Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

psikiyatri

1978 yılında kurulan anabilim dalımız ilk günlerden bu yana akıl sağlığı alanında İzmir'in, Ege bölgesinin ve Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden birisi olmuştur. Bünyesinde ayaktan ve yataklı psikiyatri hizmetlerini sürdüren anabilim dalı aynı zamanda başta mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimi olmak üzere sağlık bilimleri eğitiminin hemen her alanında (psikoloji, hemşirelik) gerek lisans gerekse lisansüstü eğitim hizmeti de vermektedir.

40 yıllık tarihi içinde Prof. Dr. Cevdet Arsan (1978-1987), Prof. Dr. Doğan Karan (1987-1990), Prof. Dr. Zeliha Tunca (1990-1999), Prof. Dr. Hüray Fidaner (1999-2002), Prof. Dr. Tunç Alkın (2002-2008), Prof. Dr. Can Cimilli (2008-2011) ve Prof. Dr. Berna Akdede (2011-2017 ve 2021-2023), Prof. Dr. Beyazıt Yemez (2021-2023) anabilim dalı başkanlıklarını üstlenmişlerdir. Anabilim dalı başkanlığını halen Prof. Dr. İbrahim Emre Bora yürütmektedir.

Anabilim dalımızda halen sekiz öğretim üyesi ve görevlisi yer almaktadır: Prof. Dr. Beyazıt Yemez, Prof. Dr. Tunç Alkın, Prof. Dr. Can Cimilli, Prof. Dr. Köksal Alptekin, Prof. Dr. Berna Akdede, Prof. Dr. Emre Bora, Doç. Dr. Tolga Binbay ve Öğr. Gör. Dr. Bilge Targıtay

Bugüne kadar 75 tıp doktoru psikiyatri uzmanlık eğitimini anabilim dalımızda tamamlamıştır. Halen 24 tıpta uzmanlık öğrencimiz bulunmaktadır. Ayrıca üniversitemizin Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde devam eden klinik sinirbilim programlarında 8 yüksek lisans ve 4 doktora öğrencisi anabilim dalımızda tez çalışmalarını sürdürmektedir.

 

AÇIKLAMA: Öğretim üyeleri mesai dışı özel muayene randevuları her perşembe günü 15:00’da açılmaktadır ve randevular www.hastane.deu.edu.tr sayfasından ya da hastanemizin 0 232 412 98 98 nolu çağrı merkezinden alınabilmektedir.

Sağladığımız Hizmetler:

Bölümümüze bağlı ayaktan ve yataklı tedavi birimlerinde 18 yaş üstü her hastaya hizmet verilmektedir.
Bölümümüze ilk kez başvuran hastalarımız öncelikle ayaktan tedavi biriminde (genel poliklinik) değerlendirilmekte ve sonrasında psikiyatrik hastalıklar için özelleşmiş polikliniklerimizde takip edilebilmektedir.
Anabilim dalımızda her gün yaklaşık 150 hastaya ayaktan tedavi hizmeti sağlanmaktadır.

Dokuz eylül Üniversitesi Ruh Sağlığı Anabilim Dalı

Ayaktan Tedavi Hizmetlerimiz:
• Psikiyatrik değerlendirme ve tanı
• İlaç tedavisi düzenlenmesi ve izlemi
• Bireysel Psikoterapi (Destekleyici, içgörü yönelimli, bilişsel-davranışçı ve dinamik yönelimli psikoterapi)
• Psikoeğitim
• Aile Danışmanlığı
• Adli Psikiyatrik Değerlendirme
• Medeni Haklar ve Hukuk Danışmanlığı
• Psikolojik Testler
• Gebelik ve emzirme döneminde ilaç tedavisi yönetimi
• Acil Psikiyatrik Değerlendirme
• Maluliyet Durumunun ve Özür Oranının Belirlenmesi
• Genetik Risk Değerlendirmesi
• Kurumsal Danışmanlık

Özelleşmiş Ayaktan Tedavi Hizmet Birimlerimiz:


Bipolar Bozukluklar Polikliniği: Bipolar Bozukluk hastalarına her hafta pazartesi günü hizmet vermektedir.
Şizofreni ve Psikotik Bozukluklar Polikliniği: Şizofreni ve benzer psikotik bozukluklar için her hafta çarşamba ve perşembe günleri hizmet vermektedir.
Anksiyete Bozuklukları Polikliniği: Başta panik bozukluk ve obsesif-kompulsif bozukluk olmak üzere çeşitli anksiyete bozuklukları için her hafta salı günü hizmet vermektedir.
Erken Tanı Polikliniği: Prodromal (ön) dönemde olan veya yakın dönemde (son 12 ay içinde) ilk atağını geçiren psikotik ve ağır duygudurum bozuklukları için hizmet vermektedir. Otizm spektrum bozukluğu başta olmak üzere nörogelişimsel bozukluklara eşlik eden psikoz ve bipolar bozukluk hastalarına hizmet vermektedir. Ayrıca, psikoz, bipolar bozukluk ve nörogelişimsel bozukluklar zemininde gelişen demans ve hareket bozukluklarının erken tanı ve tedavisi konusunda hizmet vermektedir.
Adli Psikiyatri Polikliniği: Mahkemler ve çeşitli kurumlardan yönlendirilen blirkişilik dosyaları ve hastaları için hizmet vermektedir.
Yaşlılık Psikiyatrisi Polikliniği: 65 yaş ve üzerinde yeni başlayan psikiyatrik yakınmalar (örneğin, umutsuzluk, endişe, unutkanlık, sıkıntı gibi) ya da var olan psikiyatik bozuklukları bulunan bireylerin değerlendirilmesi, tanı ve tedavisinin düzenlenmesi ve izlemi amacı ile birimizde her hafta pazartesi günü hizmet verilmektedir.
Psikolojik Testler: Klinik psikologlar tarafından kişilik testleri, zekâ testleri, psikolojik tanı testleri, nöropsikolojik değerlendirme gibi ruh sağlığına yönelik tanısal işlemler Uzm. Psk. Neslihan Eminağaoğulları ve Psk. Meliha Diriöz tarafından yapılabilmektedir.

Yataklı Tedavi Hizmetlerimizde


• Klinik hizmetlerimizi öğretim üyelerimiz danışmanlığı ve sorumluluğunda 8 tıpta uzmanlık öğrencisi doktor, 2 psikolog, 6 hemşire, 3 tıbbi sekreter, 6 yardımcı personel ile sürdürmekteyiz.
Elektrokonvulsif Tedavi: Halk arasında “şok tedavisi” olarak bilinen EKT şiddetli depresyon, psikotik ajitasyon gibi acil ve hızlı tedavi etkinliği gerektiren durumlarda uygulanan ve oldukça etkin bir tedavi yöntemidir. Bu hizmet son teknoloji cihazımızla Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı ile işbirliği içinde yürütülmektedir.
Olgu Yöntemi Sistemi: Uzun yıllardır Avrupa ülkelerinde uygulanan ve özellikle şizofreni gibi kronik psikiyatrik sorunlarda önemli yeri olan bu sistem her bir hastanın kendi özgün koşulları içerisinde ele alınmasını ve değerlendirilmesini sağlamaktadır.
Beyin Görüntüleme: Özellikle ilk atak psikotik ve manik durumlarda bilgisayarlı beyin tomografisi (BBT) ya da manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile beyin işlevleri ve yapısı değerlendirilmektedir. Bu hizmet Radyoloji Anabilim Dalı ile işbirliği içinde yürütülmektedir.
Elektroensefelagram (EEG): Psikiyatrik durumlar birçok nörolojik hastalığa (örneğin Epilepsi) eşlik edebilmektedir. Bu nedenle ayırıcı tanı önem taşımaktadır ve hastalarımızın beyin elektrokimyasal aktiviteleri EEG ile değerlendirilebilmektedir. Bu hizmet Nöroloji Anabilim Dalı ile işbirliği içinde yürütülmektedir.
Genetik inceleme: Bazı psikiyatrik bozukluklar kalıtımsal olabilmektedir. Gerektiği durumlarda hastalarımızın psikiyatrik aile ağacı çıkarılmakta ve Tıbbi Genetik Anabilim Dalı’na danışılmaktadır.
Grup Psikoterapisi: Birimimizde yataklı tedavi gören her hastamız her sabah servis sorumlu hemşiresi tarafından yürütülen grup psikoterapisine katılmakta ve böylece hem kendi öyküsünü paylaşma hem de diğer hastaların öykülerini dinleme olanağı bulmaktadır.
Uğraş Terapisi: Birimimizde yataklı tedavi gören hastalarımız ahşap boyama, takı tasarımı, yağlı boya gibi farklı uğraşları Balçova Halk Eğitim Merkezi tarafından görevlendirilen deneyimli eğitmenlerimiz eşliğinde uygulayabilmektedir.
Psikiyatrik Rehabilitasyon: Bu programlarımız hastalarımızın özgüvenlerini kazanmasına ve sosyal hayata katılmalarına yönelik destekleyici, eğitsel ve sosyal beceriler kazanmaları için yürütülmektedir. Rehabilitasyon programlarımız, yatarak tedavi olan hastalarımız için olduğu gibi, poliklinikten takip edilen hastalarımız için de düzenlenebilmektedir.
Hastanemizin Diğer Birimlerinde Yatan Hastalar İçin Hizmetlerimiz:
Konsültasyon ve Liyazon Psikiyatrisi Birimi: Hastanenizde yatarak tedavi gören ve tıbbi durumlarına bağlı ortaya çıkan psikiyatrik yakınmaları olan hastalarımız bu birimimizde hem ayaktan hem de yataklı tedavi birimlerinden izlenmektedir.
Ruh Sağlığı Destek Birimi: Klinik psikologlar tarafından yürütülen bu hizmetimiz hastanemiz Onkoloji biriminde tedavi gören kanser hastalarına ve yakınlarına psikososyal destek sağlamaktadır.

