Radyoloji

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

dokuz eylul universitesi radyoloji 1

Radyoloji Anabilim Dalımız iki ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar Tanısal Radyoloji ve Girişimsel Radyolojidir.

Tanısal radyoloji; x ışınları ve diğer görüntüleme yöntemlerinin tıpta tanı amacıyla kullanılmasıdır. Bu yöntemlerden bazıları; direkt radyografi, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, mamografi, floroskopi olarak sıralanabilir. Tanısal radyoloji; Abdominal Radyoloji, Toraks Radyolojisi, Meme Radyolojisi,Kas-iskelet Radyolojisi, Nöroradyoloji, Kardiyovasküler Radyoloji ve Çocuk Radyolojisi gibi alt gruplardan oluşmaktadır.

Girişimel Radyoloji ise cerrahiye göre çok daha az invaziv yöntemler kullanarak tedaviyi yönlendirir. Büyük ameliyat kesileri oluşturmadan hastaya daha az risk, ağrı ve daha kısa zamanda iyileşme imkanı sunan girişimsel radyolojik işlemler, vasküler (damarla ilgili) ve nonvasküler (damar dışı organlarla ilgili) olmak üzere iki büyük gruba ayrılmaktadır.

Anabilim Dalı’mızda üç adet çok kesitli BT( 16, 64 ve 160 kesit), iki adet
1.5 T MRG, yedi adet renkli Doppler ultrasonografi cihazı bulunmaktadır. Tüm görüntülerimiz dijital olup dijital görüntü depolama-PACS sistemi ile kullanılmaktadır. Tüm hastaneye dağıtılan dijital görüntüler ile hastaların hem hızlı hem de doğru tanı ve tedavisi mümkün olmaktadır. Anabilim Dalımız hastaların multidisipliner olarak değerlendirildiği her hafta düzenli olarak yapılan toplantılara da ev sahipliği yapmaktadır.

TARİHÇE
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı 1985 yılında açılmıştır. İlk öğretim üyesi Prof.Dr.Emine Osma’ dır. Daha sonra Prof Dr. Abdullah Kenanoğlu başkanlığında yapılanmasına başlanan, akademik personeli ve donanımlarını yıllar içerisinde geliştiren anabilim dalımız 1988 yılında ülkemizdeki ilk Manyetik Rezonans Görüntüleme sistemini kurmuş ve ileri tanı amaçlı kullanmaya başlamıştır.

Anabilim dalına 1988-2001 yılları arasında başkanlık yapan Prof.Dr.Tuğrul Pırnar döneminde farklı mekana taşınan bölümümüz 1991 yılında bir anjiyografi ünitesine kavuştu. 1992 yılında ise ikinci Bilgisayarlı tomografi birimi kuruldu.

Anabilim Dalımız 2001 yılında, halen içinde bulunduğu 3500 m2’lik yeni mekanına taşındı ve ülkemizin tam donanımlı kağıtsız ve filmsiz dijital radyoloji bölümü olarak hizmet vermeye başladı. Bu tarihten itibaren anabilim dalı başkanlığı görevini Prof.Dr.Oğuz Dicle yürütmeye başladı.
Anabilim Dalı başkanlığı görevini 2001 yılından 2014 yılına kadar Prof. Dr. Oğuz Dicle yürütmüş, sonrasında bu görevi Prof. Dr. Handan Güleryüz üstlenmiş olup, halen görevine devam etmektedir.

Yıllar içerisinde sürekli yenilenen ve en ileri teknolojiye sahip görüntüleme araçlarını kullanıma koyan anabilim dalı verdiği eğitim nedeniyle bu dönemde Avrupa Radyoloji Derneği tarafından akredite edildi. Çok iyi donatılmış girişimsel radyoloji ünitesi ile ayrıcalıklı bir hizmet veren anabilim dalımız 1992 Yılında VIII.Ulusal Radyoloji Kongresi , 1990 Yılında I.Manyetik Rezonans Görüntüleme Sempozyumunu düzenlemiş, ilerleyen yıllarda ulusal ve uluslar arası platformlarda sayısız bilimsel etkinliğe katkı vermeyi sürdürmüştür. Yıllık 300.000’nin üzerinde incelemenin gerçekleştirildiği anabilim dalımızda halen 14 öğretim üyesi ile çalışmalarına devam etmektedir.

BÖLÜMÜMÜZDE YAPILAN TETKİKLER VE GİRİŞİMSEL İŞLEMLER

1- Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)

2- Bilgisayarlı Tomografi (BT)

3- Ultrasonografi (US) ve Doppler US

4- Girişimsel İşlemler (Anjiografi, Stent ve Greft takılması vb)

5- Kontrastlı İncelemeler (Yemek borusu, mide, oniki parmak bağırsağı, safra kesesi ve safra yolları, ince ve kalın bağırsaklar, böbrekler ve idrar yolları, mesane ve üreme sistemi)

6- Mamografi

7- Kemik Dansitometrisi

8- Direk Radyografik İncelemeler

 

 

Sağladığımız Hizmetler:

dokuz eylul universitesi radyoloji 2

1- Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)

Manyetik Rezonans Görüntüleme tetkiki öncesinde bilinmesi gereken hususlar:

Bazı durumlarda Manyetik Rezonans Görüntüleme yapılması hasta için zararlı olabilir ya da vücuda sonradan yerleştirilen materyaller tetkikin kalitesini olumsuz etkileyebilir. Bu açıdan aşağıdaki durumlardan herhangi biri sizin için geçerli ise hemen doktorunuz ile görüşünüz.

