Hastanemizde 657-4/B kadrosunda görev yapmakta olan Sözleşmeli Personeller

26.01.2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 7433 sayılı “Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 3 üncü maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen Geçici 48 inci maddesi uyarınca mezkur Kanunun 4/A maddesi kapsamındaki Memur statüsüne atanma işlemleri ile ilgili olarak;

Hastanemizde 657-4/B kadrosunda görev yapmakta olan Sözleşmeli Personellerin Hastanemiz İnsan Kaynakları Biriminden teslim almış oldukları Atama Başvuru Dilekçesi ekindeki formları hatalı doldurmaları, kaybetmeleri ya da düzeltme yapmak istemeleri ihtiyacına binaen ekte sunulmuştur.

 

- Mal Bildirim Beyannamesini hatalı dolduran kişiler önlü arkalı olarak indirip bu şekilde düzenlemek zorundadır.

Bilgilerinize…

 

Ek-0 Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçiş Dilekçesi

Ek-1 Sağlık Beyanı Formu

Ek-2 Askerlik Beyanı Formu

Ek-3 Mal Bildirim Beyannamesi

Ek-4 Adli Sicil Kaydı Beyanı

EK-5 Özlük Formu

satin alma logoo 1  satin alma logoo  cocuk hastanesi kalite tup bebek labaratuvar   hasta haklari arpaboyu

İletişim Bilgileri

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Balçova
Adres: Mithatpaşa cad. no 1606 inciraltı yerleşkesi 35340 Balçova / İzmir
Telefon: +90 (232) 412 22 22
Faks: +90 (232) 412 97 97