Merkez Laboratuvarı

Merkez Lab Hakkımızda   alfabetik test listesi   akredite testler   Örnek Alma Koşulları ve Sonuç Alma Zamanları   Sonuç Alma Zamanları   Hastalar İçin   Tetkik sonuçlarım   Merkez Lab İlgili Formlar   Merkez Lab Geri Bildirim

ÇKYS/SKYS Tıbbi Laboratuvar Görüntüleme Ekranı
Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi Basamakları Kayıt Kılavuzu

          Tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji, tıbbi patoloji, doku tipleme laboratuvarları ve genetik hastalıklar tanı merkezlerini kapsayan Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi' nin yürütüldüğü, bu kapsamda hastaya doğru tanı konulmasını sağlamak, test sonuçlarının klinik yararlılığını arttırmak, tıbbi laboratuvar alanında üretilen hastaya verilecek olan tetkik sonuç raporlarını standardize etmek, gereksiz test istemini önlemek, klinisyen ile tıbbi laboratuvar uzmanı arasında iletişim, teknik danışmanlık ve bilgi alışverişini sağlamak amaçları ile proje basamakları ve zorunlu olan uzmanlık dalları belirlenerek ÇKYS/SKYS sistemine entegre edilmiş olup, kılavuz bu kapsamda hazırlanmıştır.

-ÇKYS Akılcı Laboratuvar Projesi Kayıt Kılavuzu 
-Tetkik Sonuç Raporlarının Standardizasyonu
-Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi Eğitimi - Sunum

          T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan "Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi" kapsamında yapılan çalışmalar ile ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşılabilmektedir.

-Karar Sınırı (Eşik Değer), Kritik Değer (Panik Değer) ve Ölçüm Birimlerinin Harmonizasyonu Prosedürü 
-Akılcı Test İstemi Prosedürü 
-Refleks Test ve Reflektif Test Uygulamaları Hakkında Duyuru
-Tıbbi Laboratuvarlar Onay Destek Sistemi
-Bu Test Nerede Yapılıyor Sistemi
-Konsültasyon İstemi Prosedürü

 


Dokuz Eylül Üniversitesi Merkez Lab Akreditasyon

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Merkez Laboratuvarı, Türkiye’de ISO 15189 akreditasyon belgesine sahip ilk kamu hastanesi laboratuvarıdır.
25.05.2012 yılında ilk kez akredite olmuş, 20.07.2020 yılında 4 yıl için tekrar akredite olarak kalitesini kanıtlamıştır.

YENİ AKREDİTASYON SERTİFİKASI  WEB YENİ RUHSAT 06.11.2023

KALİTE POLİTİKAMIZ

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Merkez Laboratuvarı, sürekli gelişmeyi amaç edinerek, iyi laboratuvar uygulamaları ve tıbbi etik kurallara bağlı kalarak, çağdaş ve bilimsel ölçütlerde en yüksek kalitede tıbbi laboratuvar hizmeti vermeyi, eğitim ve araştırmalara katkıda bulunmayı hedefler.

Merkez Laboratuvarının tüm çalışanları laboratuvar hizmetini hasta haklarına saygılı, tarafsızlık ve hasta bilgilerinin mahremiyeti ilkeleri doğrultusunda kalite yönetim sisteminde tanımlanmış tüm politika ve belgelere bağlı kalarak iyi meslek ilkeleri kapsamında gerçekleştirir.

Merkez Laboratuvarı yönetimi, gerekli insan kaynağını ve teknik, yapısal, finansal desteği sağlayarak güvenilir, doğru sonuçların üretilmesini, hasta haklarının ön planda tutulduğu laboratuvar hizmeti sunumunu ISO 15189 standardına uygun olarak gerçekleştirmeyi ve geliştirmeyi taahhüd eder.

