Aile Hekimliği

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

aile hekimligi

 

Aile Hekimliği Anabilim Dalı 24.06.1993 tarihinde kurulmuş olup, 30.05.2001 tarihinde öğretim üyesi ataması yapılarak Prof. Dr. Dilek GÜLDAL başkanlığında Türkiye’deki 28. Anabilim dalı olarak faaliyete geçmiştir. En eski tıbbi branşlardan birisi olan pratisyen hekimliğin yeniden tanımlanması olarak ifade edebileceğimiz Aile Hekimliği kendi eğitim içeriği, araştırma süreci, klinik uygulamaları ve temel ilkeleri olan birincil sağlık bakımı ile ilişkili akademik ve bilimsel bir disiplindir. Aile Hekimi ise disiplinin ilkelerine göre mezuniyet sonrası uzmanlık eğitimi almış hekimdir. Aile Hekimi bağımsız olarak sağlık hizmetine gereksinim duyan herkese kendi aile, toplum ve kültür ortamlarında kapsamlı ve süreğen bir sağlık hizmetini ilk başvuru noktasında verir. Hastaları ile ilişkileri sağlam bir iletişim ortamında, kişisel ve güvene dayalıdır. Normale odaklanmış olmakla birlikte kişilerin ve toplumun gereksinimleri ve var olan kaynaklar doğrultusunda sağlığı geliştirme, tedavi, bakım ve destek hizmetlerini doğrudan veya hastalarının var olan hizmetlere ulaşmasına yardım ederek dolaylı olarak terine getirir. Karar verme sürecini hastaları ile paylaşırken fiziksel, psikolojik ve sosyal etkenleri birlikte değerlendirir.

Anabilim dalımız sağlık sistemimiz içerisinde birinci basamakta hizmet veren hekimlerin, Aile Hekimliği disiplininin ilke ve yaklaşımları çerçevesinde mesleksel ve kişisel niteliklerinin yükseltilmesi için mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim olanakları yaratan ve eğitim standartları geliştiren, Aile hekimliği disiplininin bilgi temelinin gelişmesine ve öğretilmesine katkıda bulunmak üzere araştırma olanakları yaratan, bilimsel çalışmalar tasarlayan ve yürüten, birinci basamak hizmetlerini yüksek nitelikte ve etik değerlerle uyum içinde sunan ve bunun için sağlık politikaları ve sağlık bakım protokol ve standartları oluşturan bir görev anlayışı geliştirme amacını taşır. Bu amaçla yıllar içinde gelişimini sürdürerek mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim ile hizmet aktivitelerinde bugünkü konumuna kavuşmuştur.

Aile Hekimliği Anabilim Dalı “Tıp Fakültesi Programına” kayıtlı lisans öğrencilerine yönelik kendi konularıyla ilgili dersleri vermekte, Eğitim Fakültesi lisansüstü programları çerçevesinde de yüksek lisans ve doktora öğretim programları yürütmektedir.

Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde görevimiz öğrencilerin Aile Hekimliği perspektifini anlamasını sağlamaktır. Özellikle topluma dayalı tıp eğitiminin hayata geçirilmesinde anabilim dalımızın müfredat programında yer alan önemli girişim ve uygulamaları mevcuttur. Klinik uygulamalarımız sırasında rol model oluşturarak tıp öğrencilerinin gelecekte birinci basamakta çalışmalarını teşvik etmekteyiz. Ayrıca tıp öğrencilerinin Kliniğe Giriş uygulamaları ile birinci basamak sağlık merkezlerinde ve 4, 5 ve
6. sınıflarda dönemlere özgü stajlarda kliniğimizde birinci basamak Aile Hekimliğini tanımaları sağlanmakta ve tıp eğitimine katkıda bulunulmaktadır.

Mezuniyet sonrası tıp eğimi çerçevesinde 2003 yılı Ocak ayında ilk uzmanlık öğrencimiz eğitimine başlamıştır. 16 Haziran 2006 tarihinde ilk uzmanlık öğrencimiz uzmanlık belgesi almaya hak kazanmıştır. Anabilim dalımız kuruluşundan günümüze 54 Aile Hekimliği uzmanı yetiştirmiştir, halen 68 aile hekimliği asistanı ile uzmanlık eğitimine katkı sağlamaktadır.
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı uzmanlık eğitimi çerçevesinde 2016 yılında Gaziemir ilçesinde iki ve Buca Mediko Hizmet binasında Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri açmış, 2017 da yılında yeni binasında Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Aile Sağlığı Merkezi ile başta hastane personelimiz ve öğrencilerimiz olmak üzere herkesin yararlanabileceği yeni birimi ile hizmet vermeye başlamıştır. Bunlarla birlikte sağlığı koruma ve geliştirme kapsamında sigara bırakma ve obezite poliklinikleriyle de bu alanlarda da hizmet vermektedir. Eğitim Aile Sağlığı Merkezlerimizde, hasta muayene ve tedavisinin yanı sıra enjeksiyon, pansuman, gebe, çocuk ve erişkin aşılama, sağlam çocuk izlemi, gebe ve loğusa takibi, obezite, hipertansiyon gibi kronik hastalıkların takibi, periyodik muayene, sağlık eğitim ve danışmanlığı gibi tedavi edici, koruyucu ve sağlığı geliştirme hizmetleri verilmektedir. Ayrıca Sağlık Bakanlığının kanser tarama programlarında yer alan kolan kanseri, rahim ağzı kanseri ve meme kanseri taramaları yapılmaktadır.

