Göğüs Cerrahisi

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

gogus cerrahisi

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 2002’de Prof.Dr.Ünal Açıkel’in başkanlığında, Yrd.Doç.Dr.Ahmet Önen ve Yrd.Doç.Dr.Aydın Şanlı’ dan oluşan öğretim üyesi kadrosuyla kurulmuştur.  2008 yılında Prof.Dr.Ünal Açıkel’ in görevinden ayrılması ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof.Dr.Nezih Özdemir bölümümüze katılarak Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı olmuştur. 2007 yılında ilk tıpta uzmanlık öğrencisini mezun eden bölümümüz bugüne kadar 10 uzmanlık öğrencisi yetiştirdi.

AÇIKLAMA: Mesai Dışı Öğretim Üyesi Özel muayene talepleriniz için lütfen 0 232 412 32 21 ile iletişim kurunuz.

Sağladığımız Hizmetler:

Kliniğimizde akciğer ameliyatları (segmentektomi, lobektomi, pnömonektomi, genişletilmiş rezeksiyonlar, metastazektomi, volüm küçültücü cerrahi, kistektomi), VATS (lobektomi, segmentektomi, mediastinal kitle eksizyonları ve tek port girişimler), endobronşial tedaviler (Rijid bronkoskopi), göğüs duvarı operasyonları (Nuss ve Abramson prosedürleri, Ravitch operasyonu, torakoplastiler), plevra (dekortikasyon, VATS) ile toraks ve mediasten (mediastinoskopi, mediastinotomi, timektomi, mediastinal kitle eksizyonu, torakal sempatektomi) hastalıklarının tanı ve tedaviye yönelik cerrahi işlemleri kanıta dayalı modern tıbbın gerekleri doğrultusunda başarıyla uygulanmaktadır. Özellikle akciğer kanserinin kesin tedavisi olan erken evre cerrahi tedaviler, daha ileri evre genişletilmiş cerrahi tedaviler ve neoadjuvan kemo-radyoterapi almış olan olguların cerrahi tedavileri başarıyla uygulanmaktadır.

Klinik, bazı genişletilmiş cerrahi tedavileri, endoskopik torakoskopik sempatektomiyi ve kunduracı göğsünü Nuss Prosedürü ile, güvercin göğsünü ise Abramson Prosedürü ile düzeltme operasyonlarını Ege Bölgesi’nde ilk kez uygulayan merkezdir. Kliniğimiz, Türkiye’de endoskopik göğüs duvarı deformitelerini düzeltme operasyonlarının en çok yapıldığı 2. merkezdir.

Göğüs Cerrahisi alanında dünyada uygulanan tüm ameliyatlar kliniğimizce yapılmaktadır.

Poliklinikte değerlendirilen olgular ile göğüs hastalıkları-göğüs cerrahisi ve torasik onkoloji konseylerinde multidisipliner olarak değerlendirilmiş olan olgular, kliniğimizin hasta akışını oluşturmaktadır. Klinik kurulmadan önce, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda yapılan toraks cerrahisi ameliyatı yılda yaklaşık 80 iken, bu rakam 2009 yılında 489, 2010 yılında ise 630, 2011 yılında 820, 2012 yılında 830, 2013 yılında 860, 2014 yılında 800, 2015 yılında 810, 2016 yılında 695 ve 2017 yılında 1129 olmuştur. Olgu sayısı ele alındığında, kliniğimiz Türkiye’de üniversiteler arasında 1. sırada yer almaktadır.

Kuruluşundan bu yana göğüs cerrahisi kliniğince birçok yerli ve yabancı yayın ve bildiri yayımlanmış, ulusal ve uluslararası bilimsel dernek ve kuruluşlarla yapılan işbirliği sonucu yerli ve yabancı bilimsel organizasyonlarda görev alınmıştır.

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve asistanları tarafından verilen seminerler ile eğitim programları uygulanmaktadır. Dönem 4 ve dönem 5 öğrencilere verilen hasta başı uygulama ve teorik derslerde; göğüs cerrahisi acilleri ve teorik dersleri anlatılmaktadır.

Anabilim dalının vizyonu; dünya standartlarında ameliyatlar yapan eğitim düzeyi yüksek bir klinik olarak üniversitemizi başarıyla temsil etmektir.

Göğüs Cerrahisi kliniği yeni servisinde 11 servis yatağı ve Göğüs Cerrahisi yoğun bakım ünitesinde 2 yatakla hizmet vermeye devam etmektedir.

 

göğüs cerrahi dokuz eylül universitesi

 

göğüs cerrahi dokuz eylül universitesi

 

   

 ARAŞTIRMA ALANLARI

UZMANLIK TEZLERİ
2007-" Ratlarda Pnömonektomi Sonrası Retinoik Asitin Karşı Akciğer Büyümesi Üzerine Etkileri"
2008-" Ratlarda Torakotomi Sonrası Polietilenglikol İçeren Membran Kullanarak İntraplevral Yapışıklık Engelleme Modeli"
2009-" Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Mediastinal Lenf Nodu Evrelemesinde Entegre Pozitron Emisyon Tomografi - Bilgisayarli Tomografi'nin (PET / BT ) Mediastinoskopi ile Karşılaştırılması"
2010-" Sol Pnömonektomi Yapılan Ratlarda Ozon Terapinin Kontrlateral Akciğer Gelişimi Üzerine Etkileri"
2012-" Akciğer Kontüzyonunda Ozon Tedavisinin İnflamatuvar Yanıta Olan Etkisi"
2012-" Sıçanlarda Sistemik Glutamin Uygulamasının Akciğerde Postoperatif Dönemde Oluşan Alveoler Hava Kaçağı ve Parankim İyileşmesi Üzerine Olan Uzun Dönem Etkisi"
2014-" Opere Erken Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarında ERCC1 Ekspresyonunun Belirlenmesi ve Prognoz Üzerine Etkileri"
2014-" Akciğer Kanserinde Erken Tanıda Proteomiklerin Yeri"
2016-" Göğüs Duvarı Deformitelerinde Kemik Kosta, Kıkırdak Kosta Oranı ile Deformite Şiddetinin Belirlenmesi"
2018-"Akciğer adenokarsinom subgruplarının PET-BT bulguları ve kısa dönem sağkalımlarının karşılaştırılması

Hastalar İçin Bilgiler:

 

Poliklinik Bilgileri:

 

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi 08:00:00 17:00:00
Sali 08:00:00 17:00:00
Çarşamba 08:00:00 17:00:00
Perşembe 08:00:00 17:00:00
Cuma 08:00:00 17:00:00

Poliklinik Telefon Bilgisi

0 232 412 32 35

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

satin alma logoo 1  satin alma logoo  cocuk hastanesi kalite tup bebek labaratuvar   hasta haklari arpaboyu

İletişim Bilgileri

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Balçova
Adres: Mithatpaşa cad. no 1606 inciraltı yerleşkesi 35340 Balçova / İzmir
Telefon: +90 (232) 412 22 22
Faks: +90 (232) 412 97 97