Kardiyoloji

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

kardiyoloji

Kardiyoloji Anabilim Dalı kurulduğu 1994 yılından itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi bünyesinde gelişmiş ülkeler standartlarında hizmet vermekte olan bir kliniktir. Kardiyoloji alanındaki yetkin Akademik kadrosunu yıllar içerisinde genişletmiş ve alt yapısını ihtiyaçları doğrultusunda yenileyerek, tanı ve tedavi konusunda verdiği hizmetle ülke çapında her zaman ön sıralardaki yerini almıştır.

Misyon

Üst düzeyde bilgi birikimine sahip,  iyi tanı koyabilen ve tedavi yapabilen,Koruyucu hekimliği ve toplum sağlığını ön planda düşünen,İyi iletişim kurabilen, araştırmacı, etik değerleri gözeten ve toplum lideri niteliklerine sahip,
Özgüveni yüksek kardiyoloji hekimleri yetiştirmek,Ulusal ve uluslar arası düzeyde halka bilimsel, çağdaş düzeyde, kaliteli sağlık hizmeti sunmak,Yaptığı araştırmalarla evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmak

Vizyon

Ulusal düzeyde kardiyoloji eğitimi, araştırma ve sağlık hizmeti sunumunda lider konuma gelmek,Uluslararası düzeyde Avrupa’da ve dünyada önde gelen kardiyoloji enstitüleri arasında yer almaktır. Toplumu daha sağlıklı kılabilmek için üretilecek sağlık politikaları ve koruyucu hekimlik alanında söz sahibi olmak.

 

Hekim Kadrosu:
Kardiyoloji Anabilim Dalı bünyesinde 9 Profesör, 3 Doçent olmak üzere 12 Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi Uzman ve 11 asistan doktor aktif olarak çalışmaktadır.

Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Bahri AKDENİZ

Prof. Dr. Sema GÜNERİ

Prof. Dr. Özhan GÖLDELİ

Prof. Dr. Asım Oktay ERGENE

Prof. Dr. Özer BADAK

Prof. Dr. Dayimi KAYA

Prof. Dr. Mehmet Birhan YILMAZ

Prof. Dr. Nezihi BARIŞ

Doç. Dr. Ebru ÖZPELİT

Prof. Dr. Emin Evren ÖZCAN https://hastane.deu.edu.tr/index.php/kurumsal/45-hastane-hizmetlerimiz/3415-kardiyoloji-aritmi-merkezi.html

Doç. Dr. Hüseyin DURSUN

Doç. Dr.  Bihter ŞENTÜRKAÇIKLAMA: Mesai dışı Öğretim Üyesi Özel muayene talepleriniz için lütfen 0 232 4124130 ve 412 9898 iletişim kurunuz.

Sağladığımız Hizmetler:

dokuz eylul universitesi kardiyoloji 2

Tanı ve Tedavi Birimleri:

Anabilim Dalımız tanı ve tedavi hizmetlerinin verildiği ayaktan poliklinik birimleri ve yataklı servis birimlerinden oluşmaktadır. Anabilim Dalımız bünyesinde 18 yataklı koroner yoğun bakım ünitesi, 45 yataklı kardiyoloji servisi ve 4 yataklı günübirlik anjiyografi servisi bulunmaktadır.

Poliklinik Hizmetleri:

İki poliklinik ve öğretim üyelerinin mesai dışı poliklinik hizmetleri ile günde yaklaşık 200 hasta tedavi olmaktadır. Ayrıca kalp yetmezliği ve aritmi poliklinikleri de ilgili öğretim üyelerinin gözetiminde haftada birer gün hizmet vermektedir. Poliklinik randevuları internet ortamında veya telefon aracılığı ile yakın tarihler için alınabilmektedir.

Tanısal ve Girişimsel Tedavi İşlemleri:

İki birimden oluşan Ekokardiyografi ünitesinde tanısal amaçlı transtorasik ve transözofajiyal ekokardiyografi tetkikleri ile renkli doppler, stres ve kontrast ekokardiyografi uygulamaları yapılmaktadır. Kalp yetersizliği, kapak hastalıkları, konjenital kalp hastalıkları tanısı konulmaktadır.

Efor testi biriminde koroner arter hastalığı ön tanısı ile polikliniklerden yönlendirilen hastalara bu yıl içerisinde yenilenen donanım ile hizmet verilmektedir. Hastaların çoğunlukla aynı gün içerisinde efor testi tetkiki yapılabilmektedir.
Holter laboratuvarında aritmi ve hipertansiyon tanıları amacıyla 24 saatlik ritim ve kan basıncı holter cihazları takılmaktadır. 24 saat sonunda holter cihazlar çıkarılarak veriler bilgisayar ortamına yüklenmekte ve kısa sürede analiz sonuçları verilmektedir.

