve zehirlenme olaylarında morbidite, mortalite ve tedavi maliyetini azaltmak üzere acil soruları cevaplayan, danışmanlık hizmeti veren, bilgi/veri toplayan, sağlık personeline ve halka yönelik eğitim programları düzenleyen kuruluşlardır. Yukarıdaki hedef ve amaçlara yönelik olarak Dokuz Eylül İlaç ve Zehir Danışma Merkezi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı bünyesinde 1993 yılında hizmet vermeye başlamıştır. Merkezimiz en yeni teknolojiyi kullanarak deneyimli ve eğitimli hizmet kadrosuyla birlikte, tüm birikim ve olanaklarını sağlık personelinin ve toplumun hizmetine sunmaktadır. Merkezimiz, Klinik Toksikoloji alanında eğitimli ve deneyimli tıp doktoru farmakoloji uzmanı kadrosuyla zehirlenmeler ve ilaçların istenmeyen yan etkileri konusunda sağlık çalışanlarına telefonla haftanın 5 günü, mesai saatlerinde hizmet vermektedir.
İlaç ve Zehir Danışma hizmetini birlikte sunan merkezimizin temel hedef ve amacı, klinik etkinlik, toksisite ve tedavi ile ilgili doğru, güncel, kapsamlı ve hızlı bilgilendirme hizmeti vererek; etkin ve güvenli ilaç kullanımını sağlamak ile zehirlenmelerde morbidite, mortalite ve tedavi maliyetinin azaltılmasını sağlamaktır.

 • Teratojenite Bilgilendirme Servisi (TBS)

Hasta, hekim ve diğer sağlık çalışanlarına; gebelik ve emzirme boyunca, ilaçların ve diğer maddelerin kullanılması sonucu gelişebilecek riskler ile, çevredeki maddelere (radyasyon, çevre kirletici maddeler gibi) veya kimyasal maddelere maruz kalma sonucunda oluşabilecek risklerle ilgili danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Poliklinik ve randevu bilgileri: Gebelik ve emzirme döneminde ilaç ve/veya madde maruziyeti nedeniyle danışmanlık isteyen hastaların başvurabileceği “Teratojenite Bilgilendirme Polikliniği”miz mevcuttur. Hastaların başvuruları her hafta Pazartesi ve Çarşamba günleri, 13.30 – 17.00 arasında kabul edilmektedir. 

 

 • İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları – konsülltasyon servisi 

 İşyerinde toz, gaz, buhar toksik madde maruziyetleri olabilmekte, bunun sonucunda da çalışanlarda sağlık sorunları ortaya çıkabilmektedir. Bu kapsamda, Anabilim Dalı’mızda İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Polikliniği’ne başvuran çalışanlar için danışmanlık hizmeti verilmektedir.

 •  Farmakovijilans yönetimi
  Bir öğretim üyemiz, istenmeyen ilaç reaksiyonlarının raporlanması ve bildirilmesi için “Farmakovijilans İrtibat Noktası” olarak görev almaktadır.

Hastalar İçin Bilgiler:

Poliklinik ve randevu bilgileri: Gebelik ve emzirme döneminde ilaç ve/veya madde maruziyeti nedeniyle danışmanlık isteyen hastaların başvurabileceği “Teratojenite Bilgilendirme Polikliniği”miz mevcuttur. Hastaların başvuruları her hafta Pazartesi ve Çarşamba günleri, 13.30 – 17.00 arasında kabul edilmektedir.   

Teratojenite Bilgilendirme Servisi (TBS) İşleyişi:

 1. Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği tarafından tarafımıza yönlendirilmiş, gebelik ve emzirme döneminde ilaç ve/veya madde kullanımı nedeniyle danışmanlık almak isteyen hastalar kabul edilmektedir. Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Sekreterliği’ne Üniversitemiz dışından başvuran hastalar ise öncelikle Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği’ne yönlendirilmektedir. 
 2. Hastaların başvuruları her hafta Pazartesi ve Çarşamba günleri, 13.30 – 17.00 arasında kabul edilmektedir. Hastalar, günün poliklinik sorumlusu olan Tıbbi Farmakoloji Uzmanlık Öğrencisi tarafından poliklinikte karşılanır.
 3. Hastanın gebelik ve/veya gebelik öncesi dönemde maruz kaldığı ilaçlar veya diğer maddelere (çay, kahve, sigara, bitkisel ürün, X-ışını vb)  ait bilgiler, hastadan alınan bilgiler doğrultusunda, teratojenite kayıt formuna kaydedilir. Teratojenite hizmeti veren ulusal ve uluslarası merkezlerde de maruziyetle ile ilgili bilgiler hastanın sözlü beyanından alınmaktadır. Gönderen doktorun maruziyetle ilgili ilave notu varsa, bu bilgiler de forma kaydedilir.
 4. Doldurulan formlar raporu yazacak sorumlu öğretim üyesine iletilir.
 5. İlgili öğretim üyesi maruz kalınan ilaç veya maddeler ile ilgili literatür taraması yapar. Kaynak olarak kullandığımız en güncel veri tabanındaki  (Truven Health Analytics Inc. MICROMEDEX(R) Healthcare Series) bilgileri değerlendirir. Maruziyetle ilgili risk değerlendirmesi yaparak raporu hazırlar.
 6. Hasta hazırlanan raporu Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı sekreterliğinden alır.
 7. Raporlarımız, Kadın Hastalıkları ve Doğum hekimlerine yönelik olarak, bu konudaki en güncel verileri aktarmak amacıyla hazırlanan bir bilgilendirme raporu niteliğindedir.

 

 

Poliklinik Bilgileri:

 • Teratojenite Bilgilendirme Servisi (TBS)

Poliklinik Çalışma Saatleri: Gebelik ve emzirme döneminde ilaç ve/veya madde maruziyeti nedeniyle danışmanlık isteyen hastaların başvurabileceği “Teratojenite Bilgilendirme Polikliniği”miz mevcuttur.

Hastaların başvuruları her hafta Pazartesi ve Çarşamba günleri, 13.30 – 17.00 arasında kabul edilmektedir.   

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi 08:00:00 17:00:00
Sali 08:00:00 17:00:00
Çarşamba 08:00:00 17:00:00
Perşembe 08:00:00 17:00:00
Cuma 08:00:00 17:00:00

Poliklinik Telefon Bilgisi

0 (232) 4123901

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

Enfeksiyon Hastalıkları

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

enfeksiyon

Anabilim dalımız 7 Nisan 1997'de kurulmuştur ve halen DEÜTF Hastanesi Poliklinikler Binası zemin katında hizmet vermektedir.
İnfeksiyon Hastalıkları Servisi, beş yataklı 1 oda, üç yataklı 2 oda ve tek kişilik 4 izole odasıyla toplam 15 yataklı bir klinik olup, ayrıca tüm kliniklere verilen konsültasyon hizmeti çerçevesinde diğer servislerde de hasta izlemi yapılan bir anabilim dalıdır.

Polikliniğimiz, mesai saatleri boyunca kesintisiz hizmet vermekte olup, başvuran hastalarımızın muayeneleri ve izlemleri aynı gün içinde gerçekleştirilmektedir. Acil servis kanalıyla kliniğimizdeki hizmet 24 saat sürdürülmektedir.

 • Anabilim dalımızda mezuniyet öncesi ve sonrası infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji eğitimi,
 • Hastanemizin diğer tüm klinik servislerinden istenen konsültasyon hizmetlerinin sunulması,
 • Hastane infeksiyonlarının izlemi, sağaltımı ve önlenmesi konusunda öneriler geliştirilmesi,
 • Kliniğimizde bulunan poliklinik kısmında ayaktan hasta tanı ve tedavi hizmetinin verilmesi,
 • Kliniğimizde gerek yatarak, gerekse de ayaktan sağaltımları yapılan akut ya da kronik viral hepatit olgularının belli periyodlar çerçevesinde izlemleri,
 • Her türlü koruyucu hekimlik pratiği çerçevesinde hastaların bilgilendirilmesi, yönlendirilmesi aşı uygulamalarının yürütülmesi ve izlemi (sarılık, grip, zatürre aşıları vs.)
 • Sağlık personelinin kesici ve delici cisim yaralanmaları ve hasta çıkartıları ile temas sonrası korunmaya yönelik hizmetler verilmektedir.

 

Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Nur YAPAR (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof.Dr. Vildan AVKAN OĞUZ
Doç.Dr. Ziya KURUÜZÜM
Yard.Doç.Dr. Sema ALP ÇAVUŞ
Uzm.Dr. Oya Özlem EREN KUTSOYLU

AÇIKLAMA: Mesai Dışı Öğretim Üyesi Özel muayene talepleriniz için lütfen 0(232) 412 98 98 ve 0 232 4124330 ile iletişim kurunuz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Enfeksiyon Anabilim Dalı ve Poliklinik

Sağladığımız Hizmetler:

Haftaiçi her gün 08:30-17:00 saatleri arası poliklinik hizmeti verilmektedir. Pazartesi ve Perşembe günleri öğleden önce saat 10:00-12:00 arası eğitim viziti ve seminer-makale saati olması sebebiyle poliklinik hizmeti verilmemektedir. Salı günleri HIV/AIDS Polikliniği, Çarşamba günleri Hepatit Polikliniği, Perşembe günleri Protez Enfeksiyonu Polikliniği yapılmaktadır. Genel poliklinik harici bölümümüz öğretim üyeleri tarafından mesai dışı özel (MDÖ) muayene hizmeti verilmektedir.

15 yataklı servisimiz mevcut olup acilden veya poliklinikten yatan hastalara tanı ve tedavi uygulanmaktadır.

7 gün 24 saat hastanenin tüm diğer yatan hasta birimleri ve acil servise konsültasyon hizmeti verilmektedir.

Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi birimimiz tarafından yönetilmektedir.

Hastalar İçin Bilgiler:

Polikliniğimize internet üstünden randevu alınarak başvurulmalıdır. Randevusuz hasta muayenesi yapılmamaktadır. İnternetten randevu almak için link: http://e-hastane.deu.edu.tr/hastane/polrandevu/

Protez ve HIV/AIDS polikliniği randevuları muayene eden doktor tarafından verilmektedir.

Poliklinik Bilgileri:

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi 08:00:00 17:00:00
Sali 08:00:00 17:00:00
Çarşamba 08:00:00 17:00:00
Perşembe 08:00:00 17:00:00
Cuma 08:00:00 17:00:00

Poliklinik Telefon Bilgisi

Poliklinik Telefon Bilgisi: 0 (232) 412 43 30

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

beyin ve sinir cerrahisi

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı 1980 yılında Ege Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi bünyesinde kuruldu. 1982 yılında ise YÖK kararı ile Dokuz Eylül Üniversitesinin ardından DEÜ bünyesine geçen Anabilim Dalımız; 1984 yılına dek Eşref Paşa Belediyesi Hastanesinde hizmet verdikten sonra 1984 yılından bu yana İnciraltı'ndaki sağlık kampüsündeki Hastanede hizmet vermektedir.

