Halk Sağlığı

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

halk sagligi

HAKKIMIZDA:

Anabilim dalımız, 1982 yılında Prof. Dr. Sevin Ergin tarafından kurulmuştur. O günden beri gelişerek bugün dokuz öğretim üyesi, otuza yakın Yüksek Lisans, Doktora ve Tıpta Uzmanlık öğrencisi ile ülkemizin en geniş kadrolu Halk Sağlığı bölümlerinden biri haline gelmiştir. Öğretim üyesi kadromuzun deneyim ve çalışmaları, epidemiyoloji, sağlık yönetimi, iş sağlığı, kadın sağlığı ve çevre sağlığı alanlarında yoğunlaşmaktadır. Anabilim dalımız 1997 yılında başlayan aktif eğitim dönemi içinde toplum sağlığını ön plana çıkaran, toplum tabanlı bir eğitim yöntemini benimsemiştir. Bu amaçla 1. sınıftan başlayarak, her dönemde sağlık sistemini ve ülkenin sağlık sorunlarını tanıtan, alan çalışmaları ile desteklenen bir program yürütmektedir.

Halk Sağlığı bilimi; toplumun sağlık düzeyinin her yönden korunması, geliştirilmesi, hastalıklara karşı erken tanı, sağaltım, esenlendirme olanaklarının sağlanması ve insanların yaşam sürelerinin uzatılması hedefleri için gerekli olan bilgi, beceri ve davranışları öğreten bir bilim dalıdır.

DEÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı 1982 yılında kurulmuştur.Halen anabilim dalımızda 9 öğretim üyesi bulunmaktadır.

Anabilim dalımızın eğitim ve araştırma alanında yenilikçi ve ekip çalışmasını önceleyen etkinlikleri ülke çapında yankı bulmuştur. Bunlardan biri 2003 den beri her yıl gerçekleştirdiğimiz, tüm fakültelerden başvuran araştırma görevlilerine yönelik HASAT kursudur. Bir başkası da 2007 yılında Balçova Belediyesi ile başlattığımız, kalp sağlığını koruma projesi olan BAK çalışmasıdır. Bu çalışmadan elde ettiğimiz sonuçları paylaştığımız tüm kongrelerde, sunumlarımız ödüle layık bulunmuştur. Ege’nin dost ve sıcak ikliminde güler yüzle bilim üreten, halk sağlığı alanına ülke sorunlarını bilen, bunları çözümlemek üzere donanımlı ve beceri sahibi bireyler yetiştiren bir anabilim dalı olmaktan kıvanç duyuyoruz.

Prof. Dr. Bülent Kılıç

Anabilim Dalı Başkanı

 

AMACIMIZ:

Halk sağlığı bilimi, toplumun sağlık düzeyinin her yönden korunması, geliştirilmesi, hastalıklara karşı erken tanı, sağaltım, esenlendirme olanaklarının sağlanması ve insanların yaşam sürelerinin uzatılması hedefleri için gerekli olan bilgi, beceri ve davranışları öğreten bir bilim dalıdır.

Bu amaçla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, toplumun sağlık düzeyinin belirlenmesi, sağlığı bozan etmenlerin açığa çıkarılması, bu etmenlerle mücadele yöntemlerinin saptanması, toplum sağlığı için gerekli sağlık politikalarının oluşturulması ve bu ilkelerin uygulanması için çaba harcamaktadır.

Halk sağlığı bakış açısının yerleştirilmesi amacıyla mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimini sürdürmektedir.

 

TARİHÇE:

Anabilim Dalı 1981 yılında Ege Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalına bağlı olarak açılan ”Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı” birimine Doç.Dr.Sevin Ergin’in atanması ile Bornova’da İzmir Tıp Fakültesi Dekanlık Binasında bir odada çalışmalarına başladı. Aynı dönemde atanan Dr. Zuhal Amato da bölümün ilk asistanıydı. Kasım 1981’de çıkan YÖK yasası ile birlikte Dahili Tıp Bilimleri altında Halk Sağlığı Anabilim Dalı adını aldı ve Doç.Dr.Sevin Ergin anabilim dalının ilk başkanı oldu.

