Nükleer Tıp

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

nukleer tip

Nükleer Tıp, canlılara verilen ışın yayan (radyoaktif) maddelerin yaydıkları ışınların özel yöntemler ile sayımı veya cihazlarla görüntüye dönüştürülmesi sayesinde tanı konulmasını sağlayan tıp dalıdır. Nükleer Tıp tarihçesi 1800'lü yılların başında İngiliz kimyager John Dalton'un atom teorisini ortaya atmasına, Alman Wilheim Konrad Roentgen'in 1895'de X ışınlarını bulmasına, 1928'de Amerika'da Ernest Lawrence'ın siklotronu yapmasına kadar uzanmaktadır.

Nükleer Tıp gelişimindeki en önemli adım 1934 yılında Marie Curie'nin yapay radyoaktiviteyi keşfetmesidir. Ancak birçok tarihçi Nükleer Tıbbın gerçek başlangıcı olarak radyoaktif iyodun toksik guatr (zehirli guatr) tedavisinde kullanılmaya başlandığı 1940'lı yılları göstermektedir Halen Nükleer Tıp görüntülemelerinde en sık kullanılan radyoaktif madde olan teknesyum yapay olarak 1937 yılında üretilmiş, 1965 yılından sonrada ticari üretim, dağıtım ve kullanımı başlamıştır.

Ardından Nükleer Tıp günümüze kadar süren hızlı gelişmesine başlamıştır.

6 yıl Tıp Fakültesi sonrası TUS sınavı ile hak kazanılan 4 yıllık asistanlık eğitimi sonrasında ‘Nükleer Tıp Uzmanlığı’ alınır. Nükleer Tıp uzmanları; sintigrafi, PET/BT, PET/MR görüntülerini yorumlar, çeşitli hastalıkların tedavisi amacıyla poliklinik yapıp hastalığa yönelik tedavi kararının ve tedavinin verilmesini sağlar. Bölüm işleyişinde, tedavi merkezinde ve görüntü elde edilmesinde Nükleer Tıp teknisyenleri ve hemşirelerin önemli katkısı vardır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı 1991 yılından beri hizmet vermektedir. Bölümümüzde 3 adet Philips marka Gamma Kamera, 1 adet Gee marka SPECT/BT cihazı 1 adet Philips Gemini ToF PET/BT, 1 adet Europrobe II gama probe bulunmaktadır.

Ayrıca uptake cihazı, gamma sayıcı, doz kalibratörü, alan ölçüm cihazları ve laminar air flow bulunmaktadır. Bölümümüz görüntüleme alanında çok geniş tetkik yelpazesine sahiptir.

 

AÇIKLAMA: Öğretim Üyesi Özel muayene talepleriniz için 0 232 412 98 98 ile iletişim kurunuz.

Sağladığımız Hizmetler:

dokuz eylul universitesi nukleer tip 1

BÖLÜMDE YAPILAN SİNTİGRAFİLER
Tc-99m tiroid sintigrafisi
I-131 tiroid sintigrafisi
I-131 tiroid uptake
I-131 tüm vücut tarama
Paratiroid sintigrafisi
DTPA böbrek sintigrafisi
DMSA böbrek sintigrafisi
MAG3 böbrek sintigrafisi
Radyonüklid sistoüreterogram
Testis sintigrafisi
Kemik sintigrafisi
Kemik iliği sintigrafisi
Üç Fazlı Kemik Sintigrafisi
Myokard perfuzyon sintigrafisi
Myokard perfuzyon sintigrafisi (rest)
I-123 MIBG sempatik innervasyon sintigrafisi
Şant analizi
Radyonüklid venografi
Lenfosintigrafi
Beyin perfüzyon sintigrafisi
Tc-99m HMPAO beyin SPECT
Sisternografi
BOS kaçağı tayini
BOS şant değerlendirmesi
GİS kanama tespiti
Özafagus transit zamanı ve motilite çalışması
Mide boşalma süresi hesabı
Le Veen şant analizi
Gastroözefagial reflü sintigrafisi
Meckel sintigrafisi
Karaciğer-Dalak sintigrafisi
Hepatobiliyer sintigrafi
Akciğer perfüzyon sintigrafisi
Akciğer ventilasyon sintigrafisi
Octreotide ile tümör görüntüleme
MIBG sintigrafisi
I-131 MIBG tedavisi
I-131 tedavisi
Tükrük bezi sintigrafisi
Dakriosintigrafisi
RBC sintigrafisi
VUR Sintigrafisi
Tc-99m DTPA ile beyin perfüzyon sintigrafisi
Sintimammografi
Gamma probe ile kitle lokalizasyonu