 

Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Mehmet Nuri Arda (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Reşat Serhat Erbayraktar
Prof. Dr. Burak Sade
Prof. Dr. Ercan Özer
Doç. Dr. Hamit Selim Karabekir
Doç. Dr. Hülagü Kaptan
Doç. Dr. Murat Yılmaz
Doç. Dr. Orhan Kalemci

AÇIKLAMA: Mesai Dışı Öğretim Üyesi Özel muayene talepleriniz için lütfen 0 232 412 33 01 ile iletişim kurunuz.

Sağladığımız Hizmetler:

Anabilim dalımız, günlük poliklinik hizmetleri, nöroşirürji hastalarının tıbbi ve cerrahi tetkik ve tedavisini yapmaktadır. Hastanemizde nöroşirürjiye ait tüm operasyonlar yapılmaktadır.

Hastalar İçin Bilgiler:

Nöroşirurji kliniğimizde , beyin damar hastalıkları, omurga ve omurilik hastalıkları, beyin, omurga ve omurilik tümör ve iltihaplarının tıbbi ve cerrahi tedavisi, Sara''nın ameliyatla tedavisi, çocuklarda görülen doğumsal hastalıkların tedavisi, kafa, omurga ve omurilik travmalarının tedavisi sayılabilir.

Anabilim Dalımıza ait poliklinik haftada 5 gün randevulu olarak hizmet vermektedir. Acil durumlarda ise Acil Servis Anabilim Dalı ile koordineli olarak çalışmaktayız. Yataklı kurum olarak, Anabilim Dalımızda 35 yatak ve yoğun bakım olarak hizmet vermekteyiz. Yılda 1200 civarında operasyon yapmaktayız. Anabilim Dalımızda 8 öğretim üyesi çalışmaktadır.

Poliklinik Bilgileri:

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi 08:00:00 17:00:00
Sali 08:00:00 17:00:00
Çarşamba 08:00:00 17:00:00
Perşembe 08:00:00 17:00:00
Cuma 08:00:00 17:00:00

Poliklinik Telefon Bilgisi

0 232 412 33 30

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

Anestezi ve Reanimasyon

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

anestezi toplu

Ameliyat sonrası anesteziden uyanma döneminin; ameliyathanede bu amaçla hazırlanmış özel bölümlerde, doktor ve anestezi teknikerinin yakın takibinde ağrısız olarak geçirilmesi sağlanıyor.

 

Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Erol Gökel
Prof. Dr. Semih Küçükgüçlü
Prof.Dr. Ali Necati Gökmen
Prof. Dr. Bahar Kuvaki Balkan
Prof. Dr. Deniz Özzeybek
Prof. Dr. Leyla İyilikçi Karaoğlan
Prof. Dr. Hasan Hepağuşlar
Prof. Dr. Uğur Koca
Prof. Dr. Çimen Gülben Olguner
Prof. Dr. Ayşe Karcı
Prof. Dr. Fikret Maltepe
Prof. Dr. Sevda Özkardeşler
Prof. Dr. Bülent Serhan Yurtlu
Prof. Dr. Volkan Hancı
Doç. Dr. Aydın Taşdöğen
Doç. Dr. Sakize Ferim Günenç
Doç. Dr. Yüksel Erkin
Doç. Dr. Dilek Ömür Arça
Doç.Dr. Elvan Öçmen
Doç.Dr. Hale Aksu Erdost
Uzm.Dr. Nilay Boztaş
Uzm.Dr. İçten Ezgi İnce
Uzm.Dr. Düriye Gül İnal
Uzm.Dr. Sibel Büyükçoban
Uzm.Dr. Mine Sarı
Uzm. Dr. Zehra Mermi
Uzm. Dr. Taner Çalışkan

 

Sağladığımız Hizmetler:

Hastane içindeki yoğun bakım hizmetleri;

Yoğun Bakım,

Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım,

Yenidoğan Yoğun Bakım Üniteleri’nde sunuluyor.

Yoğun bakım hizmetleri uzman doktor ve hemşire kadrosuyla yürütülmekte olup, çok üst düzeyde tıbbi ve teknik donanım içerir. Bunların en önemlileri; solunum cihazları, kalp, kan dolaşımı ve solunum monitörleri, infüzyon, kalp beslenme pompaları, uzun süre yatan hastalarda sırt yaraları açmayan, otomatik olarak pozisyon verilebilen yatak sistemleri, yanmaz ve antimikrobiyal özellikleri olan malzeme donanımı, bireysel olarak hastaları ısıtma ve soğutma aygıtları, hasta metabolizmasını yakından, an ve an izlemede hasta başı kullanılabilen laboratuvar ölçüm cihazlarıdır.

Yoğun Bakım Üniteleri’nde bağışıklık sisteminin bozuk olduğu sepsisli, kemoterapi alan hastalar basınç, ısı ve nem değişikliğine olanak sağlayan izolasyon odalarında tedavi ediliyor. Bu odalardaki hasta yatakları hastanın pozisyonunu otomatik olarak değiştirmenin yanı sıra hastaya belirli aralıklarla perküsyon masaj yapabiliyor.

Ağırlık artışının yakın takibinin gerekli olduğu hastalarda yatak ayaklarına yerleştirilen ve hastanın sürekli ağırlık ölçümünü yapabilen dijital elektronik tartı sistemi mevcuttur. Hastalar gerekli olduğunda düz veya oturur halde manuel kontrollü hasta lifti ile mobilize edilebiliyor.

Ağrı kliniğinde; Nöroloji, Psikiyatri, Onkoloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon gibi diğer tıp dallarıyla işbirliği içinde; hem çeşitli hastalıklara bağlı ağrılar hem de ameliyat sonrası ağrılar, çeşitli ilaçlar ve son teknoloji ürünü cihazlar kullanılarak tedavi ediliyor.

 

Hastalar İçin Bilgiler:

Bu alana bir bilgi girilmemiştir.

 

Poliklinik Bilgileri:

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi 08:00:00 17:00:00
Sali 08:00:00 17:00:00
Çarşamba 08:00:00 17:00:00
Perşembe 08:00:00 17:00:00
Cuma 08:00:00 17:00:00

Poliklinik Telefon Bilgisi

Bu alana bir bilgi girilmemiştir.

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

Anatomi

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

IMG 0999

Temel tıp bilimleri içerisinde yer alan Anatomi Anabilim dalı, 1979 yılından bu yana lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında eğitim vermektedir. Aktif eğitim kapsamında Tıp Fakültesi Dönem 1,2,3 ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu ve Hemşirelik YüksekOkulu'nun lisans eğitim programlarının kuramsal ve uygulama ders programlarını sürdürmektedir.

Anabilim dalımızda, 3 profesör, 1 doçent, 3 yardımcı doçent, 4 uzman ve 6 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Anatomi Anabilim Dalı' nın kurucu başkanı Prof. Dr. Tarık GÜNBAY'ın ardından Prof. Dr. Esin KORMAN bu görevi sürdürmüş, şu anda Prof. Dr. Süleyman TETİK Anabilim Dalı başkanlığı görevini yapmaktadır.

 

Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Abdurrahman Orhan Mağden
Prof. Dr. Çiğdem İçke
Prof. Dr. Amaç Kiray
Prof. Dr. Candan Arman
Prof. Dr. Mustafa Güvençer
Prof. Dr. Mete Edizer
Prof. Dr. Nermin Nüket Göçmen Karabekir
Doç. Dr. Gökşin Nilüfer Yonguç
Doç. Dr. Funda Aksu

 

Sağladığımız Hizmetler:

Bu alana bir bilgi girilmemiştir.

 

Hastalar İçin Bilgiler:

Bu alana bir bilgi girilmemiştir.

 

Poliklinik Bilgileri:

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi 08:00:00 17:00:00
Sali 08:00:00 17:00:00
Çarşamba 08:00:00 17:00:00
Perşembe 08:00:00 17:00:00
Cuma 08:00:00 17:00:00

Poliklinik Telefon Bilgisi

Bu alana bir bilgi girilmemiştir.

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

Aile Hekimliği

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

aile hekimligi

Merhaba

Anabilim dalımızda sizlerle birlikte sağlıklı yaşam için birlikte çalışmaya hazırız.  Siz hazır mısınız?

Hazır olsanız da olmasanız da gelin konuşalım.

 

Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Azize Dilek Güldal

Prof. Dr. Mehtap Kartal

Prof Dr. Nilgün Özçakar

Prof. Dr. Vildan Mevsim

Doç. Dr. Tolga Günvar

Uzm. Dr. Makbule Neslişah Tan

Uzm. Dr. Gizem Limnili

 

Sağladığımız Hizmetler:

Aile Hekimliği Obezite polikliniğine kimler başvurabilir?

Hayatının herhangi bir döneminde kilo fazlalığı yakınması olan her cins ve yaştan kişiler

Kliniğimizde ne tür bir hizmet verilmektedir?

İlk görüşme:

İlk görüşme kliniğimizde görevli hekimlerden biri ile olacaktır. Bu görüşme obezite ile ilişkili hastalıkları ve olası obezite nedenlerini ortaya çıkarmayı hedefleyen ayrıntılı bir öykü ve fizik muayeneden oluşacaktır. Ayrıca kilo öykünüz ve daha önceki kilo verme çabalarınız da bu görüşme sırasında değerlendirilecektir.

Elde edilen sonuçlara göre kilo sorununuzun herhangi bir hastalığa bağlı olduğu ya da cerrahi tedavi gerektirdiği düşünülürse hasta ilgili bölüme yönlendirileceksiniz. Çoğu hastada ise kilo sorunu yanlış beslenme ve egzersiz alışkanlıklarına bağlıdır. Bu durumda sizi bölümümüzde izleyeceğiz. Hekim danışmanlığında sağlıklı yaşam alışkanlıklarının elde edilmesi tedavinin temelini oluşturmaktadır.  Bu amaçla çeşitli yaklaşımlar gösterilmektedir.

Sonraki görüşmeler:

Sonraki görüşmeler daha çok fiziksel etkinliğin arttırılması ve davranış değişimi üzerine yoğunlaşacaktır.

