Merkez Laboratuvarı - Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi

Merkez Laboratuvarı

Merkez Lab Hakkımızda   alfabetik test listesi   akredite testler   Örnek Alma Koşulları ve Sonuç Alma Zamanları   Hastalar İçin   Tetkik sonuçlarım   Merkez Lab İlgili Formlar   Merkez Lab Geri Bildirim

| | Ç İ 
Ö Ş Ü (1-9)

Merkez Laboratuvarı Alfabetik Test Listesi

Alfabetik olarak tüm testlere buradan ulaşabilirsiniz. İstediğiniz test için ilgili alfabeye tıklamanız yeterlidir.

TEST GRUP ADI:

Biyokimya


TEST ADI:

Tam idrar Tahlili


BENZER ADLAR/ KISALTMALAR:

TİT


ÖRNEK ALIM KOSULLARI:

Spot idrar/kımızı kapaklı idrar kabı,20 mL


ÖRNEK KABUL GÜN, SAAT:

Hafta içi her gün, 16:30 a kadar (Rutin) 7 gün/24 saat (Acil)


SONUÇ VERME GÜN, SAAT:

Aynı gün, 2 saat


BIRIM LABORATUVAR ADI:

22749-İdrar


TEST ISTEM UYARILARI:

-


YÖNTEM:

İdrar kimyası reflektans fotometri yöntemi ile ölçülür. Ölçüm, dansite, pH, lökosit, nitrit, protein, glukoz, keton, ürobilinojen, bilirubin, kan ve askorbit asit varlığını saptamayı sağlayan 11 test alanı içeren stripler aracılığı ile yapılır. İdrar mikroskobisi prensibi Flow Cytometry dir. Yarı iletken mavi renkli lazer ışını, bir UF Fluorocell ile işaretlenmiş hücreye çarpar ve bir ışıma yapar. Bu ışımadan kaynaklanan sinyaller referans alınarak sınıflama yapılır.


ÖRNEK TIPI VE SAKLAMA KOSULLARI:

Taze idrar; oda sıcaklığında 1 saat, 2-8ºC de (buzdolabında) 24 saat


ÖRNEK RED KRITERLERI:

-


HASTA HAZIRLIGI:

Tercih edilen idrar sabah yapılan ilk idrar örneğidir. İdrarın ilk kısmı dışarı yapılır, orta kısmı temiz ,kuru, tek kullanımlık bir kapta toplanır, son kısmı dışarı atılır.


REFERANS DEGERLER:

Dansite : 1010-1030 pH : 5-7,5 Lökosit : 0-25µL Nitrit : Negatif Protein : 0-0,25 g/L Glukoz : 0,12-6 mmol/L Keton : NEGATİF Ürobilinojen: 5-34 µmol/L Bilirubin : 0-17 µmol/L Kan : 0-0,3 mg/L Askorbik asit: Negatif Eritrosit : 0-3 HPF Lökosit : 0-4 HPF Lökosit kümesi: 0-1 HPF Bakteri : 0-5 HPF Yassı Epitel : 0-15 HPF Transizyonel epitel: 0-3 HPF Böbrek epiteli: 0-1 HPF Eritrosit kümesi: 0-1 HPF Trichomonas: 0-1 HPF Genel Silendir: 0-2 Her sahada Hyalen Silendir: 0-2 LPF Epitel Silendir: 0-1 LPF Lökosit Silendir: 0-1 LPF Eritrosit Silendir: 0-1 LPF Granüler Silendir: 0-1 LPF Hücresel Silendir: 0-1 LPF Geniş Silendir: 0-1 LPF Yağ Silendir: 0-1 LPF Mumsu Silendir: 0-1 LPF Genel Kristal: 0-3 Her Sahada Triple Fosfat: 0-2 HPF Coax Kristal: 0-2 HPF Ca Fosfat HPF Ca Karbonat: 0-1 HPF Urik asit: 0-1 HPF Lösin Kristal: 0-1 HPF Sistin Kristal: 0-1 HPF Tirozin Kristal Amorf Kristal


KRITIK DEGER:

Glukoz:++++ Keton:++++


KULLANIM AMACI:

Böbrek ve idrar yolu hastalıklarının tanısında ve izlenmesinde değerlidir. Dansitenin arttığı durumlar: Aşırı sıvı kaybı (dehidratasyon, ateş, terleme, kusma, diyare), Konjestif kalp yetmezliği, strese bağlı aşırı ADH sekresyonu Dansitenin azaldığı durumlar: Aşırı sıvı yüklenmesi, diüretik kullanımı, diabetes insipidus, glomerulonefrit ve pyelonefrit pH ın arttığı durumlar: Sebze-meyve diyeti, üreyi parçalayan bakterilerin etken olduğu idrar yolu enfeksiyonları (Proteus, pseudomonas), renal tübüler asidoz, kronik böbrek yetmezliği, metabolik alkaloz, respiratuvar alkaloz pH ın azaldığı durumlar: İleri derecede konsantre idrar, yüksek proteinli diyet, uyku, metabolik asidoz, diabetik ketoasidoz, açlık, üremi, respiratuvar asidoz, potasyum eksikliği (hasta metabolik alkalozda olabilir) Nitritin arttığı durumlar: İdrarda bakteri varlığı Lökositin arttığı durumlar: İdrarda bakteri varlığı, idrar yolu enf. Proteinin arttığı durumlar: Ortostatik-Glomerüler hasar, diabetes mellitus, tübüler reabsorbsiyon bozukluğu, travma, gebelik toksemisi Glukozun arttığı durumlar: Diabetes mellitus,tirotoksikoz,Cushing sendromu, akromegali Ketonun arttığı durumlar: Diabetik ketoasidoz, renal glukozüri, açlık, aşırı kusma, hipertiroidi, ateş, gebelik ve laktasyon Ürobilinojenin arttığı durumlar: Aşırı eritrosit yıkımı, kanama (akciğer infarktüsü, geniş ekimozlar) Karaciğer hücre hasarı (akut hepatit, siroz) Ürobilinojenin azaldığı durumlar: Safra kanalı tıkanıklığı, uzun süreli antibiyotik kullanımı (barsak florasının bozulmasına bağlı) Bilirubinin arttığı durumlar: Hepatit, safra kanalı tıkanıklıkları Kanın arttığı durumlar: Hematüri, akut idrar yolu enfeksiyonu, idrar yolu ve böbrek tümörleri, böbrek taşı, glomerülonefrit, pyelonefrit, polikistik böbrek hastalığı, böbrek travması, malign hipertansiyon, lösemi, ağır egzersiz, hemoglobinüri

 

cocuk hastanesi   kalite   tup bebek   labaratuvar   bebek dostu   hasta haklari   arpaboyu

İletişim Bilgilerimiz

world-map

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi

Adres: Mithatpaşa cad. no 1606 inciraltı yerleşkesi 35340 Balçova / İzmir
Telefon: +90 (232) 412 22 22
Faks: +90 (232) 412 97 97
E-posta: info[@]deu.edu.tr

Otobüs ile Ulaşım : >> 5 | 6 | 7 | 8 | 82 | 209 | 305 | 320 | 554 | 725 | 730 | 735 | 736 | 950 | 971
Gemi Hatları | Hava Limanından Ulaşım

İletişim Bilgileri

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Balçova
Adres: Mithatpaşa cad. no 1606 inciraltı yerleşkesi 35340 Balçova / İzmir
Telefon: +90 (232) 412 22 22
Faks: +90 (232) 412 97 97
E-posta: info@deu.edu.tr