Üroloji

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

 

Kadın ve erkek idrar yollları ve üreme organlarını inceleyen ve bu bölgelerde yer alan hastalıklara bakan tıbbi bölümümüz Üroloji bölümüdür. Altı yıl tıp fakültesi sonrası Tıpta Uzmanlık Sınavı ile hak kazanılan 5 yıllık asistanlık eğitimi sonrasında üroloji uzmanlığı alınır. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ndeki ürolojik hasta tanı, tedavi ve bakım hizmetleri Üroloji Anabilim Dalı tarafından yürütülmektedir Dokuz Eylül Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı 1983 yılından itibaren günümüze kadar ürolojinin her alanında himet vermek adına donanımlarını arttırmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalında yedi öğretim üyesi ve on araştırma görevlisi doktor bulunmaktadır. Üroloji bölümü bütün ileri tanı olanaklarının yanında gelişmiş androloji laboratuarına, ürodinami laboratuvarına, taş kırma ünitesine ve merkezi ameliyathanede endoürolojik, laparoskopik ve açık operasyonların yapıldığı üç ameliyathane salonuna sahiptir.

 

 

Sağladığımız Hizmetler:

Poliklinik Sayı ve İşleyişleri:

Birimimiz iki poliklinik odası, yedi öğretim üyesi odası ve bir tedavi odasından oluşmaktadır. Polikliniğimiz Hastanemiz zemin katta bulunmakta olup saat 08.00-17.00 arasında hizmet vermektedir. Hastalarımız hastanemizin randevu sisteminden ya da (0232) 412 34 80 nolu telefonu arayarak randevu alabilirler.

Anabilim Dalımızda; ürolojik konularda güncel akademik bilgi ile donanmış hekimlerimiz tarafından aşağıdaki hizmetler verilmektedir:

Genel: Üroloji bölümünde erişkinlerde en sık görülen hastalıklar içinde yer alan üriner sistem enfeksiyonları, taş hastalıkları, prostat hastalıkları ve işeme bozuklukları gibi sağlık sorunlarının tanı ve tedavilerini içeren hizmetler verilmektedir.

Endoüroloji: Endoürolojik uygulamalar genel anlamda kapalı ürolojik ameliyatlar olarak bilinen bütün endoskopik cerrahileri içermektedir. Üretra , prostat ve mesanenin kapalı ameliyatları rutin olarak gerçekleştirilmektedir. Gerek tanısal ve gerekse tedavi amaçlı üreterorenoskopiler endoskopik uygulamaların önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Değişik vücut içi taş kırma yöntemleri (endoskopik(retrograd intrarenal cerrahi, rijid, fleksibl üreterorenoskop ve perkütan teknikler) ile taş hastalığı tedavisinde yüksek başarı sağlanmaktadır.

Üroonkoloji: Üroonkolojik uygulamalar ürolojik kanserlerin tanı ve tedavilerini içermektedir. Hastanemizde bütün majör ürolojik kanser cerrahileri, hem hastalığın kontrolü hem de yaşam kalitesi bakımından, başarılı sonuçlarla gerçekleştirilmektedir. Ürolojik kanserlerin yalnızca cerrahisi değil, başta kemoterapi ve immünoterapi olmak üzere tıbbi ve destek tedavileri de yapılmaktadır.

Androloji: Androloji disiplini erkeklerde başlıca iki büyük hastalık grubu ile ilgilenmektedir. Bunlardan bir tanesi erkeklerdeki infertilite (kısırlık) sorunlarının tanı ve tedavisidir. Bu konuda sık görülen infertilite nedenlerinin doğrudan tanı ve tedavisinin yanında Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği ile birlikte ortak çalışmalar yürütülmektedir. Yardımlı üreme tekniklerinin uygulanma sürecinde doğrudan testisden sperm elde edilmesi gibi işlemler üroloji kliniği tarafından uygulanmaktadır. Erkeklere özel diğer hastalık grubunu ise erektil disfonksiyon (iktidarsızlık) sorunları oluşturmaktadır. Bu hastalıklarla ilgili bütün tanı ve tedavi işlemleri gereken titizlik içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Çocuk Ürolojisi: Çocuklarda görülen idrar yolu enfeksiyonları, taş hastalıkları, üriner sistem anomalileri ve işeme bozuklukları gibi sağlık sorunlarının tanı ve tedavilerini içeren hizmetler verilmektedir.