 • Davranış kilo kontrolünde önemli bir rol oynamaktadır. Obeziteye neden olan davranışların değiştirilmesi gerek tek başına gerekse başka tedavi yöntemleri ile birlikte obezite tedavisinin temel taşlarından biridir. Davranış değişimi sağlayan bazı yöntemler arasında
  • Kendi kendini izleme
  • Beslenme günlükleri
  • Eğitim
  • Fiziksel aktivitenin arttırılması
  • Beslenme eğitimi
  • Destek grupları ve
  • Gerçekçi hedeflerin belirlenmesi sayılabilir
 • Davranış değiştirme kişinin istekli ve niyetli olması ile yakından ilgilidir.  Ancak harekete geçmek için bunlar da yetmeyebilir.  Kliniğimizde kişilerin kilo verme isteği ve kararlılığı değerlendirilerek durumuna uygun yaklaşım gösterilmektedir.
 • Obez hastalar sıklıkla şeker hastalığı (diyabet), kan basıncı yüksekliği (hipertansiyon) ve kan yağları yüksekliği (hiperlipidemi) gibi ek sorunlara sahiptir.  Kliniğimizde hastalar bu sorunları açısından da incelenmekte ve gerekli tanı tedavi verilmektedir. 

 

Hastalar İçin Bilgiler:

Kliniğimize www.hastane.deu.edu.tr adresinden ya da 412 49 61 No’lu telefondan randevu alarak ya da doğrudan randevusuz başvurabilirsiniz.

 

Poliklinik Bilgileri:

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi 08:00:00 17:00:00
Sali 08:00:00 17:00:00
Çarşamba 08:00:00 17:00:00
Perşembe 08:00:00 17:00:00
Cuma 08:00:00 17:00:00

Poliklinik Telefon Bilgisi

0232 412 49 61

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

COCUK SAGLIGI VE HASTALIKLARI TOPLU

0–6 Yaş Çocukların Gelişimlerinin Değerlendirilmesinin ve Desteklenmesinin Önemi:

0–6 yaş erken çocukluk dönemi çocuğun zihinsel ve bedensel olarak en hızlı geliştiği dönemdir.

Bu dönemde aile ve çevre tarafından çocuğun gelişimsel alanlarının (dil gelişimi, ince ve kaba motor gelişimi, sosyal-duygusal gelişim) uygun şekilde desteklenmesi çocuğun gelecekteki yaşantısını olumlu yönde etkileyecektir.

Aileler çocuklarının gelişimlerini günlük yaşantı içinde farkında olmadan desteklemektedirler.

Ancak özellikle gelişimsel geriliği olan çocukların aileleri hem sorunu fark etmede geç kalmakta hem de yapılacak uygulamalar konusunda zorluk yaşamaktadırlar.

Ailelerin çocuğun gelişimsel yönden değerlendirilmesi konusunda yetersizliği nedeniyle; gelişim testlerinin birinci aydan itibaren belirli aralıklarla ve 0–6 yaş arasında çocuğun durumuna göre 4 kez, gelişim testlerinin yetkili meslek grupları tarafından uygulanması gerekmektedir.

Küçük çocukların gelişimindeki gecikmeleri ilk fizik muayene sırasında anlamak güç olabilir.

Gelişimsel gecikmelerin varlığı genellikle çocukta yürümeme, konuşmama gibi belirgin sorunlar ortaya çıktığında ya da okulda başarısız olduğunda fark edilir.

Gelişimsel gecikmelerin erken dönemde fark edilmesi gerekli önlemlerin alınması açısından önem taşımaktadır.

Gelişimsel testler erken dönemde gecikmelerin saptanması amacıyla kullanılmaktadır.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda; ileri tetkik ve tedavi için farklı birimlere yönlendirmeler söz konusu olduğu gibi aile eğitimiyle gelişimsel gecikmelerin desteklenerek çocuğun yaş grubuna ait becerileri kısa dönemde kazanması hedeflenmektedir.

Hastanemizin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları servisinde çeşitli hastalıklardan dolayı yatarak tedavi gören 0–6 yaş dönemi çocuklar değerlendirilmekte, gelişimsel yönden risk grubunda yer aldığı düşünülen çocuklar ileri değerlendirmeye alınmaktadır.

Gerekli görülen hastalar, hastanedeki diğer bilim dallarına yönlendirilmektedirler.

Çocuklar “Türk çocuklarında standardizasyon”u yapılmış olan bilimsel ölçeklerle değerlendirilmektedir.

Ailelere çocukları ile birlikte uygulayacakları gelişim destek planları hazırlanmakta ve önerilerde bulunulmaktadır.

Risk grubunda olan hastalar randevu verilerek izleme alınmaktadırlar.

 

Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Murat Duman
Prof. Dr. Hatice Nur Olgun
Prof. Dr. Serpil Uğur Baysal
Prof. Dr. Salih Kavukçu
Prof. Dr. Hasan Özkan
Prof. Dr. Özkan Karaman
Prof. Dr. Murat Derya Erçal
Prof. Dr. Özden Anal
Prof. Dr. Nurettin Ünal
Prof. Dr. Hale Ören
Prof. Dr. Ece Böber
Prof. Dr. Alper Soylu
Prof. Dr. Şevket Erbil Ünsal
Prof. Dr. Ayşe Semra Hız
Prof. Dr. Nuray Duman
Prof. Dr. Nevin Uzuner
Prof. Dr. Adem Aydın
Prof. Dr. Abdullah Kumral
Prof. Dr. Yeşim Öztürk
Prof. Dr. Nur Arslan
Prof. Dr. Ayfer Ülgenalp
Prof. Dr. Durgül Yılmaz
Prof. Dr. Tolga Fikri Köroğlu
Prof. Dr. Suna Asilsoy
Prof. Dr. Şebnem Yılmaz
Prof. Dr. Özlem Giray Bozyaka
Prof. Dr. Uluç Yiş
Prof. Dr. Dilek İNCE
Prof. Dr. Ayhan Abacı
Prof. Dr. Nurşen BELET
Doç. Dr. Mustafa Kır
Doç. Dr. Balahan MAKAY
Doç. Dr. Funda TÜZÜN
Doç. Dr. Korcan DEMİR
Doç. Dr. Özlem TÜFEKÇİ
Doç. Dr. Erhan BAYRAM
Doç. Dr. Meral TORUN BAYRAM
Doç. Dr. Osman Tolga İNCE

 

Sağladığımız Hizmetler:

Bu alana bir bilgi girilmemiştir.

 

Hastalar İçin Bilgiler:

Bu alana bir bilgi girilmemiştir.

 

Poliklinik Bilgileri:

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi 08:00:00 17:00:00
Sali 08:00:00 17:00:00
Çarşamba 08:00:00 17:00:00
Perşembe 08:00:00 17:00:00
Cuma 08:00:00 17:00:00

Poliklinik Telefon Bilgisi

0 232 412 62 60

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

cocuk ruh sagligi

Çocukluk kavramının tanımı 17. yüzyılda netlik kazanmıştır. 20. Yüzyıl ikinci yarısında çocuk araştırmaları hızla artmıştır ve yaşamın ilk 18 yılı çocukluk kavramı içinde tanımlanmıştır. Böylece çocuk ruh sağlığı dünyada ve ülkemizde gelişmeye başlamıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi (DEÜTF) Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı olarak amacımız çocuk ve ergenlerin ruh sağlığını korumak ve oluşan sorunların sağaltımına yardımcı olmaktır. 6 yıl Tıp Fakültesinden sonra TUS sınavı ile hak kazanılan 4 yıllık asistanlık eğitiminin sonunda Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlığı alınmaktadır. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olan hekimler her türlü ruhsal bozukluk, ilişki sorunları ve okul sorunları olan 18 yaşından küçük çocuk/ergenler ve onların anne-babalarına ayaktan veya yatarak ruh sağlığı hizmeti vermektedir. Dokuz Eylül Üniversitesinde çocuk ruh sağlığı hizmeti 1986 yılında tek öğretim üyesi ile başlamıştır. Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalının kuruluşu 1 Kasım 1995’te olup, Türkiye’de kurulan ikinci anabilim dalı olan birimimizde halen 10 öğretim üyesi bulunmaktadır.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (ÇERSAH) Servisi 2005 yılı Ekim ayında kurulmuştur. Yatarak tedavi birimimiz İngiliz Psikiyatri Birliği tarafından yürütülen QNIC’e kuruluşundan bu yana üyedir. QNIC*, çocuk ve ergen psikiyatri servislerinin, kendini değerlendirme ve başka servisler tarafından değerlendirilme yoluyla, gelişimini hedefleyen bir kalite kontrol ağı uygulamasıdır.

* QNIC (A Quality Network for Inpatient Child and Adolescent Mental Health Services)

 

Öğretim Üyeleri:

Prof.Dr.Şahbal ARAS 
Prof.Dr.Aynur AKAY
Prof.Dr.Özlem GENCER KIDAK
Prof.Dr. Fatma Neslihan EMİROĞLU
Doç.Dr.Taner GÜVENİR
Doç.Dr.Aylin ÖZBEK
Doç.Dr.Burak BAYKARA
Uzm. Dr. Burcu SERİM DEMİRGÖREN

cocuk ruh sagligi

AÇIKLAMA:
Mesai Dışı Öğretim Üyesi Özel muayene talepleriniz için lütfen 0 232 412 98 98 ile iletişim kurunuz.
Öğretim üyesi randevularına ilişkin bilgi almak için Anabilim Dalı sekreterliğini arayabilirsiniz.

Sağladığımız Hizmetler:

Anabilim Dalımızda ayaktan ve yatarak tedavi hizmeti sürdürülmektedir.

Ayaktan Tedavi Hizmeti İçin Bilgilendirme Dosyamız İçin Tıklayabilirsiniz.

Yatarak Tedavi Hizmeti İçin Bilgilendirme Dosyamız İçin Tıklayabilirsiniz.

cocuk ruh sagligi

Hastalar İçin Bilgiler:

POLİKLİNİK

Ayaktan rutin tedavi hizmeti iki aşamada gerçekleştirilmektedir:

İlk görüşme: Eğer Polikliniğimize ilk kez başvuruyorsanız ilk görüşmeye katılmanız gerekmektedir. İlk görüşmeye katılmak için internet üzerinden ilk görüşme randevusu alabilirsiniz. İlk görüşmede başvuran çocuk veya ergenlerin ilk ruhsal muayeneleri yapılmakta ve saptanan tedavi gereksinimlerine göre öncelik düzeyleri belirlenmektedir.

Poliklinik izlem süreci: Hastaların Poliklinik sekreterimiz tarafından telefonla çağrılarak gelecekleri ikinci görüşmeden sonra Poliklinik izlem süreci başlar. İzlem sürecindeki randevular, poliklinik sekreterliği veya izlemi sürdüren hekim tarafından düzenlenmektedir.

Resmi yazıyla yönlendirilen hastalar için Poliklinik sekreterliğine başvurulması gerekmektedir.

