Göz Hastalıkları

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

 

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, ilk kuruluşu İzmir Tıp Fakültesi olarak kurulan fakültemizin, İzmir Belediye Hastanesi’ndeki çalışma döneminde, o sırada Adana Çukurova Tıp Fakültesi’nden gelen Prof. Dr. Güray Çıngıl tarafından 1979 yılında kurulmuştur. Asistan eğitimine başlanması ile birlikte 1983 yılında İnciraltı kampüsüne taşınmıştır. O dönemde mevcut iki asistanı ile 6 yataklı bir klinik olarak çalışmalarını sürdürmüştür. Akademik kadrosuna 1985 yılında, Dr. Süleyman Kaynak hemen ardından Dr. Ahmet Maden katılmıştır. Bu tarihlerde bölgemizde henüz çok yapılamayan pars plana vitrektomi tekniği ile retina dekolmanı cerrahisi ve kornea nakli gibi üst düzey cerrahi işlemlerin başarılı uygulamaları ile Dokuz Eylül Üniversitesi Göz Kliniği adından söz ettirmiştir.

Klinik öğretim üyesi ailesine 1992 yılından itibaren Prof.Dr. Mehmet H. Ergin, Dr. Üzeyir Günenç, Dr. İsmet Durak, Dr. Ali Osman Saatci, Dr. A.Tülin Berk, Dr. F.Meltem Söylev katılmışlardır. 2000’li yıllardan sonrasında ise Dr. F. Hakan Öner, Dr. Zeynep Özbek, Dr. Nilüfer Koçak ve Dr. Aylin Yaman, Dr. Gül Arıkan kliniğimizden uzmanlığını alarak öğretim üyesi kadrosuna geçmişlerdir. 2013 yılından sonra da Dr. A.Taylan ÖZTÜRK, Dr. Mahmut Kaya, Dr. Ziya Ayhan ve Dr. Canan Aslı Yıldırım da öğretim üyesi kadrosuna dahil olarak anabilim dalımızın şu anki mevcut akademik yapısını oluşmuştur.

Prof. Dr. Güray Çıngıl, uzun yıllar Anabilim Dalı Başkanlığı yaptıktan sonra 2008 yılında emekli olmuş, daha sonra sırası ile Dr. Mehmet Ergin, ve Dr. Ali Osman Saatci anabilim dalı başkanlığı görevini yürütmüşlerdir. Prof.Dr.Mehmet ERGİN, 2011 yılında emekli olmuştur. 2012 yılında Prof.Dr. Hakan Öner Anabilim Dalı Başkanı olarak seçilmiş ve halen bu görevine devam etmektedir.

Geçen zaman içinde hem mekan, hem kadro olarak gelişen kliniğimiz 40 yataklı bir servis, en modern teknolojilerle donatılmış iki ameliyathane ile steril koşulları sağlanmış bir göz içi enjeksiyon uygulama odası ve göz hastalıklarının tüm alt branşlarına ait muayene hizmetlerinin sunulduğu, en modern alet parkuru ile zenginleştirilmiş polikliniği ile hizmetini sürdürmektedir. Kliniğimizde şu anda 14 öğretim üyesi ve 10 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

 

Sağladığımız Hizmetler:

dokuz eylul universitesi goz hastaliklari

ÖZEL POLİKLİNİK BİRİMLERİMİZ

Göz hastalıkları polikliniğimize başvuran tüm hastalarımıza kullanmakta olduğumuz en modern teknolojilerin yardımı ile üst düzey bir hizmet sunulmaktadır. Genel poliklinik odalarımızda son teknolojideki otorefraktokeratometre ve air puff tonometre, yarık lamba biyomikroskop ve kablosuz indirekt oftalmoskop, foropter ve fokometre cihazları ile muayeneler gerçekleştirilmekte ve medikal tedaviler sağlanmaktadır. Cerrahi tedavi ihtiyacı görülen olgular ise uzman hekimler eşliğinde değerlendirilerek ameliyat yönlendirmeleri yapılmaktadır.

