Acil Tıp

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

acilservis

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, ülkemizdeki acil tıp hizmetlerinin daha iyi seviyelere getirilmesi amacıyla Prof. Dr. Namık Çevik ve Dr. John R. Fowler öncülüğünde ülkemizin ilk Acil Tıp Anabilim Dalı olarak 1993 yılında kuruldu. Türkiye’nin ilk acil tıp uzmanını 1997 yılında mezun eden anabilim dalımızdan bugüne kadar 118 acil tıp uzmanı yetişmiş ve Türkiye’nin birçok yerindeki acil servislerde hizmet anlayışını değiştirerek acil tıbbi bakım hizmetlerinde yeni bir dönem başlamıştır.

Ağustos 2010 itibariyle hastaların ilk başvuru, muayene, tetkik, tedavi ve karar aşamalarını içeren tüm tıbbi kayıtlarını, tüm laboratuar ve radyoloji sonuçlarını elektronik ortamda hastane bilgi yönetim sistemine (HBYS) kaydederek DEU e-Acil Servis olarak bir ilke daha imza atmıştır. Yine 2010 yılı itibariyle Türkiye’de ilk kez kendi triaj skalasını geliştirerek (Dokuz Eylül Tiraj Skalası) bu sayede hastaların ilk başvuru sırasında şikayetlerinin ciddiyetine göre değerlendirilmesi sağlanmaktadır. Anabilim dalımızda tıp fakültesi öğrencileri ve acil tıp asistanları için teorik ve pratik dersler verilmektedir. Dönem 2 ve 3 öğrencileri yaz stajı yapmakta, dönem 4 ve dönem 5 öğrencilerine teorik ve pratik dersler anlatılmaktadır. Dönem 5 öğrencilerine “Mezuniyet Öncesi Travma Kursu” verilmekte ve kurs sonunda sertifikalandırılmaktadırlar. Ayrıca öğrenciler dönem 6’da 2 ay acil stajı yapmaktadır. Tüm bu eğitimlerin yapılabilmesi için 50 kişilik eğitim salonu mevcuttur.

Sağladığımız Hizmetler:

FİZİKİ YAPI

TEDAVİ ALANLARI

Triaj

Acil servise başvuran hastalar, acil servis girişinde paramedikler tarafından karşılanırlar. Şikayetlerinin ciddiyetine ve aciliyetine göre Dokuz Eylül Triaj Skalası (DETS) kullanılarak aldıkları puan gereğince acil servisin ilgili birimlerine alınırlar.

Kapalı Resüsitasyon Birimi:

DETS skoru 1 olan hastalar bu birime alınırlar. Bu birimde ani ölüm, kalp durması, yüksek travma vakaları gibi ölüm riski yüksek olan hastalara müdahale edilir. Bu odada her an kullanıma hazır monitörizasyon ekipmanları, ileri hava yolu desteği için gerekli malzemeler, defibrilatör ve canlandırma işlemi için gerekli olan diğer ve malzeme bulunur.

Resüsitasyon:

DETS skoru 2 olan hastalar bu birime alınırlar. Bu birimde kalp krizi, inme, hipertansif kriz, yaşamı tehdit eden travma vb. hastalara müdahale edilir. Bu birimde 5 adet monitörlü sedye bulunur ve 7/24 saat 2 hemşire tarafından yakın hasta izlemi yapılır.

Monitörlü Gözlem:

DETS skoru 2 veya 3 olan hastalar bu birime alınırlar. Hayati tehlike riskleri daha az olan ancak monitörize izlenmesi gereken hastaların tanı ve tedavilerinin yapıldığı birimdir. Bu birimde de 6 adet monitörlü sedye bulunur ve 7/24 saat 2 hemşire tarafından yakın hasta izlemi yapılır.

ÖZEL MUAYANE ODALARI

01. Küçük Cerrahi ve Travma Odası:

DETS skoru 4 veya 5 olan minör travma hastaları bu bölüme alınırlar. Burada küçük cerrahi girişimler ve ortopedik girişim gerektiren hastaların bakımları yapılır.

02. Alçı Atel Odası:

DETS skoru 4 veya 5 olan ve ortopedik problemi olan acil vakaların müdehaleleri bu birimde yapılır.

03. İzole Hasta Bakım Odası:

DETS skoru 4 veya 5 olan ve özellikle psikiyatrik yakınmaların ön planda olduğu düşünülen hastalar ile acil serviste izolasyon gerektiren hastalar bu birimde izlenirler.

04. Kbb / Göz Muayene Odası:

DETS skoru 4 veya 5 olan ve öncelikli şikayeti KBB/ Göz ile ilgili olan hastalar bu bölüme alınırlar. Bu birimde hasta muayenesi için özel otoskop, oftalmoskop, Schnellen Eşeli, çeşitli burun spekulumları, özel KBB muayene aynaları bulunmaktadır.

