Plastik Cerrahi - Yara İyileştirme

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

 

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi; doğumsal veya sonradan edinilmiş anomalilerin, şekil ve fonksiyon bozukluklarının giderilmesine ve vücut imajının düzeltilmesine çalışan bir cerrahi daldır. Temel iki hedefi, sekil ve fonksiyon oluşturmaktır. Bu amaçla mevcut bozukluğa göre dokuların yeniden şekillendirilmesi ile anatomik ve estetik görünümü fonksiyonel olarak yeniden kazandırılır. Plastik cerrahi girişimlerinde genellikle hastanın kendi dokularından yararlanılmakla birlikte, uygun şartlarda suni kemik, silikon gibi yapay maddeler de onarım için kullanılır.

Plastik, Yunanca "plasticos" tan gelen bir sözcüktür "şekil verme " anlamına gelir. Rekonstrüktif ise Latin kökenli bir sözcüktür ve "yeniden yapmak" anlamına gelir. Doğumdan gelen bozukluklar, gelişimsel anomaliler, travma ve kazalar, infeksiyonlar, tümörler veya başka hastalıklar nedeni ile oluşmuş eksiklikler ve anormal yapılar üzerinde uygulanan cerrahi işlemlere ' rekonstrüktif cerrahi' denir. Kişinin dış görünümü daha iyi hale getirerek benlik saygısını artırmak amacı ile vücudun hastalıksız, normal dokuları üzerinde yapılan girişimlere 'estetik cerrahi' denir.

Plastik cerrahi vücudun hemen her bölgesine ve çok geniş bir alana hitap etmekte olup halen kesin sınırları belirlenememiştir, hatta giderek sınırlar daha da genişlemektedir. Vücudun şekil ve fonksiyonlarını bozan olaylar doğumsal, travmatik veya edinsel kaynaklı olabilir. Örneğin; doğumsal olarak oluşan yarık damak-dudak, yapışık parmak (sindaktili), vasküler kitleler (hemanjiomlar gibi); travmatik olarak oluşan yanıklar, trafik kazalarına bağlı yüz yaralanmaları, çeşitli kesiler ve organ kopmaları; edinsel olarak oluşan çeşitli deri ve yumuşak doku tümörleri, kronik yaralar bu cerrahi disiplin alanı içindedir. Kemik (özellikle yüz-kafa ve el kemikleri) ve kıkırdak çatıdaki (kulak ve burun kıkırdakları gibi) kayıplar, sekil bozuklukları, patolojik olaylar (tümör, kist, enfeksiyon vb.) yine plastik cerrahi uğraşı alanı içindedir. Bunun için klasik cerrahi yöntemler yanında mikrocerrahi, lazer sistemleri, endoskopi ile çeşitli kimyasal ajan ve ilaçlardan yararlanabilir.

dokuz eylul universitesi plastik cerrahi

Estetik (veya kozmetik) cerrahi vücut imajının daha güzel ve mükemmele ulaştırılmasını sağlamak için yapılan operasyon ve girişimlerle uğraşır. Burada tıbbi bir problemden çok, estetik problemler vardır. Medyada, plastik cerrahinin estetik yönüne ait haberler daha fazla ver almakta ve belki de bu nedenle halk plastik cerrahları sadece estetik cerrahi yapan kişiler olarak algılamaktadırlar. Oysa plastik cerrahlar kliniklerde daha büyük oranda onarım cerrahisi (rekonstrüktif cerrahi) ile uğraşmaktadırlar. Tüm plastik cerrahlar, uzmanlık eğitimleri sırasında aynı zamanda estetik cerrahi eğitimi görürler ve bu operasyonları yapmakta tek yetkili cerrahlardır.

Oldukça genç bir branş olan plastik cerrahi, son yıllarda bu isimle tanınmış olmakla birlikte tarifine uyan alanlardaki tarihi geçmişi asırlar öncesine kadar uzanmaktadır. Plastik cerrahi branşının kökeni çok eski devirlere kadar dayanır. Bulunan kayıtlar ve yapılan araştırmalarda bazı plastik cerrahi yöntemlerine rastlanmştır. Zaman zaman günümüzde bile kullanılan bir yöntem olan, burnu kesilen insanlarda yeniden burun yapılması ile ilgili cerrahi girişimlere çok eski devirlerdeki kayıtlarda rastlanmaktadır. Ancak yüzyıllar sonra 19. yüzyılda modern plastik cerrahinin temel prensipleri ve teknikleri belirlenmiştir.