Manyetik Rezonans Görüntüleme İçin Riskli Durumlar:

Kalp pili (pace maker)

Metalik kalp kapakçığı

İşitme protezi, implantı

Beyin anevrizma klips’ i

Damar içinde metalik parça (stent)

Eklem-kemik protezi ya da çivisi

Şarapnel, saçma yaralanmaları

Herhangi bir nedenle hastanın vücudunda metalik bir parça ya da cihaz bulunması

Tetkikiniz ile ilgili randevu günü ve saati randevu sekreterliğine başvurduğunuzda belirlenecektir. Tetkikiniz ile ilgili ilaç ve tıbbi malzeme yazılması gerekiyorsa, randevu sekreterliği gereğini yapacaktır.

Manyetik Rezonans Görüntülemede tetkiklerin yapılışı hasta hazırlığı açısından farklılık gösterebilir. Tetkike gelmeden önce ne yapmanız gerektiği randevu aldıktan sonra verilecek olan randevu belgesinde anlatılmaktadır.(Örneğin: Bazı tetkiklerde hastaların aç gelmesi istenebilir.) Randevu alırken yazılmış olan ilaçları ve tıbbi malzemeleri yanınızda getiriniz.

İlaç alerjiniz varsa ya da alerjik vücut yapınız varsa lütfen tetkik öncesi incelemeyi yapacak olan tekniker veya doktorunuza bildiriniz.

Manyetik Rezonans Görüntülemenin hamilelikte bir zararı olduğu gösterilmemiştir. Ancak yine de hamilelik söz konusu ise ya da hamilelik olasılığı varsa inceleme istemini yapan doktor ile tekrar görüşmeniz gereklidir.

Manyetik Rezonans Görüntüleme incelemesi sırasında hiç hareket edilmemesi şarttır. Bu açıdan ilgili tekniker ve doktorun uyarılarına tam olarak uymak gereklidir.

Çocuk Hastaların tetkik sırasında hareketsiz kalabilmeleri için anestezi doktoru eşliğinde uyutulmaları gereklidir. Bu konuda ayrıntılı açıklama (anestezi konsültasyonu, işlem öncesi açlık ve gerekli tahliller gibi) doktorunuz tarafından yapılacaktır. Önerilen tetkik öncesi açlık süresine mutlaka uymanız gereklidir.

İnceleme sırasında cihazın çalışmasına bağlı yüksek gürültü olabilir. Bu konu tetkik öncesi size tekrar açıklanacaktır.

Manyetik Rezonans Görüntüleme tetkik odasına girmeden önce her türlü metal içeren cisim, toplu iğne, her çeşit saç tokaları, gözlük, saat, yüzük ve diğer takılar mutlaka çıkarılmalıdır. Aksi halde cihazın bozulma ve tetkikin yapılmama olasılığı vardır.

Manyetik Rezonans Görüntüleme tetkik bölmesi aydınlık, ancak dar ve kapalı bir alandır. Bu yönden sıkıntı duyabilecek hastaların inceleme öncesinde ilgili doktor ya da teknikeri bilgilendirmesi uygun olacaktır.

İncelemeye ilişkin açıklamalar ve yapılması gerekenler ilgili tekniker ya da doktor tarafından tekrar ayrıntılı olarak anlatılacaktır.

Randevu saatiniz tetkiklerin planlanandan uzun sürmesi, teknik arızalar ya da acil durumlar nedeniyle gecikebilir. Bunun için şimdiden özür diliyoruz, lütfen sizden öncekinin de sizin gibi hasta olduğunu unutmayınız.

İncelemeye gelirken daha önceden yapılmış radyolojik tetkiklerinizi yanınızda getiriniz ve ilgili tekniker ya da doktora teslim ediniz.

Tetkikinizin bitiminde, sonucunuzun ne zaman ve nereden alınacağı size bildirilecektir.

2- Bilgisayarlı Tomografi (BT)

Bilgisayarlı Tomografi (BT) Tetkiki Öncesinde Bilinmesi Gereken Hususlar:

Bilgisayarlı Tomografi x-ışınlarını kullanarak vücudunuzun ayrıntılı kesitsel görüntülenmesini sağlar.

Hamilelik söz konusu ise ya da hamilelik olasılığı varsa, Bilgisayarlı Tomografi, Skopi ve Rontgen film çekme makinası gibi radyasyonlu cihazlar ile inceleme yaptırmanız sakıncalı olabilir. İnceleme istemini yapan doktor ile tekrar görüşmeniz gereklidir.

Gebe kalma olasılığı olanlar için en uygun inceleme günü adetin başlangıcından itibaren ilk 10 günlük süredir.

Böbrek hastalığınız veya böbrek tetkiklerinde bozukluk varsa tetkikiniz öncesinde incelemeyi yapacak olan tekniker veya doktorunuza bildiriniz.