Merkez Laboratuvarı Alfabetik Test Listesi (T)

Merkez Laboratuvarı Alfabetik Test Listesi (S)

Merkez Laboratuvarı Alfabetik Test Listesi (P)

Merkez Laboratuvarı Alfabetik Test Listesi (M)

Merkez Laboratuvarı Alfabetik Test Listesi (L)

Merkez Laboratuvarı Alfabetik Test Listesi (K)

Merkez Laboratuvarı Alfabetik Test Listesi (İ)

Merkez Laboratuvarı Alfabetik Test Listesi (H)

Merkez Laboratuvarı Alfabetik Test Listesi (G)

Merkez Laboratuvarı Alfabetik Test Listesi (E)

Merkez Laboratuvarı Alfabetik Test Listesi (D)

Merkez Laboratuvarı Alfabetik Test Listesi (C)

Merkez Laboratuvarı Alfabetik Test Listesi (B)

Merkez Laboratuvarı Alfabetik Test Listesi (A)

Merkez Lab Hakkımızda   alfabetik test listesi   akredite testler   Örnek Alma Koşulları ve Sonuç Alma Zamanları   Sonuç Alma Zamanları   Hastalar İçin   Tetkik sonuçlarım   Merkez Lab İlgili Formlar   Merkez Lab Geri Bildirim

| | Ç İ 
Ö Ş Ü (1-9)


Acanthamoeba Aranması ve Kültürü

Adenovirus DNA PCR

Adenozin deaminaz (BOS, Plevra sıvısı, Serum)

Adrenokortikotropik hormon

Aerop Kültürler (Diğer)

Aktive parsiyel tromboblastin zamanı

Aktive Protein C Rezistansı

Alanin Amino Transferaz

Albümin

Albümin (Diyalizat, Periton, Plevra, Diğer Mayi)

Alfa 1 antitripsin

Alfa feto protein

Alfa feto protein (Maternal)

Alkalen fosfataz

Alkol

Amfetamin

Amikasin

Amilaz

Amilaz (Diğer Mayi)

Amilaz (idrar, 24 saat)

Amilaz (idrar, spot)

Amilaz (Pankreas kist sıvısı, Periton, Plevra)

Amino asidler (kantitatif-BOS)

Amino asidler (kantitatif-idrar)

Amino asidler (kantitatif-plazma)

Amonyak

Anaerop Kültürler

ANCA paneli (P-ANCA, MPO,C-ANCA, PR3)

Androstenedion

Anjiotensin Konverting Enzim (Serum)

Antı Beta 2 Glikoprotein IgG

Antı Beta 2 Glikoprotein IgM

Antı Doku Transglutaminaz IgA

Antı Doku Transglutaminaz IgG

Anti CMV IgG

Anti CMV IgM

Anti Deaminated-Gliadin IgG

Anti- Deoksiribonükleik Asit antikorları (Criditia luciliae IFAT)

Anti Endomysium antikor

Anti HAV IgG

Anti HAV IgM

Anti HBc IgM

Anti HBc Total

Anti HBe

Anti HBs

Anti HCV

Anti HIV Doğrulama

Anti Kardiolipin Ig G

Anti Kardiolipin Ig M

Anti Mitokondrial Antikor, Anti SmootMuscle Antikor, Liver Kidney Microsomes

Anti Nükleer Antikor

Anti Rubella IgG

Anti Rubella IgM

Anti streptolizin-O

Anti TG

Anti Toxoplazma IgG

Anti Toxoplazma IgM

Anti TPO

Anti-CMV IgG avidite

Anti-ds DNA

Antifungal Duyarlılık testi

Anti-Toxoplazma IgG avidite

Anti-Trombin III aktivitesi

ARB Bakı

ARB Bakı ve Mikobakteri Kültürü

Aspartat amino transferaz

Aspergillus Galaktomannan Antijeni

Merkez Lab Yedek

Merkez Lab Hakkımızda   alfabetik test listesi   akredite testler   Örnek Alma Koşulları ve Sonuç Alma Zamanları   Sonuç Alma Zamanları   Hastalar İçin   Tetkik sonuçlarım   Merkez Lab İlgili Formlar   Merkez Lab Geri Bildirim

Merkez Laboratuvarı

dokuz eylul universitesi merkez labratuvarı 2

25 Mayıs 2012 tarihinden itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Merkez Laboratuvarı, Türkiye’de ISO 15189 akreditasyon belgesine sahip ilk kamu hastanesi laboratuvarı olmanın gururunu yaşamaktadır.

