Merkez Laboratuvarı Kalite Birimi

        

Merkez Laboratuvarı Kalite Birimi

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Merkez Laboratuvarı, ilk kez 2012 yılında TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından ISO 15189 standardına göre akredite edilmiştir. Türkiye’de akredite olan ilk ve o dönemdeki tek kamu laboratuvarı olma onurunu yaşamıştır. 2016 yılında 22 Eylül 2020 tarihine kadar tekrar akredite olarak kalitesini kanıtlamıştır.

Kalite Birimi
Tel: +90 (232) 4122571
E-posta: kalite.merkezlab[@]deu.edu.tr

Kalite Güvence Birimi
Tel: +90(232) 4122571
E-posta: kaliteguvence.merkezlab[@]deu.edu.tr

Teknik Birim
Tel: +90(232) 4122553 - +90 (232) 4122554
E-posta: kaliteteknik.merkezlab[@]deu.edu.tr

 

Eğitim Birimi

        

Eğitim Birimi

Eğitim Birimi, hastanemizdeki tüm çalışanların Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında eğitimlerini yerine getirebilmeleri için; bölüm sorumluları ile koordine halinde gerekli eğitim ihtiyaçlarını belirler, “Hizmet İçi Eğitim Planı” nın hazırlanması, planlanan eğitimlerin uygulanması süreçlerinin gerçekleştirilmesini sağlar. Ayrıca, işe yeni başlayan tüm çalışanların genel uyum ve bölüm uyum eğitimlerinin, ilgili sorumlularla koordine halinde planlanmasını ve gerçekleştirilmesini sağlar.

Telefon: +90 (232) 4122890

E-posta: egitim.hastane[@]deu.edu.tr

Kalite Yönetim Ekibi

        


 

Kalite Yönetim Ekibi

Başhekim V. : Prof. Dr. Semih Küçükgüçlü

Başhekim Yardımcısı (Kaliteden Sorumlu): Prof. Dr. Serdar Bayrak

Kalite Yönetim Direktörü  : Doç Dr. Nevzat Devebakan

Hastane Müdür Yardımcısı : Bora Angın

Kalite Birimi Sorumlusu :  Sultan Kırdağlı Biçer

Kalite Birimi Çalışanı : Ayten Odabaş

Kalite Birimi Çalışanı : İbrahim Yüksel

Kalite Geliştirme Komitesi Başkanı : Dr. Öğretim Üyesi Dilek Çımrın

Hasta Güvenliği Komitesi Başkanı : Prof. Dr. Semih Küçükgüçlü

Tesis Güvenliği Komitesi Başkanı : Levent Yazıcı

İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi Başkanı : Prof. Dr. Kazım Tuğyan

Eğitim Komitesi Başkanı : Doç. Dr. İ.Özgür CAN

Akıllı İlaç Kullanımı Komitesi Başkanı : Prof. Dr. Ayşe Gelal

Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Sema Alp Çavuş

Radyasyon Güvenliği Komitesi Başkanı: Prof.Dr. Kazım Tuğyan

Transfüzyon Komitesi Başkanı: Prof.Dr. Fatih Demirkan

Nütrisyon Destek Ekibi Başkanı: Prof. Dr. Necati Gökmen

Kalite Hemşiresi : Serap İleri

 

Kalite ve Akreditasyon

        


 

Kalite Birimi

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kalite Birimi, 2007 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. Yasal ve kalite komiteleri ile birçok alanda sağlıkta kalite standartlarını yerine getirmektedir. Hastane işleyişi ile ilgili olarak birçok kararlar alıp düzenlemeler yaparak başhekimliğin onayına sunar. Hastanemiz insan odaklı çalışmaktadır. Deneyimli sağlık çalışanları ve modern cihazları ile hastaların sağlıklarına kavuşmasını sağlar. Kalite Birimi, her alanda iyileştirmeler yaparak hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkarır. Ayrıca; tesis ile ilgili iyileştirmeler yaparak akıllı hastanelerin öncüsü olmaktadır. İnsani değerlerle, uluslararası kalite standartlarında hastalara hizmet vererek fark yaratır. Bütün çalışanları ve hastalarının eğitimini sağlar. Birimimize, mesai saatleri içerisinde başvurunuzu yapabilirsiniz.

Misyonumuz

Biz, hasta ve çalışan güvenliğini temel alarak Uluslararası standartlarda sağlık hizmeti sunan öncü bir kurumuz.

Vizyonumuz

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, geleceğin Türkiye’sinde;

 • Kendini kanıtlamış yetkin kadroları ve çağdaş tesisleriyle hizmet veren,
 • Tıbbi hizmetleri en yüksek kalitede, kanıta dayalı ve standart olarak sunan,
 • Eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerinde ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen bir kurum olmayı tüm çalışanlarının katkısıyla başaracaktır.