Tetkikiniz ile ilgili randevu günü ve saati randevu sekreterliğine başvurduğunuzda belirlenecektir.. Tetkikiniz ile ilgili ilaç ve tıbbi malzeme yazılması gerekiyorsa, randevu sekreterliği gereğini yapacaktır.

İlaç alerjiniz varsa ya da alerjik vücut yapınız varsa lütfen tetkik öncesi incelemeyi yapacak olan tekniker veya doktorunuza bildiriniz.

Bilgisayarlı Tomografi tetkiklerinin yapılışı hasta hazırlığı açısından farklılık gösterebilir. (Örneğin: Üst ve Alt Abdomen tetkikini yaptıracak iseniz, 6-8 saat açlık sonrası gelmeniz istenebilir. Tetkikten 1,5 saat önce tetkik yerinde bulunmalısınız. Randevu alırken yazılmış ilaçları yanınızda getirmelisiniz. Ayrıca 1,5 litre su getirmeniz gerekmektedir.) Bu durum size randevu aldıktan sonra verilecek olan randevu belgesinde anlatılmaktadır. Bu belgeyi tetkik gününden önce mutlaka okuyun. Randevu alırken yazılmış olan ilaçları ve tıbbi malzemeleri yanınızda getiriniz.

Kontrastlı (ilaçlı) Bilgisayarlı Tomografi incelemesi yaptıracak iseniz, randevu zamanının 4-6 saat öncesinden itibaren aç olmalısınız. Randevu alırken yazılmış olan ilaç ve tıbbi malzemeyi yanınızda getiriniz.

Randevu saatiniz tetkiklerin planlanandan uzun sürmesi, teknik arızalar ya da acil durumlar nedeniyle gecikebilir. Bunun için şimdiden özür diliyoruz, lütfen sizden öncekinin de sizin gibi hasta olduğunu unutmayınız.

İncelemeye gelirken daha önceden yapılmış radyolojik tetkiklerinizi yanınızda getiriniz ve ilgili tekniker ya da doktora teslim ediniz.

Randevu gününde tetkikinizin yapılacağı yeri bilmiyorsanız sekreterlikten gerekli bilgiyi alabilirsiniz.

Tetkikinizin bitiminde, sonucunuzun ne zaman ve nereden alınacağı size bildirilecektir.

Ultrasonografi ses dalgalarını kullanarak vücudunuzun ayrıntılı görüntülenmesini sağlar.

3- Ultrasonografi ve Doppler USG Tetkiki Öncesinde Bilinmesi Gereken Hususlar:

Tetkikiniz ile ilgili randevu günü ve saati randevu sekreterliğine başvurduğunuzda belirlenecektir. Tetkikiniz ile ilgili tıbbi malzeme gerekiyorsa, randevu sekreterliği tarafından size bildirilecektir.

İlaç alerjiniz varsa ya da alerjik vücut yapınız varsa lütfen tetkik öncesi incelemeyi yapacak olan tekniker veya doktorunuza bildiriniz.

Randevu saatiniz tetkiklerin planlanandan uzun sürmesi, teknik arızalar ya da acil durumlar nedeniyle gecikebilir. Bunun için şimdiden özür diliyoruz, lütfen sizden öncekinin de sizin gibi hasta olduğunu unutmayınız.

İncelemeye gelirken daha önceden yapılmış radyolojik tetkiklerinizi yanınızda doktora teslim ediniz.

Randevu gününde tetkikinizin yapılacağı yeri bilmiyorsanız sekreterlikten gerekli bilgiyi alabilirsiniz.

Tetkikinizin bitiminde, sonucunuzun ne zaman ve nereden alınacağı size bildirilecektir.

Ultrasonografi tetkiklerinin yapılışı hasta hazırlığı açısından farklılık gösterebilir. (Örneğin: İncelemeye 8 saatlik açlık sonrası veya 3-4 saat öncesinden su içerek idrar kesesi dolu olarak gelmeniz istenebilir.) Bu durum size randevu aldıktan sonra verilecek olan randevu belgesinde anlatılmaktadır. Bu belgeyi tetkik gününden önce mutlaka okuyun. Randevu alırken yazılmış olan ilaçları ve tıbbi malzemeleri yanınızda getiriniz.

İnceleme öncesindeki hazırlık açısından birbirinden farklılık gösteren tetkikler aşağıda sıralanmıştır.

Abdominopelvik USG; (Bu tetkiki yaptıracak hastaların Ultrasonografi ve Doppler USG tetkiki öncesinde bilinmesi gereken hususlara ek olarak bilmesi gerekenler)

İncelemeye en az 8 saatlik açlık sonrası gelmeniz gerekmektedir. (5 yaşından küçük çocuklarda 3-4 saatlik açlık yeterlidir.)

Doktorunuz tarafından önerilmedikçe lütfen su içmeyiniz. İncelemeye idrar kesesi dolu gelmeniz gerekmektedir. Bu açıdan, randevu saatinden 3-4 saat öncesinden idrar yapmamanız gerekir. Doktorunuz gerekli görürse inceleme sonrası su içerek tekrar tetkike alınabilirsiniz.

Abdominal Ana Vasküler Yapılar Doppler USG; (Bu tetkiki yaptıracak hastaların Ultrasonografi ve Doppler USG tetkiki öncesinde bilinmesi gereken hususlara ek olarak bilmesi gerekenler)

İncelemeye en az 8 saatlik açlık sonrası gelmeniz gerekmektedir. (5 yaşından küçük çocuklarda 3-4 saatlik açlık yeterlidir.)