Hakkımızda

Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi Merkez Laboratuvarı uluslararası düzeyde akredite olmuştur.

Bu akreditasyon, tıbbi laboratuvarlar için dünyada kabul gören “TS EN ISO 15189- "Tıbbi Laboratuvarlar - Kalite ve Yeterlilik İçin Özel Şartlar” standardının yerine getirildiğinin belgelendirilmesidir. DEÜ Hastanesi Merkez Laboratuvarı’nın tıbbi laboratuvar alanındaki kalitesinin uluslararası kurumlar tarafından tanınması anlamına gelmektedir. Akreditasyon ayrıca laboratuvarın yönetsel ve teknik yeterliliklerinin onaylandığını, ulusal ve uluslararası düzeyde güvenilir olduğunu göstermektedir.

ISO 15189 nedir?

Dokuz Eylül Üniversitesi Merkez Labaratuvarı

ISO 15189 Tıbbi laboratuvarlarda kalite ve yeterlilik için şartları kapsayan en temel standarttır. Ulusal ve uluslararası akreditasyon kurumları; International Laboratory Accreditation Cooperation(ILAC), Inter American Accreditation Cooperation (IAAC), Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC) ve European Cooperation for Accreditation (EA) ISO 15189’un gereklerine uygun akreditasyonu tavsiye ederler. Kapsamı itibari ile tıbbi laboratuvarların kalite yönetim sistemlerinin geliştirilmesi, yetkinliklerinin değerlendirilmesi, akreditasyon kuruluşları tarafından tıbbi laboratuvarların yetkinliklerinin doğrulanması ve tanınmasında kullanılır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Merkez Laboratuvarı, Türkiye’de bu belgeye sahip ilk kamu hastanesi laboratuvarı olmanın gururunu yaşamaktadır.

Bu belgenin alınması için geçen uzun ve zorlu süreçteki destek ve yardımları için üst yönetim birimlerine şükranlarımızı iletiyoruz.

Mutluluğumuzu, tıp fakültesinin ve hastanemizin tüm çalışanları ile paylaşıyoruz.

Saygılarımızla

Doç.Dr.Ali Rıza Şişman

Yönetim ve Organizasyon

Sayfa hazırlanmaktadır

Öğretim Üyeleri

Sayfa hazırlanmaktadır

Numüne ve Sonuç Alma

dokuz eylul universitesi merkez labratuvarı 1

Kalite Politikamız: Sayfa hazırlanmaktadır

Kan Alma: Sayfa hazırlanmaktadır

Kan Dışı Örnek: Sayfa hazırlanmaktadır

Mikrobiyolojik Örnek: Sayfa hazırlanmaktadır

Adli Örnek: Sayfa hazırlanmaktadır

Mikrobiyolojik Örnek: Sayfa hazırlanmaktadır

Test Tekrarlama Aralıkları: Sayfa hazırlanmaktadır

Sonuç Alma: Sayfa hazırlanmaktadır

dokuz eylul universitesi merkez labratuvarı 3

Merkez Laboratuvarı Alfabetik Test Listesi

Alfabetik olarak tüm testlere buradan ulaşabilirsiniz. İstediğiniz test için ilgili alfabeye tıklamanız yeterlidir.

A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | (1-9)

 

Örnek Alma ve İletme Koşulları

Merkez Lab Hakkımızda   alfabetik test listesi   akredite testler   Örnek Alma Koşulları ve Sonuç Alma Zamanları   Sonuç Alma Zamanları   Hastalar İçin   Tetkik sonuçlarım   Merkez Lab İlgili Formlar   Merkez Lab Geri Bildirim

Kan Alma

24 saatlik İdrar Toplama

Mikrobiyolojik İnceleme İçin Örnek Alma

     Genel Kurallar

    Çeşitli Örnekler İçin Kurallar

         - Kan Kültürü ve İntravenöz Kateter

        - BOS

        - Solunum Sistemi Örnekleri

        - Kulak - Göz Örnekleri

       - İdrar - Dışkı - Genital Örnekler

       - Abse - Isırık Yarası - Selülit - Dekubit Ülseri Örnekleri

Adli Örnek İşlemleri

Örnek Red Kriterleri

 