Temel Değerlerimiz

 • İnsana ve emeğe saygı
 • Güvenilirlik
 • Bilime ve akla dayalı davranmak
 • Çalışkanlık
 • Ekip olma bilinci
 • Profesyonellik
 • Yeniliklere açıklık

Politikalarımız

 • Adil, destekleyici, fikirlere saygı duyan bilgiye dayalı, süreç bazlı, ulaşılabilir ve merkezi yönetim anlayışımızı, hızlı ve doğru karar verme yeteneğimiz, eğitime verdiğimiz önem ve gelişmiş kurumsal yapımızla koruruz.
 • Nitelikli, genç, dinamik, güler yüzlü ve özverili çalışanlarımızın, fikirlerini özgürce ifade edebilmelerini, sorumluluk, dayanışma ve ait olma duygularını, ekip çalışmasına ve multidisipliner uygulamalara gösterdikleri özeni destekler, sürekli öğrenmeye ve gelişime inanırız.
 • Görev, yetki ve sorumluluklarımızı bilir, her alanda güçlü iletişim kurar, tüm birimlerimizin ve hizmetlerimizin uluslar arası standartlarda ve en iyi olmasına çalışırız.
 • Kanıta dayalı bilimsel yaklaşımımızdan ve etik değerlerimizden ödün vermez, üniversite hastanesi olmanın gücünü, uluslararası alanda araştırma, yayın ve eğitim olanaklarımızla çoğaltır, güvenilir bir kurum olmanın bilincini taşırız.
 • Doğru tanı, bakım ve tedaviye yönelik tüm çağdaş yaklaşımları uygular, deneyimlerimizin öğrettikleriyle en iyi hizmeti sunarız.
 • Hasta odaklı yaklaşımlarımız, kalite inancımız ve hasta haklarına verdiğimiz önem, hastalarımızın bizden memnun olmasıyla ödüllendirilir.
 • Fiziksel ve teknolojik alt yapımızın her zaman çağın gerektirdiği özelliklerde olmasını sağlar, bölgemizdeki güçlü pozitif imajımızın ülkeye yayılmasını amaçlarız.
 • Kurumsal ve bireysel performansımızı, her zaman daha iyisi olabileceği inancı ile sürekli ölçer ve iyileştiririz.
 • Yurtiçi ve dışında, gerek hastaların gerekse çalışanların bizi tercih etmesini hedeflerken, öncü ve yenilikçi bir kurum olmanın sorumluluğunu taşırız.
 • Ülkemizin sağlık politikalarının belirlenmesinde söz sahibi olur, gerek hastaların gerekse çalışanların hak, ihtiyaç ve beklentilerini uygar ülkeler seviyesinde karşılayacak bir sağlık sisteminin oluşmasına önemli katkılarda bulunuruz.

Akredite Olmak

Bir kurum veya kuruluşun, akreditasyon konusunda yetkili bir merci tarafından ilgili tüm standartlarda uygunluk gösterdiğinin tescillenmesi ve belirli aralıklarla denetlenmesidir.

Optimal seviyede hasta bakım kalitesinin geliştirilmesi, güvenilir bir hasta bakım ortamı sağlanması, hasta ve hizmet verenlerin risklerinin azaltılması prensiplerini taşıyan, iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının devamlılığını sağlayıcı bir kurum taahhüdüdür.

Sağlık Kurumlarının Akreditasyonu

Hasta bakım kalitesini arttırmak için ihtiyaç duyulan standartların sağlık kurumlarındaki uygulama yeterliliğinin, bağımsız ve kar amacı gütmeyen uluslar arası bir kuruluş tarafından belgelenmesidir.

Kurum Açısından Akreditasyon

 • Bakımın iyileştirilmesi ve halkın güveninin artması
 • Ödeme yapan makama/devlet kurumuna güvence
 • Entegre ve hasta odaklı yönetim
 • Kaynakların etkin kullanımı

Tıbbi Personel Açısından Akreditasyon

 • Mesleki gelişim ve güvenilirlik
 • Kalite ile “bilimi” birleştirmek için güçlü bir çerçeve
 • Mesleki değerlendirme ve denetim

Hasta Açısından Akreditasyon

 • Kaliteye odaklı bir kurum
 • Hasta Haklarına saygı
 • Anlaşılır eğitim ve iletişim
 • Bakım kararlarına ve bakım süreçlerine katılım
 • Ağrı yönetimi
 • Doğru tanı, doğru tedavi

Hasta Güvenlik Hedefleri

 • Hasta Kimliğinin Doğrulanması
 • Etkili İletişimin Geliştirilmesi
 • Yüksek Riskli İlaç Güvenliği
 • Yanlış Taraf, Yanlış Hasta, Yanlış İşlem Cerrahisi
 • Hastane İnfeksiyon Risklerinin Azaltılması
 • Hasta Düşme Riskinin Azaltılması

İyi Uygulamalara Örnek

İletişim

Birim Sorumlusu: +90 (232) 4122422
Birim Çalışanı : +90 (232) 4129832
Birim Çalışanı : +90 (232) 4129833
E-posta: kalite.hastane[@]deu.edu.tr  

cocuk hastanesi cocuk hastanesi kalite tup bebek labaratuvar öğretim üye randevu hasta haklari arpaboyu

İletişim Bilgileri

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Balçova
Adres: Mithatpaşa cad. no 1606 inciraltı yerleşkesi 35340 Balçova / İzmir
Telefon: +90 (232) 412 22 22
Faks: +90 (232) 412 97 97