Üretilen bilimsel ve sağlık hizmetinin yanı sıra Dokuz Eylül Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı ulusal ve uluslararası endekslerde yer alan dergilerde basılmış 150’ye yakın bilimsel makale, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş 350’ye yakın bildiri ve posterler ile bilimsel araştırma ve yayınlar konusunda Türkiye’nin önde gelen anabilim dallarından biridir. Bugüne kadar 1 tanesi uluslararası olmak üzere 12 tane bilimsel toplantı yapılmıştır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı’nda 2019 yılında 4 profesör, 1 doçent, 3 uzman ve 68 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

 

Sağladığımız Hizmetler:

  

1. Hasta muayenesi ve tedavisi

2. Laboratuvar tetkikleri

3. Yaşa özel periyodik muayeneler

4. Kronik hastalıkların izlemi

5. Gebe – Lohusa – Sağlam – Çocuk Takipleri

6. 15-49 yaş kadın izlemleri

7. Bağışıklama hizmetleri (gebe-çocuk-erişkin)

8. Aile planlaması danışmanlığı

• Hap, kondom, aylık/üç aylık iğne, rahim içi araç uygulaması
• Sağlıklı cinsel yaşam danışmanlığı

9. Genel danışmanlık hizmetleri (Emzirme-Beslenme-Üreme sağlığı danışmanlığı)

10. Tek hekim sağlık raporu
• Evlilik raporu
• Ehliyet raporu
• İşe giriş raporu

11. Acil sağlık hizmetleri

12. Küçük cerrahi müdahaleler

13. Enjeksiyon-pansuman

14. Organ bağışı danışmanlığı

15. Ulusal kanser tarama programı
• Kolon Kanseri için gaytada gizli kan tayini
• Rahim ağzı kanseri için smear tetkiki
• Meme kanseri için meme muayenesi ve mamografi

 

KULLANILAN EKİPMANLAR:
Anabilim Dalı ve Eğitim Aile Sağlığı Merkezlerinde; yasa gereği zorunlu olarak bulundurulması gereken tüm demirbaşlar, muayene ve tetkik için gereken tüm medikal malzemeler ve medikal sarf malzemeleri yer almaktadır. Kullanılan cihazların kalibrasyonları düzenli olarak yapılmaktadır.


İLERİ TEKNOLOJİLER VE DİĞER KURUMLARDAN FARKLI YAPILAN MÜDAHALELER:
Kurum kültürü olarak teknolojik yenilikleri takip etmekteyiz. Birinci Basamak Sağlık hizmeti veren polikliniklerimizde; hastaların kalp ritmini veya kan basıncını takip etmek amacıyla kullanılan Holter cihazı ve obezite hastalarının tartı takibinde kullanılan TANİTA-profesyonel vücut analiz cihazı yer almaktadır.

 

 

 

Hastalar İçin Bilgiler:

Poliklinik Sayı ve İşleyişleri

Hergün 08:00 - 17:00 saatleri arasında, Dokuz Eylül Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalında 3, Eğitim Aile Sağlığı Merkezlerinde 6 poliklinik hizmet vermektedir. Ortalama poliklinik sayısı anabilim dalı polikliniğimizde 30, DEU Balçova yerleşkesinde yer alan Eğitim Aile Sağlığı Merkezinde ise 50’dir.

DEU Balçova yerleşkesinde yer alan polikliniklerimize www.hastane.deu.edu.tr adresinden ya da 412 49 61 No’lu telefondan randevu alarak ya da doğrudan-randevusuz başvurulabilir. Gaziemir ve Buca’da yer alan Eğitim ASM’ler bölge halkına randevusuz olarak hizmet vermektedirler.

 

 

Poliklinik Bilgileri:

DEU Balçova yerleşkesinde yer alan polikliniklerimize www.hastane.deu.edu.tr adresinden ya da 412 49 61 No’lu telefondan randevu alarak ya da doğrudan-randevusuz başvurulabilir

 

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi 08:00:00 17:00:00
Sali 08:00:00 17:00:00
Çarşamba 08:00:00 17:00:00
Perşembe 08:00:00 17:00:00
Cuma 08:00:00 17:00:00

Poliklinik Telefon Bilgisi

 

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

satin alma logoo 1  satin alma logoo  cocuk hastanesi kalite tup bebek labaratuvar   hasta haklari arpaboyu

İletişim Bilgileri

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Balçova
Adres: Mithatpaşa cad. no 1606 inciraltı yerleşkesi 35340 Balçova / İzmir
Telefon: +90 (232) 412 22 22
Faks: +90 (232) 412 97 97