I. Dünya Savaşı ağır yüz ve kafa yaralanmalarına sıklıkla karşılaşılması nedeniyle plastik cerrahide ciddi bir atılıma neden olmuştur. Plastik cerrahinin alt dalları olan El cerrahisi, Kranio-Maksillo-fasiyal cerrahi, Yanık tedavisi gibi konular 20. yüzyılda hızla gelişmiş ve bu gelişmelere paralel olarak estetik cerrahi ortaya çıkmıştır.

Eğitim programımız, yeni tüzüğe uygun olarak çekirdek içerik çerçevesinde düzenli olarak yapılmaktadır. Uzmanlık öğrencilerimiz her ay belirli bir konudan ve 6 ayda bir de tüm konulardan dönem sınavına alınmaktadır. Uzmanlık öğrencilerimiz, Genel Cerrahi, KBB, Beyin Cerrahi, Ortopedi, Anestezi, Patoloji, Anatomi, Mikrocerrahi, Yanık, Lazer ve Ortodonti gibi alanlarda rotasyon yapmaktadırlar. Donem V öğrencilerine "Yanıklar" ve "Yara İyileşmesi" konularında eğitim verilmektedir.

Anabilim Dalımızın bilimsel alanda 120 uluslararası, 70 ulusal yayını bulunmaktadır. Öğretim kadromuz bugüne dek kongrelerde 150'dan fazla bildiri sunmuştur. Kliniğimizde plastik ve estetik cerrahi kapsamındaki her tür operasyon güncel yöntemlerle gerçekleştirilmektedir.

Sağladığımız Hizmetler:

Doğumsal Anomalilerin Tedavisi:

 • Yarık dudak-damak ve diğer kraniofasiyal anomaliler,
 • Kulak kepçesi yokluğu ve şekil bozuklukları,
 • Meme yokluğu,
 • El ve ayaktaki eksiklikler ve sekil bozuklukları,
 • Doğumsal tümör ve kitleler,
 • Genital organların doğumsal anomalileri,

Edinsel Bozuklukların Tedavisi:

 • Yüz kemik ve yumuşak doku travmaları,
 • Maksillofasiyal cerrahi,
 • Deri ve yumuşak doku tümörleri,
 • Akut yanık ve yanık sonrası oluşmuş deformiteler,
 • Bas-boyun tümörleri ve rekonstruksivonları,
 • Ekstremitelerdeki şekil ve fonksiyon bozuklukları,
 • El Cerrahisi,
 • Kanser sonrası meme rekonstrüksiyonu,
 • Genital sistemin sekil ve fonksiyon bozuklukları,
 • Kronik yaralar (bası yarası, diabetik yara gibi),

Estetik Cerrahi Operasyonlarından Bazıları:

 • Burun estetiği,
 • Yüz yenileştirme, göz kapağı estetiği,
 • Endoskopik yüz - alın germe, kas kaldırılması,
 • Kulak kepçesi şekil bozuklukları düzeltilmesi,
 • Çene büyütme ve küçültme operasyonları,
 • Meme operasyonları : büyütme / küçültme / dikleştirme,
 • Aşırı deri-derialtı yağ dokusunun azaltılmasına yönelik operasyonlar (Liposuction- lipektomi),
 • Yağ dokusu transferi (yüz gençleştirme-dolgu amaçlı) Deride skar ve düzensizliklerin giderilmesi,
 • Saç ekimleri - replasmanları,
 • Ameliyatsız estetik cerrahi girişimleri (yumuşak doku dolguları, botox, aşırı terleme tedavisi vb).

 

Hastalar İçin Bilgiler:

Bu alana bir bilgi girilmemiştir.

 

Poliklinik Bilgileri:

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi 08:00:00 17:00:00
Sali 08:00:00 17:00:00
Çarşamba 08:00:00 17:00:00
Perşembe 08:00:00 17:00:00
Cuma 08:00:00 17:00:00

Poliklinik Telefon Bilgisi

 

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

satin alma logoo 1  satin alma logoo  cocuk hastanesi kalite tup bebek labaratuvar   hasta haklari arpaboyu

İletişim Bilgileri

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Balçova
Adres: Mithatpaşa cad. no 1606 inciraltı yerleşkesi 35340 Balçova / İzmir
Telefon: +90 (232) 412 22 22
Faks: +90 (232) 412 97 97