Tıbbi Genetik

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

 

Tıbbi Genetik Anabilim Dalının tarihçesi 1991 yılında Klinik Genetik Ünitesinin kurulması ile başlamıştır. 2002’de Çocuk Genetik Bilim Dalı, 2004 yılında Dokuz Eylül Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi ve nihayetinde 24 Nisan 2006 yılında Dahili Tıp Bilimleri altında Tıbbi Genetik Anabilim Dalı kurulmuştur.

Anabilim dalımız, ülkemiz sağlık sistemine nitelikli insan gücünün sağlanmasına katkı için 2008 Eylül ayı itibarı ile tıpta uzmanlık öğrencisi kabul etmeye başlamıştır. Uzmanlık öğrencileri, Anabilim dalında almış oldukları klinik ve laboratuvar eğitimleri ile uzmanlık mesleklerini icra edecekleri kurumlara yüksek oranda değer katmaktadırlar. Bunun dışında, fakültemiz öğrencileri başta olmak üzere çeşitli fakülteler ve sağlık bilimleri enstitüsü öğrencilerinin de teorik ve pratik eğitimlerine katkıda bulunulmaktadır.

 

Sağladığımız Hizmetler:

Tıbbi Genetik Analiz1

Tıbbi Genetik Moleküler 1 Tıbbi Genetik Moleküler 2 Tıbbi Genetik Moleküler 3 Tıbbi Genetik Sitogenetik 2 2

Tıbbi Genetik Anabilim Dalımız, yedi öğretim üyesi (4 Profesör, 3 Doçent), 11 araştırma görevlisi, 1 uzman, 2 biyolog, 3 teknisyen, 2 sekreter ve 1 personel ile eğitim, araştırma ve rutin çalışmalar ile ilgili hizmet vermektedir.
Yıllık 5.000 hastaya hizmet veren Tıbbi Genetik Polikliniklerimiz yanında, Anabilim Dalımıza bağlı Genetik Hastalıklar Tanı Merkezimiz, 2010 yılı itibarı ile fiziksel olarak Merkez Laboratuvarı içerisinde hizmet vermekte olup, 2021 yılı itibarı ile “Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi” ünvanı ile Sağlık Bakanlığı tarafından “Ruhsatlı” bir merkezdir. Alt birimleri içerisinde Sitogenetik, Moleküler Sitogenetik, Moleküler Genetik ve tüm bu üç modalitenin de kullanıldığı Prenatal Genetik bölümleri bulunmaktadır.
Değerlendirme merkezimizde, uluslararası kılavuzlarda (Örneğin ACMG, NCCN, CAP v.b.) önerilen birçok genetik test, doğum öncesi dönemden erişkinliğe kadar uygulanabilmektedir.

 

Tanı merkezimizde her yıl teşhis, tedavi, prognoz ve genetik danışma amacıyla;

* 1.000’den fazla Sitogenetik (Kromozom Analizi) ve Moleküler Sitogenetik (FISH) test uygulanmaktadır.
* 3.000’den fazla PCR, Real-Time PCR, MLPA, Fargman Analizi, RFLP ve Sanger Dizileme yöntemleri ile 80’den fazla hastalık ile ilişkili gen analiz edilmektedir.
* Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, genetik temelleri tanımlanmış kas-sinir hastalıkları, özellikle de Duchenne musküler distrofi için, binlerce hasta ve ailesine doğum öncesi ve sonrası tanı imkanında, takibinde, risk altındaki bireylerin belirlenmesinde ve olgulara başarılı bir gelecek planı çizilmesinde yardımcı olurken, bölgesinde bir referans merkezi haline gelmiştir.
Tanı merkezimizde, ülkemizdeki diğer tanı merkezlerinde rutin tanıda uygulanan testlerden farklı olarak:
* Güncel genetik teknolojilerden “Yeni Nesil Dizileme” yöntemi ile birçok hastalıkta uygulanan gen panelleri (ilgili hastalıkla ilgili onlarca genin aynı anda çalışılması) kısa sürede, çok sayıda hastaya, uygun fiyata tanı konulmasını sağlayabilmektedir. Tanı Merkezimizde 100’den fazla farklı panel testi uygulanmaktadır.
* Bazı panellerde örneğin beyin anomalileri, otizm, herediter kardiyomyopati veya kansere kalıtsal yatkınlık paneli gibi ülke çapında merkez olunması hedefi olup hasta sirkülasyonunun her geçen gün daha da arttığı görülmektedir. İhtiyaç doğrultusunda yeni panellerin oluşturulması ve mevcut panellerin güncellenmesi süreci dinamik olarak devam etmektedir.
* Gen Panelleri ile tanı konulamayan hastalara yine “Yeni Nesil Dizileme” yöntemi ile insan genomundaki tüm genlerin çalışan kısımlarının analiz edildiği “Tüm Ekzom Dizileme” testi ile hizmet verilebilmektedir.
* Ülkemizde Üniversite hastaneleri içerisinde bir ilk olarak “RNA Dizileme” ve “Tüm Genom Dizileme” testini uygulama konularında da çalışmalarımız devam etmektedir.