Kadın ürolojisi: İdrar kaçırma (stres ve sıkışma inkontinansı), interstisyel sistit tedavileri günümüz ürolojisindeki en çağdaş yöntemlerle yapılmaktadır. Bölümümüz bünyesinde yapılan ürodinamik testler ve hastaların yakınmalarının en iyi şekilde yorumlanmasıyla verilen cerrahi kararları kadın ürolojisindeki başarımızın temelini oluşturmaktadır.

Rekontruktif Üroloji: Üretra Darlıgı tedavisinde üretroplasti operasyonu başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.
Böbreküstü Bezi Hastalıkları: Birimizde endokrinoloji hastalıkları ile işbirliği içinde böbreküstü bezi hastalıklarında cerrahi tedavi yapılmaktadır.

Birimimizde bulunan hizmet üniteleri;

Ürodinami Laboratuarı

Ürodinamik incelemeler ürolojik uygulamaların vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Standart değerlendirmeler ile nedeni anlaşılamayan mesane ve idrar yolu işlevsel hastalıklarının tanısı için ürodinamik çalışma yapılmaktadır. Hastanemiz ürodinami laboratuvarı çok kanallı ve bilgisayar destekli bir cihaz ile hem hastane içinden hem diğer merkezlerden gönderilen hastaların üroflovmetri, sistometri ve basınç-akım çalışması gibi tetkikleri özenle gerçekleştirmektedir.

Taş Kırma (ESWL) ünitesi

Taş kırma ünitesi 2002 yılında hizmete girmiştir. Extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) üriner sistem taşlarının tedavisinde en sık ve güvenle kullanılan tedavi yöntemidir. Taş kırma ünitemiz, hastalarımıza elektif ve acil olarak hizmet vermektedir. Taş kırma işlemi bir doktor ile bir ESWL hemşiresinin gözetimi altında yapılmaktadır.

Prostat Biyopsi Ünitesi:

Birimimizde ultrason eşliğinde, MR eşliğinde prostat biyopsisi yüksek başarıyla uygulanmaktadır.

Ameliyathane

Diğer cerrahi bölümlerin ameliyatları gibi ürolojik ameliyatlar da ileri teknik özelliklere sahip merkezi ameliyathane ünitesinde gerçekleştirilmektedir. Kliniğimizce güncel üroloji uygulamalarındaki tüm ameliyatlar (onkolojik, laparoskopik, endoürolojik) başarı ile yapılmaktadır. Merkezi ameliyathanede endoürolojik ameliyatların (kapalı ameliyatlar) yapıldığı üroloji bölümüne ait özel bir salon bulunmaktadır.

Birimimizde Kullanılan Ekipmanlar:

Ürodinami cihazı
Prostat biyopsi ünitesi
ESWL(taş kırma) Cihazı
Üreterorenoskop( Fleksibl, rijid)
Sistoskop
Skopi
Lazer litotriptör
Pnomotik litotriptör
Ultrasonik litotriptör
Mikroskop

Birimimizde Diğer Kurumlardan Farklı Yapılan Müdahaleler

Endokrinoloji, anestezi ve birimimizin ortak çalışarak endikasyon koyularak yaılan Böbreküstü bezi cerrahisi ve üretranın rekonstruktif cerrahisi dokuz eylül üniversitesi Üroloji kliniğinde verilen başlıca farklı hizmetlerdendir.

 

 dokuz eylul universitesi uroloji 2

Hastalar İçin Bilgiler:

Birimimiz iki poliklinik odası, yedi öğretim üyesi odası ve bir tedavi odasından oluşmaktadır. Polikliniğimiz Hastanemiz zemin katta bulunmakta olup saat 08.00-17.00 arasında hizmet vermektedir. Hastalarımız hastanemizin randevu sisteminden randevu alabilirler.

Poliklinik Bilgileri:

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi 08:00:00 17:00:00
Sali 08:00:00 17:00:00
Çarşamba 08:00:00 17:00:00
Perşembe 08:00:00 17:00:00
Cuma 08:00:00 17:00:00

Poliklinik Telefon Bilgisi

 

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

satin alma logoo 1  satin alma logoo  cocuk hastanesi kalite tup bebek labaratuvar   hasta haklari arpaboyu

İletişim Bilgileri

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Balçova
Adres: Mithatpaşa cad. no 1606 inciraltı yerleşkesi 35340 Balçova / İzmir
Telefon: +90 (232) 412 22 22
Faks: +90 (232) 412 97 97