Günlük ortalama 500 hastaya poliklinik hizmeti sunulan kliniğimizde gerçekleştirilen ameliyat sayısı yıllık ortalama 6500 adet olup, ilaveten yıllık ortalama 7200 adet göz içi enjeksiyonu uygulaması yapılmaktadır. Tüm göz kliniklerinde en sık uygulanan cerrahilerden olan katarakt cerrahisi için hastaların detaylı muayeneleri sonucu kesin endikasyon konulması halinde, kliniğimizde bulunan optik ve ultrasonografik biyometri cihazları ve kornea topografik incelemeleri ile en modern teknolojilerde hizmet sunulabilmektedir. Bu hastalarda yapılan ölçümler neticesinde tek odaklı, multifokal ya da trifokal (akıllı göz içi mercek) ve astigmatik düzeltmeli (torik) göz içi mercek uygulamaları, en son teknolojideki Verion image guided system isimli mikroskobik dijital görüntüleme sistemleri kullanılarak ameliyatane ortamında gerçekleştirilebilmekte ve bu modern teknolojilerin ışığında hastalara katarakt cerrahisinin yanında ciddi refraktif düzeltme imkanları da sunulabilmektedir.

Kliniğimizde, genel oftalmoloji polikliniği dışında glokom, kornea ve kontakt lens, retina ve uvea hastalıkları, pediatrik oftalmoloji ve şaşılık, nöro-oftalmoloji, okuloplasti ve az görenlere yardım poliklinik birimleri yapılmakta; bunun yanı sıra diğer departmanlarda yatan hastalara konsültasyon hizmetleri verilmektedir. Ayrıca kliniğimizde, translasyonel çalışmalara verdiğimiz önem doğrultusunda ve yenilikçi ürünler geliştirmeye yönelik olarak İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG) ve Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO) ile işbirliği halinde aşağıda örnekleri sunulan projeler yürütülmektedir.


1. Doku Mühendisliği Yöntemiyle Kök Hücreler Kullanarak Lakrimal Bezin Geliştirilmesi (Tübitak 1001 Projesi)
2. İndüklenmiş Pluripotent Kök Hücre (iPKH) Kaynaklı Kornea Organoid Modellerinin Geliştirilmesi (Tübitak 1001 Projesi)
3. Maküler Kornea Distrofisi için yeni bir topikal tedavi yönteminin geliştirilmesi (Tübitak 1003 Projesi)
4. Kornea endoteli dokusunun kök hücre ve biyomühendislik yaklaşımlarıyla geliştirilmesi (Tübitak 1003 Projesi)
5. Modelling Corneal Dystrophy Using CRSIPR/Cas9 Mutagenesis in Zebrafish (İBG Start-Up Projesi)
6. In-Vitro Koşullarda Kök Hücre Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi (DEÜ Bilimsel Araştırma Projesi)
7. Kimya Biyomedikal mühendislik ve Tıp Mensuplarından Oluşan Bir İşbirliği Sağlayarak Gözyaşı Glukoz Seviyesi ile Renk Değiştirebilen Kontakt Lensi Üretebilmek ve Piyasaya Sunabilmek (Tübitak 1512 – Proje tamamlandı)

 

GLOKOM BİRİMİ:

Glokom/göz tansiyonu hastalarında en son teknolojik yöntemler kullanılarak tanı, takip ve tedavi hizmetleri sunulabilmektedir. Glokom tanısı için bilgisayarlı görme alanı, optik koherens tomografi ile optik sinir başı analizi, kornea kalınlığı analizleri yapılmaktadır. Glokoma yönelik lazer tedavileri (lazer iridotomi, lazer iridoplasti, lazer siklofotokoagulasyon) yapılmakta ayrıca glokom cerrahileri olarak trabekülektomi, non-penetran glokom operasyonları, mikro-şant cerrahileri, Ahmet-valv gibi seton implant cerrahileri yapılmaktadır. Özellikle konjenital/doğumsal glokom hastalarının ve konjenital katarakt sonrası görülebilen afak glokom hastalarının cerrahi tedavileri yapılmaktadır.