Anabilim Dalının ilk uygulama alanı Gürçeşme’de belediyeye ait bir sağlık birimiydi ve Sağlık Müdürlüğü ile bir protokol yapılarak bu birime sağlık personel sağlandı. 29 Ekim1981 tarihinde de Atatürk’ün 100.doğum yılı anısına Gürçeşme Sağlık Ocağı açıldı. Daha sonra Sağlık Bakanlığı ve İzmir Tıp Fakültesi arasında imzalanan bir protokol ile kurulan Narlıdere Eğitim Araştırma Sağlık Grup Başkanlığı Mayıs 1982’de açıldı. O tarihte İzmir’de sağlık hizmetleri sosyalleştirilmemiş olmasına karşın Narlıdere Eğitim Araştırma Bölgesinde Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe Sağlık Ocaklarında sağlık hizmetleri 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun’a göre yürütülmeye başladı. Aynı yıl içinde ikinci öğretim üyesi Yard.Doç.Dr.Gazanfer Aksakoğlu anabilim dalında göreve başladı ve Narlıdere EAS Grubu Başkanlığı görevini üstlendi.

Haziran 2002 yılında Eğitim-Araştırma bölgeleri ile ilgili protokollerin Sağlık Bakanlığı tarafından tek taraflı iptalinden sonra yalnızca Dönem 6 öğrenci eğitimi Konak, Balçova ve Narlıdere Sağlık Ocağı ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde sürdürülmektedir.

 

 

Sağladığımız Hizmetler:

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Dokuz Eylül Hastanesi içerisinde iki birimle hizmet vermektedir. Bunlar: “İş Sağlığı ve İş Güvenliği Birimi” ve “İş ve Meslek Hastalıkları” birimidir.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Birimi (İSİG): Birimimiz Dokuz Eylül Hastanesi sağlık çalışanlarına yönelik olarak çalışmaktadır. Bu çerçevede sağlık çalışanlarının periyodik muayeneleri, işe giriş muayeneleri ve risk değerlendirmeleri yapılmaktadır. Ocak 2019 - Haziran 2019 tarihleri arasında toplam 1011 olgunun değerlendirildiği bölümümüze günlük yaklaşık 10-15 sağlık çalışanı başvurmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSİG) Biriminde gürültü, titreşim, termal konfor, uçucu-kimyasal bileşenler, aydınlatma ve iş hijyeni ölçümleri yapılmaktadır. Ayrıca Legionella kontrolü için sularda ve nemli alanlarda ısı ve klor ölçümleri de yapılmaktadır. “İş Hijyeni Ölçüm Cihazı” İzmir ilinde yalnızca DEÜ İSİG biriminde mevcuttur.


İş ve Meslek Hastalıkları Birimi: İş ve Meslek Hastalıkları yan dal uzmanlığı eğitimi de verilen birimimiz Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalıyla birlikte yönetilmektedir. Kliniğimiz hem uzmanlık eğitimi hem de sahaya hizmet sunucu olarak çalışmaktadır. Hizmet kapsamında polikliniğimizde Ocak 2019-Haziran 2019 tarihleri arasında toplam 255 olgu değerlendirilmiştir. Kliniğimize sadece SGK ya da bir hekim tarafından sevk ile başvuran olgular kabul edilmektedir. Olgular kapsamlı bir iş ve çevresel maruz kalım öyküsünü de kapsayan klinik değerlendirmelerini takiben, ilgili branşlarla konsülte edilmektedir. İşlemleri tamamlanan olgular meslek hastalıklarında kapsamlı bir literatür taraması eşliliğinde tartışılmakta ve durum bildirir rapor düzenlenmektedir. Düzenlenen raporlar SGK, işveren ve çalışana bildirilmektedir. İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarına rehberlik ve danışmanlık hizmeti de sunulmaktadır. Kliniğimizde ayrıca yatarak hasta tanı ve tedavi işlemleri yapılmaktadır. Akciğer hastalıkları tanı ve tedavisinde FOB, astım atak tedavisi; kas iskelet sistemi hastalıklarında görüntüleme ve rehabilitasyon hizmetleri; nörolojik hastalıklarda EMG değerlendirmesi gibi tanı ve tedaviye yönelik hizmetler de sunulabilmektedir.

Hastalar İçin Bilgiler:

-

Poliklinik Bilgileri:

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi 08:00:00 17:00:00
Sali 08:00:00 17:00:00
Çarşamba 08:00:00 17:00:00
Perşembe 08:00:00 17:00:00
Cuma 08:00:00 17:00:00

Poliklinik Telefon Bilgisi

0 232 412 40 01

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

satin alma logoo 1  satin alma logoo  cocuk hastanesi kalite tup bebek labaratuvar   hasta haklari arpaboyu

İletişim Bilgileri

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Balçova
Adres: Mithatpaşa cad. no 1606 inciraltı yerleşkesi 35340 Balçova / İzmir
Telefon: +90 (232) 412 22 22
Faks: +90 (232) 412 97 97