Farmakoloji - Zehir Danışma Merkezi

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

farmakoloji

Farmakoloji, sözcük olarak “ilaç bilimi” demektir. Farmakoloji, ilaç ile biyolojik sistemlerin etkileşmesini amaca ve duruma göre hücre, subsellüler yapılar, biyoaktif moleküller, dokular ve organlar üzerinde in vitro olarak veya deney hayvanı ya da insanlar üzerinde in vivo olarak inceleyen ve bu konuda eğitim veren bir bilim dalıdır.

MİSYONUMUZ


Tıp Fakültesine, üniversitemize, devletin ilgili birimlerine ve topluma Temel Farmakoloji, Klinik Farmakoloji ve Klinik Toksikoloji alanlarında uzman görüşü sağlamak, ilaçların, toksinlerin ve biyolojik etkileri olan diğer maddelerin canlı sistemler üzerindeki etkilerini araştırmak, yeni bilgi üretimi amacıyla temel ve klinik araştırmalar yapmak, ülkemizde akılcı ilaç kullanımı gelişimine katkıda bulunmak, bünyesinde bulundurduğu “İlaç ve Zehir Danışma Merkezi” aracılığıyla toplumda zehirlenmelerin önlenmesi ve zehirlenmelere bağlı morbidite ve mortalite oranının azaltılmasına katkıda bulunmaktır.

VİZYONUMUZ

Çağdaş bilim düzeyinin gerektirdiği bilgi ve teknolojiyi kullanarak evrensel bilime katkıda bulunmak, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve hizmet alanlarında mükemmelliği yakalamak ve farmakoloji ve alt bilim dalları alanında ulusal ve uluslararası düzeyde söz sahibi olmaktır.


Anabilim Dalı’mız bünyesinde 2007 yılında “Toksikoloji Bilim Dalı”, 2012 yılında da “Klinik Farmakoloji Bilim Dalı” Türkiye’deki ilk bilim dalları olarak YÖK onayıyla kurulmuştur. Anabilim Dalı’mızda şu an 7 profesör ve 2 doçent görev yapmaktadır. Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ise 2 doktora (Farmakoloji ve Toksikoloji), 3 yüksek lisans (Farmakoloji, Toksikoloji ve Klinik İlaç Araştırmaları) programı mevcuttur.

EĞİTİM
Öğretim üyelerimiz tarafından Tıp Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Farmakoloji ve Toksikoloji eğitimleri verilmektedir. Öğretim Üyelerimizin her biri eğitime ilişkin komite ve komisyonlarda görev yapmaktadır.


Ön lisans
Sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu


Mezuniyet Öncesi
Tıp Fakültesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu


Mezuniyet Sonrası
            Yüksek Lisans

 • Farmakoloji Yüksek Lisans
 • Toksikoloji Yüksek Lisans
 • Klinik İlaç Araştırmaları Yüksek Lisans

             Doktora

 • Farmakoloji Doktora
 • Toksikoloji Doktora

             Tıpta Uzmanlık

 • Tıbbi Farmakoloji
 • İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Rotasyon Programı

ARAŞTIRMA ALANLARI
Bilimsel araştırmalar amacı ile genel başlıklar altında klinik farmakoloji, klinik ilaç araştırmaları, kardiyovasküler farmakoloji ve toksikoloji,  kanserde sinyal yolakları,  endokrin sistem farmakolojisi ve sirkadiyan ritim, ürogenital sistem farmakolojisi, klinik toksikoloji, ilaç geliştirme aşamalarında preklinik toksisite konuları üzerinde çalışılmaktadır. Anabilim Dalı’mızda gerçekleşen bu araştırmalara ait uluslar arası ve ulusal dergilerde yayınlanan çok sayıda makale bulunmaktadır.