KORNEA / KONTAKT LENS – REFRAKTİF CERRAHİ BİRİMİ:

Gözün ön yüzeyini oluşturan kornea dokusuna özel hastalıkların tanı, medikal tedavi ve cerrahi girişimleri gerçekleştirilmektedir. Birimimiz bünyesinde yapılan biyomikroskopik muayeneye ek olarak kornea tomografisi (Pentacam) ile 3 boyutlu kornea haritalaması, ön segment optik koherens tomografisi (Visante-OCT) ile yapısal inceleme, speküler mikroskopi ile endotel hücre analizi ve ön segment fotografisi cihazları aktif olarak kullanılmaktadır. Birimde aylık ortalama 500 hastaya hizmet verilmektedir.

Bünyemizde bulunan Kornea Bankası, Ege Bölgesi’nin en aktif çalışan 3 kornea bankasından biridir ve yaklaşık her hafta kornea nakli operasyonu gerçekleştirilmektedir. Kornea nakil cerrahileri arasında, tam kat (penetran keratoplasti), lameller (derin anterior lamellar keratoplasti, DALK ve Descemet membran endotelyal keratoplasti, DMEK) ve canlıdan nakil şansı bulunmayan zor durumdaki gözler için yapay kornea (Boston keratoprotez) cerrahileri yer almaktadır. Bu cerrahiler gereksinime göre, birimlerimiz arası koordinasyon sonucu, glokom veya vitreoretinal cerrahilerle eş-seansta da gerçekleştirilebilmektedir.

Birimimizde yoğun olarak takip edilen Keratokonus hastalarına özel yumuşak / sert / hibrid keratokonus uygulamaları, kornea içi halka (ring) implantasyonları, ilerleyici hastalık durumlarında cross-linking cerrahileri gerçekleştirilmektedir. Görmeyi artırıcı son çare olarak kornea nakli seçenekleri de keratokonus hastalarında uygulanmaktadır.

Romatolojik / immünolojik / dermatolojik hastalıkların kornea tutulumları açısından da diğer anabilim dallarıyla koordineli olarak hasta takip ve tedavileri gerçekleştirilmektedir.

 

RETİNA BİRİMİ:

Kliniğimiz retina hastalıkları konusunda ülkemizin en önde gelen kliniklerinden birisidir. Günlük olarak ortalama 220 retina hastasına hizmet verilebilen ünitemizin tıbbi cihaz parkuru da en modern şekilde sürekli yenilenmektedir. Halihazırda 3 adet optik koherens tomografi (OCT) cihazının yanında, Spectralis geniş açı flöresein/indosiyanin yeşili anjiografi cihazı, hastaya damar yolu açılması gibi girişimsel bir işlem yapılmasına gerek duyulmadan göz anjiografisinin yapılmasının sağlandığı en son teknolojideki Swept Source OCT anjiografi cihazı, sarı nokta hastaları için makula optik dansitesinin ölçümünü de yapabilen renkli fundus kamerası, en son teknolojide üretilmiş biyomikroskop ve kablosuz indirekt oftalmoskop cihazları ile iki adet modern oküler ultrasonografi cihazı bulunmaktadır. Kliniğimizde en yeni tıbbi literatürde geçen tüm medikal tedaviler uygulanabildiği gibi, gerekli olgularda argon laser cihazı ile laser tedavisi, soğuk laser cihazı ile fotodinamik tedavi uygulamaları ve son 3 ay içerisinde klinik envanterimize katılmış olan modern Pattern sarı laser cihazı ile eşik altı laser uygulamaları dahil tüm modern tedavi işlemleri uygulanabilir haldedir.

Haftalık ortalama 150 göz içi ilaç enjeksiyonu yapılan kliniğimiz bu konuda da ülkemizin en önde gelen birkaç kliniğinden birisidir. Yaşa bağlı makula dejenerasyonu (sarı nokta hastalığı), şeker hastalığına bağlı gelişen diyabetik retinopati, göz damar tıkanıklıkları (retinal arter veya ven tıkanıklığı), hematolojik hastalıklara bağlı gelişen koroid veya retina hastalıkları, primer veya onkolojik hastalıklara ikincil görülen koroid tümörleri başta olmak üzere tüm retina ve koroid hastalıklarının medikal ve cerrahi tedavileri kliniğimizde başarı ile uygulanabilmektedir.

