Kardiyoloji

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

 

Kardiyoloji Anabilim Dalı kurulduğu 1994 yılından itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde gelişmiş ülkeler standartlarında hizmet vermekte olan bir kliniktir. Kardiyoloji alanındaki yetkin Akademik kadrosunu yıllar içerisinde genişletmiş ve alt yapısını ihtiyaçları doğrultusunda yenileyerek, tanı ve tedavi konusunda verdiği hizmetle ülke çapında her zaman ön sıralardaki yerini almıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, kardiyolojinin klinik, görüntüleme, girişimsel ve aritmi alanında çalışmaların yürütüldüğü, kalp hastalıkları ile ilgili tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulandığı bir kliniktir.

Misyon

Üst düzeyde bilgi birikimine sahip, iyi tanı koyabilen ve tedavi yapabilen, koruyucu hekimliği ve toplum sağlığını ön planda tutan, iyi iletişim kurabilen, hasta haklarına saygılı, bilimsel gelişmeleri yakından takip eden, araştırmacı, etik değerleri gözeten ve toplum lideri niteliklerine sahip özgüveni yüksek kardiyoloji hekimleri yetiştirmek.

Ulusal ve uluslararası düzeyde halka bilimsel, kaliteli sağlık hizmeti sunmak. Anabilim dalımızda görevli öğretim üyesi/görevlisi ve araştırma görevlilerimizle birlikte tıp literatürüne katkıda bulunacak bilimsel araştırmalar yapmak ve hastalarımıza yüksek standartlarda sağlık hizmeti sunmak anabilim dalımızın öncelikli amaçlarındandır.

Vizyon

Ulusal düzeyde kardiyoloji eğitimi, araştırma ve sağlık hizmeti sunumunda lider konuma gelmektir. Uluslararası düzeyde Avrupa’da ve dünyada önde gelen kardiyoloji enstitüleri arasında yer almaktır. Toplumu daha sağlıklı kılabilmek için üretilecek sağlık politikaları ve koruyucu hekimlik alanında söz sahibi olmaktır.

 

Hekim Kadrosu:

7 Profesör
5 Doçent
1 Doktor öğretim üyesi
1 Öğretim görevlisi uzman doktor
15 Araştırma görevlisi

AÇIKLAMA: Mesai dışı Öğretim Üyesi Özel muayene talepleriniz için lütfen 0 232 4124130 ve 412 9898 iletişim kurunuz.

Sağladığımız Hizmetler:

dokuz eylul universitesi kardiyoloji 2

Tanı ve Tedavi Birimleri:


Anabilim Dalımız tanı ve tedavi hizmetlerinin verildiği ayaktan poliklinik birimleri ve yataklı servis birimlerinden oluşmaktadır. Anabilim Dalımız bünyesinde 18 yataklı koroner yoğun bakım ünitesi, 45 yataklı kardiyoloji servisi, 7 yataklı günübirlik anjiyografi servisi ve 7 yataklı aritmi servisi bulunmaktadır.

Poliklinik Hizmetleri:

İki poliklinik ve öğretim üyelerinin mesai dışı poliklinik hizmetleri ile günde yaklaşık 200 hasta tedavi olmaktadır. Ayrıca kalp yetmezliği, pulmoner hipertansiyon, aritmi poliklinikleri de ilgili öğretim üyelerinin gözetiminde haftada birer gün hizmet vermektedir. Poliklinik randevuları internet ortamında veya telefon aracılığı ile yakın tarihler için alınabilmektedir.
Kliniğimizde Pulmoner Hipertansiyon,Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon ve Erişkin Doğumsal Kalp Hastalarınıntakip edildiği,Ekokardiyografi,Kateter ve ilgili bölümlerle yapılan konsey sonucunda tedavilerinin düzenlendiği Pulmoner Hipertansiyon Kliniği hizmeti verilmektedir.Haftada bir gün bu hastalara hizmet verilen Pulmoner Hipertansiyon Polkliniği mevcuttur.