SERVİS

Yatarak tedavi için çocuk ve ergen psikiyatristlerinin çocuğunuzun ruhsal değerlendirmesini yapması ve servisin sorumlu hekimleriyle iletişim kurarak yönlendirmesi gerekmektedir. Diğer hekimlerin yönlendirmesi veya ailelerin talebi ile yatış olabilmesi için öncelikle DEÜTF Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Polikliniğine başvuru gereklidir.

Tüm hasta başvurularında Anabilim Dalımızdaki ilk görüşmede çocuk ve ergen ile birlikte anne veya babasının (yasal velisinin / yasal vasisinin) bulunması gerekmektedir. Anne / baba / yasal veli / yasal vasi dışındaki başka yakınları tarafından getirilen çocukların ilk görüşmesi gerçekleştirilemez. Velayet / vesayet varsa, belgelendirilmelidir. Velayet / vesayet durumunda değişiklik durumunda da yeni veli / vasinin belge ile birlikte görüşmeye gelmesi gerekmektedir.

BRANŞLAŞMA, RUTİN HİZMET VE ARAŞTIRMA ALANLARI

*0-18 YAŞ GRUBU TÜM RUHSAL SORUNLAR

Prof. Dr. Şahbal ARAS
Prof. Dr. Süha MİRAL
Prof. Dr. Özlem GENCER KIDAK
Doç. Dr. Taner GÜVENİR
Doç. Dr. Aylin ÖZBEK
Uzm. Dr. Burcu SERİM DEMİRGÖREN


Prof. Dr. Aynur AKAY
*6-18 yaş grubu                                                         
*Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu                                                       
*Kronik tıbbi hastalıkların komplikasyonları


Prof. Dr. Fatma Neslihan EMİROĞLU  
*Bipolar Bozukluk                                                       
*Major Depresyon
*Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu


Doç. Dr. Burak BAYKARA
*0-6 yaş grubu Otizm, Gelişim Geriliği                 
*6-18 yaş grubu tüm çocuklar


Yrd. Doç. Dr. Sevay ALŞEN GÜNEY
*Anksiyete Bozuklukları                                         
*Duygudurum Bozuklukları
*Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu


Poliklinik Bilgileri:

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi 08:00:00 17:00:00
Sali 08:00:00 17:00:00
Çarşamba 08:00:00 17:00:00
Perşembe 08:00:00 17:00:00
Cuma 08:00:00 17:00:00

Poliklinik Telefon Bilgisi

Poliklinik Sekreterlik Telefonu: 0 (232) 412 35 80
Anabilim Dalı Sekreterlik Telefonu: 0 (232) 412 35 51
Anabilim Dalı Adli Sekreterlik Telefonu: 0 (232) 412 35 52

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

Çocuk Cerrahisi

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

cocuk cerrahi anasayfa 1

cocuk cerrahisi

Kliniğimizde yenidoğandan başlayarak ergenlik döneminin sonuna kadar tüm bebeklik, çocukluk ve ergenlik çağı boyun bölgesi, göğüs kafesi, solunum, mide-barsak, karaciğer-safra yolu, üreme ve idrar yolunun doğumsal ve edinsel cerrahi problemlerinin tedavisi yapılmaktadır.

Kasık fıtığı, kordon kisti, hidrosel, inmemiş testis ve hipospadias gibi hastalıkların ameliyatları hastalar hastanede yatırılmaksızın günübirlik ameliyat uygulaması şeklinde yapılmaktadır.
Yataklı servisimizde  hastalarımızın birlikte oynayabileceği ve “Dolby Digital 5.1 Surround” sistem ile donatılmış, çizgi film DVD’lerin izlenebildiği bir  oyun odamız ve okul çağındaki hastalarımız için Hastane Okulumuz bulunmaktadır.

cocuk yatis

Ameliyatlar dünya üzerindeki mevcut tüm teknolojik cihazlar ile donatılmış ameliyathanemizde, Çocuk Anestezisi konusunda uzmanlaşmış anestezi ekibi ile birlikte gerçekleştirilmektedir.

Polikliniğimiz haftanın 5 günü hizmet (hasta muayenesi, mesane çalışması ölçümü “ürodinami”, mesane ve idrar kaçırma engelleme eğitimi) vermektedir. Cuma günleri eğitim toplantıları nedeniyle poliklinik hizmeti saat 13.30 da başlamaktadır. Ürodinami ve mesane eğitimi için önceden randevu alınması gerekmektedir. 

Anabilim Dalımız Fakültemiz bünyesinde düzenli olarak gerçekleştirilen Çocuk Kanserleri Tedavisi (Onkoloji), Çocuk İdrar Yolu Hastalıkları Tedavisi ve Doğmamış Bebek Takip-Tedavi Konseylerinin daimi üyesidir.
Solunum yollarının sık karşılaşılan sorunlarından nefes borusuna yabancı cisim kaçması, akciğer zarı iltihabı (ampiyem), edinsel ve sonradan gelişmiş akciğer genişlemeleri (lober amfizem), kist ve kitlelerinin tedavisi kapalı ve açık yöntemlerle gerçekleştirilebilmektedir.

Mide kapakcığı yetersizliği (gastroözefajiyal reflü), mide çıkımı tıkanıklıkları, doğumsal aganglionik megakolon (Hirschsprung Hastalığı), doğuştan makatın kapalı olması (anorektal malformasyonlar) gibi mide-barsak sistemini hastalıklarının, safra kesesi taşları ve iltihaplarının (kolesistit), safra atımını engelleyen safra yollarının doğumsal yokluğu ve balonlaşmasının tedavisi kapalı ve açık yöntemlerle gerçekleştirilmektedir.
Doğumsal ve edinsel gelişmiş böbrek, idrar yolları ve mesane hastalıklarının, tedavisi kapalı ve açık yöntemlerle gerçekleştirilmektedir.

Öğretim Üyeleri:

Prof.Dr.Feza M. AKGÜR (BAŞKAN)
Prof.Dr.Mustafa OLGUNER
Prof.Dr.F.Gülce HAKGÜDER
Prof.Dr.Oğuz ATEŞ
Doç.Dr.Osman Z. KARAKUŞ

AÇIKLAMA: Mesai Dışı Öğretim Üyesi Özel muayene talepleriniz için lütfen 0 232 4123001 ile iletişim kurunuz.

Sağladığımız Hizmetler:

Günübirlik cerrahi:

Kasık fıtığı, kordon kisti, hidrosel, inmemiş testis ve hipospadias (distal tip) gibi hastalıkların ameliyatları hastalar hastanede yatırılmaksızın günübirlik ameliyat uygulaması şeklinde yapılmaktadır. Hastalarımıza poliklinikte muayene olduktan sonra ameliyat randevusu verilmekte, ameliyattan bir gün önce tekrar polikliniğimize çağrılan hastalarımızın ameliyat öncesi gerekli kan tahlilleri yapılmakta, anestezi doktorları tarafından muayene edilmektedirler. Ameliyat sabahı hastaneye yatan hastalarımız ameliyat sonrası aynı gün içinde taburcu edilmektedir.

Doğmamış bebek cerrahisi (Fetal cerrahi):

Kadın Doğum ve Hastalıkları Perinatoloji, Çocuk Cerrahisi, Çocuk Hastalıkları, Beyin Cerrahisi, Radyoloji ve Patoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinin katılımıyla her hafta yapılan “Doğmamış Bebek Takip-Tedavi Konsey”’lerinde fetal anomalisi olan gebelikler tartışılmaktadır.

1998 yılında dünyada ilk kez Fakültemiz Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı ile Kadın Doğum ve Hastalıkları Perinataloji Bilim Dalının öncülüğünde kurulan “Fetal Tanı ve Tedavi Merkezi”’nde (DEÜTF-FETATEM)gerçekleştirilen ve uygulaması devam eden amniyotik sıvı değişimi (amnioexchange) ile gastroşizisli fetüsler (karın duvarında göbeğin yanındaki bir delikten barsakların karın dışına çıkması) anne karnında tedavi edilebilmektedir. FETATEM bünyesinde, fetal akciğerin kistik adenomatoid malformasyon, pulmoner sekestrasyon, bronkojenik kist gibi hastalıkları, fetüsün boyun bölgesinde gelişen kistlerin, fetal böbreğin ve idrar torbasının (konjenital hidronefroz) anomalileri izlenmekte ve fetüsün gelişiminin etkilendiği durumlarda, akciger gelişimini sağlamak veya böbreklerin zarar görmesini engellemek için anne karnında kapalı yöntemle girişimler (torakoamniyotik, vezikoamniyotik kateter yerleştirilmesi) yapılarak gebeliğin ve bebeğin gelişiminin doğuma kadar sorunsuz devam etmesi sağlanmaktadır.

Yenidoğan cerrahisi:

Yenidoğanın soluk borusu, akciğerler, yemek borusu, mide-barsak sistemi, karaciğer-safra yolu, üreme ve idrar yolunu ile ilgili doğumsal anomalilerinin cerrahi tedavisi yapılmaktadır. Bu hastalıklardan akciğerlerde yer kaplayan, soluk borusuna baskı uygulayan kistik veya solid oluşumlar, yemek borusunun tam gelişmediği özefagus atrezisi, barsakların bir bölümünün gelişmediği oniki parmak barsağı ve diğer barsak tıkanıklıkları, makatın kapalı olduğu anorektal malformasyonlar, karın duvarında göbeğin yanındaki bir delikten barsakların karın dışına çıkması olarak tarif edebileceğimiz “gastroşizis” ve omfalosel olguları, mide çıkımının daralmasına bağlı ciddi kusmalar ile kendini gösteren pilor stenozu, yenidoğanın tümoral hastalıkları sıkça görülenleridir.

Endoskopik cerrahi:

Anabilim dalımızda dünyada uygulanan tüm kapalı yöntem (endoskopik) çocuk cerrahisi ameliyatları yapılmaktadır. Bu ameliyatlar, tanısal laparoskopi, laparoskopik kolesistektomi (safra kesesi alınması), laparoskopik gastro-özefajiyal reflü ameliyatları, laparoskopik splenektomi (dalağın alınması), laparoskopi eşliğinde anal atrezi onarımı, laparoskopik appendektomi, laparoskopik adrenelektomi (böbrek üstü bezlerinin çıkarılması), laparoskopik böbrek ve idrar yollarının ameliyatları, torakoskopik girişimler (göğüs kafesi ve akciğerlerle ilgili hastalıklar) ve laparoskopik karın içinde testis araştırılması ve indirilmesini kapsamaktadır. Ayrıca yemek borusu, mide, ince ve kalın barsakların endoskopik girişimleri de yapılmaktadır.