Hastalar İçin

Merkez Lab Hakkımızda   alfabetik test listesi   akredite testler   Örnek Alma Koşulları ve Sonuç Alma Zamanları   Sonuç Alma Zamanları   Hastalar İçin   Tetkik sonuçlarım   Merkez Lab İlgili Formlar   Merkez Lab Geri Bildirim

Bilgi Broşürleri

Doğru analiz sonuçlarının elde edilebilmesi için örneklerin doğru bir şekilde alınması ve laboratuara ulaştırılması gereklidir. Bu nedenle aşağıda belgelerde bazı örneklerin nasıl alınması gerektiği açıklanmıştır.

- 24 saatlik İdrar Toplanması

- Dışkı Toplanması

- Kültür için Örnek Alınması

- Bebeklere İdrar Torbası Takılması

Laboratuvara Ulaşım

Merkez Laboratuvarı,  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinin zemin katında yerleşmiştir.

Poliklinik hastalarından kan alma işlemleri ise (-1) katında Poliklinik girişinden girildiğinde sağ tarafta bulunan “Kan Alma Birimi”nde gerçekleştirilir.

Çocuk hastaların kanları ise zemin katta Merkez Laboratuvar girişindeki “Kan Alma Birimi’nde alınır.

Merkez Laboratuvarı Hakkımızda

Merkez Lab Hakkımızda   alfabetik test listesi   akredite testler   Örnek Alma Koşulları ve Sonuç Alma Zamanları   Sonuç Alma Zamanları   Hastalar İçin   Tetkik sonuçlarım   Merkez Lab İlgili Formlar   Merkez Lab Geri Bildirim

Merkez Laboratuvarı Başkanı

Merkez Laboratuvarı Başkanı
Prof. Dr. Ali Rıza ŞİŞMAN


Merkez Laboratuvarı Başkan Yardımcısı
Merkez Laboratuvarı Başkan Yardımcısı 
Prof. Dr. Ayça Arzu SAYINER

TANITIM

DEÜ Hastanesi Merkez Laboratuvarı, yılda yaklaşık 2 milyon hastaya hizmet veren, yılda ortalama 7,5 milyon testin yapıldığı bir laboratuvardır. 400’e yakın test çeşitliliği ile geniş bir yelpazede hizmet vermektedir.
Merkez Laboratuvarı’nda bu hizmeti gerçekleştirmek üzere 35’i uzman öğretim üyesi olmak üzere toplam 192 personel çalışmakta ve yapılandırılmış 16 laboratuvar birimi ile 12 yönetim birimi bulunmaktadır.
DEÜ hastanesi birimleri yanı sıra hastanemiz dışı kurumlara da anlaşmalı olarak laboratuvar hizmeti verilmektedir.
Laboratuvarımız ilk kez 2012 yılında TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından ISO 15189 standardına göre akredite edilmiştir. Türkiye’de akredite olan ilk ve o dönemdeki tek kamu laboratuvarı olma onurunu yaşamıştır. 2016 yılında 22 Eylül 2020 tarihine kadar tekrar akredite olarak kalitesini kanıtlamıştır.

ISO 15189 Nedir?

Laboratuvar akreditasyonu, laboratuvarın, resmi bir kuruluş tarafından bilimsel kriterlere göre değerlendirilmesi ve yetkinliğinin onaylanmasıdır. 
ISO 15189 Tıbbi laboratuvarlarda kalite ve yeterlilik için şartları kapsayan en temel standarttır. Ulusal ve uluslararası akreditasyon kurumları; International Laboratory Accreditation Cooperation(ILAC), ve European Cooperation for Accreditation (EA) vb., ISO 15189’un gereklerine uygun akreditasyonu önerirler ve kabul ederler. Bu şekilde ISO 15189 standardına göre akredite olan laboratuarımız uluslar arası kabul gören bir kalite belgesine sahip olmuştur.

