İş ve Meslek Hastalıkları Birimi

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

İş ve Meslek Hastalıklar

İşyeri ortamı yapılan işe, üretilen malzemeden kaynaklanan özel sağlık tehditleri içerir. Bu tehditler (kimyasal, toz, gürültü, titreşim, stres gibi ) çalışan üzerinde hemen etkili olabildikleri gibi sinsice zaman içerisinde de sağlığı bozabilirler.
Ülkemiz nüfusunun yaklaşık %70 inin çalışabilir nüfus kapsamına girdiğini düşündüğümüzde mesleksel sebeplerden sağlığın etkilenmesi olası olan insan sayısının çok yüksek olduğunu görmekteyiz.
İşyeri koşullarını ne kadar iyileştirir ve sağlıklı yaparsak, çalışanlarımızı ne kadar eğitirsek işten kaynaklanan sağlık etkisini o kadar azaltırız.
Bu bağlamda ülkemizde 2014 yılına kadar, işyeri hekimleri ve İş Sağlığı bilim uzmanlığı doktora programlarında eğitim alan hekimler çalışanların sağlığı konusunda çalışmalarını sürdürmekte idi. Ancak meslek hastalığı tanısı hakkındaki kısıtlılıklar profesyonel işgücü gereksinimini ortaya çıkarmıştır.

Sağlık Bakanlığı, 2012 yılında İş ve Meslek Hastalıkları konusunu bir uzmanlık alanı olarak onayladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde, Prof.Dr. Arif H. ÇIMRIN’ ın başkanlığını üstlendiği İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı 05.12.2012 tarihinde kuruldu. Meslek Hastalıkları Kliniği 01.11.2013 yılında hizmet vermeye başladı. 2014 yılında Göğüs Hastalıkları, İç Hastalıkları ve Halk Sağlığı anabilim Dallarının bir araya gelmesi ile İş ve Meslek Hastalıkları Yan Dal Uzmanlık Eğitimi başladı. Eğitim programının başlamasından bu yana, Göğüs Hastalıkları ve Halk Sağlığı Uzmanı olan 5 Yan Dal Uzmanlık Öğrencisi eğitimini sürdürmektedir.

Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Arif H. Çımrın

Prof. Dr. Yücel Demiral

 

Sağladığımız Hizmetler:

İş ve Meslek Hastalıkları Dokuz eylül Üniversitesi

Hasta Bakımı

Sağlık sorunları ile müracaat eden olguların sağlık sorunlarının tanımlanması (tanı) ve bu sağlık sorunlarının iş ile ilişkisi araştırılmaktadır.
Olgular sağlık sorunlarının tedavileri konusunda yönlendirilmektedir
İş ile ilişkili sağlık sorununun önlenmesi / yönetimi için işyeri hekimleri bilgilendirilmektedir
Yasa gereği meslek hastalığı tanısı konulan olgular Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu’ na bildirilmektedir.
Gerekli durumlarda olgular hastaneye yatırılarak tetkik ve tedavileri yapılmaktadır.

Danışmanlık

Talep eden işyerlerinde,

  • Risk analizine esas olacak işyeri değerlendirmesi
  • Sağlık gözetiminin planlanması ve yönetimi
  • İşe giriş ve periyodik muayenelerde gerekli tetkik ve analizlerin planlanması

Bilirkişi çalışması

  • İş mahkemeleri ve hukuksal diğer uyuşmazlıklarda

 İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanı

Hastalar İçin Bilgiler:

1. Sevkli hasta kabul edilmektedir
2. Kişisel müracaat kabul edilmemektedir
3. Sevk edebilen kişi ve kuruluşlar;
-Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) merkezleri
-İşyeri hekimi dahil tüm hekimler
-İş Mahkemeleri
4. Sevk yazısında “Meslek hastalığı kuşkusu vardır, bu yönden değerlendirilmesi gerekir” ifadesi olmalıdır.
5. Müracaat eden kişilerin aşağıda belirtilen bilgileri getirmeleri işlemlerinin hızlanması açısından menfaatlerine olacaktır;
-önceki tüm tetkikler, çekilmiş tüm filmler, tıbbi raporlar,
-işyerine ait= kişinin işine ait bilgiler, kullanılan malzeme / kimyasallarla ilişkili tüm bilgi ve
dökümanlar, işe giriş ve periyodik muayene kayıtları ve tetkik sonuçları

6. Randevu alınması önerilmektedir.

Poliklinik Bilgileri:

Poliklinik Çalışma Saatleri

Acil servisimiz 7/24 kesintisiz hizmet vermektedir.

Poliklinik Telefon Bilgisi

Poliklinik Çalışma Saatleri: 09.00 – 16.00

Hastane Santral Telefonu: 0 (232) 412 22 22

Hastane Santral Telefonu : 

cocuk hastanesi cocuk hastanesi kalite tup bebek labaratuvar öğretim üye randevu hasta haklari arpaboyu

İletişim Bilgileri

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Balçova
Adres: Mithatpaşa cad. no 1606 inciraltı yerleşkesi 35340 Balçova / İzmir
Telefon: +90 (232) 412 22 22
Faks: +90 (232) 412 97 97