Diğer Sistemlerin Cerrahileri:

 • Solunum sistemi: Solunum yollarına yabancı cisim kaçması, ampiyem, edinsel ve sonradan gelişmiş akciğer genişlemeleri (lober amfizem), kist ve kitlelerinin tedavisi
 • Mide-barsak ve sindirim sistemi: Gastro-özefajiyal reflü, mide çıkımı tıkanıklıkları, konjenital aganglionik megakolon (Hirschsprung Hastalığı), anorektal malformasyonlar gibi mide barsak sistemini hastalıklarının, barsak tıkanıklıklarının, pankreas bezi kitlelerinin tedavisi
 • Karaciğer ve safra yolları: Safra kesesi taşları ve iltihaplarının (kolesistit), safra atımını engelleyen safra yollarının doğumsal yokluğu veya balonlaşmasının (biliyer atrezi, koledok kistleri), karaciğerin kistleri, ekstrahepatik portal hipertansiyonun karaciğerin yeniden kanlanmasının sağlayarak tedavisi
 • Ürogenital sistem: Doğumsal ve edinsel gelişmiş böbrek, idrar yolları, (böbrek kistleri, taşları, böbrek-idrar yolları birleşim yeri darlıklarının, idrar yollarının idrar torbasına açılım yeri bozuklukların, çift idrar toplayıcı sistemlerinin, idrar torbasından böbreklere idrar kaçmasının tedavisi), ve idrar torbası hastalıklarının (ekstrofi vezika, epispadias) ve çalışma bozukluklarının tedavisi (idrar kaçırma, yetersiz kapasite), mesane eğitimi, sistoskopik girişimler
 • Diğer: Dalak ameliyatları, kasık fıtığı, kordon kisti, hidrosel, inmemiş testis, hipospadias ameliyatları, yumurtalık kistleri, dış genital bölgenin düzeltici ameliyatları, doğumsal artıklara bağlı gelişen boyun kistleri
 • Tümör cerrahisi: Çocukluk çağı tümörlerinin cerrahi tedavisi pediatrik onkoloji ile koordine olarak gerçekleştirilmektedir (Nöroblastom, Wilm’s tümörü, diğer böbrek tümörleri, teratomlar, vb.).

 

Hastalar İçin Bilgiler:

Endoskopik (laparoskopik) Cerrahi: Anabilim Dalımız hastanede yatış süresini kısaltan az invaziv çocuk cerrahisinin ülkemizde öncülüğünü yapan Çocuk Cerrahisi klinikleri arasında yer almaktadır. Anabilim Dalımızda dünyadaki tüm kapalı yöntem (endoskopik) çocuk cerrahisi ameliyatları yapılmaktadır. Doğuştan makatın kapalı olması (anal atrezi) tedavisinde kapalı yöntem (laparoskopik onarım) uygulanmaktadır. Bu yöntem kalın barsağın son bölümünün sfinkterlerin içinden doğumsal olarak yerleşmesi gereken şekilde geçirilmesine olanak sağlamaktadır.

Anabilim Dalımızda geliştirdiğimiz yeni bir yöntemle apandisit ameliyatları kapalı yöntemle (laparoskopik) sadece göbek çukuru içinden karın içine tek bir delikten sokulan aletle yapılmakta ve kesi göbek içine saklanarak karın üzerinde hiçbir ameliyat izi kalmamaktadır. Ameliyat sonrası hastalar ertesi gün taburcu edilmektedir.

Kunduracı Göğsü: Göğüs duvarının doğuştan çökük olduğu “kunduracı göğsü” diye bilinen “pektus ekskavatum” hastalığının tedavisinde kalp ile sternum arasına kapalı yöntem ile (torakoskopi) çelik destek çubuğu (Dokuz Eylül Kunduracı Göğsü Destek Çubuğu) yerleştirilmektedir. Bu ameliyat Amerikalı ÇOCUK CERRAHİSİ UZMANI DR NUSS tarafından 1987 yılında icat edilmiş olup, Nuss Ameliyatı olarak adlandırılmaktadır. Böylece yine Amerikalı bir ÇOCUK CERRAHİSİ UZMANI DR RAVITCH tarafından 1947 yılında icat edilen açık bir ameliyat yöntemi olan, geniş bir kesiye, kaburga çıkartılmasına ve ameliyat sırasında kan verilmesine gerek duyulan Ravitch Ameliyatı na gerek kalmadan hastalık tedavi edilmektedir.

Bu kapalı yöntem ameliyatı (Nuss ameliyatı) ülkemizde 2002 yılında ilk defa uygulamanın ve öncülüğünü yapmanın onurunu yaşamaktayız. Bu amaçla kullandığımız çelik destek çubuğu tarafımızdan “ülkemiz ekonomik koşullarına uygun fiyatlı” olarak geliştirilmiş olup, dünya üzerindeki tüm “tıbbi çelik implant standartlarına” uygun malzemeden ve teknikle üretilmektedir. Bu ameliyat ile ilgili DVD netliğindeki eğitim videoları yine tarafımızdan yapılmıştır.

Bu bağlamda ülkemiz ÇOCUK CERRAHİSİ UZMANLARI tarafından kurulan “Türk Nuss Ameliyatı Grubu” ile bu kurumlar arasında bilgi ve beceri eşgüdümü sağlanmaktadır.

Hirschprung Hastalığı: Diğer tarafdan doğumsal aganglionik megakolon'lu hastalar kolostomisiz ve karında kesi yapılmaksızın tek bir ameliyatla yalnız makat içinden çalışılarak (transanal yaklaşım) (anüsten) tedavi edilmektedir. Ertesi gün beslenen hastalar iki gün sonra taburcu edilmektedirler. Bu yöntemin ülkemizde yaygınlaşması amacıyla 2002 yılının Mart ayında hastanemizde ameliyathaneden canlı bağlantılı bir kurs düzenlenmiş ve ameliyatın sayısal video teknolojisi kullanılarak DVD netliğindeki eğitim videosu yapılmıştır.

Ekstrahepatik Portal Hipertansiyon: Diğer bir ilk ise, ekstrahepatik portal hipertansiyon'lu hastaların (karaciğerinde siroz olmaksızın mide kanaması olan çocuklar) cerrahi tedavisinde porto-sistemik şantlar yerine, karaciğerin fizyolojik portal sistemden kanlanmasına olanak veren mezenteriko-sol portal bypass ameliyatının (Rex Şantı) ülkemizde ilk defa tarafımızdan yapılmış olmasıdır. Bu tedavi sonrası karaciğerin fizyolojik kanlanması sağlandığı için mide kanamasını engellemek amacı ile özefagus varislerine yönelik tekrarlayan endoskopi ve skleroterapi ihtiyacı ortadan kalkmaktadır.

Ekstrofi Vezika: Yine Türkiye'de bir ilk olarak; doğumsal bir anomali olan, mesanenin tamamen açık şekilde geliştiği ekstrofi vezika' nın tedavisi için, ülkemizde yeni bir teknik olan "Baltimore osteotomisi"ni uygulamaktayız.

Gastroşizis: Son yıllarda deneysel ve klinik araştırma cabalarımız gastroşizis'de (fetüsün gelişimi sırasında karın duvarında göbeğin yanındaki delikten barsakların karın dışına çıkması durumu) barsak hasarının etyolojisi ve prenatal engellenebilirliği konusunda yoğunlaşmıştır. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı ile birlikte prenatal tedavi uygulamaları (amniyotik sıvının serum fizyolojik ile kısmen değiştirilmesi = amnioexchange) dünyada ilk defa tarafımızdan gerçekleştirilmiştir. Daha az invaziv bir yöntem olan fetal diürezin intraamniyotik furosemid ile uyarılması konusundaki deneysel çalışmalarımız sürmektedir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Prenatoloji Bilim Dalı ile birlikte fetüsün akciğer, ince ve kalın barsakları, böbrek, idrar yolları ve idrar torbası ile ilgili yapısal hastalıklarına doğum öncesi tanı konmakta, doğuma kadar takip altında tutulmakta ve gerekli durumlarda fetüse anne karnındayken kapalı yöntemlerle müdahale edilmektedir.

 

Poliklinik Bilgileri:

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi 08:00:00 17:00:00
Sali 08:00:00 17:00:00
Çarşamba 08:00:00 17:00:00
Perşembe 08:00:00 17:00:00
Cuma 08:00:00 17:00:00

Poliklinik Telefon Bilgisi

0232 412 30 30

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları, ağrı ve özürlülüğe yol açan  sebeplerin tanı, tedavi ve rehabilitasyonuyla ilgilinen tıp dalıdır. Altı yıl tıp fakültesi sonrası Tıpta Uzmanlık Sınavı ile hak kazanılan 4 yıllık asistanlık eğitimi sonrasında FTR uzmanlığı alınır. Birimimiz 1980 yılında Prof. Dr. Mete Alpbaz tarafından kurulmuştur. On öğretim üyesi, bir öğretim görevlisi uzman, bir uzman ve 13 araştırma görevlisi görevlisi bulunmaktadır. Anabilim Dalımız, bölgesel ağrılar ve tedavileri, osteoporoz, ortopedik rehabilitasyon, nörolojik rehabilitasyon, pediatrik rehabilitasyon, spinal kord yaralanmaları, lenfödem, romatolojik hastalıklar dahil olmak üzere alanında deneyimli bir kadroya sahip olup tanısal olarak elektromyografi ve kas-iskelet ultrasonografisi birimimiz bulunmaktadır. 33 yataklı servisimizde ve ayaktan hasta birimlerimizde hizmet verilmektedir.

Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Özlem EL
Prof. Dr. Sema ÖNCEL
Prof. Dr. Özlen PEKER
Prof. Dr. Elif AKALIN
Prof. Dr. Özlem ŞENOCAK
Prof. Dr. Selmin GÜLBAHAR
Prof. Dr. Çiğdem BİRCAN
Doç. Dr. Ramazan KIZIL
Doç.Dr. Ebru ŞAHİN
Öğr. Gör. Uzm. Dr. Banu DİLEK
Uzman Dr. Pınar Yıldırım

 

 

AÇIKLAMA: Mesai Dışı Öğretim Üyesi Özel muayene talepleriniz için lütfen 0 232 4123980 ile iletişim kurunuz.

Sağladığımız Hizmetler:

fizik tedavi dokuz eylül universitesi

GENEL POLİKLİNİK
Haftada 5 gün hizmet vermektedir.

ORTOPEDİK REHABİLİTASYON POLİKLİNİĞİ (HAFTA İÇİ HER GÜN)
Ortopedik rehabilitasyon polikliniği kırıklar, yumuşak doku yaralanmaları ve yırtıkları, periferik sinir yaralanmaları, el yaralanmaları, ampütasyon ve protezler, spinal kord yaralanmaları alanında hizmet vermektedir. 