BÖLÜMDE YAPILAN PET/BT GÖRÜNTÜLEMELERİ
PET ile tümör görüntüleme (FDG ile)
PET ile prostat kanseri görüntülemesi (Ga-68 PSMA)
PET ile nöroendokrin tümör görüntüleme (Ga-68 DOTATATE)
PET ile miyokard görüntüleme (FDG ile)
PET ile beyin görüntüleme (FDG ile)
PET ile kemik görüntüleme (NaF ile)

BÖLÜMDE YAPILAN RADYONÜKLİD TEDAVİLER
Radyoaktif İyot Tedavisi (I-131)
Nöroendokrin tümör tedavisi (Lu-177 DOTATATE)
Prostat kanseri metastazı tedavisi (Lu-177 PSMA)
İntraarteriyel mikroküre tedavisi (Y-90 SIRT)
MIBG Tedavisi (I-131 MIBG)                        
Eklem İçi Tedavi (Y-90)
Ağrı Palyasyon Tedavisi (Sm-153)

 

Hastalar İçin Bilgiler:

Görüntüleme Yapılacak Hastalar İçin Bilgiler

1- Nükleer Tıp Anabilim Dalı’nda yaptırmak istediğiniz tetkikler için randevu almanız gerekmektedir. Her tetkikin (acil vakalar dışında) yapıldığı bir gün veya günler vardır. Randevunuzu randevu sekreterliğimizden, doktorunuz tarafından doldurulmuş Nükleer Tıp istek formu ile birlikte geldiğiniz taktirde alabilirsiniz.

2- Sekreter randevunuzu verirken tetkik günü gelirken nasıl bir hazırlık yapmanız gerektiğini açıklayan form vermektedir.

3- Nükleer Tıp Anabilim Dalında yapılan tetkikler hastaya düşük dozda radyoaktif madde verilerek yapılan tetkiklerdir. Verilen radyoaktif maddelerin hiç bir yan etkisi ve alerjisi yoktur.

4- Tetkik günü randevu saatinde istek kağıdınız ve dosyanız ile birlikte sekreterliğimize müracaat ediniz. Sekreterimiz gerekli işlemleri yaptıktan sonra size gelen hasta sırasına göre bir numara verecektir.

5- Daha sonra hastalıkla ilgili öykünüz sizden alınacak ve sıra numarasına göre tetkik ile ilgili işlemleriniz başlayacaktır.

6- Hastalık öykünüz alındıktan sonra hemşire tarafından radyoaktif madde uygulaması yapılacaktır.

7- Radyoaktif madde uygulaması yapıldıktan sonra verilen maddenin vücutta yeterli yayılabilmesi için belli bir süre beklenmesi gerekmektedir. Bekleme süresi tüm tetkiklere göre değişmektedir. Bazı tetikler birkaç seansta olmaktadır. Bu konuda teknisyenlerimi ve hemşirelerimiz tarafından size bilgi verilecektir.

8- Çekim için verilen saatte geldiğinizde lütfen bekleme salonunda oturunuz. Sıra numarasına göre çekiminizi yapacak teknisyen tarafından çağırılacaksınız.

9- Tüm tetkiklerin çekim süreleri birbirinden farklı olduğu için bekleme süreleri de farklıdır. Ancak acil hasta geldiğinde bu süreler değişebilir.

10- Lütfen randevu saatine ve radyoaktif madde uygulaması sonrası çekim saatine zamanında geliniz. Randevu saatinizde bulunamadığınız taktirde sıradaki hasta çekime alınabilir ve bazı durumlarda da çekiminizin iptal edilmesi gerekebilir.