Pelvik USG ; (Bu tetkiki yaptıracak hastaların Ultrasonografi ve Doppler USG tetkiki öncesinde bilinmesi gereken hususlara ek olarak bilmesi gerekenler)

İncelemeye idrar kesesi dolu gelmeniz gerekmektedir. Bu açıdan, randevu saatinden 3-4 saat öncesinden idrar yapmamanız gerekir. Doktorunuz gerekli görürse inceleme sonrası su içerek tekrar tetkike alınabilirsiniz.

Penil Doppler USG ; (Bu tetkiki yaptıracak hastaların Ultrasonografi ve Doppler USG tetkiki öncesinde bilinmesi gereken hususlara ek olarak bilmesi gerekenler)

Penil Doppler Ultrasonografi, penis damarlarının incelenmesi amacı ile yapılan bir tetkiktir.

Randevu saatinden, yarım saat önce geliniz ve sekreterliğe başvurunuz. Gerekli açıklama size bu aşamada yapılacaktır ve “üroloji doktoru” eşliğinde ilacın uygulanması ardından Doppler incelemesi başlayacaktır.

İlaç alerjiniz varsa ya da alerjik vücut yapınız varsa lütfen tetkik öncesi incelemeyi yapacak olan doktorunuza bildiriniz.

Transrektal USG (TRUS) ve Transrektal Doppler USG ; (Bu tetkiki yaptıracak hastaların Ultrasonografi ve Doppler USG tetkiki öncesinde bilinmesi gereken hususlara ek olarak bilmesi gerekenler)

Transrektal Ultrasonografi tetkikinde, makat yolu ile ince bir cihazın uygulanması sonrası kalın barsağın son kısmı ve erkek hastalarda prostat incelemesi yapılır.

Transrektal ultrasonografi tetkiki için cihazda kullanılmak amacı ile 1 adet prezervatif (kondom) getirmeniz gereklidir.

İnceleme öncesinde barsakların boşaltılmış olması gereklidir.

İncelemeye idrar kesesi boş gelmeniz gerekmektedir. Bu açıdan, randevuya gelmeden önce idrar yapmanız gerekir.

Transvajinal USG (TVUS) ve Transrektal Doppler USG ; (Bu tetkiki yaptıracak hastaların Ultrasonografi ve Doppler USG tetkiki öncesinde bilinmesi gereken hususlara ek olarak bilmesi gerekenler)

Transvajinal Doppler Ultrasonografi tetkikinde, vajinal yoldan ince bir cihazın uygulanması ile kadın hastaların özellikle rahim (uterus), üreme tüpleri, yumurtalık (over) ve bunlara komşu organlarının hastalıkları incelenir.

Transvajinal Doppler ultrasonografi tetkiki için cihazda kullanılmak amacı ile 1 adet prezervatif (kondom) getirmeniz gereklidir.

İncelemeye idrar kesesi boş gelmeniz gerekmektedir. Bu açıdan, randevuya gelmeden önce idrar yapmanız gerekir.

Doktorunuz gerekli görürse inceleme sonrası su içerek tekrar tetkike alınabilirsiniz.

4-Girişimsel İşlemler (Anjiografi, Stent ve Greft Takılması Gibi İşlemler)

Radyolojide görüntüleme sistemlerinin kılavuzluğunda tanıya veya tedaviye yönelik girişimsel işlemler yapılmaktadır.

Girişimsel İşlemlerin Öncesinde Bilmesi Gereken Hususlar:

Hamilelik söz konusu ise ya da hamilelik olasılığı varsa, Bilgisayarlı Tomografi, Skopi ve Rontgen film çekme makinası gibi radyasyonlu cihazlar ile inceleme yaptırmanız sakıncalı olabilir. İnceleme istemini yapan doktor ile tekrar görüşmeniz gereklidir.

İlaç alerjiniz varsa ya da alerjik vücut yapınız varsa lütfen tetkik öncesi incelemeyi yapacak olan tekniker veya doktorunuza bildiriniz. Kan hastalıkları, kanamaya eğilimi olan hastalar, aspirin, komadin ve coraspirin gibi kanama eğilimini artıracak ilaçlar kullanan hastaların bu bilgileri doktorlarına iletmesi gereklidir.

Randevu sekreterliğinde tetkikiniz ile ilgili randevu günü ve saati belirlenecektir.

İşlem için gereken ilaçlar, kateter, set ve diğer özel malzemeler ilgili doktor tarafından yazılacaktır.

İncelemeye gelirken daha önceden yapılmış radyolojik tetkiklerinizi yanınızda getiriniz ve ilgili tekniker ya da doktora teslim ediniz.

Doktorunuzun sizden istediği kan tahlillerini yaptırınız. Tetkike gelirken bu tahlillerin sonuçlarını getirmeyi unutmayınız.