Anabilim dalımızda, genetik temelleri olduğu bilinen çeşitli hastalıkların tanısı ve tedavisinin yönlendirilmesi ile ilgili çalışmalar programlanırken, ileri teknolojinin gereklilikleri takip edilerek her zaman daha iyi ve ileriye gitmek yanında dünya standartlarında hizmet vermek amacıyla çalışılmaktadır. Bu çalışmalar esnasında da toplumsal ve akademik etik değerlerin önemi her zaman öncelikli hedefimiz olmaktadır.

Tanı merkezimiz, rutin tanıya ek olarak bölüm ve Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerimizin araştırmalarını gerçekleştirdiği bir merkez olarak da hizmet vermektedir, bu araştırmaların sonucunda hastaların tanısının ve tedavisine katkının yanı sıra;


* TÜBİTAK projesi ile AR-GE’sinin kurumumuz tarafından yapıldığı test kitlerinin üniversitemiz teknoparkında üretilmesi,
* Yurt Dışı (NIH, HORIZON) projeler ile yeni nesil teknolojilerin analizinde görev alabilecek nitelikli biyoinformatik uzmanlarının eğitilmesi, araştırma projelerini yanında rutin hizmete de katkıda bulunmalarının sağlanması,
* Öğretim üyelerimizin, AR-GE’sinin kurumumuz tarafından yapıldığı translasyonel tıp ürünlerini teknoparkımızda üretmesi gibi hedeflerimiz de bulunmaktadır.

Hastalar İçin Bilgiler:

 

 

DEGETAM BROŞÜR için tıklayınız                                     

Meme Kanserinde BRCA 1/2 Ve Ötesi Video için tıklayınız

 

https://www.haberturk.com/kayseri-haberleri/80328022-turk-arastirmacilar-entelektuel-yetersizlige-sebep-olan-yeni-bir-gen-tespit-ettidokuz-eylul

 DEÜ Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi Yenilendi

"Tıp Fakültemiz Paylaşıyor" “Güncel Down Sendromu” 22 Mart 2021

 

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Bioİzmir Uluslararası Sağlık Teknolojileri Geliştirici ve Hızlandırıcı Uygulama ve
Araştırma Merkezi Bilimsel Etkinlikleri kapsamında; IBG Enstitü araştırmacılarının bilimsel katkısı ile 29- 30 Nisan 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olan 'Genomik ve Bioinformatik Çalıştayı'nı düzenlemektedir.

bioizmir

dokuz eylul universitesi tibbi genetik 3

Poliklinik Bilgileri:

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi 08:00:00 17:00:00
Sali 08:00:00 17:00:00
Çarşamba 08:00:00 17:00:00
Perşembe 08:00:00 17:00:00
Cuma 08:00:00 17:00:00

Poliklinik Telefon Bilgisi

 

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

satin alma logoo 1  satin alma logoo  cocuk hastanesi kalite tup bebek labaratuvar   hasta haklari arpaboyu

İletişim Bilgileri

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Balçova
Adres: Mithatpaşa cad. no 1606 inciraltı yerleşkesi 35340 Balçova / İzmir
Telefon: +90 (232) 412 22 22
Faks: +90 (232) 412 97 97