Ayrıca, retina yırtılması, retina dekolmanı, göz içi kanamalar, göz merceği kayması veya göz içine düşmesi, travma sonucu göz içi yabancı cisimler ve endoftalmi gibi cerrahi işlemlerin yanı sıra, epiretinal membran ve makula deliği gibi modern makula cerrahileri kliniğimizde yıllardır çok sayıda ve başarılı şekilde yapılmaktadır. Bu cerrahiler için en son teknolojide kullanılan operasyon mikroskopları ve görüntüleme sistemleri, iki adet vitrektomi cihazı ve endolaser sistemleri kliniğimizin en önemli üstünlüklerindendir. Yurtdışında ‘3D Heads Up Surgery’ ismi ile yeni kullanıma giren ve son bir ay içerisinde kliniğimiz envanterine giren üç boyutlu gözlükler kullanılarak arka segment cerrahisi imkanı sunan mikroskop ve cerrahi görüntüleme sistemleri ile kliniğimiz ülkemizde uygulanan modern retina cerrahisi konusunda önderliğini sürdürecektir.

Ayrıca ülkemizde çok nadir olarak uygulanan Prematüre retinopatisi tanı, takip, laser veya vitrektomi ile cerrahi tedavileri de dahil olmak üzere bebeklik ya da çocukluk yaş grubunda görülebilecek tüm pediatrik retina hastalıklarının medikal ve cerrahi tedavileri son yıllarda başarı ile yapılabilmekte ve bu nedenle birimimize ülkemizin tüm bölgelerinden hasta sevkleri alınmaktadır.

UVEA – BEHÇET BİRİMİ:

Birimimizde ön, orta, arka veya pan-üveit hastalarına en modern cihazlar ile tanı, takip ve tedavi hizmetleri sunulabilmektedir. Özellikle ülke coğrafyamızda sık olarak görülen Behçet hastalığı gibi romatolojik ve immünolojik, hematolojik, nörolojik ve dermatolojik hastalıkların uvea tutulumları açısından da diğer anabilim dallarıyla koordineli olarak hasta takip ve tedavileri gerçekleştirilmektedir. Erişkin ve çocukluk yaş grubundaki üveit hastalarının detaylı muayeneleri sonucu topikal ve sistemik medikal ilaç tedavileri planlanmakta, gerekli olan hastalara ise kliniğimizde bulunan en modern teknolojik imkanlar ile cerrahi tedaviler uygulanabilmektedir.

PEDİATRİK OFTALMOLOJİ VE ŞAŞILIK BİRİMİ:

Birimimiz ülkemizde ilk kurulan ve kurulduğu günden itibaren yoğun olarak hasta takibine devam eden birkaç çocuk göz biriminden birisidir. Bebeklik ve çocukluk dönemi göz hastalıkları, erken doğan bebeklere ait göz problemlerinin tanısı ve takibi, sistemik metabolik, sendromik ve konjenital patolojilerin eşlik eden göz rahatsızlıklarının değerlendirilmesinde ve takibinde ilgili pediatri klinikleri ile koordineli olarak çalışılmakta ve hasta takipleri yapılmaktadır. Doğumsal göz kapağı ve lakrimal sistem (gözyaşı kanalı) hastalıklarının medikal ve cerrahi tedavileri, göz tembelliği (ambliyopi) hastalarının tanı, takip ve tedavileri, konjenital katarakt hastalarının tanısı sonrası son teknolojik yöntemler ile cerrahi tedavileri ve devamında gözlük veya kontakt lens ile vizüel rehabilitasyonunun sağlanması konularındaki başarıları nedeniyle birimimize ülkemizin tüm bölgelerinden hasta sevkleri alınmaktadır.
Aynı zamanda birimimizde şaşılık hastalarının tanı ve takibi ile gereği halinde düzenlenen gözlük ve kapama tedavileri, gereği halinde kaslara uygulanacak botoks tedavileri ya da şaşılık cerrahisi uygulamaları ile en zor olgularda bile çok iyi estetik ve fonksiyonel sonuçlar alınabilmektedir. Aynı zamanda bu hastaların gereği durumunda diğer klinikler ile birlikte koordineli olarak değerlendirilmesi ile multidisipliner bir yaklaşım sağlanabilmekte ve bu durum sonuç başarıyı daha da arttırmakta olup, ek sistemik hastalığı olan olgular için de şaşılık birimimiz tercih sebebi olmaktadır.

