Radyasyon Onkolojisi

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

radyasyon onkolojisi

Tanıtım
Radyoterapi kanser tedavisinin, cerrahi ve medikal tedavi ile birlikte üç ana tedavi yönteminden biri olup, küratif veya palyatif amaçla sıklıkla uygulanmaktadır. Baş-boyun, akciğer, mesane, rahim ağzı, lenfoma, prostat, cilt kanserleri gibi bir grup hastalığın tedavisinin ana bileşenini oluşturabilirken; meme, rahim, sindirim sistemi ve çocukluk çağı tümörlerinde cerrahi ve/veya sistemik tedavilerle birlikte etkili bir yöntemdir. Bunların yanı sıra hangi cins tümör olursa olsun, bu hastalıkların yol açtığı ağrı, kanama, nefes darlığı gibi yaşam kalitesini bozan yakınmaların giderilmesinde de son derece etkili olmaktadır.
Anabilim Dalımız kurulduğu günden beri tedavi ve eğitim alanında nitelikli hizmet vermekte olup bunu bir ilke haline getirmiştir.

Misyonumuz; araştırma ve eğitim hizmetinde öncü, çalışan ve hasta memnuniyetini üst düzeyde tutan, etik ilkelere bağlı, kanser tedavisinde multidisipliner yaklaşımı benimseyen ulusal ve uluslararası alanda referans gösterilebilecek, paydaşları ile etkili bir iletişim ve işbirliği kurabilen, yenilikçi, yaratıcı, çağdaş, bir akademik kurum olmaktır.

Vizyonumuz ise deneyimli bir ekiple; bilgi üreten, güncel teknolojiler eşliğinde yüksek nitelikli tedaviler yapabilen ve eğitim veren, çalışan ve hasta memnuniyetinin en üst düzeye ulaştığı, TROD, UEMS ve ESTRO tarafından akredite edilmiş lider bir klinik olmaktır.

Ana bilim dalımız, 2015 yılında, tıpta uzmanlık öğrencisi eğitimi konusunda akreditasyon başvurusunu yapmış ve süreci başarıyla geçerek, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği (TROD) tarafından ilk akredite edilen kurum olma onurunu elde etmiştir.

Uzun yıllardır deneyimimiz olan üç boyutlu konformal radyoterapi (3BKRT) yanında, 2014 ve 2018 yılında gerçekleştirilen teknolojik altyapı yenileme projesi kapsamında Türkiye’de kamu hastanelerinde ilk olarak, görüntü eşliğindeki sistemlerle (IGRT), Volümetrik Ark (VMAT), stereotaksi tedavileri (SRC, SRT, SBRT), solunum ayarlı tedavileri ile 3 ve 4 boyutlu eksternal radyoterapi ve üç boyutlu brakiterapi (3BBRT) tedavilerii gerçekleştirmiştir.

 

Tarihçe
Dokuz Eylül Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Nisan 1991’de kurulmuş ve 1 Temmuz 1991’de Türkiye’de ilk kez iki boyut ve üstü radyoterapi uygulamaları ile hasta tedavilerine başlamıştır.
Anabilim Dalı’nın yüksek katkılarıyla 1992’de DEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (SHMYO) kapsamında Türkiye’de ilk “Radyoterapi Teknikerliği” programının açılmış ve eğitime devam etmektedir.

Çeşitli kanserler için multidisipliner gruplar ve toplantılar 1991 yılı sonlarında Anabilim Dalımız öncülüğünde başlatılarak 1992’de yazılı tedavi protokolleri oluşturulmuştur: Dokuz Eylül Meme Tümörleri Grubu((DEMTG), Dokuz Eylül Baş Boyun Kanserleri Grubu (DEBBKG), Dokuz Eylül Kolorektal Tümörler Grubu (DEKRTG), Dokuz Eylül Akciğer Kanserleri Grubu (DEAKG), Dokuz Eylül Jinekolojik Onkoloji Grubu (DEJOG), Dokuz Eylül Pediatrik Onkoloji Grubu (DEPOG). İlerleyen yıllarda bu grupları Dokuz Eylül Kemik- Yumuşak Doku Tümörleri Grubu (DEKYDTG), Dokuz Eylül Nöroonkoloji Grubu (DENOG) izlemiştir.