Olanaklar

Kardiyoloji Anabilim dalımızda, kalp sağlığını koruma amacının yanı sıra kalp hastalıklarının tanı ve tedavisi gerçekleştirilmektedir. Teknolojik gelişme ile alanında uzman öğretim üyelerimizin tecrübesini bir araya getirerek birçok kalp hastalığının perkütan yolla tedavisini sağlamaktayız. Kardiyoloji anabilim dalında dünya standartlarında sağlık hizmeti sunulmaktadır. Kalp hastalıklarına hızlı müdahale etme amacıyla kliniğimizde 7/24 primer perkütan koroner girişim başta olmak üzere acil kardiyak girişimler yapılmaktadır. Kardiyoloji kliniğimizin ve hekimlerimizin başarı oranını artırmak amacıyla hastanemizde en son teknoloji ürünleri kullanılmaktadır.

Anabilim Dalımızda kardiyovasküler hastalıkların tanı ve tedavisinde uygulanan testler ve girişimsel işlemler

 

İki birimden oluşan Ekokardiyografi ünitesinde tanısal amaçlı transtorasik ve transözofajiyal ekokardiyografi tetkikleri ile renkli doppler, stres ve kontrast ekokardiyografi uygulamaları yapılmaktadır. Bu tetkiklerle kalp yetersizliği, kapak hastalıkları ve konjenital kalp hastalıkları tanısı konulabilmektedir.

Efor testi biriminde koroner arter hastalığı ön tanısı ile polikliniklerden yönlendirilen hastalara yenilenen donanım ile hizmet verilmektedir. Hastaların çoğunlukla aynı gün içerisinde efor testi yapılabilmektedir.

Holter laboratuvarında aritmi ve hipertansiyon tanıları amacıyla 24 saatlik ritim ve kan basıncı holter cihazları takılmaktadır. 24 saat sonunda holter cihazlar çıkarılarak veriler bilgisayar ortamına yüklenmekte ve kısa sürede analiz sonuçları verilmektedir.

Anabilim Dalımız bünyesinde 2 adet koroner anjiyografi ve 1 adet elektrofizyoloji laboratuvarı bulunmaktadır. Koroner arter hastalığının girişimsel tedavi yöntemleri olan balon anjiyoplasti ve stent implantasyonu rutin ve yoğun bir şekilde uygulanmaktadır. Ayrıca mitral darlığı ve pulmoner kapak darlığı hastalıklarının tedavisinde mitral balon valvüloplasti ve pulmoner balon anjiyoplastisi; mitral yetmezliği hastalığında dünyada yakın zamanda uygulanmaya başlanan Mitraclip yöntemi uygulanmaktadır. Anabilim Dalımız aort kapak hastalığı için dünyada yakın dönemde geliştirilen ve cerrahi operasyon için orta-yüksek riskli hastalar için uygulanmaya başlanan Transkatater Aort Kapak Replasmanı (TAVİ)’ nın da sıklıkla yapıldığı bir kliniktir. Kliniğimiz TAVİ işleminde sadece Ege bölgesi için değil, ülkemiz çapında da en önde gelen girişimsel tedavi merkezidir.

Kardiyoloji anabilim dalı bünyesinde Avrupa Ritim Birliği (EHRA) sertifikalı bir eğitim merkezi olan DEU Kalp Ritim Bozukları Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunmaktadır. Avrupa Ritim Birliği diplomalı operatörler tarafından yıllık 1000 üzerinde işlem uygulanmaktadır. Elektrofizyoloji laboratuvarında atriyal veya ventriküler aritmi tanısı olan ve girişimsel tedavi gereken hastalar için 3 boyutlu haritalama, radyofrekans ve kriyo ablasyon gibi günümüzdeki yüksek teknoloji ile en güncel tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Rutin kalp pili implantasyonu yanında ileri kalp yetersizliği tedavisinde yer alan şok özellikli kalp pili –ICD- implantasyonu ve biventriküler kalp pili -CRT- implantasyonu da uygulanmaktadır. Aritmi merkezi ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://ritim.deu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Kardiyoloji Anabilim Dalımız kardiyovasküler hastalıkların güncel tanı ve tedavisinin yetkin bir Akademik kadro önderliğinde, kısa süre içerisinde yapıldığı ülkemizdeki önde gelen Kardiyoloji merkezlerinden birisi olmaya devam etmektedir.

