Türkiye’nin En Modern Geriatri Servisi DEÜ Hastanesi’nde Hizmete Girdi

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Geriatri Bilim Dalı bünyesinde açılan Türkiye’nin en modern Geriatri Servisi, 13 yatak kapasitesi ile Ocak 2015’ten itibaren hizmet sunumuna başladı. Başarılı ve sağlıklı yaşlanmaya yönelik tedavilerinin gerçekleştirildiği ünite, uluslararası standartlarda hazırlanan altyapısı ile diğer sağlık kuruluşlarına örnek yapı teşkil etti. DEÜ Hastanesi önceki Başhekimi ve Geriatri Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Refik Mas ile Geriatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Turan Işık’ın önderliğinde kurulan klinik; özel hijyenik hasta banyo sistemi, müzik terapisi için özel ses sistemli hasta odaları, acil durumlar için çift yönlü kapı sistemleri gibi çeşitli özellikleriyle ülkemizdeki en donanımlı geriatri kliniği olarak öne çıkıyor.
DEÜ Hastanesi Geriatri Bilim Dalı ve Geriatri Kliniği’nin çalışmaları, hasta profili ve hizmet sunumuna ilişkin ayrıntılar şöyle: 

Yirminci yüzyıl başlarından itibaren ortalama insan ömrünün uzaması ile geriatri kavramı ortaya çıkmaya başlamıştır. Tahmin edileceği gibi MÖ 5000 yıllardaki gibi beklenen yaşam üresinin 25-30 civarında olduğu bir dönemde geriatriden bahsetmek mümkün değildir.

Yapılan çalışmalar;

 • 60-65 yaş ve sonrasının hastalıklarının erişkinlerden farklı bir seyir izlemesi ve farklı bulgularla ortaya çıkabilmesi
 • Bu yaş grubunda ilaç etkileşimlerinin çok daha fazla görülmesi
 • Normal yaşlanma süreci ile hastalık bulgularının birbiri ile karıştırılabilmesi
 • Bu yaş grubunun tedavisinde yer alan hekim sayısının artması ile gerek aşırı/yanlış tedavi oranlarının artması ve gerekse sağlık maliyetlerinin artmasının saptanması

bu yaş grubunun hastalıklarının pediatri gibi bir ayrı branş olarak değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyması ile Geriatri Bilim Dalı ortaya çıkmıştır.

Geriatri; 60-65 yaş ve üstü hastaların sağlık sorunları, hastalıkları, sosyal ve fonksiyonel yaşamları, yaşam kaliteleri, koruyucu hekimlik uygulamaları ve toplum yaşlanması ile ilgilenen bilim dalı olup iç hastalıklarının bir yan dalıdır. Geriatri Uzmanı ünvanı, hekimlere 4 yıllık iç hastalıkları uzmanlık eğitimi üzerine, içerisinde zorunlu nöroloji ve psikiyatri rotasyonların olan 3 yıllık geriatri yan dal eğitiminden sonra verilmektedir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi

Kimler Geriatri Ünitesine başvurabilir?

 • -65 yaş ve üstünde olup hipertansiyon, şeker hastalığı gibi dahili hastalıkları olanlar
 • -Osteoporoz
 • -İdrar ya da gaita kaçırma
 • -Unutkanlık şikayetlerine neden olan bellek bozukluğu (Alzheimer Hastalığı, yaşa bağlı unutkanlık ya da diğer demanslar (Bunama))
 • -Depresyon
 • -Düşme
 • -Beslenme bozukluğu
 • -Bası (yatak) yaraları
 • -Çoklu ilaç kullanımı (polifarmasi)
 • -Uyku problemi olanlar
 • -Herhangi bir kronik hastalığı olmayan ancak düzenli sağlık kontrollerini yaptırarak ya da aşılama, meme muayenesi gibi koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanarak  ‘Başarılı Yaşlanmak’ isteyenler
 • -Bakıma muhtaç yakınlarının bakımından sorumlu kişilerde ortaya çıkan bakıcı tükenmişliği olan hastalar,
  Geriatri Ünitemize başvurabilirler. Polikliniğimize başvuran her hastaya ayrıntılı geriatrik değerlendirme yapılmaktadır.

Ayrıntılı Geriatrik Değerlendirme:

Çok kapsamlı bir hikaye alma ve dahili, nörolojik ve mental muayeneyi kapsayan ayrıntılı fizik muayeneye ek olarak; banyo, giyinme gibi temel günlük yaşam aktiviteleri; telefon kullanma, alışveriş, yemek hazırlama gibi enstrümental günlük yaşam aktiviteleri; görme değerlendirme testi; işitme testi, mobilite, denge ve düşmelerin değerlendirilmesi beslenme durumunun değerlendirilmesi; istemsiz idrar ve büyük abdest kaçırmanın sorgulanması; unutkanlık başta olmak üzere yalılarda sık görülen Alzheimer Hastalığı gibi bunama nedenlerinin araştırılmasına yönelik yönelik geriatrik kognitif değerlendirme; geriatrik depresyonun değerlendirilmesi ve ayrıntılı ilaç sorgulaması yapılır.