İlk Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi 15-19 Mayıs 1994’te Anabilim Dalımız tarafından düzenlenmiştir. 1995’te European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO) kursları “ilk” kez” birimimiz tarafından Türkiye’de düzenlenmeye başlanmış ve 1995-2015 yılları arasında çok sayıda kursa ev sahipliği yapılmıştır. Bu eğitimlerle ülkemizde radyoterapinin endikasyon, planlama ve tedavi standartları oturtulmuş olup, çok hızla gelişen yeni tekniklere uyum sağlanmıştır.

2003-2004 yıllarında Türkiye’de 3 Boyutlu Konformal Radyoterapi ve yoğunluk ayarlı Radyoterapi (IMRT) olanaklarına sahip olan; 2014 yılında ise TrueBeam STX ve 2018 de Truebeam cihazıyla modern radyoterapi (VMAT, SBRT, SRC) olanaklarına sahip olan ilk kamu kurumu olunmuştur. Ayrıca modern dış tedavi olanakları dışında, 3 boyutlu iç tedavi (brakiterapi) olanağı sağlayan, yüksek doz debisiyle hastanın yatışına gerek kalmadan kısa sürede tedavi olanağı sağlayan, GammamedPlus iX brakiterapi aygıtıyla özellikle jinekolojik kanserlerin tedavisinde büyük aşama sağlanmıştır.

Kurumumuzdan bugüne kadar; 25 Radyasyon Onkoloji uzmanı, 31 Tıbbi Fizik uzmanı ve 250 radyoterapi teknikeri (RTT) mezun edilmiştir. Emekli öğretim üyelerimiz: Prof. Dr. Ahmet Münir Kınay, Prof. Dr. Mehmet Şen, Prof. Dr. Hilmi Fevzi Alanyalı’dır.

Halen 4 profesör, 1 doçent, 4 öğretim görevlisi, 2 uzman doktor, 3 araştırma görevlisi doktor, iki uzman biyolog, 5 Tıbbi Fizik Uzmanı, 14 RTT (Radyoterapi Teknikeri) 2 hemşire, 4 sekreter ve 3 yardımcı personel ile geniş ve nitelikli kadrosuyla eğitim, araştırma ve tedavi hizmetlerini yürütmektedir.

Gerek ilk açıldığında, gerekse de 2004 ve 2014 yıllarındaki yenilenme dönemlerinde, o yıllardaki teknolojinin sağladığı en modern planlama ve tedavi aygıtlarıyla donatılmış kliniği olarak bu alanda öncü olmuş ve olmaya devam etmektedir.

Kliniğimiz, deneyimli ve dinamik kadrosuna ek olarak, yenilenmiş aygıtlarıyla her yıl binlerce hastanın tedavi olduğu başvuru merkezi olma niteliğini korumaktadır. Sağlık hizmetleri 4 ayrı poliklinik bünyesinde her yıl ortalama 1300 yeni hasta başvurusu kabul etmekte olup, 1500 hastaya radyoterapi uygulanmakta ve 12000 hastaya poliklinik hizmeti verilmektedir.

Eğitim

Mezuniyet Öncesi:
Tıp Fakültesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu – Radyoterapi Programı

Mezuniyet Sonrası:
Tıpta Uzmanlık Öğrencisi
Doktora: SBE, Medikal Fizik Doktora Programı
Yüksek Lisans: SBE, Medikal Fizik Yüksek Lisans Programı

 

AÇIKLAMA: Mesai Dışı Öğretim Üyesi Özel muayene talepleriniz için lütfen 0 232 412 42 45 ile iletişim kurunuz.