NÖROOFTALMOLOJİ – OKÜLOPLASTİ BİRİMİ:

Anabilim Dalımız Nörooftalmoloji biriminde özellikle nörolojik ve diğer sistemik hastalıklara bağlı göz tutulumları bulunan hastalar değerlendirilmekte ve diğer anabilim dallarıyla koordineli olarak hasta takip ve tedavileri gerçekleştirilmektedir. Nörolojik hastalıklarını yanında çeşitli nedenler ile beyin ve sinir cerrahisi girişimleri geçirmiş olan olguların göz problemlerinin tanı, takip ve gereği halinde medikal ya da cerrahi tedavileri planlanmaktadır.

Okuloplasti birimimizde ise göz kapağı içe ya da dışa dönmesi (entropiyon ya da ektropiyon), göz kapağı düşmesi (pitozis), göz çevresi bölgedeki cilt ve ciltaltı tümörleri, orbita içi yerleşimli tümörler, yaşa bağlı üst ve alt göz kapağı sarkmaları, travmatik ya da göz çevresi cilt tümörlerine bağlı estetik problemler, blow-out kırıkları gibi göz çevresi kemik çatıdaki kırılmaların tedavileri dışında göz protezi uygulamaları yapılmaktadır. Aynı zamanda göz kapakları ve göz çevresini ilgilendiren tüm estetik cerrahi işlemleri, botoks ya da dolgu uygulamaları da birimimizde sağlanılan hizmetler arasında yer almaktadır.

AZ GÖRENLERE YARDIM – LVA BİRİMİ:

Birimimizde özellikle retina birimi ile koordineli olarak çalışarak sarı nokta hastalığı, diyabetik retinopati ya da doğumsal makula hastalıklarının (retinitis pigmentosa - tavuk karası gibi) son evrelerinde gelişen az görme durumunda hastaların ayrıntılı incelemeleri ile gerekli rehabilitasyon tedavilerinin sağlanması, ilaç ve teleskopik gözlük / büyüteç sistemleri ile hastaların mümkün olduğu ölçüde görme fonksiyonlarının sağlanmasına çalışılmaktadır.

 

 

 

Hastalar İçin Bilgiler:

dokuz eylul universitesi goz hastaliklari 3

 

 

Poliklinik Bilgileri:

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Birim

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi Genel Poliklinik,Retina,Glokom,Pediatrik Oftalmoloji/Şaşılık ,Kornea 08:00:00 17:00:00
Sali Genel Poliklinik,Retina,Glokom,Pediatrik Oftalmoloji/Şaşılık Nörooftalmoloji/Oküloplasti 08:00:00 17:00:00
Çarşamba Poliklinik,Retina,Glokom,Pediatrik Oftalmoloji/Şaşılık Nörooftalmoloji/Oküloplasti,Kornea 08:00:00 17:00:00
Perşembe Poliklinik,Retina,Glokom,Pediatrik Oftalmoloji/Şaşılık,Kornea 08:00:00 17:00:00
Cuma Poliklinik,Retina 08:00:00 17:00:00

Poliklinik Telefon Bilgisi

 

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

satin alma logoo 1  satin alma logoo  cocuk hastanesi kalite tup bebek labaratuvar   hasta haklari arpaboyu

İletişim Bilgileri

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Balçova
Adres: Mithatpaşa cad. no 1606 inciraltı yerleşkesi 35340 Balçova / İzmir
Telefon: +90 (232) 412 22 22
Faks: +90 (232) 412 97 97