Anjiografi ünitesinde yapılan Girişimsel Radyolojik uygulamalarda, lokal anesteziyle ağrı kontrolü ardından atar damardan iğne ile girilerek vücudun rahatsızlık olan bölgesine ulaşılmaktadır. Bu bölgedeki kanlanma bozuklukları ve damarlara ilişkin hastalıkların tanısı böylece konulabilmektedir. Tanı koymanın yanında uygun hastalarda gerekli tedavi çeşitli özel işlemler (balon-stent-embolizasyon gibi) sonrası yapılabilmektedir. Uygulanacak özel işleme ilişkin ayrıntılı açıklama ilgili hekim tarafından yapılacaktır.

İncelemeye gelirken daha önceden yapılmış radyolojik tetkiklerinizi ve hastane dosyanızı yanınızda getiriniz ve ilgili tekniker ya da doktora teslim ediniz.

Randevu saatiniz tetkiklerin planlanandan uzun sürmesi, teknik arızalar ya da acil durumlar nedeniyle gecikebilir. Bunun için şimdiden özür diliyoruz, lütfen sizden öncekinin de sizin gibi hasta olduğunu unutmayınız.

Randevu gününde tetkikinizin yapılacağı yeri bilmiyorsanız sekreterlikten gerekli bilgiyi alabilirsiniz.

Tetkikinizin bitiminde işlem sonrası yapılacaklar ve öneriler ilgili doktor tarafından ayrıntılı olarak açıklanacaktır. Ayrıca sonucunuzun ne zaman ve nereden alınacağı size bildirilecektir.

Ultrasonografi Eşliğinde Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi;

Ultrasonografi eşliğinde Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi işleminde, ultrasonografi ile tiroid bezi incelemesi yapılır ve gerekli noktalardan ince bir iğne aracılığı ile parça (biyopsi) alınır.

Randevu sekreterliğinde tetkikiniz ile ilgili randevu günü ve saati belirlenecektir.

Tetkikiniz ile ilgili ilaç ya da tıbbi malzeme yazılması gerekiyorsa, randevu sekreterliği tarafından bu işlem yaptırılacaktır.

Kan hastalıkları, kanamaya eğilimi olan hastalar, aspirin, komadin, coraspirin gibi kanama eğilimini artıracak ilaçlar kullanan hastaların bu bilgileri doktorlarına iletmesi gereklidir. Aspirin, coumadin, coraspirin gibi kanama eğilimini artıracak ilaçlar kullanan hastaların bu ilaçları tetkik zamanında 1 hafta önce kesmeleri gerekmektedir.

Doktorunuzun sizden kan tahlili istedi ise yaptırınız ve tetkike gelirken bunların sonuçlarını getirmeyi unutmayınız. İncelemeye gelirken daha önceden yapılmış radyolojik tetkiklerinizi yanınızda getiriniz ve ilgili doktora teslim ediniz.

Randevu gününde tetkikinizin yapılacağı yeri bilmiyorsanız sekreterlikten gerekli bilgiyi alabilirsiniz.

İşlem sırasında yapılması gerekenler ilgili doktor tarafından ayrıntılı olarak açıklanacaktır. Tetkik sırasında 5 adet 20cc’lik yeşil iğne uçlu enjektör kullanılacaktır. Lütfen getirmeyi unutmayınız…

Randevu saatiniz tetkiklerin planlanandan uzun sürmesi, teknik arızalar ya da acil durumlar nedeniyle gecikebilir. Bunun için şimdiden özür diliyoruz, lütfen sizden öncekinin de sizin gibi hasta olduğunu unutmayınız.

İşlem sonrası yapılacaklar ve öneriler işleminizi yapan doktor tarafından açıklanacaktır.

5- Kontrastlı İncelemeler (Yemek borusu, mide, oniki parmak barsağı, safra kesesi ve safra yolları, ince ve kalın barsaklar, böbrekler ve idrar yolları, mesane ve üreme sistemi)

Kontrastlı Tetkikler Öncesinde Bilinmesi Gereken Hususlar:

Hamilelik söz konusu ise ya da hamilelik olasılığı varsa, radyasyonlu cihazlar ile inceleme yaptırmanız sakıncalı olabilir. İnceleme istemini yapan doktor ile tekrar görüşmeniz gereklidir.

Gebe kalma olasılığı olanlar için en uygun inceleme günü âdetin başlangıcından itibaren ilk 10 günlük süredir.

Böbrek hastalığınız veya böbrek tetkiklerinde bozukluk varsa tetkikiniz öncesinde incelemeyi yapacak olan tekniker veya doktorunuza bildiriniz.

Tetkikiniz ile ilgili randevu günü ve saati randevu sekreterliğine başvurduğunuzda belirlenecektir. Tetkikiniz ile ilgili ilaç ve tıbbi malzeme yazılması gerekiyorsa, randevu sekreterliği gereğini yapacaktır.

İlaç alerjiniz varsa ya da alerjik vücut yapınız varsa lütfen tetkik öncesi incelemeyi yapacak olan tekniker veya doktorunuza bildiriniz.

Kontrastlı Konvansiyonel tetkiklerinin yapılışı hasta hazırlığı açısından farklılık gösterebilir. (Örneğin: yapılacak tetkik için randevu zamanının 6-8 saat öncesinden aç kalmanız istenebilir.) Bu durum size randevu aldıktan sonra verilecek olan randevu belgesinde anlatılmaktadır. Bu belgeyi tetkik gününden önce mutlaka okuyun. Randevu alırken yazılmış olan ilaçları ve tıbbi malzemeleri yanınızda getiriniz.