 

Sağladığımız Hizmetler:

Radyoterapi Nedir?
Radyasyon onkolojisinde kullanılan radyasyon iyonizan radyasyondur. İyonizan radyasyon, atomdan elektron sökerek atomun iyonlaşmasına ve iyonizasyonu izleyen biyolojik olaylar zinciri ile hücrelerin etkilenmesine neden olan radyasyon türüdür. Radyasyon ilk olarak vücut içerisindeki hastalıkları tespit etmede kullanılmıştır. Sonraları yüksek dozda kullanılan radyasyonun hastalıkları tedavi edebildiği bulunmuştur. Günümüzde radyasyon tanı amacıyla kullanıldığı gibi, yaygın olarak kanser ve daha az sıklıkla da diğer bazı benign hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Işınları kullanarak hastalıkların tedavi edilmesine radyoterapi (ışın veya şua tedavisi) adı verilmektedir.

Radyoterapinin Uygulandığı Durumlar Nelerdir?
Radyoterapinin amacı, uygulandığı bölgedeki kanserli hücreleri öldürmek veya bölünerek çoğalmasını engellemektir. Kanserli hücreler vücudumuzdaki normal hücrelerden daha hızlı bölünen ve büyüyen hücreler olduklarından radyasyondan daha çok etkilenirler. Bu nedenle, kanserli bir bölgeye radyoterapi uygulandığında çok sayıda kanserli hücre yok edilirken daha az sayıda normal hücre radyasyondan etkilenir.
Radyoterapi ameliyat öncesi tümörün küçültülmesi amacı ile kullanılabildiği gibi, sonrasında ameliyat edilen bölgede kalan kanser hücrelerinin yok edilmesi amacı ile de kullanılabilir. Radyoterapi bazı durumlarda tek başına veya kemoterapi (ilaç tedavisi) ile beraber kanser hücrelerini ortadan kaldırmak için uygulanabilir. Radyoterapi vücudunuzdaki tümörü küçülterek yaşadığınız ağrı, kanama gibi sıkıntıları azaltmak amacıyla da kullanılabilir.

Tedavi ekibi kimlerden oluşur?
Tedavi ekibi; doktor, fizik uzmanı, simülasyon teknikeri, kalıp odası teknikeri, tedavi teknikeri ve hemşireden oluşur.
Doktor (radyasyon onkologu), muayenenizi yapmak, poliklinikte tedavi kararınızı vermek ve planlamanızı yapmakla yükümlü olup, tedavi sırasında haftada bir kez kontrollerinizi yapar. Ayrıca tedavi sırasındaki yakınmalarınız için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Tıbbi Fizik uzmanı, tedavi planı ve doz hesaplarınızı doktor ve simülatör teknikeri ile birlikte yapmakla yükümlüdür.
Simülasyon teknikeri, simülasyon odasında tedavi alanlarınızı doktorunuzla beraber belirler. Gerekli filmleri alır, alanları işaretler ve çizer. 
Kalıp odası teknikeri, tedaviniz sırasında kullanılacak sabitleme gereçlerini ve diğer gerekli malzemeleri hazırlamakla görevlidir.
Tedavi teknikeri, planlanmış olan günlük tedavilerinizi uygulamakla yükümlüdürler. Tedavi süreniz boyunca klinik içi çalışma düzeni nedeniyle tedavi teknikeriniz zaman zaman değişebilecektir.
Hemşire, tedavi başlangıcında hastayı bilgilendirmek, tedavi süresince gerekli olan ilaç uygulaması ve destek bakımı yapmakla yükümlüdür.

BRANŞLAŞMA, RUTİN HİZMET VE ARAŞTIRMA ALANLARI

Kliniğimizde hasta hizmetleri ve klinik çalışmalar aşağıdaki bölünmüş poliklinik çalışma gruplarına göre yapılmaktadır.
Poliklinik I: Baş-boyun Kanserleri, Merkezi Sinir Sistemi Tümörleri, Deri, Kemik-yumuşak doku tümörleri ve benign hastalıklar
Poliklinik IIA: Meme ve Kadın Genital Sistem kanserleri
Poliklinik IIB: Gastrointestinal sistem ve Genito-üriner sistem kanserleri
Poliklinik III: Lenfoproliferatif Sistem Tümörleri, Toraks tümörleri, Çocukluk çağı tümörleri ve Brakiterapiler.

