Merkez Laboratuvarı Hakkımızda

Merkez Lab Hakkımızda   alfabetik test listesi   akredite testler   Örnek Alma Koşulları ve Sonuç Alma Zamanları   Sonuç Alma Zamanları   Hastalar İçin   Tetkik sonuçlarım   Merkez Lab İlgili Formlar   Merkez Lab Geri Bildirim

Merkez Laboratuvarı Başkanı

Merkez Laboratuvarı Başkanı
Prof. Dr. Ali Rıza ŞİŞMAN


Merkez Laboratuvarı Başkan Yardımcısı
Merkez Laboratuvarı Başkan Yardımcısı 
Prof. Dr. Ayça Arzu SAYINER

TANITIM

DEÜ Hastanesi Merkez Laboratuvarı, yılda yaklaşık 2 milyon hastaya hizmet veren, yılda ortalama 7,5 milyon testin yapıldığı bir laboratuvardır. 400’e yakın test çeşitliliği ile geniş bir yelpazede hizmet vermektedir.
Merkez Laboratuvarı’nda bu hizmeti gerçekleştirmek üzere 35’i uzman öğretim üyesi olmak üzere toplam 192 personel çalışmakta ve yapılandırılmış 16 laboratuvar birimi ile 12 yönetim birimi bulunmaktadır.
DEÜ hastanesi birimleri yanı sıra hastanemiz dışı kurumlara da anlaşmalı olarak laboratuvar hizmeti verilmektedir.
Laboratuvarımız ilk kez 2012 yılında TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından ISO 15189 standardına göre akredite edilmiştir. Türkiye’de akredite olan ilk ve o dönemdeki tek kamu laboratuvarı olma onurunu yaşamıştır. 2016 yılında 22 Eylül 2020 tarihine kadar tekrar akredite olarak kalitesini kanıtlamıştır.

ISO 15189 Nedir?

Laboratuvar akreditasyonu, laboratuvarın, resmi bir kuruluş tarafından bilimsel kriterlere göre değerlendirilmesi ve yetkinliğinin onaylanmasıdır. 
ISO 15189 Tıbbi laboratuvarlarda kalite ve yeterlilik için şartları kapsayan en temel standarttır. Ulusal ve uluslararası akreditasyon kurumları; International Laboratory Accreditation Cooperation(ILAC), ve European Cooperation for Accreditation (EA) vb., ISO 15189’un gereklerine uygun akreditasyonu önerirler ve kabul ederler. Bu şekilde ISO 15189 standardına göre akredite olan laboratuarımız uluslar arası kabul gören bir kalite belgesine sahip olmuştur.

KISA TARİHÇE

1985 yılında 325 yatak kapasiteli olarak kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi, günümüzde 1100 yatağa ulaşan kapasitesi ile bölge halkına nitelikli sağlık hizmeti vermeyi ilke edinmiştir. Tıbbi laboratuvar hizmetleri 1997 yılına kadar farklı anabilim dalları bünyesinde birbirinden bağımsız olarak yürütülmüştür. DEÜ Hastanesi Merkez Laboratuvarı, 1997 yılında şu andaki yerinde, başta Tıbbi Biyokimya ve Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dallarında gerçekleştirilen analizlerin tek bir yönetim altında toplanması sonucu tıbbi laboratuvar hizmeti vermeye başlamıştır.
Zaman içerisinde Tıbbi Biyoloji ve Tıbbi Genetik Anabilim Dallarının katkıları ile hastaların ve hasta bakımından sorumlu tüm klinik personelin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hizmet kapsamı genişlemeye devam etmektedir.

Kuruluşundan Günümüze Merkez Laboratuvarı Yöneticileri

Prof. Dr. Hakkı Bahar,
Prof. Dr. Hakan Abacıoğlu,
Yard. Doç. Dr. Dilek Çımrın,
Prof. Dr. A. Hüseyin Baskın,
Prof Dr. Canan Çoker,
Prof. Dr. Zübeyde Erbayraktar,
Prof. Dr. Ali Rıza Şişman,
Yard. Doç. Dr. Dilek Çımrın,
Prof. Dr. Emel Altekin,

Prof. Dr. Songül Bayram Delibaş

Yönetici Yardımcıları

Prof. Dr. Pınar Tuncel,
Yard. Doç. Dr. Dilek Çımrın,
Yard. Doç. Dr. Alpay Özbek,
Doç. Dr. Murat Örmen,
Doç. Dr. Tonay İnceboz,
Prof. Dr. Pınar Akan,
Prof. Dr. Ayşe Aydan Özkütük,
Prof. Dr. Ali Rıza Şişman,
Doç. Dr. Cem Ergon,
Prof. Dr. Nuran Esen,
Doç. Dr. Özgen Alpay Özbek

Prof. Dr. Sezer Uysal

BİRİMLERİMİZ:


YÖNETİM BİRİMLERİ

LABORATUVAR BİRİMLERİ

 1.  Üst Yönetim
       1. Başkan
       2. Başkan Yardımcısı

 2.  Kalite Birimi
       1. Kalite Yönetim Temsilcisi
       2. Kalite Sekreteri
       3. Eğitim Sorumlusu
       4. Genel Uyumlaştırma Sorumlusu

 3.  Kalite Güvence Birimi

 4.  Biyogüvenlik Birimi

 5.  Teknik Birim

 6.  Sterilizasyon ve Besiyeri Birimi

 7.  Malzeme Yönetimi Birimi

 8.  Kan Alma Birimi

 9.  Örnek Kabul Birimi

 10.  Sekreterlik Birimi

 11.  Örnek Taşıma Birimi

 12.  Temizlik Birimi

 1. 1. Bakteriyoloji
  2. Doku Tipi
  3. Endokrinoloji
  4. Hematoloji
  5. İdrar
  6. İmmunoloji
  7. Metabolizma
  8. Mikobakteriyoloji
  9. LC-MS/MS Laboratuvarı
  10. Mikoloji
  11. Moleküler Mikrobiyoloji
  12. Özel Biyokimyasal Testler
  13. Parazitoloji
  14. Rutin Biyokimya
  15. Seroloji
  16. Tıbbi Biyoloji
  17. Tıbbi Genetik

 

İLETİŞİM
Adres:
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Merkez Laboratuvarı
35340 Balçova – İZMİR

Tel: 232 412 2551

E-posta: merkezlab[@]deu.edu.tr

satin alma logoo 1  satin alma logoo  cocuk hastanesi kalite tup bebek labaratuvar   hasta haklari arpaboyu

İletişim Bilgileri

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Balçova
Adres: Mithatpaşa cad. no 1606 inciraltı yerleşkesi 35340 Balçova / İzmir
Telefon: +90 (232) 412 22 22
Faks: +90 (232) 412 97 97