11- Çekiminiz tamamlandıktan sonra hamile kadınlardan ve 1 yaşının altındaki çocuklardan belli bir süre uzak kalmanız gerekmektedir. Bu süre hakkında bilgiyi teknisyenlerimizden, hemşirelerimizden ve doktorlarımızdan alabilirsiniz.

12- Tüm hastaların raporları en geç bir hafta sonra randevu sekreterliği tarafından verilmektedir.

Tedavi Polikliniğine Başvuracak Hastalar İçin Bilgiler

1- Nükleer Tıp poliklinik sekreterliğinden poliklinik randevunuzu alınız.

2- Randevu günü ve saatinde daha önce yapılmış tüm tetkikleriniz ve dosyanızla birlikte Nükleer Tıp poliklinik sekreterliğine başvurarak hasta kartınızı açtırınız.

3- Daha sonra hasta sırasına göre Nükleer Tıp hekimi tarafından poliklinik odasına alınıp muayeneniz yapılacaktır.

dokuz eylul universitesi nukleer tip 2

PET/BT

PET/BT cihazı en son teknolojik donanıma sahiptir. Bu cihaz ile fonksiyonel ve anatomik görüntüleme bilgileri eş zamanlı olarak elde edilmektedir. PET/BT görüntülemesi onkolojik hastalıkların tanısında, evrelemesinde, tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde, prognoz tayininde ve tekrarlayan hastalığın saptanmasında hayati önem taşımaktadır. Kalp kasının canlılığının ve beyin metabolizmasının değerlendirilmesinde de kullanılmaktadır. Hastaların görüntüleme ve hazırlık aşamasındaki takip ve yönlendirilmesi kapalı devre kamera-anons sistemleri ile yapılmaktadır.

GAMA KAMERALAR 

Bölümümüzde 3 adet Philips marka iki detektörlü toplam 3 adet gama kamera bulunmaktadır. Her bir gama kamera ile dinamik, statik ve SPECT görüntülemeleri yapılabilmekte, görüntüler PACS sisteminde depolanmaktadır. Çocuk hastalarımız için görüntüleme sırasında çizgi film izlemelerini sağlayacak televizyon ve DVD oynatıcı bulunmaktadır. 

BİLGİ SİSTEMİ

NMIS (Nükleer Tıp Bilgi Sistemi):

Bölümümüzde filmsiz ve kağıtsız görüntüleme ve raporlandırma alt yapısı tamamlanmıştır.  Bu amaçla nükleer tıp için uyarlanmış RADOS yazılımı kullanılmıştır. Randevu, hasta kaydı, görüntüleme ve raporlama bilgi sisteminde gerçekleştirilmektedir.

PACS (Görüntü Arşivleme ve Haberleşme Sistemi):

Görüntü arşivleme sistemi, kesintisiz hizmet verebilen, görüntülerin web üzerinden hastaneye dağıtılabildiği bir arşiv sistemidir. Tüm hasta verilerine saniyeler içinde ulaşılabilmektedir. Radyoloji ile ortak olarak kullanılan bu arşiv sayesinde her iki anabilim dalı çalışanları hastaya ait radyoloji ve nükleer tıp görüntülerini aynı anda görebilmektedir. Böylece anatomik-fonksiyonel görüntüler karşılıklı olarak değerlendirilebilmektedir.

Sıcak Oda Yönetim Sistemi:

Sıcak laboratuarların günlük iş listesini almak, hasta dozları hazırlamak, stok ve radyoaktif bozunma takibi yapabilmek için geliştirilmiş bir sistemdir.

Sıcak Laboratuvarlar: 

Bölümümüzde rutin, PET, radyonüklid tedavi ve deneysel olmak üzere 4 adet sıcak laboratuar mevcuttur. Görüntüleme ve tedavi için gerekli radyofarmasötiklerin hazırlandığı sıcak laboratuarlar sürekli denetim altındadır. Radyasyon güvenliği en üst seviyede tutulmuştur. Hastalarımıza verilecek olan radyofarmasötikler bu laboratuarlarda hazırlanmakta ve hastalara verilmeden önce düzenli olarak kalite kontrolleri yapılmaktadır. Laboratuarlarda iş listesi ve stok takibi yapabilen radyofarmasi yazılım programı kullanılarak tüm işlemler hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmaktadır.