05. Kadın Doğum Muayene Odası:

DETS skoru 4 veya 5 olan ve öncelikli şikayeti Kadın Hastalıkları ve doğum ilgili olan hastalar bu bölüme alınırlar. Bu birimde hasta muayenesi için özel jinekolojik masa, çeşitli vagina spekulumları, özel muayene gereçleri bulunmaktadır.

A ve B Bakı Birimleri:

DETS skoru 4 veya 5 olan ve hayati risk taşımayan hastaların ilk bakı ve tedavileri bu birimde yapılır. Bakı A biriminde 5, bakı B biriminde 5 adet monitörsüz sedye bulunur.

DESTEK ALANLARI

Acil Radyoloji Ünitesi: Bu alanda bir direkt röntgen odası, bir ultrasonografi odası ve bir de bilgisayarlı tomografi Odası bulunmaktadır. Bu alandaki 24 saat tanısal görüntüleme hizmeti sadece acil servis hastalarına verilmektedir.

ACİL SERVİS HİZMET RAPORU

Acil servisimize 2010 yılında yaklaşık 79.500 erişkin hasta başvurusu oldu. Her yıl başvuru sayımız yaklaşık %20 oranında artmaktadır. Hastaların %8’i servislere ve %1-2’si yoğun bakımlara yatırılabilmekte, %4’ü başka bir kuruma sevk edilmekte veya kendi isteği ile acil servisten ayrılmakta ve %83’ü de acil serviste izlenip taburcu edilmektedir.

Acil servisimizde hasta bakım hizmeti, uzmanlık eğitimini tamamlamış Acil Tıp Uzmanları (ATU) ve uzmanlık eğitimlerini Acil Tıp Anabilim Dalında tamamlamakta olan Acil Tıp Asistanlarınca (ATA) yürütülmektedir. Bir ATU sorumluluğunda 5-6 ATA’dan oluşan nöbet ekibi 08:00 - 18:00 ve 18:00 - 08:00 saatleri arasında iki vardiya şeklinde çalışır. Bunların yanında ATA ve ATU’ların gözetiminde intern doktorlar ve diğer dönemlerden stajyer doktorlar aktif hasta başı eğitimine katılmaktadırlar. Ayrıca Sağlık Bakanlığı ve diğer kurumlardan hekimler, yurt dışından Acil Tıp Hekimleri, rotasyonları süresince anabilim dalı aktivitesine katılmaktadırlar.

 IMG 0115

Hastalar İçin Bilgiler:

ACİL SERVİS HİZMET RAPORU

Acil servisimize 2010 yılında yaklaşık 79.500 erişkin hasta başvurusu oldu. Her yıl başvuru sayımız yaklaşık %20 oranında artmaktadır. Hastaların %8’i servislere ve %1-2’si yoğun bakımlara yatırılabilmekte, %4’ü başka bir kuruma sevk edilmekte veya kendi isteği ile acil servisten ayrılmakta ve %83’ü de acil serviste izlenip taburcu edilmektedir.

Acil servisimizde hasta bakım hizmeti, uzmanlık eğitimini tamamlamış Acil Tıp Uzmanları (ATU) ve uzmanlık eğitimlerini Acil Tıp Anabilim Dalında tamamlamakta olan Acil Tıp Asistanlarınca (ATA) yürütülmektedir. Bir ATU sorumluluğunda 5-6 ATA’dan oluşan nöbet ekibi 08:00 - 18:00 ve 18:00 - 08:00 saatleri arasında iki vardiya şeklinde çalışır. Bunların yanında ATA ve ATU’ların gözetiminde intern doktorlar ve diğer dönemlerden stajyer doktorlar aktif hasta başı eğitimine katılmaktadırlar. Ayrıca Sağlık Bakanlığı ve diğer kurumlardan hekimler, yurt dışından Acil Tıp Hekimleri, rotasyonları süresince anabilim dalı aktivitesine katılmaktadırlar.

 

Poliklinik Bilgileri:

Poliklinik Çalışma Saatleri

Acil servisimiz 7/24 kesintisiz hizmet vermektedir.

Poliklinik Telefon Bilgisi

Poliklinik Çalışma Saatleri: Acil servisimiz 7/24 kesintisiz hizmet vermektedir.

 

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

satin alma logoo 1  satin alma logoo  cocuk hastanesi kalite tup bebek labaratuvar   hasta haklari arpaboyu

İletişim Bilgileri

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Balçova
Adres: Mithatpaşa cad. no 1606 inciraltı yerleşkesi 35340 Balçova / İzmir
Telefon: +90 (232) 412 22 22
Faks: +90 (232) 412 97 97