Randevu saatiniz tetkiklerin planlanandan uzun sürmesi, teknik arızalar ya da acil durumlar nedeniyle gecikebilir. Bunun için şimdiden özür diliyoruz, lütfen sizden öncekinin de sizin gibi hasta olduğunu unutmayınız.

İncelemeye gelirken daha önceden yapılmış radyolojik tetkiklerinizi yanınızda getiriniz ve ilgili tekniker ya da doktora teslim ediniz.

Randevu gününde tetkikinizin yapılacağı yeri bilmiyorsanız sekreterlikten gerekli bilgiyi alabilirsiniz.

Tetkikinizin bitiminde, sonucunuzun ne zaman ve nereden alınacağı size bildirilecektir.

İnceleme Öncesindeki Hazırlık Açısından Birbirinden Farklılık Gösteren Tetkikler Aşağıda Sıralanmıştır.

DÜS (Direkt Üriner Sistem); (Bu tetkiki yaptıracak hastaların Konvansiyonel Tetkikler öncesinde bilinmesi gereken hususlara ek olarak bilmesi gerekenler)

DÜS (Direkt Üriner Sistem) grafisi böbrekler ve idrar yollarının özellikle incelendiği bir tetkiktir. Tanıda yeterli sonucun alınabilmesi için radyoloji hekiminin önerdiği ilaç kullanılarak barsak temizliği yapılması gerekmektedir.

Tetkikten önceki akşam, size yazılan barsak temizleyici ilacın tamamını, hafif bir akşam yemeğinden 1 saat sonra içiniz (saat 18.00-19.00). İlacı içtikten sonra yemek (kahvaltı dahil) yemeyiniz. Su içebilirsiniz. Aldığınız ilaç barsaklarınızın temizlenmesini sağlayacaktır.

Histerosalfingografi (HSG); (Bu tetkiki yaptıracak hastaların Konvansiyonel Tetkikler öncesinde bilinmesi gereken hususlara ek olarak bilmesi gerekenler)

Histerosalfingografi (HSG) incelemesi, kadın hastalara vajinal yoldan ilaç verilerek rahim (uterus) ve üreme tüplerinin (tuba uterina) incelendiği bir tetkiktir. Vajinal yoldan “kadın hastalıkları ve doğum” doktorunun yerleştirdiği uç yardımı ile rahime ilaç verilmesi ardından, ilacın tüplerden geçişi sırasında filmler çekilir.

İnceleme için ideal zaman adet ayının ortası olarak kabul edilmektedir. Ancak bu dönemde olası bir gebelik olasılığını tamamen önlemek amacı ile son adet tarihinden itibaren korunma yöntemlerinin kullanılmış olması ya da ilişkiden kaçınılması gereklidir.

Size yazılan reçetedeki ilacı yanınızda getiriniz. Tetkikten 1 saat önce geliniz ve sekterliğe başvurunuz.

Tetkik sonrasında doktorunuzun ek önerilerine uyunuz.

İnce Barsak Tetkiki; (Bu tetkiki yaptıracak hastaların Konvansiyonel Tetkikler öncesinde bilinmesi gereken hususlara ek olarak bilmesi gerekenler)

İnce Barsak incelemesi, tetkik sırasında ilaç içirilerek sindirim sisteminin ince barsak kısmının incelendiği bir tetkiktir.

İncelemeye en az 8 saatlik açlık sonrası gelmeniz gerekmektedir. (5 yaşından küçük çocuklarda 3-4 saatlik açlık yeterlidir.)

İncelemede kullanılacak ilacı tetkik günü yanınızda getirmeniz gereklidir. Ayrıca 1,5 litre su getirmeniz gerekmektedir.

İVP (intravenöz pyelografi); (Bu tetkiki yaptıracak hastaların Konvansiyonel Tetkikler öncesinde bilinmesi gereken hususlara ek olarak bilmesi gerekenler)İVP (intravenöz pyelografi) incelemesi, böbrekler ve idrar yollarının özellikle incelendiği bir tetkiktir. Yapılacak incelemenin yüksek bir tanı değeri taşıyabilmesi için, tetkik ön hazırlığı çok önem taşımaktadır. Bu hazırlık aşağıda belirtilen maddeleri özenle yerine getirmenize bağlıdır. Aksi halde inceleme gerçekleştirilemez ya da hatalı tanıya neden olabilir.

Hazırlık İşlemleri:

a- Hazırlığa, işlemden iki gün önce başlanmalıdır ve bol sulu diyet uygulanmalıdır; her öğünde çorba, su, meyve suyu alınmalıdır. (Katı gıdalar, süt, kahve ve kolalı içeceklerden kaçınılmalıdır.)

b- Tetkikten önceki akşam size yazılan barsak temizleyici ilacın tamamını, hafif bir akşam yemeğinden 1 saat sonra içiniz (saat 18.00-19.00). İlacı içtikten sonra yemek (kahvaltı dahil) yemeyiniz. Dört bardağı aşmamak şartı ile su içebilirsiniz. Aldığınız ilaç barsaklarınızın temizlenmesini sağlayacaktır.