Diğer Ekipman ve Donanımlar:

Diğer ekipmanlarımız arasında kalp kası kanlanmasının değerlendirilmesi aşamasında kullanılan kardiyak stres test donanımı, tiroit bezinde iyot tutulumunu ölçen uptake cihazı, pulmoner emboli tanısında kullanılan teknegas sistemi, midede helikobakter pilori varlığını saptayan nefes üre testi ve özellikle meme kanseri ve cilt kanserinde bekçi lenf düğümünü saptayan gama prob bulunmaktadır.

UYGULANAN BAŞLICA TETKİKLER:

Endokrin Sistem:

 • Tiroid Sintigrafisi (Tc-99m Perteknetat)
 • Tiroid Sintigrafisi (I-131)
 • Tiroid Uptake Çalışması (I-131)
 • Paratiroit Sintigrafisi (Tc-99m MIBI / TF)
 • Adrenal Korteks Sintigrafisi (I-131 NP-59)

Ürogenital Sistem Görüntüleme:

 • Böbrek Sintigrafisi (Tc-99m Mag-3 / EC)
 • Böbrek Sintigrafisi (Tc-99m DTPA)
 • Böbrek Sintigrafisi (Tc-99m DMSA)
 • Böbrek SPECT (Tc-99m DMSA)
 • Renovasküler Hipertansiyon Tespiti
 • Direk Sistogram
 • GFR Ölçümü (Tc-99m DTPA)
 • Testis Sintigrafisi

İskelet Sistemi Görüntüleme:

 • Kemik Sintigrafisi
 • Üç Fazlı Kemik Sintigrafisi
 • Kemik SPECT
 • Kemik İliği Sintigrafisi (Tc-99m Kolloid)

Dolaşım Sistemi Görüntüleme:

 • Myokard Perfüzyon GATED SPECT (MIBI/TF)
 • Myokard Perfüzyon SPECT (MIBI/TF)
 • Myokard Viabilite Çalışması (Tl-201)
 • Lenfosintigrafi
 • Radyonüklid Anjiografi ve Şant Analizi
 • Myokard Enfarkt Değerlendirmesi (Tc-99m PYP)

Sinir Sistemi Görüntüleme:

 • Beyin Sintigrafisi
 • Beyin Perfüzyon SPECT (Tc-99m HMPAO/ECD)
 • Sisternografi
 • BOS Kaçağı Tayini
 • BOS Şant Değerlendirmesi
 • Beyin SPECT Reseptör Görüntüleme (I-123)

Onkolojik Görüntüleme:

 • Tüm Vücut Tümör Tarama (Tl-201)
 • Tüm Vücut Tümör Tarama (Tc-99m MIBI)
 • Tüm Vücut Tümör Tarama (Tc-99m Tetrofosmin)
 • Tüm Vücut Tümör Tarama (In-111 Octreotide)
 • Tüm Vücut Tümör Tarama (I-131 MIBG)
 • Tüm Vücut Tümör Tarama (I-123 MIBG)
 • Tüm Vücut Tümör Tarama (Tc-99m DMSA-V)
 • Tüm Vücut Tümör Tarama (Ga-67)
 • Tüm Vücut Tümör Tarama (I-131)
 • Sintimamografi
 • Sentinel Lenf Nodu Görüntülemesi
 • Sentinel Lenf Nodu Saptanması (Gama Prob ile)

 Solunum Sistemi Görüntüleme:

 • Akciğer Perfüzyon Sintigrafisi (Tc-99m MAA)
 • Akciğer Ventilasyon Sintigrafisi (Technegas ile)
 • Akciğer Aerosol İnhalasyon Sintigrafisi (Tc-99m Komp)

Enfeksiyon Görüntüleme:

 • Enfeksiyon Tarama (İşaretli Lökosit-Tc-99m HMPAO)
 • Enfeksiyon Sintigrafisi (Tc-99m Kolloid)

Gastrointestinal Görüntüleme:

 • Gastroözefagial Reflü Tayini
 • Mide Boşalma Hesabi
 • Karaciğer-Dalak Sintigrafisi
 • Hemanjiom Tetkiki (Tc-99m Ultratag)
 • Selektif Dalak Sintigrafisi
 • Hepatobilier Sintigrafisi
 • GIS Kanama Tespiti (Tc-99m Ultratag)
 • Meckel Divertikülü Tespiti
 • Tükürük Bezi Sintigrafisi
 • C-14 Üre Testi

Diğer Tetkikler:

 • Dakriosintigrafi
 • Tüm Vücut Tarama (HIG)

Randevulama:

Görüntüleme istekleri bilgi sistemi aracılığıyla online olarak bize ulaşır ve hastanın bölümümüze gelmesiyle randevulanır. Özel bir durum olmadıkça tüm randevu talepleri en geç 5 işgünü içinde planlanır.

Tedavi Merkezi:

Radyonüklid tedavi, hastalıkların radyasyon yayan maddelerle veya bu maddelerle  işaretli kimyasal moleküller (radyofarmasötik)  yardımıyla tedavi edilmesidir. Hipertiroidi ve tiroid kanserlerinin, ağrılı eklemlerin (radyonüklid sinovektomi), bazı lenfoma türlerinin tedavisi, kemik metastazlarında ağrının ortadan kaldırılması radyonüklid tedavinin başlıca kullanım alanlarıdır.

Hizmete açıldığından beri tam kapasiteye yakın bir dolulukta hizmet vermekte olan merkezimiz, hasta rahat ve  konforunun  yanı sıra nöbet sistemi ile 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti vererek hasta güvenliğinin en yüksek oranda gerçekleştirilmeye çalışıldığı  bir merkezdir.

Temmuz 2007 de hasta kabul etmeye başladığımız radyonüklid tedavi merkezimizde dört adet hasta odası bulunmaktadır. Bu odalardan bir tanesi refakatçili oda olarak düzenlenmiştir. Bu oda çocuk veya ileri yaş grubundaki hastaların refakatli olarak kalabilmesini sağlamak için planlanmıştır. Odaların en önemli özelliği duvarlarının “kurşun ile zırhlanmış" olmalarıdır. Ayrıca, idrar ve gaita gibi hasta atıkları da kurşunlu tahliye boruları aracılığıyla bekletme tanklarına ulaştırılmaktadır. Hasta atıkları, bekletme tanklarında şehir kanalizasyonuna verilebilecek radyasyon miktarına düşene kadar bekletilmektedir. 

Hastalarımız tedavileri süresince odalarında kalmak zorunda oldukları için hasta odalarında televizyon, DivX player, buzdolabı, çay-kahve makinesi gibi cihazlar bulunmaktadır. Her odada bilgisayar kullanımı için internet bağlantısı mevcuttur. 

Radyonüklid Tedavi:

 • Radyoaktif İyot Tedavisi (I-131)
 • MIBG Tedavisi (I-131 MIBG)
 • Radyoimmunoterapi
 • Eklem İçi Tedavi
 • Ağrı Palyasyon Tedavisi
 • Somatostatin Reseptör Tedavisi

Randevulama: 

Tedavi randevuları genellikle TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) izni alınarak yurtdışından getirilen radyonüklid ve radyofarmasötiklerle yapılır. Bu nedenle tedavi randevuları genellikle 10-30 gün içinde gerçekleşmektedir.

 

Poliklinik Bilgileri:

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi 08:00:00 17:00:00
Sali 08:00:00 17:00:00
Çarşamba 08:00:00 17:00:00
Perşembe 08:00:00 17:00:00
Cuma 08:00:00 17:00:00

Poliklinik Telefon Bilgisi

 

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

satin alma logoo 1  satin alma logoo  cocuk hastanesi kalite tup bebek labaratuvar   hasta haklari arpaboyu

İletişim Bilgileri

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Balçova
Adres: Mithatpaşa cad. no 1606 inciraltı yerleşkesi 35340 Balçova / İzmir
Telefon: +90 (232) 412 22 22
Faks: +90 (232) 412 97 97