Buna ilave olarak yapılan aile görüşmesi ile de yaşlının evdeki durumu hakkında da bilgi edinilir. Bu kadar kapsamlı bir inceleme birçok hastalığın daha belirti vermeden önce dahi teşhis ve tedavisini mümkün kılar. Bir hastaya ayrılan süre ortalama 45 dakika olmaktadır. 

Türkiye’de aktif çalışmakta olan 8 merkezden birisi olan DEÜ Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı bünyesinde “Yaşlanan Beyin ve Demans Ünitesi” de barındırmaktadır. Bu ünite, özellikle Yaşlılarımız ve yaşlı yakınlarının korkulu rüyası haline gelmiş olan kognitif bozukluklardan Demans ve Alzheimer Hastalığı ile ilgili konularda oldukça yetkindir. Bu konuda gerek ulusal gerekse uluslararası çalışmalarda yer almaktadır.

DEÜ Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı, Ocak 2015 itibariyle 13 yataklı son derece modern bir klinikte yatan hastalarına hizmet sunmaya başlamıştır. Bu klinik düşmelerin önlenmesine yönelik uygulamalar, özel hijyenik hasta banyo sistemi, müzik terapisi için özel ses sistemli hasta odaları, acil durumlar için çift yönlü kapı sistemleri gibi çeşitli özellikleriyle ülkemizdeki en donanımlı geriatri kliniği olma özelliğini taşımaktadır.

Yaşlanan Beyin ve Demans Ünitesi bünyesinde

 • Demans Tanı ve Tedavi Birimi
 • Laboratuar

Nörokognitif Değerlendirme Birimi:

Her türlü kognitif yıkım için değerlendirme yapılabilmektedir

BOS Analiz Birimi:

Özellikle yüksek riskli hastalardan PreAlzheimer ve erken evre hastaların değerlendirilmesi için beyin omurilik sıvısında Amiloidβ1-42, total Tau ve fosfo Tau ölçümleri yapılmaktadır.

• Bakım Veren Birimi

Sadece demans hasta yakınları için değil yaşlılarda ki diğer hastalıklar nedeniyle gelişen Bakıcı Tükenmişliği ile mücadele edilmektedir.

• Beyin Bankası

Alzheimer başta olmak üzere bütün demansların kesin tanısı için beyin dokusunun incelenmesi şarttır. Bunun dışında yapılan değerlendirmelerle demansa neden olan nörodejeneratif süreçler ancak “olası” ya da “muhtemel” tanılar olmaktadır. Bu nedenle hem kesin tanı için hem de hasta yakınları için potansiyel net riskin anlaşılması için takibini yapmış olduğumuz hastalarımız ve yakınları rızaları olduğu takdirde vefat sonrası beyinlerini bağışlamaktadırlar. Bu beyinlerin incelemesiyle hastalığın kesin tanısı mümkün olmaktadır. Böylece hasta yakınları için gerçek (mevcut) risk faktörleri ile mümkün olduğunca mücadele edilmeye çalışılmaktadır. Ülkemizde bir ilktir.

Geriatri Bilim Dalı Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Ahmet Turan IŞIK   Geriatri Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Refik MAS
Yrd. Doç. Dr. Derya KAYA

Geriatri Bilim Dalı Yan Dal Araştırma Görevlileri:

Uzm. Dr. Pınar SOYSAL
Uzm Dr Saadet KOÇ OKUDUR
Uzm Dr Esin AVŞAR

Hafta içi her gün saat 08:30-16:00 saatlerinde poliklinik hizmeti verilmektedir. Salı ve Perşembe günleri Prof. Dr. Ahmet Turan IŞIK tarafından, unutkanlık yakınması olan ya da başta Alzheimer Hastalığı olmak üzere bütün demans (bunama) hastaları için ve Cuma günleri de Bakım Verenler (Yaşlılara bakım veren yakınları için) için özel olarak poliklinik hizmetleri yürütülmektedir.

Hastalarımız poliklinik randevularını, çalışma saatleri içinde geriatri poliklinik sekreterimize başvurarak kendileri ya da yakınlarıyla alabilecekleri gibi, 0 232 412 43 45 numaralı telefonu arayarak da alabilirler.

Ayrıca, hastanemiz web sitesinden de (http://hastane.deu.edu.tr) online olarak randevu alınabilmektedir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi
satin alma logoo 1  satin alma logoo  cocuk hastanesi kalite tup bebek labaratuvar   hasta haklari arpaboyu

İletişim Bilgileri

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Balçova
Adres: Mithatpaşa cad. no 1606 inciraltı yerleşkesi 35340 Balçova / İzmir
Telefon: +90 (232) 412 22 22
Faks: +90 (232) 412 97 97