OSTEOPOROZ POLİKLİNİĞİ
Genel poliklinikte osteoporoz tanısı alan hastalar osteoporoz polikliniğinde takip edilmektedir. Kliniğimizde osteoporoz; egzersiz programı, medikal tedavi ve yaşam tarzı değişiklerini içeren kapsamlı bir şekilde ele alınmaktadır. Hastalık hakkında bilgi içeren broşürler ücretsiz dağıtılmaktadır.

ROMATOLOJİ POLİKLİNİĞİ
Başta romatoid artrit ve ankilozan spondilit olmak üzere enflamatuvar eklem hastalıkları Salı günleri polikliniğimizde takip edilmektedir. Hastalık hakkında bilgiler ve yapılması gereken egzersizleri içeren kitapçıklar ücretsiz olarak hastalara verilmektedir. Ayrıca belirli dönemlerde ankilozan spondilit hastaları için grup egzersiz programları düzenlenmektedir.

İNME POLİKLİNİĞİ
Serebrovasküler olaya bağlı inme gelişmiş olan hastaların rehabilitasyon programının düzenlendiği ve düzenli olarak takip edildiği polikliniktir. Uygun görülen hastalara spastisite tedavi için botulinum toksin enjeksiyonu uygulanmaktadır.

SPİNAL KORD YARALANMALI HASTA POLİKLİNİĞİ
Spinal kord yaralanması sebebiyle izlenen hastalarının takibi, rehabilitasyon sürecinin düzenlenmesi amacıyla her Çarşamba öğleden sonra hizmet verilmektedir.

AMPÜTE HASTA POLİKLİNİĞİ
Her Pazartesi alt veya üst ekstremite ampüte hastaların değerlendirilerek ampütasyon sonrası egzersiz programının düzenlendiği, uygun protez açısından değerlendirildiği, mevcut protezlerinin daha etkin biçimde kullanmasının sağlandığı birimimizdir.

KAS HASTALIKLARI REHABİLİTASYON POLİKLİNİĞİ
Erişkin ve çocuk kas hastaları Perşembe günleri değerlendirilip düzenli izlenmektedir.

PEDİATRİK REHABİLİTASYON POLİKLİNİĞİ
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı ve Çocuk Nörolojisi Bilim dalı ile multidisipliner olarak yapılmaktadır. 2002 yılından bu yana düzenli olarak sürdürülen  poliklinikte özellikle serebral palsi ve spina bifida hastaları izlenmektedir.

LENFÖDEM POLİKLİNİĞİ
Meme kanseri tedavisi sonrası lenfödem gelişen hastalar Pazartesi günleri yapılan poliklinikte değerlendirilmekte, gerekli görülen hastalar tedavi programına alınmaktadır.

PARKİNSON VE MULTİPL SKLEROZ POLİKLİNİĞİ
Parkinson tanılı hastalara yönelik her Çarşamba ve multiple skleroz tanılı hastalara ise  her Cuma hizmet vermektedir. Hastalara uygun rehabilitasyon programları verilmekte, gerekli hastalar tedavi programlarına alınmaktadır.

TEDAVİ  ÜNİTESİ
Elektroterapi (TENS vb.), sıcak- soğuk  tedavi, ultrason, girdap  banyosu, kinezioterapi, EMG-biofeedback ve izokinetik  tedaviyi de  içeren  çeşitli  tedavi  yöntemlerinin  uygulandığı  tedavi  ünitemizde  her  gün  servisimizde  yatmakta  olan ve ayaktan  gelen  125  hastaya  hizmet  verilmektedir.

KAYA TERMAL HOTEL - HEDEF ABC TEDAVİ ÜNİTESİ
Elektroterapi, sıcak- soğuk tedavi, ultrason, lazer, servikal ve lomber  traksiyon, girdap  banyosu, kinezioterapi, termal havuzdan oluşan geniş tedavi seçenekleriyle hafta içi 5 gün ve cumartesi günü olmak üzere hizmet vermektedir. Belirli bölgelere servis ulaşımı mevcuttur.

EMG LABORATUVARI
Pazartesi, Salı ve Cuma günleri öğleden sonra yapılmaktadır.

KONSÜLTASYON HİZMETLERİ
Dokuz Eylül Üniversite Hastanesinin diğer bölümlerinde yatan ve anabilim dalımızdan konsültasyon istenen hastalar bir uzman hekim tarafından değerlendirilmekte, fizik tedavi ve rehabilitasyon gereksinimi olanlar programa alınıp günlük düzenli vizitlerle izlenmektedir.

fizik tedavi dokuz eylül universitesi

Hastalar İçin Bilgiler:

Hastalar ilk başvuruda genel poliklinikte değerlendirilir. Bir kısmının tetkik ve tedavileri genel poliklinikte düzenlenmekle birlikte kırık, tendon kesisi, osteoporoz, kas hastalığı, serebral palsi, lenfödem, omurilik yaralanması, parkinson ve inme tanısı olan hastalar ilgili alt birimlere yönlendirilir. İhtiyaç duyulan hastalarda tanı amaçlı ultrasonografi, elektromyografi (EMG) yapılmaktadır. Fizik tedavi modaliteleri veya fizyoterapist eşliğinde egzersiz gereken hastalar ayaktan veya yatarak tedavi ünitelerimize yönlendirilir. Ayaktan tedavi hastaları Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde veya Kaya Termal Hotelde tedaviye alınmaktadır. Gerek görülen hastalara ise Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi servisler binası 4. Katta yatışı yapılmaktadır. Öğretim üyelerimizden mesai dışı ödeme sistemi ile çalışanlar mevcuttur.

BRANŞLAŞMA, RUTİN HİZMET VE ARAŞTIRMA ALANLARI

Lenfödem: Prof.Dr. Serap Alper, Prof.Dr. Elif Akalın, Doç.Dr. Ebru Şahin

Ortopedik Rehabilitasyon: Prof.Dr. Elif Akalın, Prof.Dr. Selmin Gülbahar, Prof.Dr. Özlem El, Prof.Dr. Çiğdem Bircan

Romatolojik Hastalıklar ve Rehabilitasyonu: Doç. Dr. Ramazan Kızıl

Kas İskelet Sistemi Ultrasonografisi: Öğr. Gör. Uz. Dr. Banu Dilek

Pediatrik Rehabilitasyon: Prof.Dr. Özlen Peker, Prof. Dr. Özlem El, Doç. Dr. Ebru Şahin

İnme Rehabilitasyonu: Prof.Dr. Özlen Peker, Prof.Dr. Özlem Şenocak, Prof.Dr. Elif Akalın, Prof. Dr. Özlem El

MS Rehabilitasyonu: Prof. Dr. Özlen Peker,  Prof.Dr. Elif Akalın, Prof. Dr. Selmin Gülbahar

Parkinson Rehabilitasyonu: Prof. Dr. Selmin Gülbahar

EMG: Prof.Dr. Özlem Şenocak, Doç. Dr. Ebru Şahin

Kas Hastalıkları: Prof.Dr. Özlen Peker, Prof.Dr. Elif Akalın, Doç. DR. Ebru Şahin, Öğr. Gör. Uz. Dr. Banu Dilek

Osteoporoz: Prof.Dr. Sema Öncel, Prof.Dr. Serap Alper

Doğumsal Brakiyal Pleksus Yaralanmaları: Prof.Dr. Çiğdem Bircan

Kardiyopulmoner Rehabilitasyon: Prof. Dr. Çiğdem Bircan, Prof. Dr. Selmin Gülbahar

İzokinetik Test ve Tedavi: Prof. Dr. Elif Akalın, Prof. Dr. Selmin Gülbahar

Ampute Rehabilitasyonu: Prof.Dr. Özlem El, Doç.Dr. Ramazan Kızıl, Öğr. Gör. Uzm. Dr.Banu Dilek

FİZİK TEDAVİDE KULLANILAN BAZI CİHAZLAR

Fizik Tedavi uygulamalarımızda ve değerlendirmelerde kullanılan cihazlardan bazıları şunlardır:

 • ULTRASOUND
 • KISA DALGA
 • TENS
 • LAZER
 • VAKUM
 • TRAKSİYON
 • PARAFİN
 • WHİRPOOOL(ÇALKANTILI SU BANYOSU)
 • İNFRARUJ
 • CPM CİHAZI ( SÜREKLİ PASİF HAREKET CİHAZI)
 • PNÖMOTİK KOMPRESYON CİHAZI
 • TİLT TABLE
 • MOTOMED
 • YÜRÜYÜŞ BANDI
 • BİSİKLET
 • SPORT KAT- DENGE  TEST ÜNİTESİ
 • CYBEX İZOKİNETİK TEST VE  DEĞERLENDİRME CİHAZI

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMLARI NASIL UYGULANMAKTADIR?

Fizik tedavi ve rehabilitasyon programları fizik tedavi doktoru ( fiziyatrist) tarafından muayenesi yapılıp tetkikleri istenen ve tanısı konulan hastaya fizik tedavi doktorunun belirlediği şekilde fizik tedavi ve rehabilitasyon ekibi tarafından uygulanmaktadır.

 

Poliklinik Bilgileri:

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi 08:00:00 17:00:00
Sali 08:00:00 17:00:00
Çarşamba 08:00:00 17:00:00
Perşembe 08:00:00 17:00:00
Cuma 08:00:00 17:00:00

Poliklinik Telefon Bilgisi

0 (232) 412 39 80

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

Dermatoloji

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

 

dermatoloji

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı bünyesinde bulunan iki adet polikliniğimizde, deri hastalıkları yakınması ile başvuran kişilerin genel deribilimsel bakısı yapılmakta, tetkikleri ve tedavileri düzenlenmektedir. Bunun dışında, insizyonel ve eksizyonel biyopsi, elektrokoterizasyon, kriyoterapi gibi diğer girişimsel işlemlerin gerçekleştirildiği 3 no’lu Özel İşlem Polikliniği bulunmaktadır. 

Dermatoallergi Polikliniği’mizde gerekli hastalara deri yama testleri uygulanarak toksik ve allergik deri reaksiyonları belirlenmektedir.

Dermatoonkoloji ve nevus izlem polikliniğimizde, deri tumorları dışında hastaların benleri düzenli olarak takip edilmekte ve gerekli görülen benlerin dermoskopik bakısı yapılmaktadır. Fototerapi/ Fotokemoterapi polikliniğinde, yapılan bakı ve tetkikler sonucunda PUVA (Psoralen + ultraviyolet-A) ya da UVB (Ultraviyolet- B) tedavisi uygulanmaya karar verilmiş olguların tedavi ve izlemleri yapılmaktadır.