       Anabilim Dalı Laboratuvarları’mızda mevcut in-vivo ve in-vitro sistemlerimiz;

 • İzole organ banyosu sistemleri,
 • Langendorff izole kalp sistemi,
 • İn-vivo kan basıncı sistemleri

- Data Acqusition System (Biopac MP30 ve MP35),
- Powerlab Data Acqusition System,

 • Real time PCR,
 • Western Blotting,
 • Hücre kültürü sistemleri

 

Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Yeşim TUNÇOK
Prof. Dr. Ayşe GELAL (Klinik Farmakoloji Bilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Şule KALKAN (Toksikoloji Bilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Mukaddes GÜMÜŞTEKİN 
Prof. Dr. Nergis DURMUŞ
Prof. Dr. Mualla Aylin ARICI
Doç. Dr. Nil HOCAOĞLU AKSAY

Sağladığımız Hizmetler:

 • İlaç ve Zehir Danışma Merkezi (ZDM)

1950’lerden bu yana modern sağlık hizmetleri içinde yer alan “İlaç ve Zehir Danışma Merkezleri”, zehirlenmeleri önlemek ve zehirlenme olaylarında morbidite, mortalite ve tedavi maliyetini azaltmak üzere acil soruları cevaplayan, danışmanlık hizmeti veren, bilgi/veri toplayan, sağlık personeline ve halka yönelik eğitim programları düzenleyen kuruluşlardır. Yukarıdaki hedef ve amaçlara yönelik olarak Dokuz Eylül İlaç ve Zehir Danışma Merkezi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı bünyesinde 1993 yılında hizmet vermeye başlamıştır. Merkezimiz en yeni teknolojiyi kullanarak deneyimli ve eğitimli hizmet kadrosuyla birlikte, tüm birikim ve olanaklarını sağlık personelinin ve toplumun hizmetine sunmaktadır. Merkezimiz, Klinik Toksikoloji alanında eğitimli ve deneyimli tıp doktoru farmakoloji uzmanı kadrosuyla zehirlenmeler ve ilaçların istenmeyen yan etkileri konusunda sağlık çalışanlarına telefonla haftanın 5 günü, mesai saatlerinde hizmet vermektedir.
İlaç ve Zehir Danışma hizmetini birlikte sunan merkezimizin temel hedef ve amacı, klinik etkinlik, toksisite ve tedavi ile ilgili doğru, güncel, kapsamlı ve hızlı bilgilendirme hizmeti vererek; etkin ve güvenli ilaç kullanımını sağlamak ile zehirlenmelerde morbidite, mortalite ve tedavi maliyetinin azaltılmasını sağlamaktır.

 • Teratojenite Bilgilendirme Servisi (TBS)

Hasta, hekim ve diğer sağlık çalışanlarına; gebelik ve emzirme boyunca, ilaçların ve diğer maddelerin kullanılması sonucu gelişebilecek riskler ile, çevredeki maddelere (radyasyon, çevre kirletici maddeler gibi) veya kimyasal maddelere maruz kalma sonucunda oluşabilecek risklerle ilgili danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Poliklinik ve randevu bilgileri: Gebelik ve emzirme döneminde ilaç ve/veya madde maruziyeti nedeniyle danışmanlık isteyen hastaların başvurabileceği “Teratojenite Bilgilendirme Polikliniği”miz mevcuttur. Hastaların başvuruları her hafta Pazartesi ve Çarşamba günleri, 13.30 – 17.00 arasında kabul edilmektedir. 

 

 • İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları – konsülltasyon servisi 

 İşyerinde toz, gaz, buhar toksik madde maruziyetleri olabilmekte, bunun sonucunda da çalışanlarda sağlık sorunları ortaya çıkabilmektedir. Bu kapsamda, Anabilim Dalı’mızda İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Polikliniği’ne başvuran çalışanlar için danışmanlık hizmeti verilmektedir.

 •  Farmakovijilans yönetimi
  Bir öğretim üyemiz, istenmeyen ilaç reaksiyonlarının raporlanması ve bildirilmesi için “Farmakovijilans İrtibat Noktası” olarak görev almaktadır.

