Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

COCUK SAGLIGI VE HASTALIKLARI TOPLU

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı onaltı bilim dalına sahip Türkiye’de öncü öğretim üyelerinden oluşan bir eğitim ve hizmet birimidir. 

 

 

 

 

 

Sağladığımız Hizmetler:

Çocuk Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bilim Dalı:

Bilim Dalı’mızda nadir görülen doğuştan metabolizma hastalıklarına sahip olan 25 hasta hergün muayene edilmektedir. Lizozomal depo hastalıklarının enzim yerine koyma tedavisi konusunda deneyimli hemşiremiz tarafından, hastaların yakından takip edildiği Günübirlik Tedavi Ünite’mizde farklı lizozomal depo hastalığı olan hastalara enzim tedavisi verilmektedir.

Çocuk Hematolojisi Bilim Dalı:
Her türlü Çocuk Hematolojisi ile ilgili hastalıkların tedavisi yapılmakta olup, Kök Hücre Tedavisi uygulanmaktadır.

Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı
Dokuz Eylül Üniversitesi Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı Prof. Atilla Büyükgebiz tarafından 1991 yılında kurulmuş olup o zamandan beri giderek gelişen kadrosuyla alanında sağlık ve eğitim hizmetleri vermektedir.
Büyüme bozuklukları, Büyüme Hormonu eksikliği teşhis ve tedavisi, ergenlik bozuklukları tanı ve tedavisi, çocukluk çağı şeker hastalığı (Tip 1 Diyabet ve diğerleri) tedavisi, tiroid bezi hastalıkları ve diğer endokrin (iç salgı bezleri) nadir hastalıklar konusunda yetkin olan bölümümüzde hastaların yatarak ve ayaktan izlemi, insülin pompası takılması ve izlemi, şeker izlem cihazlarının takılması ve izlemi, endokrin testlerin yapılması, tiroid kanserlerinin multi disipliner izlemi gibi uygulamalar yapılmaktadır.
Bölümüzde iki Profesör, bir doçent üç öğretim üyesi, bir diyabet eğitim hemşiresi ile iki adet pediatrik endokrinoloji yan dal uzmanlık öğrencisi olan pediatri uzmanı sürekli olarak görev yapmaktadır. Günde ortalama 60-80 poliklinik hastası ile öğretim üyelerimiz tarafından özel randevulu hasta kabul edilmektedir.
Uzmanlık tezleri ve akademik araştırmaların da yürütüldüğü bölümümüzde araştırma sonuçları SCI indeksi kapsamındaki dergilerde yayınlanmaktadır (2018 yılında 7 makale).

Çocuk İmmunolojisi ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı

Bölümümüzde immun yetmezlik ,alerji ve göğüs hastalıkları nedeniyle başvuran hastalar değerlendirilmektedir. Bu nedenle sık tekrarlayan enfeksiyonları olan, kronik öksürük yakınması bulunan gıda ve ilaç alerji şüphesi olan, egzeması, astımı riniti, ürtikeri, cilt döküntüsü ve benzeri nedeniyle başvuran hastalar başta klinik öykü, fizik muayene ve daha sonra gerek duyulan spesifik testlerle değerlendirilmektedir. Alerjiye ait spesifik testlerimiz alerjene özgü spesifik IgE ölçümü, deri prik testi, atopi yama testi, provakasyon testleri olup bunlar gerekli görülen olgularda bölümümüzde bulunan laboratuarımızda hekim gözetiminde yapılmaktadır.
Alerjik hastalığı nedeniyle özgün tedavi alması gerekli görülen olgularda alerjen immunoterapisi, Anti-IgE, oral immunoterapi, subkutan ya da IV ımmunglobulin uygulamaları, desensitizasyon gibi işlemler bölümümüzde deneyimli hekim gözetiminde uygulanmaktadır.
Hasta hizmetleri dışında yan dal ve anadal asistan eğitimi, intörn ve stajer eğitimleri de hocalarımız refakatında yürütülmektedir. Bölümümüzde bu hizmetler 4 profesör, bir laborant, bir biyolog ve yandal asistanlarınca yapılmaktadır.

Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı 

Fakültemizin Çocuk Romatoloji Bilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde çalışmaktadır. Türkiye’de alanında ilk kurulan bölümler arasındadır ve halen ilk 3 merkezi arasındadır. Bölümümüzde 3 profesör, bir doçent ve 3 yan dal eğitimi alan uzman hekim görev yapmaktadır. Çocuk Romatoloji polikliniği hafta içi her gün randevu sistemi ile hastalara hizmet vermektedir.

Çocuk Romatoloji Bilim dalında takip edilen hastalıklar:

• Juvenil idiopatik artrit (JIA) (Oligoartiküler JIA, poliartiküler JIA, sistemik başlangıçlı JIA, sedef ilişkili JIA, entezit ilişkili artrit ve diğer JIA)
• Ailesel Akdeniz ateşi ve diğer otoinflamatuvar hastalıklar (Hiperimmunglobulin D sendromu, CAPS, TRAPS,vs)
• Sistemik lupus eritematozus
• Dermatomiyozit ve diğer inflamatuvar miyozitler
• Skleroderma (Sistemik ve lokalize)
• Diğer bağ dokusu hastalıkları (Çakışma sendromları, mikst bağ dokusu hastalığı, vb)
• Behçet hastalığı
• Vaskülitler (Henoch-Schonlein purpurası, Kawasaki hastalığı, poliarteritis nodosa, vb)
• Nedeni bilinmeyen ateşli hastalıklar
• Nedeni bilinmeyen kas iskelet sistem ağrıları

Çocuk Romatoloji bölümünde uygulanan işlemler:

• Kas-iskelet sistem ultrasonografisi: Konusunda yeterlik belgesine sahip hekimlerce hastalık tanısı ve izleminde başarıyla kullanılmaktadır. Özellikle MRG gibi özel tetkiklere alternatif olarak kısa sürede uygulanan dinamik bir görüntüleme yöntemidir.
• Kapillaroskopi: Bağ dokusu hastalıklarının erken tanısı ve tedavinin yönlendirilmesinde yararlı ve pratik bir inceleme yöntemidir.
• Eklem içi steroid enjeksiyonu: Kronik artrit tedavisinde özel bir yeri olan bu uygulama deneyimli uzmanlarca hastalık tedavi protokolüne uygun olarak uygulanmaktadır. (Genel anestezi eşliğinde gündüz hastanesi şartlarında yapılmaktadır)
• Ayaktan tedavi ünitemizde günlük intravenöz ilaç infüzyonları: Şehir dışından gelen çocuklarımız veya tedavisi gün boyunca yapılması gerekenler için sorumlu hemşiresi de olan özel bir birimdir.