Yirmi yatak kapasiteli Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği’nde, hastalara yatarak tanı ve tedavi konusunda hizmet sunulmaktadır. Yatarak tedavi görmüş ya da poliklinik muayenesi yapılarak tetkik ve izleminin özel izlem polikliniğinde yapılmasının yararlı olacağı belirlenmiş olgular Özel İzlem Polikliniklerinde izlenmektedir.

Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Emel Fetil (BAŞKAN)
Prof. Dr. Şebnem Aktan
Prof. Dr. Turna İlknur
Prof. Dr. Sevgi Akarsu
Dr. Öğr. Üyesi.  Özlem Özbağçıvan

 

AÇIKLAMA: Mesai Dışı Öğretim Üyesi Özel muayene talepleriniz için lütfen 0 232 412 98 98 ve 0 232 412 38 51 ile iletişim kurunuz.

Sağladığımız Hizmetler:

ANABİLİM DALI POLİKLİNİKLERİ:

Anabilim Dalımız bünyesinde wood bakısı, insizyonel ve eksizyonel biyopsi uygulamaları, mikroskopik saç incelemeleri, epidermal yama testleri, dermoskopik değerlendirmeler, elektrokoterizasyon, kriyoterapi, intralezyonel enjeksiyonlar, PUVA (Psoralen + ultraviyolet-A) ve UVB (Ultraviyolet- B) tedavi uygulamaları yapılmaktadır.

Dermatoloji Polikliniği: Deri hastalıkları yakınması ile başvuran kişilerin genel deribilimsel bakısı yapılmakta, tetkik ve tedavileri düzenlenmektedir.

Dermatoloji Kliniği: Yirmi yatak kapasiteli klinikte deri ve zührevi hastalığı bulunan hastalara yatırılarak tanı ve tedavi konusunda hizmet sunulmaktadır.

Dermatoloji Özel İzlem Polikliniği: Dermatoloji kliniğinde yatarak tedavi görmüş ya da poliklinik muayenesi yapılarak tetkik ve izleminin özel izlem polikliniğinde yapılmasının yararlı olacağı belirlenmiş olgular izlenmektedir. Özel izlem polikliniği kapsamına alınmış olgular için özel izlem dosyaları açılmakta ve olgular periyodik olarak takibe alınmaktadır.

ÖZEL İZLEM POLİKLİNİKLERİ:

Sağaltım İzlem Polikliniği

Dermatoallergi Polikliniği

Fototerapi Polikliniği

Behçet Sayrılığı Polikliniği

Dermatoonkoloji Polikliniği

Psoriasis Polikliniği

Akne Polikliniği

 

Hastalar İçin Bilgiler:

Deri ve Zührevi Hastalıklar Bilim Dalı; deri, mukozaların çıplak göz ile değerlendirilebilen alanları, tırnak ve saçlarda gelişen bozuklukları inceleyen bilim dalıdır. Aynı zamanda cinsel yol ile bulaşan hastalıklar da bu kapsama girmektedir.

Vücudumuzun en büyük organı olan deride gözlenen birçok hastalık için, klinik muayene tanı için en önemli yöntemdir. Ancak bazı durumlarda, ayrıntılı laboratuvar incelemeleri, radyolojik incelemeler, patolojik incelemeler ve/veya özel dermatolojik teknikler ile değerlendirmeler gerekmektedir.

Deri hastalıklarının bir kısmı genetik, otoimmün ve çevresel nedenler ile ortaya çıkabilmekte iken, bir kısmı da önemli iç organ hastalıkları ile birliktelik gösterebilmektedir. Bu nedenle, tüm hastalarda ayrıntılı sorgulama, klinik değerlendirme ve gerekirse ileri incelemeler yapılması gerekmektedir. Ayrıca deri hastalıklarının düzenli takibi de önem arz etmektedir.

Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanı olabilmek için, 6 yıllık Tıp Fakültesi eğitimi sonrası TUS sınavı ile 4 yıl süresince devam edecek olan Deri ve Zührevi Hastalıklar asistanı olmaya hak kazanmak ve bu eğitimi başarı ile tamamlamak gerekmektedir.

 

Poliklinik Bilgileri:

Hafta içi hergün saat 09.00-17.00 saatleri arasında Dermatoloji poliklinik bölümü hizmet vermektedir. Günde 30 yeni hasta, 10 kontrol hastası olmak üzere toplam 40 hastaya hizmet verilmektedir.
Dermatoloji polikliniği randevu sistemi ile çalışmaktadır. Randevular 04.06.2018 tarihinden itibaren sadece merkezi hasta randevu sistemi aracılığı ile internetten alınabilmektedir.

Poliklinik Çalışma Saatleri

Özel izlem polikliniği

Gün

Saat

Tedavi izlem polikliniği

Pazartesi

12.30-14.30

Dermatoallergi polikliniği*

Pazartesi

14.30-16.30

Behçet hastalığı izlem polikliniği

Çarşamba

14.00-16.00

Dermatoonkoloji ve nevus izlem polikliniği**

Perşembe

14.00-16.00

Psoriasis izlem polikliniği

Cuma

12.30-14.30

Akne izlem polikliniği

Cuma

14.30-16.30

Fototerapi/Fotokemoterapi polikliniği***

Pazartesi,Salı,
Perşembe,Cuma

09.00-16.30

 

Poliklinik Telefon Bilgisi

0 232 412 3880

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

Adli Tıp

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

adli tip

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı 1997 yılında kurulmuştur. Anabilim dalımıza atanan ilk ve kurucu öğretim üyesi olan Doç. Dr. Ali Yemişcigil, 2002 yılına kadar görev yapmıştır. 1997 yılı Ekim ayında Öğr. Gör. Uzm. Dr. Erdem Özkara, 1998 yılı ocak ayında da Prof.Dr. Serpil Salaçin göreve başlamış, sonrasında da diğer öğretim üyelerinin katılımıyla bugünkü kadrosu oluşmuştur.

Anabilim Dalımız halen 7 Öğretim Üyesi ve 6 Araştırma Görevlisi ile hizmet vermektedir. Anabilim dalı başkanlıkları sırasıyla Doç.Dr. Ali Yemişcigil(Nisan 1997-Ocak 1998), Prof.Dr. Serpil Salaçin(Ocak 1998-Ocak 2013), Prof.Dr. Erdem Özkara(Ocak 2013-2018) ve Prof. Dr. Yücel Arısoy (2019-....) tarafından yürütülmüştür.

1998’den günümüze TUS ile gelen 17 araştırma görevlisini adli tıp uzmanı olarak yetiştirilmiştir.

İletişim:
Tel: 0232 4122851/4122882
E-mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Yücel Arısoy ( A.D Başkanı)

Prof. Dr. Erdem Özkara

Prof. Dr. Mehmet Hakan Özdemir

Prof. Dr. Akça Toprak Ergönen

Doç. Dr. İsmail Özgür Can

Doç. Dr. Yasemin Soysal (görevlendirme ile) 

Sağladığımız Hizmetler:

Anabilim Dalımızda tıp fakültesi ve hukuk fakültesi öğrencilerine mezuniyet öncesi Adli Tıp Eğitimi, Araştırma Görevlilerine Adli Tıp Uzmanlığı eğitimi verilmektedir.

Anabilim dalımızca adli makamlarca gönderilen olguların medikolegal değerlendirmeleri yapılmakta ve tıbbi bilirkişilik hizmeti verilmektedir. Ayrıca Anabilim Dalımız tarafından hastanemizin diğer servislerince istenen adli olgulara konsültasyon hizmeti verilmektedir.

Anabilim dalımızda; Tıp öğrencilerine mezuniyet öncesinde Adli Tıp eğitimi verilmesinin yanı sıra mezuniyet sonrası uzmanlık öğrencilerine ihtisas eğitimi, yardımcı sağlık personeli yetiştiren okullara eğitim desteği ve hukuk fakültesi öğrencilerine Adli Tıp dersleri de verilmektedir. Bunlara ilaveten alanımızla ilgili çok sayıda bilimsel araştırmaya imza atılmış olup, bunların bazıları da sürmektedir.

İki öğretim üyemiz Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında PhD – doktora derecesine sahip olup, bu alanda çalışmaktadır.

Uluslararası insan haklarıyla ilgili projelerde, İstanbul Protokolü, Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin önlenmesi ve başka bir çok projede danışmanlık ve eğiticilik destekleri sürdürülmektedir.

Anabilim Dalımızda tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitimi amacıyla periyodik olarak olgu-makale sunumları ve bilimsel toplantılar düzenlenmektedir.

Anabilim Dalımız Araştırma Görevlilerine, Tıbbi Patoloji, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları rotasyon eğitimi verilmektedir.

Adli Tıp Kurumu İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı ile yapılan bir protokol çerçevesinde Araştırma Görevlilerine Adli Otopsi Uygulaması rotasyon eğitimi verilmeye başlanmıştır.

Ayrıca, bir öğretim üyemizin İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı’nda ikinci görevlendirmesi ile asistan eğitimi ve bilimsel araştırmalar konusunda çalışmalar yürütülmektedir.

Anabilim Dalımız öğretim üyesi Prof.Dr. Erdem Özkara’nın girişimleriyle, 2 Mart 2012 tarihinde Rektörlük bünyesinde Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAHUM) resmen kurulmuş ve Prof. Dr. Erdem Özkara merkezin müdürlüğüne, Yard.Doç.Dr. İ. Özgür Can ise müdür yardımcılığına atanmıştır.

SAHUM bünyesinde sağlık hukuku alanında ulusal sempozyumlar ve paneller düzenlenmiş, her yıl geleneksel olarak ULUSAL TIP HUKUKU ve TIBBİ BİLİRKİŞİLİK KONGRESİ düzenlenmektedir.