Damardan verilecek diğer ilacı ve enjektörü yanınızda getiriniz.

Kolon (kalın barsak); (Bu tetkiki yaptıracak hastaların Konvansiyonel Tetkikler öncesinde bilinmesi gereken hususlara ek olarak bilmesi gerekenler)

KOLON (kalın barsak) incelemesi, makat yolu ile ilaç vererek sindirim sisteminin kalın barsak kısmının incelendiği bir tetkiktirYapılacak incelemenin yüksek bir tanı değeri taşıyabilmesi için, tetkik ön hazırlığı çok önem taşımaktadır. Bu hazırlık, aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bu hazırlık, aşağıda belirtilen maddeleri özenle yerine getirmenize bağlıdır. Aksi halde inceleme gerçekleştirilemez ya da hatalı tanıya neden olabilir.

5 yaşından küçük çocuklarda tetkik öncesi hazırlığa gerek yoktur. 1-2 saatlik açlık yeterlidir.

Hazırlık İşlemleri:

a- Hazırlığa, işlemden iki gün önce başlanmalıdır ve bol sulu diyet uygulanmalıdır; her öğünde çorba, su, meyve suyu alınmalıdır. (Katı gıdalar, süt, kahve ve kolalı içeceklerden kaçınılmalıdır).

b- Tetkikten önceki akşam Size yazılan barsak temizleyici ilacın tamamını, hafif bir akşam yemeğinden 1 saat sonra içiniz (saat 18.00-19.00). İlacı içtikten sonra yemek (kahvaltı dahil) yemeyiniz. Su içebilirsiniz. Aldığınız ilaç barsaklarınızın temizlenmesini sağlayacaktır. (5 yaşından küçük çocuklarda tetkik öncesi hazırlığa gerek yoktur. 1-2 saatlik açlık yeterlidir).

İncelemede kullanılacak ilacı ve makat yolu ile ilacın verilmesini sağlayacak düzeneği (kolon torbası ve kanül) yanınızda getiriniz.

Size yazılan barsak temizleyici ilacı, tetkik gününden önceki akşam, hafif bir yemekten sonra içiniz (saat 18.00-19.00). İlacı içtikten sonra yemek (kahvaltı dahil) yemeyiniz. Barsaklarınız temizlenmiş olarak randevu saatinizde hazır bulununuz.

Özofagus (yemek borusu); (Bu tetkiki yaptıracak hastaların Konvansiyonel Tetkikler öncesinde bilinmesi gereken hususlara ek olarak bilmesi gerekenler)Özofagus (yemek borusu) incelemesi, tetkik sırasında ilaç içirilerek sindirim sisteminin yemek borusu kısmının incelendiği bir tetkiktir.

İncelemeye en az 6-8 saatlik açlık sonrası gelmeniz gerekmektedir. (5 yaşından küçük çocuklarda 1-2 saatlik açlık yeterlidir).

İncelemede kullanılacak ilacı tetkik günü yanınızda getirmeniz gereklidir. Ayrıca 1,5 litre su getirmeniz gerekmektedir.

Voiding Sistoüretrogram (Voiding Sist); (Bu tetkiki yaptıracak hastaların Konvansiyonel Tetkikler öncesinde bilinmesi gereken hususlara ek olarak bilmesi gerekenler)

Özellikle çocuk hastalarda idrar yolları ve böbreklerin incelendiği bir tetkiktir. İdrar yolundan kateter ile mesaneye ilaç verilmesi ardından, hasta idrar yaparken filmler çekilir.

Size yazılan reçetedeki ilaç, enjektör ve sondayı yanınızda getiriniz. Tetkikten 1 saat önce geliniz ve sekreterliğe başvurunuz.

6- Mamografi

Mamografi Tetkiki Öncesinde Bilinmesi Gereken Hususlar:

Mamografi (Meme Görüntüleme);

Meme görüntüleme incelemelerinde temel olarak mamografi ve ultrasonografi kullanılır. Mamografi tetkiki, memenin incelendiği özel bir tetkiktir ve gerekli hastalarda meme ultrasonografisi ile birlikte uygulanır. Bazı hastalarda ise mamografi yapılmadan sadece meme ultrasonografisi uygulanır.

Hamilelik söz konusu ise ya da hamilelik olasılığı varsa, mamografi gibi radyasyonlu cihazlar ile inceleme yaptırmanız sakıncalı olabilir. İnceleme istemini yapan doktor ile tekrar görüşmeniz gereklidir. Meme ultrasonografi tetkikinin ise gebelik açısından tehlikesi yoktur.

Gebe kalma olasılığı olanlar için en uygun inceleme günü adetin başlangıcından itibaren ilk 10 günlük süredir.

Menopoz dönemindeki hastaların randevu günü ve saati randevu sekreterliğine başvurduğunuzda belirlenecektir.

Menopoz öncesi hastalarda, yapılacak incelemenin yüksek bir tanı değeri taşıyabilmesi için, tetkikin yapılma zamanı çok önem taşımaktadır ve adet dönemine göre belirlenmektedir. Adet döneminin 1. gününden başlayarak sayıldığında, 11. ile 15. günler arası en uygun inceleme dönemidir. Hastaların adetlerinin 1. günü (hafta sonu ise Pazartesi günü beklenebilir) telefon ile ya da bizzat mamografi ünite sekreterliğine başvurmaları halinde, en uygun randevu tarihi görevliler tarafından belirlenecektir.