Neonatoloji Bilim Dalı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yenidoğan Bilim Dalı 1990 yılında kurulmuştur ve Türkiye’nin hem ekip hem de ekipman açısından en donanımlı yenidoğan yoğun bakım ünitelerinden biridir. Yenidoğan yoğun bakım ekibimizde prematüre ve yüksek riskli bebeklerde kritik bakım konusunda deneyimli yenidoğan uzmanları, yenidoğan hemşireleri ve fizyoterapistler yer almaktadır.
Mekanik ventilasyon, tanısal yaklaşımlar ve tedaviler konusunda zamanın en iyi teknolojilerinin kullanıldığı bilim dalımız, birinci düzeyden, en üst üçüncü düzeye dek hizmet veren toplam 38 yoğun bakım yatak kapasitesine sahiptir. Deneyimli 4 neonatolog öğretim üyesinin hizmet verdiği bilim dalı bugüne dek 13 yenidoğan yandal uzmanı yetiştirmiştir ve her biri ülkenin değişik üniversite ve hastanelerinde hizmetlerini sürdürmektedir. Halen 3 yandal uzmanının eğitimi sürmektedir.
Yenidoğan yoğun bakım hizmeti bir ekip işidir ve bebeklerin bir yenidoğan uzmanı öncülüğünde pek çok sağlık çalışanının desteği ile yönetilmesini gerektirir. Başta yenidoğan hemşirelerimiz olmak üzere tüm yardımcı sağlık personelimiz en kaliteli hizmeti bebeklerimize sunacak bilgi, deneyim ve teknolojiye sahiptir. Ayrıca yoğun bakımımızda bebeklerimiz için özellikle Kardiyoloji, Genetik, Metabolizma, Endokrinoloji ve Nefroloji gibi tüm pediatri yan dal branşları, ayrıca çocuk cerrahisi, kalp damar cerrahisi, göz, radyoloji gibi ilgili anabilim dalları tarafından gereken tüm tıbbi ve cerrahi destek sağlanmaktadır.
Yoğun bakım ekibimiz, aile bilgilendirme ve eğitim hizmetleri ile her zaman ailelerimizin de yanındadır. Taburcu olan bebeklerimizin uzun dönem izlemi “yenidoğan izlem polikliniğimizde” sürdürülmekte ve böylece hastaneden çıktıktan sonra da bebeğin aynı ekip tarafından takip edilmesi sağlanmaktadır. Misyonumuz bebeklerimizin optimal gelişimini desteklemek ve onları en iyi şekilde hayata kazandırmaktır.

Çocuk Acil Bilim Dalı

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil Bilim Dalı 2005 yılnda kurulan, Türkiye’nin ilk Çocuk Acil Bilim Dalıdır. Fiziki alan, donanım, hasta sağlık hizmeti, çocuk acil lisans ve üst ihtisas eğitim kalitesi, bilimsel araştırmalar açısından Türkiye’nin önde gelen Çocuk Acil Ünitelerindendir. İki çocuk acil profesör öğretim üyesi ve yandal uzmanlık öğrencileri ile eğitim ve sağlık hizmeti sunulmaktadır. Bölümümüzde yan dal uzmanlık eğitimi alan çocuk acil yan uzmanlarıda Türkiye’de çocuk acil sağlık, eğitim ve bilimsel alanında önemli katkılar sunmaktadırlar.
Dokuz Eylül çocuk acil serviste hem medikal hemde travmatik ve cerrahi acil sağlık hizmetleri, günümüz şartlarındaki en üst düzeyi ile sunulmaktadır. Acil çocuk hastalarda İnvaziv ve non-invaziv solunum destek tedavileri, non-invaziv moniorizasyon yöntemleri (NIRS, end-tidal karbondioksit, vb), yatak başı ultrasonografi uygulamaları başarılı ile uygulanmaktadır.

Çocuk Onkolojisi

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları

Çocuk Acil

Çocuk Nefrolojisi

Çocuk Gastoenterolojisi

Çocuk Nörolojisi

Çocuk Genetik Hastalıkları

Sosyal Pediatri

Çocuk Kardiyolojisi

Çocuk Yoğun Bakım

 

Hastalar İçin Bilgiler:

Bu alana bir bilgi girilmemiştir.

 

Poliklinik Bilgileri:

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi 08:00:00 17:00:00
Sali 08:00:00 17:00:00
Çarşamba 08:00:00 17:00:00
Perşembe 08:00:00 17:00:00
Cuma 08:00:00 17:00:00

Poliklinik Telefon Bilgisi

 

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

satin alma logoo 1  satin alma logoo  cocuk hastanesi kalite tup bebek labaratuvar   hasta haklari arpaboyu

İletişim Bilgileri

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Balçova
Adres: Mithatpaşa cad. no 1606 inciraltı yerleşkesi 35340 Balçova / İzmir
Telefon: +90 (232) 412 22 22
Faks: +90 (232) 412 97 97