Yayınlarımızdan bir kitap örneği;

Hastalar İçin Bilgiler:

Hastanemiz acil servisinde 04.02.2013 tarihinden itibaren araştırma görevlileri ve uzmanlar tarafından ilgili öğretim üyesi danışmanlığında 7 gün 24 saat konsültasyon hizmeti verilmektedir.
Acil serviste adli olgu niteliği taşıyan hastaların adli olgu bildirimi yapılmakta ve resmi makamlardan yazılı talep geldiğinde bu hastaların adli raporları düzenlenmektedir.
Tıbbi malpraktis,
İnsan hakları ihlalleri,
Cinsel şiddet,
Çocuk ve yaşlı istismarı,
Adli belge inceleme (imza vb) konularında bilirkişilik ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.
Özel bilirkişilik hizmetleri de anabilim dalımız bünyesinde verilmektedir.
Hukukçulara yönelik tıbbi bilirkişilikle ilgili özel danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Poliklinik Bilgileri:

Adli Tıp Anabilim Dalı Alt Katı Poliklinik Birimi

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi 08:00:00 17:00:00
Sali 08:00:00 17:00:00
Çarşamba 08:00:00 17:00:00
Perşembe 08:00:00 17:00:00
Cuma 08:00:00 17:00:00

Poliklinik Telefon Bilgisi

0232 412 28 51 / 412 28 82

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

Acil Tıp

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

acilservis

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, ülkemizdeki acil tıp hizmetlerinin daha iyi seviyelere getirilmesi amacıyla Prof. Dr. Namık Çevik ve Dr. John R. Fowler öncülüğünde ülkemizin ilk Acil Tıp Anabilim Dalı olarak 1993 yılında kuruldu. Türkiye’nin ilk acil tıp uzmanını 1997 yılında mezun eden anabilim dalımızdan bugüne kadar 118 acil tıp uzmanı yetişmiş ve Türkiye’nin birçok yerindeki acil servislerde hizmet anlayışını değiştirerek acil tıbbi bakım hizmetlerinde yeni bir dönem başlamıştır.

Ağustos 2010 itibariyle hastaların ilk başvuru, muayene, tetkik, tedavi ve karar aşamalarını içeren tüm tıbbi kayıtlarını, tüm laboratuar ve radyoloji sonuçlarını elektronik ortamda hastane bilgi yönetim sistemine (HBYS) kaydederek DEU e-Acil Servis olarak bir ilke daha imza atmıştır. Yine 2010 yılı itibariyle Türkiye’de ilk kez kendi triaj skalasını geliştirerek (Dokuz Eylül Tiraj Skalası) bu sayede hastaların ilk başvuru sırasında şikayetlerinin ciddiyetine göre değerlendirilmesi sağlanmaktadır. Anabilim dalımızda tıp fakültesi öğrencileri ve acil tıp asistanları için teorik ve pratik dersler verilmektedir. Dönem 2 ve 3 öğrencileri yaz stajı yapmakta, dönem 4 ve dönem 5 öğrencilerine teorik ve pratik dersler anlatılmaktadır. Dönem 5 öğrencilerine “Mezuniyet Öncesi Travma Kursu” verilmekte ve kurs sonunda sertifikalandırılmaktadırlar. Ayrıca öğrenciler dönem 6’da 2 ay acil stajı yapmaktadır. Tüm bu eğitimlerin yapılabilmesi için 50 kişilik eğitim salonu mevcuttur.

 

Acil Tıp Anabilim Dalı Başkan V.
Prof. Dr. Figen COŞKUN


Öğretim Üyeleri:
Prof. Dr. Sedat Yanturalı
Prof. Dr. Ersin Aksay
Prof. Dr. Gürkan Ersoy
Doç. Dr Başak Bayram
Doç. Dr. Neşe Çolak Oray
Dr. Öğr. Üyesi. Rıdvan Atilla

 

 

Sağladığımız Hizmetler:

FİZİKİ YAPI

TEDAVİ ALANLARI

Triaj

Acil servise başvuran hastalar, acil servis girişinde paramedikler tarafından karşılanırlar. Şikayetlerinin ciddiyetine ve aciliyetine göre Dokuz Eylül Triaj Skalası (DETS) kullanılarak aldıkları puan gereğince acil servisin ilgili birimlerine alınırlar.

Kapalı Resüsitasyon Birimi:

DETS skoru 1 olan hastalar bu birime alınırlar. Bu birimde ani ölüm, kalp durması, yüksek travma vakaları gibi ölüm riski yüksek olan hastalara müdahale edilir. Bu odada her an kullanıma hazır monitörizasyon ekipmanları, ileri hava yolu desteği için gerekli malzemeler, defibrilatör ve canlandırma işlemi için gerekli olan diğer ve malzeme bulunur.

Resüsitasyon:

DETS skoru 2 olan hastalar bu birime alınırlar. Bu birimde kalp krizi, inme, hipertansif kriz, yaşamı tehdit eden travma vb. hastalara müdahale edilir. Bu birimde 5 adet monitörlü sedye bulunur ve 7/24 saat 2 hemşire tarafından yakın hasta izlemi yapılır.

Monitörlü Gözlem:

DETS skoru 2 veya 3 olan hastalar bu birime alınırlar. Hayati tehlike riskleri daha az olan ancak monitörize izlenmesi gereken hastaların tanı ve tedavilerinin yapıldığı birimdir. Bu birimde de 6 adet monitörlü sedye bulunur ve 7/24 saat 2 hemşire tarafından yakın hasta izlemi yapılır.

ÖZEL MUAYANE ODALARI

01. Küçük Cerrahi ve Travma Odası:

DETS skoru 4 veya 5 olan minör travma hastaları bu bölüme alınırlar. Burada küçük cerrahi girişimler ve ortopedik girişim gerektiren hastaların bakımları yapılır.

02. Alçı Atel Odası:

DETS skoru 4 veya 5 olan ve ortopedik problemi olan acil vakaların müdehaleleri bu birimde yapılır.

03. İzole Hasta Bakım Odası:

DETS skoru 4 veya 5 olan ve özellikle psikiyatrik yakınmaların ön planda olduğu düşünülen hastalar ile acil serviste izolasyon gerektiren hastalar bu birimde izlenirler.

04. Kbb / Göz Muayene Odası:

DETS skoru 4 veya 5 olan ve öncelikli şikayeti KBB/ Göz ile ilgili olan hastalar bu bölüme alınırlar. Bu birimde hasta muayenesi için özel otoskop, oftalmoskop, Schnellen Eşeli, çeşitli burun spekulumları, özel KBB muayene aynaları bulunmaktadır.

05. Kadın Doğum Muayene Odası:

DETS skoru 4 veya 5 olan ve öncelikli şikayeti Kadın Hastalıkları ve doğum ilgili olan hastalar bu bölüme alınırlar. Bu birimde hasta muayenesi için özel jinekolojik masa, çeşitli vagina spekulumları, özel muayene gereçleri bulunmaktadır.

A ve B Bakı Birimleri:

DETS skoru 4 veya 5 olan ve hayati risk taşımayan hastaların ilk bakı ve tedavileri bu birimde yapılır. Bakı A biriminde 5, bakı B biriminde 5 adet monitörsüz sedye bulunur.

DESTEK ALANLARI

Acil Radyoloji Ünitesi: Bu alanda bir direkt röntgen odası, bir ultrasonografi odası ve bir de bilgisayarlı tomografi Odası bulunmaktadır. Bu alandaki 24 saat tanısal görüntüleme hizmeti sadece acil servis hastalarına verilmektedir.

ACİL SERVİS HİZMET RAPORU

Acil servisimize 2010 yılında yaklaşık 79.500 erişkin hasta başvurusu oldu. Her yıl başvuru sayımız yaklaşık %20 oranında artmaktadır. Hastaların %8’i servislere ve %1-2’si yoğun bakımlara yatırılabilmekte, %4’ü başka bir kuruma sevk edilmekte veya kendi isteği ile acil servisten ayrılmakta ve %83’ü de acil serviste izlenip taburcu edilmektedir.

Acil servisimizde hasta bakım hizmeti, uzmanlık eğitimini tamamlamış Acil Tıp Uzmanları (ATU) ve uzmanlık eğitimlerini Acil Tıp Anabilim Dalında tamamlamakta olan Acil Tıp Asistanlarınca (ATA) yürütülmektedir. Bir ATU sorumluluğunda 5-6 ATA’dan oluşan nöbet ekibi 08:00 - 18:00 ve 18:00 - 08:00 saatleri arasında iki vardiya şeklinde çalışır. Bunların yanında ATA ve ATU’ların gözetiminde intern doktorlar ve diğer dönemlerden stajyer doktorlar aktif hasta başı eğitimine katılmaktadırlar. Ayrıca Sağlık Bakanlığı ve diğer kurumlardan hekimler, yurt dışından Acil Tıp Hekimleri, rotasyonları süresince anabilim dalı aktivitesine katılmaktadırlar.

 IMG 0115

Hastalar İçin Bilgiler:

ACİL SERVİS HİZMET RAPORU

Acil servisimize 2010 yılında yaklaşık 79.500 erişkin hasta başvurusu oldu. Her yıl başvuru sayımız yaklaşık %20 oranında artmaktadır. Hastaların %8’i servislere ve %1-2’si yoğun bakımlara yatırılabilmekte, %4’ü başka bir kuruma sevk edilmekte veya kendi isteği ile acil servisten ayrılmakta ve %83’ü de acil serviste izlenip taburcu edilmektedir.

Acil servisimizde hasta bakım hizmeti, uzmanlık eğitimini tamamlamış Acil Tıp Uzmanları (ATU) ve uzmanlık eğitimlerini Acil Tıp Anabilim Dalında tamamlamakta olan Acil Tıp Asistanlarınca (ATA) yürütülmektedir. Bir ATU sorumluluğunda 5-6 ATA’dan oluşan nöbet ekibi 08:00 - 18:00 ve 18:00 - 08:00 saatleri arasında iki vardiya şeklinde çalışır. Bunların yanında ATA ve ATU’ların gözetiminde intern doktorlar ve diğer dönemlerden stajyer doktorlar aktif hasta başı eğitimine katılmaktadırlar. Ayrıca Sağlık Bakanlığı ve diğer kurumlardan hekimler, yurt dışından Acil Tıp Hekimleri, rotasyonları süresince anabilim dalı aktivitesine katılmaktadırlar.

 

Poliklinik Bilgileri:

Poliklinik Çalışma Saatleri

Acil servisimiz 7/24 kesintisiz hizmet vermektedir.

Poliklinik Telefon Bilgisi

Poliklinik Çalışma Saatleri: Acil servisimiz 7/24 kesintisiz hizmet vermektedir.

Hastane Santral Telefonu: 0 (232) 412 22 22

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

cocuk hastanesi   kalite   tup bebek   labaratuvar   öğretim üye randevu   hasta haklari   arpaboyu

İletişim Bilgilerimiz

world-map

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Adres: İnciraltı mahallesi Mithatpaşa caddesi no:1606 Balçova/İZMİR
Telefon: +90 (232) 412 22 22
Faks: +90 (232) 412 97 97
E-posta: info[@]deu.edu.tr

Otobüs ile Ulaşım : >> 5 | 6 | 7 |8 | 82 | 209 | 305 | 320 | 554 | 725 | 730 | 735 | 736 | 950 | 971
Gemi Hatları | Hava Limanından Ulaşım

İletişim Bilgileri

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Balçova
Adres: Mithatpaşa cad. no 1606 inciraltı yerleşkesi 35340 Balçova / İzmir
Telefon: +90 (232) 412 22 22
Faks: +90 (232) 412 97 97
E-posta: info@deu.edu.tr