Girişimsel olmayan yöntemler

Elektrokardiyografi

Efor testi (Treadmill egzersiz testi, kardiyovasküler stres testi)

Transtorasik Ekokardiyografi

Transözofageal ekokardiyografi

Stres ekokardiyografi

Ritmi Holter Monitörizasyonu (24-saatlik Holter Elektrokardiyografi)

Tansiyon Holter Monitörizasyonu

Tilt Testi (Eğik masa testi)

Kalıcı kalp pili (pacemaker) ve implante edilebilir kardiyak defibrilatör (ICD) kontrolü

Perkütan girişimsel tanı ve tedavi yöntemleri

Koroner anjiyografi

Koroner anjiyoplasti ve stentleme

Renal anjiyografi, anjiyoplasti ve stenleme

Periferik arter anjiyografi, anjiyoplasti ve stentleme

Kalp kateterizasyonu

Pulmoner vazoreaktivite testi

Elektrofizyolojik çalışma(EPS/EFÇ)

Radyofrekans ablasyon ile aritmi tedavisi

Endomiyokardiyal biyopsi (kardiyak biyopsi)

Kliniğimizde uygulanan tedavi yöntemleri

Primer koroner anjiyoplasti ve stentleme (7 gün / 24 saat)

Perkutan Mitral balon valvüloplasti

Perkutan Pulmoner balon valvüloplasti

Atriyal septal defektin (ASD) tıkayıcı cihazlarla perkütan olarak kapatılması

Patent foramen ovalenin (PFO) tıkayıcı cihazlarla perkütan olarak kapatılması

Patent duktus arteriosusun (PDA) tıkayıcı cihazlarla perkütan olarak kapatılması

Perkütan perikardiyosentez ve kardiyak tamponad acil girişimi

Geçici kalp pili (pacemaker) yerleştirilmesi

Kalıcı kalp pili (pacemaker) yerleştirilmesi

İmplante edilebilir kardiyak defibrilatör (ICD) implantasyonu

Kardiyak resenkronizasyon tedavisi (CRT)

Transkateter Yöntemle Aort Kapak İmplantasyonu (TAVİ)

İletişim Bilgileri:

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Yerleşkesi / İnciraltı 35340-İZMİR
Telefon:
0232.4124101 Anabilim Dalı Sekreterlik
0232.4124130 Poliklinik Sekreterlik
0232.4125200 Servis Sekreterlik
0232.4124140 KYB Sekreterlik
0232.2792565 FAX
E-Mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Hastalar İçin Bilgiler:

Kardiyoloji Anabilim Dalı yataklı tedavi ünitesi 18 yataklı Koroner Yoğun Bakım Ünitesi ve 45 yataklı Kardiyoloji servisi, 7 yataklı günübirlik anjiyografi servisi ve 7 yataklı aritmi servisi oluşmaktadır.

Poliklinik hizmetleri randevulu olarak yürütülmektedir. Toplam 2 poliklinikte yıllık ortalama 10000 hasta ayaktan tedavi edilmektedir. Çarşamba ve Cuma günleri Kalp pili ve ICD'si olan hastalar için özel poliklinik hizmeti verilmektedir.

Kliniğimizde İnvaziv ve Noninvaziv olmak üzere başlıca 2 tetkik ünitesi bulunmaktadır.

İnvaziv tetkik ünitesi 2 anjiyo salonundan oluşmakta ve bu salonlarda yıllık ortalama 2500 civarında anjiyo, balon-stentleme işlemleri, 150 civarında kalp pili implantasyonu yapılmaktadır. Elektrofizyoloji işlemleri için ayrı bir elektrofizyoloji laboratuvarı bulunmaktadır. 1000’in üzerinde aritmi operasyonu yapılmaktadır.

Noninvaziv tetkik ünitesinde ekokardiyografi, efor testi, 24 saatlik ritim holter ve tansiyon holter tetkikleri yapılmaktadır. Yıllık ortalama 7500 Transtorasik Ekokardiyografi, 500 Transözofajiyel Ekokardiyografi, 4000 Efor testi ve 750 Holter (EKG ve Tansiyon) işlemleri yapılmaktadır.

 

Poliklinik Bilgileri:

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi 08:00:00 17:00:00
Salı 11:00:00 17:00:00
Çarşamba 08:00:00 17:00:00
Perşembe 08:00:00 17:00:00
Cuma 08:00:00 17:00:00

Poliklinik Telefon Bilgisi

 

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

satin alma logoo 1  satin alma logoo  cocuk hastanesi kalite tup bebek labaratuvar   hasta haklari arpaboyu

İletişim Bilgileri

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Balçova
Adres: Mithatpaşa cad. no 1606 inciraltı yerleşkesi 35340 Balçova / İzmir
Telefon: +90 (232) 412 22 22
Faks: +90 (232) 412 97 97