dokuz eylul universitesi radyosyon onkoloji 3

Hastalar İçin Bilgiler:

TEKNİK ALT YAPI

Tedavi Aygıtları

VARİAN, TRUEBEAM STX
TrueBeam STx:
Düşük (6,10,15 MV X) ve yüksek (6, 10 FFF X) doz hızlı foton enerjileri,
Farklı kademelerde elektron enerjileri ve 2.5 mm’lik çok yapraklı kolimatör (dMLC)

1. 3-Boyutlu Konformal Radyoterapi (3BKRT)
2. Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (IMRT/YART),
3. Hacimsel Yoğunluk Ayarlı Ark Terapi (VMAT)
4. Stereotaktik Radyoterapi (SRT), Stereotaktik Radyocerrahi (SRS), Ekstrakraniyal Stereotaksik Radyoterapi (SBRT),
5. Portal (MV, kV) ve 3 boyutlu görüntüleme sistemi (CBCT) kullanarak Görüntü Rehberliğinde Radyoterapi (IGRT),
6. Solunum Takipli Radyoterapi (RPM),
7. Adaptif Radyoterapi (ART) tekniklerinin uygulama olanakları

SIEMENS PRIMUS (2 ADET)

Foton enerjileri: 6 ve 18 MV X)
Elektron enerjileri: 6-21 MeV
Çok yapraklı kolimatör (MLC)
1. 3-Boyutlu Konformal Radyoterapi (3BKRT)
2. Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (IMRT/YART),
3. Portal (MV) görüntüleme sistemi

VARIAN GAMMAMED PLUS

Eksternal radyoterapi sistemleri ile entegre 3B Brakiterapi

Planlama Sistemleri

BT SIMÜLATÖR: SOMATOM DEFINITION AS

80 cm gantry açıklığında, RPM destekli, laser sistemi ve LİNAK ile uyumlu çekim masası
ONCENTRA MASTERPLAN,
3BKRT, IMRT planlama olanakları
ECLIPSE V11:
3BKRT, IMRT, VMAT, SRS, SRT, SBRT, solunum takipli ve adaptif radyoterapi planlamaları
BARKİTERAPİ PLANLAMA: ECLIPSE V11
Eksternal radyoterapi sistemleri ile entegre 3B Brakiterapi, IMBT planlama özellikli

Diğer Sistemler

RTIS: ARIA 11
DICOM 3 ve DICOM RT uyumlu görüntü ve planlama verilerinin aktarımını, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) ile HL7 uyumlu karşılıklı veri transferi
İMMOBİLİZASYON AKSESUARLARI
3BKRT, IMRT, VMAT, SRS, SRT, SBRT tedavilerine uygun

DOZİMETRİ SİSTEMLERİ

1. PTW su ve Katı su fantomları,
2. Elektrometre
3. İyon odaları, diyot dedektörler
4. QuickCheck, ArcCheck, Portal ve Epiqa dozimetri
5. Kuyu tipi dozimetre
6. Günlük LİNAK kalite kontrol,
7.3BKRT, IMRT, VMAT, SRS, SRT, SBRT plan verifikasyonu,
8.Brakiterapi kontrol sistemleri

dokuz eylul universitesi radyosyon onkoloji 3

Poliklinik Bilgileri:

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi 09:30:00 15:30:00
Sali 09:30:00 15:30:00
Çarşamba 09:30:00 15:30:00
Perşembe 09:30:00 15:30:00
Cuma Sadece Acil Sadece Acil

Poliklinik Telefon Bilgisi

 

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

satin alma logoo 1  satin alma logoo  cocuk hastanesi kalite tup bebek labaratuvar   hasta haklari arpaboyu

İletişim Bilgileri

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Balçova
Adres: Mithatpaşa cad. no 1606 inciraltı yerleşkesi 35340 Balçova / İzmir
Telefon: +90 (232) 412 22 22
Faks: +90 (232) 412 97 97