KISA TARİHÇE

1985 yılında 325 yatak kapasiteli olarak kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi, günümüzde 1100 yatağa ulaşan kapasitesi ile bölge halkına nitelikli sağlık hizmeti vermeyi ilke edinmiştir. Tıbbi laboratuvar hizmetleri 1997 yılına kadar farklı anabilim dalları bünyesinde birbirinden bağımsız olarak yürütülmüştür. DEÜ Hastanesi Merkez Laboratuvarı, 1997 yılında şu andaki yerinde, başta Tıbbi Biyokimya ve Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dallarında gerçekleştirilen analizlerin tek bir yönetim altında toplanması sonucu tıbbi laboratuvar hizmeti vermeye başlamıştır.
Zaman içerisinde Tıbbi Biyoloji ve Tıbbi Genetik Anabilim Dallarının katkıları ile hastaların ve hasta bakımından sorumlu tüm klinik personelin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hizmet kapsamı genişlemeye devam etmektedir.

Kuruluşundan Günümüze Merkez Laboratuvarı Yöneticileri

Prof. Dr. Hakkı Bahar,
Prof. Dr. Hakan Abacıoğlu,
Yard. Doç. Dr. Dilek Çımrın,
Prof. Dr. A. Hüseyin Baskın,
Prof Dr. Canan Çoker,
Prof. Dr. Zübeyde Erbayraktar,
Prof. Dr. Ali Rıza Şişman,
Yard. Doç. Dr. Dilek Çımrın,
Prof. Dr. Emel Altekin,

Prof. Dr. Songül Bayram Delibaş

Yönetici Yardımcıları

Prof. Dr. Pınar Tuncel,
Yard. Doç. Dr. Dilek Çımrın,
Yard. Doç. Dr. Alpay Özbek,
Doç. Dr. Murat Örmen,
Doç. Dr. Tonay İnceboz,
Prof. Dr. Pınar Akan,
Prof. Dr. Ayşe Aydan Özkütük,
Prof. Dr. Ali Rıza Şişman,
Doç. Dr. Cem Ergon,
Prof. Dr. Nuran Esen,
Doç. Dr. Özgen Alpay Özbek

Prof. Dr. Sezer Uysal

BİRİMLERİMİZ:


YÖNETİM BİRİMLERİ

LABORATUVAR BİRİMLERİ

 1.  Üst Yönetim
       1. Başkan
       2. Başkan Yardımcısı

 2.  Kalite Birimi
       1. Kalite Yönetim Temsilcisi
       2. Kalite Sekreteri
       3. Eğitim Sorumlusu
       4. Genel Uyumlaştırma Sorumlusu

 3.  Kalite Güvence Birimi

 4.  Biyogüvenlik Birimi

 5.  Teknik Birim

 6.  Sterilizasyon ve Besiyeri Birimi

 7.  Malzeme Yönetimi Birimi

 8.  Kan Alma Birimi

 9.  Örnek Kabul Birimi

 10.  Sekreterlik Birimi

 11.  Örnek Taşıma Birimi

 12.  Temizlik Birimi

 1. 1. Bakteriyoloji
  2. Doku Tipi
  3. Endokrinoloji
  4. Hematoloji
  5. İdrar
  6. İmmunoloji
  7. Metabolizma
  8. Mikobakteriyoloji
  9. LC-MS/MS Laboratuvarı
  10. Mikoloji
  11. Moleküler Mikrobiyoloji
  12. Özel Biyokimyasal Testler
  13. Parazitoloji
  14. Rutin Biyokimya
  15. Seroloji
  16. Tıbbi Biyoloji
  17. Tıbbi Genetik

 

İLETİŞİM
Adres:
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Merkez Laboratuvarı
35340 Balçova – İZMİR

Tel: 232 412 2551

E-posta: merkezlab[@]deu.edu.tr

satin alma logoo 1  satin alma logoo  cocuk hastanesi kalite tup bebek labaratuvar   hasta haklari arpaboyu

İletişim Bilgileri

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Balçova
Adres: Mithatpaşa cad. no 1606 inciraltı yerleşkesi 35340 Balçova / İzmir
Telefon: +90 (232) 412 22 22
Faks: +90 (232) 412 97 97