Anabilim Dalımız bünyesinde 2 adet koroner anjiyografi ve 1 adet elektrofizyoloji laboratuvarı bulunmaktadır. Koroner arter hastalığının girişimsel tedavi yöntemleri olan balon anjiyoplasti ve stent implantasyonu rutin ve yoğun bir şekilde uygulanmaktadır. Ayrıca mitral darlığı ve pulmoner kapak darlığı hastalıklarının tedavisinde mitral balon anjiyoplasti ve pulmoner balon anjiyoplastisi; mitral yetmezliği hastalığında dünyada yakın zamanda uygulanmaya başlanan Mitraclip yöntemi uygulanmaktadır. Anabilim Dalımız aort kapak hastalığı için dünyada yakın dönemde geliştirilen ve cerrahi operasyon için yüksek riskli hastalar için uygulanmaya başlanan Transkatater Aort Kapak Replasmanı (TAVİ)’nın da sıklıkla yapıldığı bir kliniktir; TAVİ işleminde sadece Ege bölgesi için değil, ülkemiz çapında da en önde gelen girişimsel tedavi merkezidir.

Elektrofizyoloji laboratuvarında atriyal veya ventriküler aritmi tanısı olan ve girişimsel tedavi gereken hastalar için radyofrekans ve kryoablasyon gibi günümüzdeki en güncel tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Rutin kalp pili implantasyonu yanında ileri kalp yetersizliği tedavisinde yer alan şok özellikli kalp pili –ICD- implantasyonu ve biventriküler kalp pili -CRT- implantasyonu da uygulanmaktadır.

Kardiyoloji Anabilim Dalımız Kardiyoloji alanındaki her türlü hastalığın güncel tanı ve tedavisinin yetkin bir Akademik kadro önderliğinde, kısa süre içerisinde yapıldığı ülkemizdeki önde gelen Kardiyoloji merkezlerinden birisi olmaya devam etmektedir.

İletişim Bilgileri:

Adres:   Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Yerleşkesi / İnciraltı 35340-İZMİR 

Telefon:

0232.4124101 Anabilim Dalı Sekreterlik

0232.4124130 Poliklinik Sekreterlik

0232.4125200 Servis Sekreterlik

0232.4124140 KYB Sekreterlik

0232.2792565 FAX

E-Mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Hastalar İçin Bilgiler:

Kardiyoloji Anabilim Dalı yataklı tedavi ünitesi 18 yataklı Koroner Yoğun Bakım Ünitesi ve 45 yataklı Kardiyoloji servisinden oluşmaktadır.

Poliklinik hizmetleri randevulu olarak yürütülmektedir. Toplam 2 poliklinikte yıllık ortalama 10000 hasta ayaktan tedavi edilmektedir. Çarşamba ve Cuma günleri Kalp pili ve ICD'si olan hastalar için özel poliklinik hizmeti verilmektedir.

Kliniğimizde İnvaziv ve Noninvaziv olmak üzere başlıca 2 tetkik ünitesi bulunmaktadır.

İnvaziv tetkik ünitesi 2 anjiyo salonundan oluşmakta ve bu salonlarda yıllık ortalama 2500 civarında anjiyo, balon-stentleme işlemleri, 150 civarında kalp pili implantasyonu, 150 civarında EPS-Ablasyon işlemleri yapılmaktadır.

Noninvaziv tetkik ünitesinde ekokardigrafi, efor testi ve holter EKG tetkikleri yapılmaktadır. Yıllık ortalama 7500 Transtorasik Ekokardiyografi, 500 Transözofajiyel Ekokardiyografi, 4000 Efor testi ve 750 Holter EKG işlemleri yapılmaktadır.

 

Poliklinik Bilgileri:

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi 08:00:00 17:00:00
Salı 11:00:00 17:00:00
Çarşamba 08:00:00 17:00:00
Perşembe 08:00:00 17:00:00
Cuma 08:00:00 17:00:00

Poliklinik Telefon Bilgisi

 

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

satin alma logoo 1  satin alma logoo  cocuk hastanesi kalite tup bebek labaratuvar   hasta haklari arpaboyu

İletişim Bilgileri

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Balçova
Adres: Mithatpaşa cad. no 1606 inciraltı yerleşkesi 35340 Balçova / İzmir
Telefon: +90 (232) 412 22 22
Faks: +90 (232) 412 97 97