Hastalar İçin Bilgiler:

Poliklinik ve randevu bilgileri: Gebelik ve emzirme döneminde ilaç ve/veya madde maruziyeti nedeniyle danışmanlık isteyen hastaların başvurabileceği “Teratojenite Bilgilendirme Polikliniği”miz mevcuttur. Hastaların başvuruları her hafta Pazartesi ve Çarşamba günleri, 13.30 – 17.00 arasında kabul edilmektedir.   

Teratojenite Bilgilendirme Servisi (TBS) İşleyişi:

 1. Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği tarafından tarafımıza yönlendirilmiş, gebelik ve emzirme döneminde ilaç ve/veya madde kullanımı nedeniyle danışmanlık almak isteyen hastalar kabul edilmektedir. Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Sekreterliği’ne Üniversitemiz dışından başvuran hastalar ise öncelikle Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği’ne yönlendirilmektedir. 
 2. Hastaların başvuruları her hafta Pazartesi ve Çarşamba günleri, 13.30 – 17.00 arasında kabul edilmektedir. Hastalar, günün poliklinik sorumlusu olan Tıbbi Farmakoloji Uzmanlık Öğrencisi tarafından poliklinikte karşılanır.
 3. Hastanın gebelik ve/veya gebelik öncesi dönemde maruz kaldığı ilaçlar veya diğer maddelere (çay, kahve, sigara, bitkisel ürün, X-ışını vb)  ait bilgiler, hastadan alınan bilgiler doğrultusunda, teratojenite kayıt formuna kaydedilir. Teratojenite hizmeti veren ulusal ve uluslarası merkezlerde de maruziyetle ile ilgili bilgiler hastanın sözlü beyanından alınmaktadır. Gönderen doktorun maruziyetle ilgili ilave notu varsa, bu bilgiler de forma kaydedilir.
 4. Doldurulan formlar raporu yazacak sorumlu öğretim üyesine iletilir.
 5. İlgili öğretim üyesi maruz kalınan ilaç veya maddeler ile ilgili literatür taraması yapar. Kaynak olarak kullandığımız en güncel veri tabanındaki  (Truven Health Analytics Inc. MICROMEDEX(R) Healthcare Series) bilgileri değerlendirir. Maruziyetle ilgili risk değerlendirmesi yaparak raporu hazırlar.
 6. Hasta hazırlanan raporu Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı sekreterliğinden alır.
 7. Raporlarımız, Kadın Hastalıkları ve Doğum hekimlerine yönelik olarak, bu konudaki en güncel verileri aktarmak amacıyla hazırlanan bir bilgilendirme raporu niteliğindedir.

 

 

Poliklinik Bilgileri:

 • Teratojenite Bilgilendirme Servisi (TBS)

Poliklinik Çalışma Saatleri: Gebelik ve emzirme döneminde ilaç ve/veya madde maruziyeti nedeniyle danışmanlık isteyen hastaların başvurabileceği “Teratojenite Bilgilendirme Polikliniği”miz mevcuttur.

Hastaların başvuruları her hafta Pazartesi ve Çarşamba günleri, 13.30 – 17.00 arasında kabul edilmektedir.   

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi 08:00:00 17:00:00
Sali 08:00:00 17:00:00
Çarşamba 08:00:00 17:00:00
Perşembe 08:00:00 17:00:00
Cuma 08:00:00 17:00:00

Poliklinik Telefon Bilgisi

 

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

satin alma logoo 1  satin alma logoo  cocuk hastanesi kalite tup bebek labaratuvar   hasta haklari arpaboyu

İletişim Bilgileri

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Balçova
Adres: Mithatpaşa cad. no 1606 inciraltı yerleşkesi 35340 Balçova / İzmir
Telefon: +90 (232) 412 22 22
Faks: +90 (232) 412 97 97