Hastanemizin Diğer Birimlerinde Yatan Hastalar İçin Hizmetlerimiz:

Konsültasyon ve Liyazon Psikiyatrisi Birimi: Hastanenizde yatarak tedavi gören ve tıbbi durumlarına bağlı ortaya çıkan psikiyatrik yakınmaları olan hastalarımız bu birimimizde hem ayaktan hem de yataklı tedavi birimlerinden izlenmektedir.
Ruh Sağlığı Destek Birimi: Klinik psikologlar tarafından yürütülen bu hizmetimiz hastanemiz Onkoloji biriminde tedavi gören kanser hastalarına ve yakınlarına psikososyal destek sağlamaktadır.

Dokuz eylül Üniversitesi Ruh Sağlığı Anabilim Dalı

Hastalar İçin Bilgiler:

Hastalarımızın tedavilerinde etkili, bilimsel ve güncel tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Hastalarımızın değerlendirilme ve tedavi süreçleri hekim odaklı bir işleyişle tek taraflı olarak değil hasta ve/veya hasta yakınlarının katılımı ve işbirliği ile yürütülmektedir.

Tedavi sürecindeki bilimsellik ve kalite ilkemiz, ilaçlı tedavinin yanında hastalarımızın ve yakınlarının hayat kalitelerini, sosyal katılımlarını artırmaya yöneliktir.

Modern psikiyatri tedavisi sadece ilaç ve hekimle sınırlı olamaz. Hasta ve hasta yakınlarına, farklı, kişiye özel, değer katan çözümler üretmemizin yanında, ürettiğimiz bu değerleri ölçümleyebilecek yöntemleri geliştirerek, hasta memnuniyetini sürekli sorgulayan bir yapı içerisinde çalışmaktayız.

Poliklinik Bilgileri:

Poliklinik Çalışma Saatlerimiz hafta içi her gün 09:00 ile 17:00 saatleri arasındadır. 12:00 ile 13:00 arasında öğle yemeği için ara verilmektedir. Poliklinik hizmetlerimiz için hastanemiz web sayfası üzerinden randevu alınabilmektedir. Özel polikliniklerimizin randevuları ise ilgili birim hekimlerce düzenlenmektedir.
Öğretim üyeleri mesai dışı özel muayene randevuları her Perşembe günü 15:00’da açılmaktadır ve randevular hastane.deu.edu.tr sayfasından ya da hastanemizin 0 232 412 98 98 nolu çağrı merkezinden alınabilmektedir.

Poliklinik Sekreterliği: 0 (232) 412 41 80 (Tıbbi Sekreter Duygu Güven)
Anabilim Dalı Sekreterliği: 0 (232) 412 41 51 (Tıbbi Sekreter Hülya Erdem)
Yataklı Servis Sekreterliği: 0 (232) 412 27 80 (Tıbbi Sekreter Kübra Turgut)


 

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi 08:00:00 17:00:00
Sali 08:00:00 17:00:00
Çarşamba 08:00:00 17:00:00
Perşembe 08:00:00 17:00:00
Cuma 08:00:00 17:00:00

Poliklinik Telefon Bilgisi

 

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

satin alma logoo 1  satin alma logoo  cocuk hastanesi kalite tup bebek labaratuvar   hasta haklari arpaboyu

İletişim Bilgileri

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Balçova
Adres: Mithatpaşa cad. no 1606 inciraltı yerleşkesi 35340 Balçova / İzmir
Telefon: +90 (232) 412 22 22
Faks: +90 (232) 412 97 97