Kardiyoloji
  • Bu Sayfayı Paylaş :
[Bu Sayfayı Yazdır]

Hemşire Grubu

A-Servis Hemşire Sayısı : 17                               

B- Koroner Yoğun Bakım Hemşire Sayısı : 15

C-Koroner Anjiyografi Hemşire Sayısı : 7

Sekreter Grubu

A-Servis Sekreter Sayısı : 1                                   

B- Koroner Yoğun Sekreter Sayısı : 2

C-Anabilim Dalı Sekreter Sayısı:2

D-Poliklinik Sekreter Sayısı : 2

Teknisyen Grubu

A-Koroner Anjiyografi Teknisyen Sayısı : 4

B-Poliklinik Teknisyen Sayısı : 2

 

Personel Grubu

A-Servis Personel Sayısı : 6                                       

B- Koroner Yoğun Bakım Personel Sayısı :12

C-Poliklinik Personel Sayısı : 1

D-Koroner Anjiyografi Personel Sayısı : 7

 

Servis Yatak Sayısı : 53

 Koroner Yoğun Bakım Yatak Sayısı : 18

 

Poliklinik bilgileri:

Dokuz eylül üniversitesi tıp fakültesi hastanesi kardiyoloji anabilim dalı; 3 poliklinik odası, 2 ekokardiyografi odası, 1 efor testi odası ve 1 elektrokardiyografi odası olmak üzere 4 bölümden oluşmaktadır. Polikliniklerde yıllık ortalama 15.000-18.000 hastaya hizmet verilmektedir.

Sunulan hizmetler:

Kardiyoloji kliniğinde tüm güncel tedavi yaklaşımları eşliğinde girişimsel ve girişimsel olmayan tedavi hizmetleri sunulabilmektedir. Tüm perkütan koroner girişimler, kalıcı/geçici pil takılması, transtorasik ve transözafagiyal Ekokardiyografi işlemleri, perkütan kapak müdahaleleri (mitral balon valvuloplasti, transkatater aort kapak implantasyonu), konjenital malformasyon müdahaleleri (Atriyal septal defekt ve patent formanen ovale kapama) ve elektrofizyolojik çalışma/ablasyon (SVT-VT ablasyon, Radyofrekans ve kriyo ablasyon) işlemleri başarı ile yapılmaktadır.

 

 

 

 

Düzenlenen toplantılar:

Kliniğimizde kalp yetmezliği hastalarına yönelik aylık düzenli toplantılar ve poliklinik hizmeti verilmektedir. Hastalara bu toplantılarda koruyucu hekimliğin öneminden, kalp yetmezliği ve hipertansiyon farkındalığından bahsedilmektedir.

 

Hastalara yönelik eğitim programları:

Kliniğimizde eğitim programının verildiği temel hastalıklar vazovagal senkop tedavisidir. Senkop ile başvuran ve kardiyak patoloji saptanmayan hastalara tilt eğitimleri, tilt egzersizleri ve hastalığın tekrarlaması durumunda yapılması gerekenler açık bir şekilde ifade edilmektedir.

 

Randevu bilgileri:

Kardiyoloji poliklinik hizmetlerinin büyük çoğunluğu e randevu şeklinde internet üzerinden yapılmaktadır. Ayrıca günlük belirli bir sayıda ayaktan gelen hastalara da randevu verilmektedir.

 

Tedavisi yapılan hastalıklar:

Koroner arter hastalığında balon/stent işlemleri

Kalp kapak hastalıkları tedavisi (aort darlığı ve mitral darlığında perkütan girişimler)

Konjenital kalp hastalıklarının perkutan olarak kapatılması (ASD, PFO, VSD)

Ritm bozukluklarında katater ve radyofrekans ablasyon (SVT, VT, AF)

 

 

İletişim Bilgileri:

Adres:   Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Yerleşkesi / İnciraltı 35340-İZMİR 

Telefon:

0232.4124101 Anabilim Dalı Sekreterlik

0232.4124130 Poliklinik Sekreterlik

0232.4125200 Servis Sekreterlik

0232.4124140 KYB Sekreterlik

0232.2792565 FAX

E-Mail: kardiyoloji.ad@deu.edu.tr