Mamografi incelemesi sırasında memenin cihaz ile bir miktar sıkıştırılması gereklidir. Çok hafif ve kısa süreli olan bu işlem sırasında geçici bir rahatsızlık hissi duyulabilir.

Randevu saatiniz tetkiklerin planlanandan uzun sürmesi, teknik arızalar ya da acil durumlar nedeniyle gecikebilir. Bunun için şimdiden özür diliyoruz, lütfen sizden öncekinin de sizin gibi hasta olduğunu unutmayınız.

İncelemeye gelirken daha önceden yapılmış radyolojik tetkiklerinizi yanınızda getiriniz ve ilgili tekniker ya da doktora teslim ediniz.

Randevu gününde tetkikinizin yapılacağı yeri bilmiyorsanız sekreterlikten gerekli bilgiyi alabilirsiniz.

Tetkikinizin bitiminde, sonucunuzun ne zaman ve nereden alınacağı size bildirilecektir.

Girişimsel Mamografi;

Mammografi ve Ultrasonografi eşliğinde memeye yönelik yapılan Girişimsel Radyolojik uygulamalarda, meme hastalıklarının tanı ve tedavisi için çeşitli işlemler yapılmaktadır. Uygulanacak özel işleme ilişkin ayrıntılı açıklama ilgili hekim tarafından yapılacaktır.

Randevu sekreterliğinde tetkikiniz ile ilgili randevu günü ve saati belirlenecektir.

İşlem için gereken ilaçlar, biyopsi iğnesi, set ve diğer özel malzemeler ilgili doktor tarafından yazılacaktır.

İlaç alerjiniz varsa ya da alerjik vücut yapınız varsa lütfen tetkik öncesi işlemi yapacak olan doktorunuza bildiriniz. Kan hastalıkları, kanamaya eğilimi olan hastalar, aspirin, komadin gibi kanama eğilimini artıracak ilaçlar kullanan hastaların bu bilgileri doktorlarına iletmesi gereklidir.

Doktorunuzun sizden isterse kan tahlillerinizi yaptırınız ve tetkike gelirken bunların sonuçlarını getirmeyi unutmayınız.

Tetkikinizin yapılacağı yeri bilmiyorsanız sekreterlikten gerekli bilgiyi alabilirsiniz.

Randevu saatiniz tetkiklerin uzun sürmesi, teknik arızalar ya da acil durumlar nedeniyle gecikebilir. Bunun için şimdiden özür diliyoruz, lütfen sizden öncekinin de sizin gibi hasta olduğunu unutmayınız.

İşlem sonrası yapılacaklar ve öneriler işleminizi yapan doktor tarafından ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

7- Kemik Dansitometrisi

Kemik Dansitometrisi Tetkiki Öncesinde Bilmesi Gereken Hususlar:

Kemik dansitometrisi x-ışınlarını kullanarak kemiklerin mineral içeriklerinin durumunun belirlenmesini sağlar.

Randevu sekreterliğinde tetkikiniz ile ilgili randevu günü ve saati belirlenecektir.

Tetkikinizin yapılacağı yeri bilmiyorsanız sekreterlikten gerekli bilgiyi alabilirsiniz.

Randevu saatiniz, tetkikinin uzun sürmesi, teknik arızalar ya da acil durumlar nedeniyle gecikebilir. Bunun için şimdiden özür diliyoruz, lütfen sizden öncekinin de sizin gibi hasta olduğunu unutmayınız.

Tetkikinizin bitiminde, sonucunuzun ne zaman ve nereden alınacağı size bildirilecektir.

8- Direk Radyografik İncelemeler

Röntgen Filmi Tetkiki Öncesinde Bilmesi Gereken Hususlar:

Randevu sekreterliğinde tetkikiniz ile ilgili randevu günü ve saati belirlenecektir.

Tetkikinizin yapılacağı yeri bilmiyorsanız sekreterlikten gerekli bilgiyi alabilirsiniz.

Randevu saatiniz, tetkikinin uzun sürmesi, teknik arızalar ya da acil durumlar nedeniyle gecikebilir. Bunun için şimdiden özür diliyoruz, lütfen sizden öncekinin de sizin gibi hasta olduğunu unutmayınız.

Tetkikinizin bitiminde, sonucunuzun ne zaman ve nereden alınacağı size bildirilecektir.

 

Hastalar İçin Bilgiler:

Bu alana bir bilgi girilmemiştir.

 

Poliklinik Bilgileri:

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi 08:00:00 17:00:00
Sali 08:00:00 17:00:00
Çarşamba 08:00:00 17:00:00
Perşembe 08:00:00 17:00:00
Cuma 08:00:00 17:00:00

Poliklinik Telefon Bilgisi

 

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

satin alma logoo 1  satin alma logoo  cocuk hastanesi kalite tup bebek labaratuvar   hasta haklari arpaboyu

İletişim Bilgileri

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Balçova
Adres: Mithatpaşa cad. no 1606 inciraltı yerleşkesi 35340 Balçova / İzmir
Telefon: +90 (232) 412 22 22
Faks: +90 (232) 412 97 97